Mục bị thiếu từ kết quả tra cứu khi người dùng Office 365 tra cứu hộp thư trong Outlook trên web

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2835179
VẤN ĐỀ
Khi người dùng Office 365 tra cứu hộp thư trong Outlook trên web (trước đây được gọi là Outlook Web App), họ nhận thấy rằng nhiều thư thiếu kết quả tra cứu. Ngoài ra, khoảng cách có thể có trong phạm vi ngày mục được trả về trong kết quả tra cứu.
NGUYÊN NHÂN
Điều này xảy ra nếu tra cứu trả lại hơn 250 mục.

GIẢI PHÁP
Thực hiện bất kỳ sau đây:
  • Giảm phạm vi tra cứu chỉ cụ thể mục tin thư thoại hoặc mục tin thư thoại con.
  • Sử dụng cụm từ tra cứu cụ thể hơn.
  • tra cứu hộp thư bằng cách sử dụng Microsoft Outlook.
THÔNG TIN KHÁC
Outlook trên web site hiển thị tối đa 250 mục trong kết quả tra cứu. Xin lưu ý rằng để giảm thời gian để hiển thị kết quả tra cứu, người dùng có thể chỉ có một tập con của các kết quả. Trong trường hợp này, bấmcó kết quảở cuối kết quả tra cứu để xem các kết quả đến giới hạn 250 mục.

Để biết thêm thông tin, hãy xem tra cứu người và thư trong Outlook Web App.

Sill cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Office 365 .

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:2835179 - 上次审阅时间:12/18/2015 00:22:00 - 修订版本: 1.0

Microsoft Exchange Online

  • o365022013 o365 o365a o365e o365m kbmt KB2835179 KbMtvi
反馈