Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Mô tả về Cập Nhật SharePoint Server 2013 2837628: ngày 12 tháng 8 năm 2013

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2837628
Giới thiệu
Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật 2837628 cho Microsoft SharePoint 2013 được phát hành vào ngày 12 tháng 8 năm 2013. Các liên kết tải về cho bản cập nhật này cũng được bao gồm ở đây.

Bản cập nhật này cung cấp các bản sửa lỗi mới nhất cho SharePoint Server 2013. Nó cũng bao gồm cải tiến độ ổn định và hiệu suất.

Tải về và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Bạn có thể sử dụng Windows Update để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật (khuyến cáo).

Bản cập nhật này cũng có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center:Để biết thêm thông tin về cách tải xuống Microsoft hỗ trợ tập tin, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft quét tranh virus. Microsoft sử dụng phần mềm phát hiện virus mới nhất có sẵn trên ngày mà tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp ngăn ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Khởi động lại thông tin

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này.

Vấn đề cập nhật này sửa chữa

Giả định rằng một PivotTable hoặc PivotChart FieldList cho một PivotField chứa Thẻ HTML trong một bảng tính Microsoft Excel 2013. Khi bạn mở cácgiá trị trường cài đặt chuyên biệt hộp thoại từ cácGiá trị Menu trong PivotTable hoặc PivotChart FieldList, dung Javascript được thực thi.
Thông tin thêm

Làm thế nào để xác định xem bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt

Bản cập nhật này chứa các tập tin được liệt kê trong bảng dưới đây.

64-bit

Coreserver-x-none.msp tập tin thông tin
tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gian
256_icdocset.gifkhông áp dụng3,44817 Tháng 10 năm 201303:25
256_icvidset.gifkhông áp dụng1,83317 Tháng 10 năm 201303:25
A.jpgkhông áp dụng104,27117 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp dụng106,43017 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp dụng111,44017 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp dụng117,00817 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp dụng122,06517 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp dụng138,30817 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp dụng150,46317 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp dụng154,26917 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp dụng156,94417 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp dụng178,61317 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp dụng216,90217 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp dụng220,23717 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp dụng307,13917 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp dụng51,52417 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp dụng57,30817 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp dụng60,30617 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp dụng60,57117 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp dụng60,69017 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp dụng64,58417 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp dụng64,65717 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp dụng65,08917 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp dụng66,06517 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp dụng68,34017 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp dụng73,91017 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp dụng73,97717 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp dụng78,11417 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp dụng82,43117 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp dụng86,02917 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp dụng86,84317 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp dụng93,53917 Tháng 10 năm 201303:27
Accountjoiner.dll4.0.2450.49199,27217 Tháng 10 năm 201303:28
Activityinformation.SQLkhông áp dụng7,99417 Tháng 10 năm 201303:28
Add.aspxkhông áp dụng12,23817 Tháng 10 năm 201303:27
Addgallery.Xapkhông áp dụng400,74020 Tháng 10 năm 201320:34
Admapropertypages.dll4.0.2450.49223,85617 Tháng 10 năm 201303:28
Advanceddialog.aspxkhông áp dụng6,73217 Tháng 10 năm 201303:27
Advanceddialog.jskhông áp dụng3,12917 Tháng 10 năm 201303:27
Ajaxtoolkit.Debug.jskhông áp dụng312,09317 Tháng 10 năm 201303:26
Ajaxtoolkit.jskhông áp dụng132,78417 Tháng 10 năm 201303:26
Allitems.aspxkhông áp dụng2,81017 Tháng 10 năm 201303:25
