Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Trình duyệt của bạn không được hỗ trợ

Bạn cần cập nhật trình duyệt của mình để sử dụng trang web.

Cập nhật lên Internet Explorer phiên bản mới nhất.

địa chỉ email của người gửi thay vì địa chỉ email của người nhận sẽ được hiển thị trong mục tin thư thoại đã gửi trên Outlook.com hoặc Hotmail.com

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2831434
Triệu chứng
Xem xét kịch bản sau đây:
  • Bạn đặt cấu hình một tài khoản Hotmail trong Microsoft Office Outlook 2007 hoặc Outlook 2010 bằng cách sử dụng Outlook Hotmail Connector.
  • Bạn gửi một email cho các người dùng khác trong Outlook.
  • kí nhập vào tài khoản của bạn trên Outlook.com hoặc Hotmail.com, và sau đó bạn mở mục tin thư thoại đã gửi .
Trong trường hợp này, địa chỉ email của người gửi (địa chỉ email) được hiển thị trong trường đến của thư email trong mục tin thư thoại đã gửi . Tuy nhiên, địa chỉ email của người nhận (địa chỉ email của người dùng mà bạn gửi thông báo email để) sẽ được hiển thị.

Lưu ý Trong một số trường hợp, tên của người gửi được hiển thị thay vì địa chỉ email của người gửi.

Nguyên nhân
Vấn đề này xảy ra vì của một giới hạn trong Outlook Hotmail Connector.

Lưu ýVấn đề này không xảy ra trong Outlook 2013.
Thông tin thêm
Vấn đề này chỉ ảnh hưởng đến Outlook 2007 và Outlook 2010. Điều này là bởi vì Outlook 2007 và Outlook 2010 sử dụng Microsoft Outlook Hotmail Connector để kết nối với tài khoản Outlook.com và Hotmail.com. Không có không có kế hoạch để Cập Nhật Outlook Hotmail Connector. Tuy nhiên, năm 2013 Outlook hỗ trợ tài khoản Exchange ActiveSync (EAS) và do đó không có kinh nghiệm vấn đề này.

Warning: This article has been translated automatically

Thuộc tính

ID Bài viết: 2831434 - Xem lại Lần cuối: 04/23/2013 07:19:00 - Bản sửa đổi: 4.0

  • Microsoft Office Outlook 2007
  • Microsoft Outlook 2010
  • Microsoft Outlook Hotmail Connector 14.0
  • kbsurveynew kbtshoot kbexpertiseinter kbmt KB2831434 KbMtvi
Phản hồi
.location.protocol) + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>");