Chkdsk trong chế độ chỉ đọc không phát hiện tham nhũng trên ổ đĩa NTFS

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:283340
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn chạy chương trình tiện ích Chkdsk trong chế độ chỉ đọc trên một khối lượng sử dụng hệ thống tệp NTFS, Chkdsk có thể không phát hiện thấy tham nhũng trong cấu trúc đĩa.
NGUYÊN NHÂN
Hành vi này có thể xảy ra nếu $logfile dữ liệu trong vùng Master File bàn hư hỏng.
GIẢI PHÁP
Để làm việc xung quanh hành vi này, hãy chạy Chkdsk với các / f tùy chọn cho reinitialize vùng dữ liệu $logfile và để sửa vấn đề tham nhũng.

Một dấu nhắc lệnh, gõ lệnh sau, và sau đó nhấn ENTER
chkdsk volume_label: /v /f
nơi volume_label là nhãn khối lượng mà bạn muốn chạy Chkdsk.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 283340 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 23:33:03 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbprb kbmt KB283340 KbMtvi
Phản hồi