Allitems.aspxkhông áp dụng2.811 người17 Tháng 10 năm 201303:25
Allitems.aspxkhông áp dụng3,21117 Tháng 10 năm 201303:27
Alternatecss.aspxkhông áp dụng6.00017 Tháng 10 năm 201303:26
Alternatemediaplayer.XAMLkhông áp dụng35,63317 Tháng 10 năm 201303:26
Antixsslibrary.dll3.0.3259.3132015,46417 Tháng 10 năm 201303:27
Areanavigationsettings.aspxkhông áp dụng29,38217 Tháng 10 năm 201303:26
Articleleft.aspxkhông áp dụng4,45617 Tháng 10 năm 201303:26
Articlelinks.aspxkhông áp dụng4,01417 Tháng 10 năm 201303:26
Articleright.aspxkhông áp dụng4,45717 Tháng 10 năm 201303:26
Aspctrl.aspxkhông áp dụng1,45317 Tháng 10 năm 201303:27
Aspctrl.jskhông áp dụng41,39417 Tháng 10 năm 201303:27
Assetedithyperlink.aspxkhông áp dụng9,75717 Tháng 10 năm 201303:26
Assetimagepicker.aspxkhông áp dụng23,44017 Tháng 10 năm 201303:26
Assetpickers.jskhông áp dụng67,55017 Tháng 10 năm 201303:26
Assetportalbrowser.aspxkhông áp dụng13,69917 Tháng 10 năm 201303:26
Audit.xlsxkhông áp dụng13,52617 Tháng 10 năm 201303:25
Auditcustomquery.ascxkhông áp dụng11,15317 Tháng 10 năm 201303:25
Auditsettings.ascxkhông áp dụng3,59317 Tháng 10 năm 201303:25
Auditsettings.aspxkhông áp dụng16,53017 Tháng 10 năm 201303:25
B.jpgkhông áp dụng105,11017 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp dụng119,66517 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp dụng124,82617 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp dụng142,09717 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp dụng143,99417 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp dụng147,47617 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp dụng208,93917 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp dụng220,69217 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp dụng242,91917 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp dụng296,51517 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp dụng323,55417 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp dụng349,30217 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp dụng50,35517 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp dụng51,32717 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp dụng56,32217 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp dụng57,82617 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp dụng64,65717 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp dụng64,92317 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp dụng65,18417 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp dụng68,40617 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp dụng69,47617 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp dụng78,68817 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp dụng83,33417 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp dụng85,54317 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp dụng89,87117 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp dụng92,19517 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp dụng95,60217 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp dụng98,67717 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp dụng98,93817 Tháng 10 năm 201303:27
Barcodeglobalsettings.ascxkhông áp dụng1,47217 Tháng 10 năm 201303:25
Barcodesettings.ascxkhông áp dụng1,39817 Tháng 10 năm 201303:25
Bargensettings.ascxkhông áp dụng1,52217 Tháng 10 năm 201303:25
Baseitems.aspxkhông áp dụng2,81017 Tháng 10 năm 201303:25
Berlin.Masterkhông áp dụng28,61617 Tháng 10 năm 201303:26
Big_button.jskhông áp dụng1,98717 Tháng 10 năm 201303:27
Blankwebpartpage.aspxkhông áp dụng5,34117 Tháng 10 năm 201303:26
Bodymenu.jskhông áp dụng70217 Tháng 10 năm 201303:27
Bulkwrktaskhandler.aspxkhông áp dụng8,40217 Tháng 10 năm 201303:25
Button.jskhông áp dụng5,44417 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp dụng100,34017 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp dụng102,51317 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp dụng103,86517 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp dụng110,88317 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp dụng132,11917 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp dụng133,84517 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp dụng148,84717 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp dụng220,46417 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp dụng244,08117 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp dụng246,14917 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp dụng247,96117 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp dụng302,74417 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp