Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

"Không thể tìm thấy một phần của con đường" lỗi khi bạn di chuyển một hộp thư đến một bộ máy cơ sở dữ liệu trong Exchange Server 2010

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2834158
Triệu chứng
Khi bạn cố gắng di chuyển hộp thư giữa các cơ sở dữ liệu hộp thư trong Microsoft Exchange Server 2010, bạn nhận được thông báo rằng giống như sau:
Lỗi: "không thể tìm thấy một phần của con đường D:\Temp"
Cảnh báo:
Lỗi bất ngờ đã xảy ra và một bãi chứa Watson được tạo ra: không thể tìm thấy một phần của đường dẫn ' D:\TEMP\<filename>.</filename>tmp'.
Nguyên nhân
Vấn đề này xảy ra bởi vì giá trị con đường của nhiệt độ và TMP biến môi trường được sử dụng bởi bản ghi dịch vụ Microsoft Exchange Information Store để di chuyển bộ máy cơ sở dữ liệu không hợp lệ.

Lưu ý bản ghi dịch vụ Microsoft Exchange Information Store dùng các mục tin thư thoại tạm thời và TMP như lưu trữ tạm thời cho các hoạt động khác nhau, chẳng hạn như chuyển đổi tin thư thoại và hộp thư di chuyển hoạt động.
Giải pháp
Để giải quyết vấn đề này, thiết lập đường dẫn chính xác cho tạm thời và TMP biến môi trường. Đường dẫn mặc định cho các biến môi trường nhiệt độ và TMP là %Userprofile%\Temp.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để thiết lập đường dẫn chính xác cho các biến môi trường nhiệt độ và TMP, xin vui lòng đi đến web site Microsoft TechNet sau đây:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2834158 - Xem lại Lần cuối: 04/15/2013 07:47:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard

  • kbsurveynew kbtshoot kbexpertiseinter kbmt KB2834158 KbMtvi
Phản hồi