Thông tin về nhóm công cộng và nhóm riêng trong Yammer

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2835467
GIỚI THIỆU
Bài viết này chứa thông tin về nhóm công cộng và nhóm Yammer riêng.
THÔNG TIN KHÁC

nhóm công cộng

Thông báo được đăng trong một nhóm công cộng trong Yammer được hiển thị trong chế độ xemTất cả các cuộc hội thoạiHội thoại chưa đọccho mọi thành viên của nhóm. Ngoài ra, những người không phải là thành viên của nhóm công cộng có thể xem thông báo trên trang của nhóm.

Mọi người trong mạng có thể tham gia một nhóm công cộng.

Riêng nhóm

Thông báo được đăng trong một nhóm riêng Yammer được hiển thị trong chế độ xemTất cả các cuộc hội thoạiHội thoại chưa đọccho mọi thành viên của nhóm. Tuy nhiên, những người không phải là thành viên của nhóm riêng không thể xem thông báo trên trang của nhóm. Bạn có thể chọn Nhóm được hiển thị cho các thành viên khi một nhóm được tạo ra. Hoặc, bạn có thể thực hiện qua trangcài đặt chuyên biệt .

Tệp được tải lên riêng nhóm không hiển thị cho các thành viên bên ngoài nhóm. Tuy nhiên, tập đã đặt tên tin được hiển thị trong mạng của tệp mục tin thư thoại.

Nhóm quản trị viên có thể chuyển đổi giữa các thành viên mời người dùng vào nhóm ràng buộc OR để chỉ cho phép quản trị viên để mời người dùng cho phép.


Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2835467 - Xem lại Lần cuối: 04/01/2016 01:53:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Yammer

  • kbmt KB2835467 KbMtvi
Phản hồi