dụng49,27317 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp dụng50,49017 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp dụng51,53017 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp dụng53,98217 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp dụng63,39117 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp dụng65,67217 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp dụng68,59817 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp dụng69,12817 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp dụng73,25517 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp dụng73,76317 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp dụng77,44517 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp dụng83,97017 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp dụng84,88317 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp dụng88,28917 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp dụng88,72817 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp dụng89,43617 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp dụng89,64817 Tháng 10 năm 201303:27
Catalogarticle.aspxkhông áp dụng6,35917 Tháng 10 năm 201303:26
Catalogconfiguration.aspxkhông áp dụng17,84717 Tháng 10 năm 201303:26
Catalogwelcome.aspxkhông áp dụng6509 người17 Tháng 10 năm 201303:26
Category.aspxkhông áp dụng17,57217 Tháng 10 năm 201303:26
Cdsourcestatus.aspxkhông áp dụng5,76417 Tháng 10 năm 201303:26
Certmgr.exe6.0.6001.1713174,75217 Tháng 10 năm 201303:28
Changesitemasterpage.aspxkhông áp dụng14,20517 Tháng 10 năm 201303:26
Cmicarabicwordbreaker.dll15.0.4454.1000138,33617 Tháng 10 năm 201303:25
Cmscore.resxkhông áp dụng100,34917 Tháng 10 năm 201303:26
Cmssitemanager.jskhông áp dụng28,68117 Tháng 10 năm 201303:26
Colorpicker.jskhông áp dụng8,80317 Tháng 10 năm 201303:27
Colorpicker_menu.jskhông áp dụng2.94817 Tháng 10 năm 201303:27
Colorpickerhsvdialog.jskhông áp dụng23,34517 Tháng 10 năm 201303:27
Columnfiltering.ascxkhông áp dụng44217 Tháng 10 năm 201303:25
Communityreputationsettings.aspxkhông áp dụng36,85717 Tháng 10 năm 201303:27
Communitysearchredirector.aspxkhông áp dụng1,03917 Tháng 10 năm 201303:27
Config.jskhông áp dụng10717 Tháng 10 năm 201303:27
Configdb.dll4.0.2450.491,665,63217 Tháng 10 năm 201303:28
Constants.SQLkhông áp dụng1,71617 Tháng 10 năm 201303:28
Constantspecifiers.SQLkhông áp dụng33,08017 Tháng 10 năm 201303:28
Contactuscontroldialog.aspxkhông áp dụng6,40717 Tháng 10 năm 201303:27
Contactuscontroldialog.aspx.jskhông áp dụng6,28117 Tháng 10 năm 201303:27
Container.jskhông áp dụng2.01917 Tháng 10 năm 201303:27
Containerpicker.dll4.0.2450.4951,82417 Tháng 10 năm 201303:28
Contentfollowing.Debug.jskhông áp dụng26,13517 Tháng 10 năm 201303:26
Contentfollowing.jskhông áp dụng11,41317 Tháng 10 năm 201303:26
ContextMenu.jskhông áp dụng1.25017 Tháng 10 năm 201303:27
Control_searchresults.htmlkhông áp dụng30,22917 Tháng 10 năm 201303:26
Control_searchresults.jskhông áp dụng31.93417 Tháng 10 năm 201303:26
Control_state.jskhông áp dụng1.542 người17 Tháng 10 năm 201303:27
Controlmenu.jskhông áp dụng2,04917 Tháng 10 năm 201303:27
Controls.jskhông áp dụng58817 Tháng 10 năm 201303:27
Controls.jskhông áp dụng70817 Tháng 10 năm 201303:27
Core.Dialogs.jskhông áp dụng22.473 người17 Tháng 10 năm 201303:27
Core.jskhông áp dụng82,52217 Tháng 10 năm 201303:27
Core.Menus.jskhông áp dụng30617 Tháng 10 năm 201303:27
Core.State.jskhông áp dụng2,23817 Tháng 10 năm 201303:27
Core.Table.jskhông áp dụng31,91317 Tháng 10 năm 201303:27
Core.utils.jskhông áp dụng9,38117 Tháng 10 năm 201303:27
Crawledproperty.aspxkhông áp dụng18,04717 Tháng 10 năm 201303:26
Crawllatency.aspxkhông áp dụng22,41217 Tháng 10 năm 201303:26
Crawllogurlexplorer.aspxkhông áp dụng29.50017 Tháng 10 năm 201303:26
Createdocsetversion.aspxkhông áp dụng8,41117 Tháng 10 năm 201303:25
Createpage.aspxkhông áp dụng18,65917 Tháng 10 năm 201303:27
Createpage.aspx.jskhông áp dụng4.761 người17 Tháng 10 năm 201303:27
Createwikipage.aspxkhông áp dụng3,48817 Tháng 10 năm 201303:27
Csexport.exe4.0.2450.4943.61617 Tháng 10 năm 201303:28
Cssearch.dll4.0.2450.49129,63217 Tháng 10 năm 201303:28
Cstwrkflip.aspxkhông áp dụng4.460 người17 Tháng 10 năm 201303:25
Cuioverride.CSSkhông áp dụng77517 Tháng 10 năm 201303:27
Curatedrolluppage.aspxkhông áp dụng5,32117 Tháng 10 năm 201303:26
Current.aspxkhông áp dụng2.751 người17 Tháng 10 năm 201303:27
Customcolorpickerdialog.aspxkhông áp dụng20,97117 Tháng 10 năm 201303:27
Customcolorpickerdialog.aspx.jskhông áp dụng22,31617 Tháng 10 năm 201303:27
