Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Tôi cần biến nội dung trong bảng thành text

Về tác giả:

 Bài viết này được cung cấp bởi MVP PHẠM HỒNG PHƯỚC. Microsoft chân thành cảm ơn những MVP đã chia xẻ những kinh nghiệm chuyên môn của mình với những người sử dụng khác. Bài viết này sẽ được đăng trên website hoặc blog của MVP sau đây. Nếu bạn muốn xem các bài viết khác được chia xẻ bởi MVP, vui lòng nháy chuột vào đây.
Những triệu chứng
Tôi nhận được những văn bản Word có chứa những bảng biểu. Sếp yêu cầu tôi phải soạn thảo một báo cáo có tham chiếu những nội dung từ các bảng biểu đó. Nếu ngồi copy và paste từng ô bảng một thì thiệt là mất thời gian và công sức. Tôi phải làm sao đây?
Nguyên nhân
Bạn hỗng thèm khai thác tính năng chuyển đổi bảng thành text đơn giản gọi là Convert Table To Text mà Microsoft đã tích hợp sẵn trong các phiên bản Microsoft Word.
Giải pháp


Bạn tô chọn toàn bộ bảng hay khư vực bảng muốn convert.Lúc đó trên thanh Ribbon của Word 2010 xuất hiện nhóm công cụ bảng Table Tools.Bạn mở tab Layout trong nhóm Table Tools rồi chọn chức năng Convert Table To Text trong cụm Data.Bạn sẽ thấy xuất hiện hộp thoại Convert Table To Text. Ở mặc định, các từ được phân cách bằng các khoảng trắng (Tabs). Có các tùy chọn khác là phân cách bằng các dấu xuống hàng (Paragraph marks), dấu phẩy (Commas), những ký hiệu khác (Other).Nếu không có gì đặc biệt, bạn cứ việc để mặc định và nhấn OK.

Ngay lập tức các khung bảng biểu biến mất, các nội dung trong các ô trở thành các text bình thường. Bạn chỉ việc copy nội dung đó vào văn bản của mình để biên tập, xử lý tùy ý.Riêng ở văn bản gốc, nếu muốn phục hồi lại các khung bảng biểu, bạn chỉ cần nhấn nút Undo Typing trên thanh Toolbar hay đóng văn bản gốc đó lại mà không cho Save (Don’t Save).

Tuyên bố Không chịu trách nhiệm Nội dung Giải pháp Cộng đồng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ TÍNH PHÙ HỢP, ĐỘ TIN CẬY HOẶC TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN Ở ĐÂY. MỌI THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH NHƯ VẬY ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ NGUYÊN MẪU” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO. MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN NÀY, BAO GỒM CẢ MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT, NỖ LỰC CỦA CÔNG VIỆC, TƯ CÁCH VÀ CAM KẾT KHÔNG VI PHẠM. BẠN ĐỒNG Ý MỘT CÁCH CỤ THỂ LÀ KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ BỊ RÀNG BUỘC VÀO BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TRỪNG PHẠT, TÌNH CỜ, ĐẶC BIỆT, HỆ QUẢ HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI DẠNG NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN THIỆT HẠI DO MẤT MÁT, DỮ LIỆU HOẶC LỢI ÍCH, XẢY RA HOẶC TRONG MỌI CÁCH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN CÓ Ở ĐÂY, DÙ LÀ DỰA VÀO HỢP ĐỒNG, LỖI GÂY THIỆT HẠI, SƠ SUẤT, NGHĨA VỤ PHÁP LÝ HOẶC BẤT KỲ CƠ SỞ NÀO KHÁC, NGAY CẢ NẾU MICROSOFT HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP NÀO CỦA HỌ ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG BỊ THIỆT HẠI.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2831362 - Xem lại Lần cuối: 03/22/2013 04:43:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2007 (Home and Student version)

  • kbprb kbtshoot kbstepbystep kbgraphxlink kbmvp kbcommunity KB2831362
Phản hồi
ipt>