Customcssdialog.aspxkhông áp dụng5,62217 Tháng 10 năm 201303:27
Customcssdialog.jskhông áp dụng78417 Tháng 10 năm 201303:27
Customizereport.aspxkhông áp dụng10,15117 Tháng 10 năm 201303:25
D.jpgkhông áp dụng1,007,10317 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp dụng101,78717 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp dụng104,06017 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp dụng105,27817 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp dụng108,56517 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp dụng113,03017 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp dụng114,61117 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp dụng118,08917 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp dụng124,37117 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp dụng127,22417 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp dụng133,79917 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp dụng134,18617 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp dụng148,76117 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp dụng155,53717 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp dụng171,97317 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp dụng178,16017 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp dụng205,35517 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp dụng265,99417 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp dụng319,93717 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp dụng35,64617 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp dụng39,37017 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp dụng46,29717 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp dụng50,88417 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp dụng55,10517 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp dụng64,00517 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp dụng68,03517 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp dụng696,41317 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp dụng85,87817 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp dụng93,63417 Tháng 10 năm 201303:27
Data.jskhông áp dụng4.35317 Tháng 10 năm 201303:27
Databasesettings.SQLkhông áp dụng33717 Tháng 10 năm 201303:28
Dateutil.jskhông áp dụng4.370 người17 Tháng 10 năm 201303:27
Dbmapropertypages.dll4.0.2450.49244,33617 Tháng 10 năm 201303:28
Debug.jskhông áp dụng1.48417 Tháng 10 năm 201303:27
Default.aspxkhông áp dụng1.505 người17 Tháng 10 năm 201303:25
Default.aspxkhông áp dụng29417 Tháng 10 năm 201303:27
Default.aspxkhông áp dụng3,52217 Tháng 10 năm 201303:25
Default.aspxkhông áp dụng4,02617 Tháng 10 năm 201303:25
Default.aspxkhông áp dụng6,92717 Tháng 10 năm 201303:27
Default.aspx.jskhông áp dụng64,29817 Tháng 10 năm 201303:27
Defaultcase.aspxkhông áp dụng4,03817 Tháng 10 năm 201303:25
Deleteobject.SQLkhông áp dụng2,45017 Tháng 10 năm 201303:28
Discoveryglobalcontrol.ascxkhông áp dụng5174 người17 Tháng 10 năm 201303:25
Discoveryproperties.ascxkhông áp dụng7,00617 Tháng 10 năm 201303:25
Discoveryquerystatistics.ascxkhông áp dụng3,52917 Tháng 10 năm 201303:25
Dispform.aspxkhông áp dụng4,26917 Tháng 10 năm 201303:25
Dispform.aspxkhông áp dụng4,31317 Tháng 10 năm 201303:26
Dispform.aspxkhông áp dụng4,61817 Tháng 10 năm 201303:25
Dmplaceholder.aspxkhông áp dụng3,80217 Tháng 10 năm 201303:25
Docconvlauncher.aspxkhông áp dụng6,32417 Tháng 10 năm 201303:25
Docconvloadbalancer.aspxkhông áp dụng6,48717 Tháng 10 năm 201303:25
Docpicker.aspxkhông áp dụng6,51417 Tháng 10 năm 201303:27
Docpicker.aspx.jskhông áp dụng1.812 người17 Tháng 10 năm 201303:27
Docsetsettings.aspxkhông áp dụng25,24317 Tháng 10 năm 201303:25
Docsettemplates.ascxkhông áp dụng1,42517 Tháng 10 năm 201303:25
Docsetversions.aspxkhông áp dụng18,64917 Tháng 10 năm 201303:25
Documentformat.OpenXML.dll2.5.5631.05,812,32816 Tháng 10 năm 201319:28
Docxpageconverter.exe15.0.4545.1000826,56017 Tháng 10 năm 201303:26
Mô hình Đối tượng Tài liệu.jskhông áp dụng4,81217 Tháng 10 năm 201303:27
Draganddrop.jskhông áp dụng19,95417 Tháng 10 năm 201303:27
Dropdown.jskhông áp dụng3,74417 Tháng 10 năm 201303:27
Dropoffzoneroutingform.ascxkhông áp dụng3,49417 Tháng 10 năm 201303:25
Dropsqlpersistenceproviderlogic.SQLkhông áp dụng1.241 người17 Tháng 10 năm 201303:28
Dropsqlpersistenceproviderschema.SQLkhông áp dụng66117 Tháng 10 năm 201303:28
E.jpgkhông áp dụng100,65817 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp dụng106,95017 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp dụng107,37717 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp dụng110,44317 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp dụng111,43017 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp dụng118,09417 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp dụng133,54817 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp dụng135,42317 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp dụng140,13817 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp dụng153,16217 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp dụng159,86517 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp dụng47,75717 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp dụng54,09617 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp dụng64,70617 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp dụng65,89117 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp dụng73,27317 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp dụng75,18117 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp dụng77,41617 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp dụng77,69317 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp dụng79,63217 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp dụng81,95317 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp dụng83,04917 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp dụng85,14017 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp dụng85,35617 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp dụng88,88017 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp dụng89,17317 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp dụng90,58117 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp dụng90,67117 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp dụng96,28417 Tháng 10 năm 201303:27
Edirectoryma.dll4.0.2450.4972,29617 Tháng 10 năm 201303:28
Ediscoveryquerystatistics.ascxkhông áp dụng1,35617 Tháng 10 năm 201303:25
Ediscoverytemplate.ascxkhông áp dụng3.26617 Tháng 10 năm 201303:25
Editform.aspxkhông áp dụng4,24617 Tháng 10 năm 201303:25
Editform.aspxkhông áp dụng4,29017 Tháng 10 năm 201303:26
Editform.aspxkhông áp dụng4.59517 Tháng 10 năm 201303:25
Editingmenu.jskhông áp dụng11,04817 Tháng 10 năm 201303:26
EditLink.aspxkhông áp dụng14,09817 Tháng 10 năm 201303:28
EditLink.aspxkhông áp dụng14.110 người17 Tháng 10 năm 201303:28
EditLink.aspxkhông áp dụng20,15017 Tháng 10 năm 201303:28
EditLink.aspxkhông áp dụng20,16217 Tháng 10 năm 201303:28
Editortoolbar.ascxkhông áp dụng13,87917 Tháng 10 năm 201303:27
Editrule.aspxkhông áp dụng38,90317 Tháng 10 năm 201303:25
Editvideoset.aspxkhông áp dụng21,82417 Tháng 10 năm 201303:25
Editview.aspxkhông áp dụng33,87217 Tháng 10 năm 201303:26
Emailcontacts.ashxkhông áp dụng13917 Tháng 10 năm 201303:27
En_es.MDLkhông áp dụng258,88217 Tháng 10 năm 201303:26
En_ja.MDLkhông áp dụng826,70517 Tháng 10 năm 201303:26
Enableservicebroker_storedprocedure.SQLkhông áp dụng57217 Tháng 10 năm 201303:28
Enterprisewiki.aspxkhông áp dụng5,23917 Tháng 10 năm 201303:26
Es_es.MDLkhông áp dụng265,31817 Tháng 10 năm 201303:26
Excelcellpicker.aspxkhông áp dụng8,48517 Tháng 10 năm 201303:27
Exch2007extension.dll4.0.2450.4915.47217 Tháng 10 năm 201303:28
Exch2010extension.dll4.0.2450.4915.47217 Tháng 10 năm 201303:28
Exchangema.dll4.0.2450.49109,16017 Tháng 10 năm 201303:28
Exp_pdf_server.dll15.0.4545.1000140,98417 Tháng 10 năm 201303:25
Exp_xps_server.dll15.0.4545.100077,49617 Tháng 10 năm 201303:25
F.jpgkhông áp dụng112,44517 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp dụng113,06917 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp dụng115,83817 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp dụng116,87417 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp dụng120,55017 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp dụng127,94517 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp dụng141,60117 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp dụng144,78417 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp dụng151,42817 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp dụng157,10117 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp dụng160,91217 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp dụng219,12117 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp dụng248,93617 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp dụng46,65617 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp dụng53,03017 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp dụng57,46117 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp dụng60.80017 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp dụng63,44617 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp dụng63,80417 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp dụng66,35317 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp dụng67,38517 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp dụng76,42917 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp dụng91,44317 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp dụng92,82217 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp dụng94,12917 Tháng 10 năm 201303:27
Facetednavigationcontrol.ascxkhông áp dụng21,54817 Tháng 10 năm 201303:26
Fastmorph.dll15.0.4454.10002,381,93617 Tháng 10 năm 201303:25
Filter_default.htmlkhông áp dụng19,68717 Tháng 10 năm 201303:26
Filter_default.jskhông áp dụng21,01417 Tháng 10 năm 201303:26
Fimmapropertypages.dll4.0.2450.49182,90417 Tháng 10 năm 201303:28
Floatingdivdialog.jskhông áp dụng17,64117 Tháng 10 năm 201303:27
Followingcommon.Debug.jskhông áp dụng16,48517 Tháng 10 năm 201303:26
Followingcommon.jskhông áp dụng7,37817 Tháng 10 năm 201303:26
Fontsizemenu.jskhông áp dụng56417 Tháng 10 năm 201303:27
Fontstylemenu.jskhông áp dụng85717 Tháng 10 năm 201303:27
Footerdialog.aspxkhông áp dụng10,55817 Tháng 10 năm 201303:27
Footerdialog.jskhông áp dụng6,06917 Tháng 10 năm 201303:27
Functionlibrary.dll4.0.2450.4947,72817 Tháng 10 năm 201303:28
G.jpgkhông áp dụng112,13517 Tháng 10 năm 201303:27
G.jpgkhông áp dụng130,36617 Tháng 10 năm 201303:27
G.jpgkhông áp dụng276,85117 Tháng 10 năm 201303:27
G.jpgkhông áp dụng316,96717 Tháng 10 năm 201303:27
G.jpgkhông áp dụng379,15517 Tháng 10 năm 201303:27
G.jpgkhông áp dụng396,80617 Tháng 10 năm 201303:27
G.jpgkhông áp dụng483,22717 Tháng 10 năm 201303:27
G.jpgkhông áp dụng498,62817 Tháng 10 năm 201303:27
G.jpgkhông áp dụng54,65717 Tháng 10 năm 201303:27
G.jpgkhông áp dụng852,02117 Tháng 10 năm 201303:27
G15_01.jpgkhông áp dụng33417 Tháng 10 năm 201303:27
G15_02.jpgkhông áp dụng48117 Tháng 10 năm 201303:27
G15_03.jpgkhông áp dụng90717 Tháng 10 năm 201303:27
G15_04.jpgkhông áp dụng1.34917 Tháng 10 năm 201303:27
G15_05.jpgkhông áp dụng51117 Tháng 10 năm 201303:27
G15_06.jpgkhông áp dụng34817 Tháng 10 năm 201303:27
G15_11.jpgkhông áp dụng36717 Tháng 10 năm 201303:27
G15_12.jpgkhông áp dụng36717 Tháng 10 năm 201303:27
G15_13.jpgkhông áp dụng50117 Tháng 10 năm 201303:27
G15_14.jpgkhông áp dụng1,13317 Tháng 10 năm 201303:27
G15_15.jpgkhông áp dụng1.075 người17 Tháng 10 năm 201303:27
G15_16.jpgkhông áp dụng1.366 người17 Tháng 10 năm 201303:27
G15_17.jpgkhông áp dụng70917 Tháng 10 năm 201303:27
G15_18.jpgkhông áp dụng1,87017 Tháng 10 năm 201303:27
G15_19.jpgkhông áp dụng70117 Tháng 10 năm 201303:27
G15_21.jpgkhông áp dụng18817 Tháng 10 năm 201303:27
G15_22.jpgkhông áp dụng20617 Tháng 10 năm 201303:27
G16_01.jpgkhông áp dụng35117 Tháng 10 năm 201303:27
G16_02.jpgkhông áp dụng4,25417 Tháng 10 năm 201303:27
G16_03.jpgkhông áp dụng40317 Tháng 10 năm 201303:27
G16_11.jpgkhông áp dụng43117 Tháng 10 năm 201303:27
G16_12.jpgkhông áp dụng1,07917 Tháng 10 năm 201303:27
G16_13.jpgkhông áp dụng9,85717 Tháng 10 năm 201303:27
G16_14.jpgkhông áp dụng49817 Tháng 10 năm 201303:27
G17_01.jpgkhông áp dụng33617 Tháng 10 năm 201303:27
G17_02.jpgkhông áp dụng34417 Tháng 10 năm 201303:27
G17_03.jpgkhông áp dụng34717 Tháng 10 năm 201303:27
G17_04.jpgkhông áp dụng34717 Tháng 10 năm 201303:27
G17_05.jpgkhông áp dụng37917 Tháng 10 năm 201303:27
G17_06.jpgkhông áp dụng37617 Tháng 10 năm 201303:27
G17_07.jpgkhông áp dụng37917 Tháng 10 năm 201303:27
G17_08.jpgkhông áp dụng39517 Tháng 10 năm 201303:27
G17_11.jpgkhông áp dụng38417 Tháng 10 năm 201303:27
G17_12.jpgkhông áp dụng42717 Tháng 10 năm 201303:27
G17_13.jpgkhông áp dụng42417 Tháng 10 năm 201303:27
G17_14.jpgkhông áp dụng43117 Tháng 10 năm 201303:27
G17_15.jpgkhông áp dụng42417 Tháng 10 năm 201303:27
G17_16.jpgkhông áp dụng42617 Tháng 10 năm 201303:27
G17_17.jpgkhông áp dụng43217 Tháng 10 năm 201303:27
G17_18.jpgkhông áp dụng47617 Tháng 10 năm 201303:27
G18_01.jpgkhông áp dụng45917 Tháng 10 năm 201303:27
G18_02.jpgkhông áp dụng10,97917 Tháng 10 năm 201303:27
G18_03.jpgkhông áp dụng11.982 người17 Tháng 10 năm 201303:27
G18_04.jpgkhông áp dụng1.006 người17 Tháng 10 năm 201303:27
G18_05.jpgkhông áp dụng3,53217 Tháng 10 năm 201303:27
G18_06.jpgkhông áp dụng80317 Tháng 10 năm 201303:27
G18_07.jpgkhông áp dụng73317 Tháng 10 năm 201303:27
G19_01.jpgkhông áp dụng35617 Tháng 10 năm 201303:27
G19_02.jpgkhông áp dụng4,43617 Tháng 10 năm 201303:27
G19_03.jpgkhông áp dụng36417 Tháng 10 năm 201303:27
G19_04.jpgkhông áp dụng3,45117 Tháng 10 năm 201303:27
G20_01.jpgkhông áp dụng44417 Tháng 10 năm 201303:27
G20_02.jpgkhông áp dụng2.120 người17 Tháng 10 năm 201303:27
G20_03.jpgkhông áp dụng1.68117 Tháng 10 năm 201303:27
G20_04.jpgkhông áp dụng48317 Tháng 10 năm 201303:27
G20_05.jpgkhông áp dụng1.240 người17 Tháng 10 năm 201303:27
G20_06.jpgkhông áp dụng1,75717 Tháng 10 năm 201303:27
G20_07.jpgkhông áp dụng4,82817 Tháng 10 năm 201303:27
G20_11.jpgkhông áp dụng19317 Tháng 10 năm 201303:27
G20_12.jpgkhông áp dụng21117 Tháng 10 năm 201303:27
G20_21.jpgkhông áp dụng38417 Tháng 10 năm 201303:27
G20_22.jpgkhông áp dụng41017 Tháng 10 năm 201303:27
G20_23.jpgkhông áp dụng1,67317 Tháng 10 năm 201303:27
G20_24.jpgkhông áp dụng1,58017 Tháng 10 năm 201303:27
G21_01.jpgkhông áp dụng68317 Tháng 10 năm 201303:27
G21_02.jpgkhông áp dụng20,76917 Tháng 10 năm 201303:27
G22_01.jpgkhông áp dụng30017 Tháng 10 năm 201303:27
G22_02.jpgkhông áp dụng1.16217 Tháng 10 năm 201303:27
G22_03.jpgkhông áp dụng1.17517 Tháng 10 năm 201303:27
G22_04.jpgkhông áp dụng1.316 người17 Tháng 10 năm 201303:27
G23_01.jpgkhông áp dụng26717 Tháng 10 năm 201303:27
G23_02.jpgkhông áp dụng27617 Tháng 10 năm 201303:27
G23_03.jpgkhông áp dụng53717 Tháng 10 năm 201303:27
G23_11.jpgkhông áp dụng53117 Tháng 10 năm 201303:27
G23_12.jpgkhông áp dụng54717 Tháng 10 năm 201303:27
G23_13.jpgkhông áp dụng55117 Tháng 10 năm 201303:27
G23_21.jpgkhông áp dụng43817 Tháng 10 năm 201303:27
G23_22.jpgkhông áp dụng44817 Tháng 10 năm 201303:27
G23_23.jpgkhông áp dụng85917 Tháng 10 năm 201303:27
G23_24.jpgkhông áp dụng86217 Tháng 10 năm 201303:27
G23_25.jpgkhông áp dụng80017 Tháng 10 năm 201303:27
G23_26.jpgkhông áp dụng80617 Tháng 10 năm 201303:27
G23_27.jpgkhông áp dụng1.52017 Tháng 10 năm 201303:27
G23_28.jpgkhông áp dụng1.37517 Tháng 10 năm 201303:27
G23_29.jpgkhông áp dụng1.391 người17 Tháng 10 năm 201303:27
G23_31.jpgkhông áp dụng18417 Tháng 10 năm 201303:27
G23_32.jpgkhông áp dụng18217 Tháng 10 năm 201303:27
G24_01.jpgkhông áp dụng19817 Tháng 10 năm 201303:27
G24_02.jpgkhông áp dụng99217 Tháng 10 năm 201303:27
G24_03.jpgkhông áp dụng19617 Tháng 10 năm 201303:27
G24_11.jpgkhông áp dụng18917 Tháng 10 năm 201303:27
G24_12.jpgkhông áp dụng18817 Tháng 10 năm 201303:27
G37_01.jpgkhông áp dụng47917 Tháng 10 năm 201303:27
G37_02.jpgkhông áp dụng48417 Tháng 10 năm 201303:27
G37_03.jpgkhông áp dụng1.69817 Tháng 10 năm 201303:27
G37_04.jpgkhông áp dụng57517 Tháng 10 năm 201303:27
G38_01.jpgkhông áp dụng53317 Tháng 10 năm 201303:27
G38_02.jpgkhông áp dụng3,83017 Tháng 10 năm 201303:27
G38_03.jpgkhông áp dụng72317 Tháng 10 năm 201303:27
G38_04.jpgkhông áp dụng91917 Tháng 10 năm 201303:27
G38_05.jpgkhông áp dụng92817 Tháng 10 năm 201303:27
G38_06.jpgkhông áp dụng1.638 người17 Tháng 10 năm 201303:27
G38_07.jpgkhông áp dụng1.67817 Tháng 10 năm 201303:27
G38_08.jpgkhông áp dụng1,66917 Tháng 10 năm 201303:27
G38_11.jpgkhông áp dụng19317 Tháng 10 năm 201303:27
G38_12.jpgkhông áp dụng21217 Tháng 10 năm 201303:27
G46_1.jpgkhông áp dụng118,74617 Tháng 10 năm 201303:27
GALSync.dll4.0.2450.4964,09617 Tháng 10 năm 201303:28
Globaloptions.dll4.0.2450.49281,19217 Tháng 10 năm 201303:28
Group_content.jskhông áp dụng2.159 người17 Tháng 10 năm 201303:26
Group_default.htmlkhông áp dụng5,44917 Tháng 10 năm 201303:26
Group_default.jskhông áp dụng6,61617 Tháng 10 năm 201303:26
Grouplistview.dll4.0.2450.49129,64017 Tháng 10 năm 201303:28
H.jpgkhông áp dụng100,49017 Tháng 10 năm 201303:27
H.jpgkhông áp dụng356,23817 Tháng 10 năm 201303:27
H.jpgkhông áp dụng412,17017 Tháng 10 năm 201303:27
H.jpgkhông áp dụng86,39617 Tháng 10 năm 201303:27
Hashtagprofile.aspxkhông áp dụng8,73117 Tháng 10 năm 201303:28
Headerdialog.aspxkhông áp dụng12,33117 Tháng 10 năm 201303:27
Headerdialog.jskhông áp dụng5,48517 Tháng 10 năm 201303:27
Helppopup.jskhông áp dụng6,08017 Tháng 10 năm 201303:27
Hierarchychart.Xapkhông áp dụng35,28820 Tháng 10 năm 201320:34
Hig_progcircle_loading24.gifkhông áp dụng87818 Tháng 10 năm 201302:04
Hostcontrollerservice.exe15.0.4521.100032,48017 Tháng 10 năm 201303:26
Htmlcontroldialog.aspxkhông áp dụng6,74917 Tháng 10 năm 201303:27
Htmlcontroldialog.aspx.jskhông áp dụng8,80517 Tháng 10 năm 201303:27
Htmlutil.dll15.0.4551.10012,613,44017 Tháng 10 năm 201303:25
I.jpgkhông áp dụng156,66617 Tháng 10 năm 201303:27
I.jpgkhông áp dụng477,08917 Tháng 10 năm 201303:27
I.jpgkhông áp dụng606,87417 Tháng 10 năm 201303:27
Ibmdsmapropertypages.dll4.0.2450.4992,79217 Tháng 10 năm 201303:28
Igxserver.dll15.0.4551.100110,215,58417 Tháng 10 năm 201303:25
Imagemenu.jskhông áp dụng2.610 người17 Tháng 10 năm 201303:27
Imagepicker.aspxkhông áp dụng21,37417 Tháng 10 năm 201303:27
Imagepicker.aspx.jskhông áp dụng29,92217 Tháng 10 năm 201303:27
Imagepropdialog.aspxkhông áp dụng5.831 người17 Tháng 10 năm 201303:27
Imagepropdialog.aspx.jskhông áp dụng4,65517 Tháng 10 năm 201303:27
Imagerenditionsettings.aspxkhông áp dụng9,12417 Tháng 10 năm 201303:26
Imageuploadcommon.jskhông áp dụng9,50517 Tháng 10 năm 201303:27
Imageuploader_noactivex.aspxkhông áp dụng15,86517 Tháng 10 năm 201303:27
Imageuploaderdialog.jskhông áp dụng20,03717 Tháng 10 năm 201303:27
Imageuploaderusage.jskhông áp dụng1,79217 Tháng 10 năm 201303:27
Importitemsinnerpage.aspxkhông áp dụng11,99217 Tháng 10 năm 201303:27
Importitemspage.aspxkhông áp dụng5,82317 Tháng 10 năm 201303:27
Initialsetup.aspxkhông áp dụng6,93617 Tháng 10 năm 201303:28
Iniwrkflip.aspxkhông áp dụng3,03717 Tháng 10 năm 201303:25
Io.jskhông áp dụng4,41617 Tháng 10 năm 201303:27
Iplanetmapropertypages.dll4.0.2450.49125,56817 Tháng 10 năm 201303:28
Item_commonhoverpanel_body.htmlkhông áp dụng6,31817 Tháng 10 năm 201303:26
Item_commonhoverpanel_body.jskhông áp dụng7,77117 Tháng 10 năm 201303:26
Item_commonitem_body.htmlkhông áp dụng7,33017 Tháng 10 năm 201303:26
Item_commonitem_body.jskhông áp dụng8,74217 Tháng 10 năm 201303:26
Item_community_hoverpanel.htmlkhông áp dụng9.443 người17 Tháng 10 năm 201303:26
Item_community_hoverpanel.jskhông áp dụng11,08017 Tháng 10 năm 201303:26
Item_communityportal.htmlkhông áp dụng7.657 người17 Tháng 10 năm 201303:26
Item_communityportal.jskhông áp dụng9,22517 Tháng 10 năm 201303:26
Item_default_hoverpanel.jskhông áp dụng4,22217 Tháng 10 năm 201303:26
Item_microblog.htmlkhông áp dụng15,58417 Tháng 10 năm 201303:26
Item_microblog.jskhông áp dụng17.108 người17 Tháng 10 năm 201303:26
Item_microblog_hoverpanel.htmlkhông áp dụng15,84017 Tháng 10 năm 201303:26
Item_microblog_hoverpanel.jskhông áp dụng17,45717 Tháng 10 năm 201303:26
Item_pdf.jskhông áp dụng4,10217 Tháng 10 năm 201303:26
Item_site.jskhông áp dụng4,54417 Tháng 10 năm 201303:26
Item_site_hoverpanel.htmlkhông áp dụng6,05217 Tháng 10 năm 201303:26
Item_site_hoverpanel.jskhông áp dụng7,49117 Tháng 10 năm 201303:26
Item_webpage.jskhông áp dụng3,82717 Tháng 10 năm 201303:26
Item_webpage_hoverpanel.htmlkhông áp dụng5,08717 Tháng 10 năm 201303:26
Item_webpage_hoverpanel.jskhông áp dụng6,51717 Tháng 10 năm 201303:26
Item_word.jskhông áp dụng4.157 người17 Tháng 10 năm 201303:26
Itemexpiration.aspxkhông áp dụng11,59217 Tháng 10 năm 201303:25
J.jpgkhông áp dụng314,14117 Tháng 10 năm 201303:27
J.jpgkhông áp dụng458,43217 Tháng 10 năm 201303:27
J.jpgkhông áp dụng611,35217 Tháng 10 năm 201303:27
Ja_ja.MDLkhông áp dụng997,88317 Tháng 10 năm 201303:26
Ja_res.dictkhông áp dụng1,797,42717 Tháng 10 năm 201303:26
JS.jskhông áp dụng2,57317 Tháng 10 năm 201303:27
K.jpgkhông áp dụng23,23717 Tháng 10 năm 201303:27
K.jpgkhông áp dụng531,48117 Tháng 10 năm 201303:27
Korwbrkr.dll15.0.4454.1000222,32017 Tháng 10 năm 201303:25
Kpilistviewpage.aspxkhông áp dụng5.00017 Tháng 10 năm 201303:27
L.jpgkhông áp dụng384,08617 Tháng 10 năm 201303:27
Labelsettings.ascxkhông áp dụng9,24517 Tháng 10 năm 201303:25
Laed.dll15.0.4490.1000139,87217 Tháng 10 năm 201303:25
Languagepickercontrol.ascxkhông áp dụng5,07817 Tháng 10 năm 201303:27
Languages.aspxkhông áp dụng2.811 người17 Tháng 10 năm 201303:25
Layouts.jskhông áp dụng3,47517 Tháng 10 năm 201303:27
Linkdialog.aspxkhông áp dụng17,97517 Tháng 10 năm 201303:27
Linkdialog.aspx.jskhông áp dụng17,40217 Tháng 10 năm 201303:27
Linkedit.aspxkhông áp dụng4,20817 Tháng 10 năm 201303:27
Linkedit.jskhông áp dụng1,97517 Tháng 10 năm 201303:27
Listcategories.aspxkhông áp dụng12,33717 Tháng 10 năm 201303:26
Listcategories.aspxkhông áp dụng14,42017 Tháng 10 năm 201303:26
Listcontentsourcescontrol.ascxkhông áp dụng11,10917 Tháng 10 năm 201303:26
Listcrawledproperties.aspxkhông áp dụng15,46117 Tháng 10 năm 201303:26
Listcrawledproperties.aspxkhông áp dụng17,54617 Tháng 10 năm 201303:26
Listdisplaygroups.aspxkhông áp dụng14,57517 Tháng 10 năm 201303:26
Listmanagedproperties.aspxkhông áp dụng17,54417 Tháng 10 năm 201303:26
Listmanagedproperties.aspxkhông áp dụng19,62717 Tháng 10 năm 201303:26
Listqueryrules.aspxkhông áp dụng14,87017 Tháng 10 năm 201303:26
Listqueryrules.aspxkhông áp dụng16.020 người17 Tháng 10 năm 201303:26
Listqueryrules.aspxkhông áp dụng19,86317 Tháng 10 năm 201303:26
Listservernamemappings.aspxkhông áp dụng11,42217 Tháng 10 năm 201303:26
Lmtcontroldialog.aspxkhông áp dụng8,16217 Tháng 10 năm 201303:27
Lmtcontroldialog.aspx.jskhông áp dụng6,91617 Tháng 10 năm 201303:27
Loc.jskhông áp dụng25817 Tháng 10 năm 201303:27
Locationcontroldialog.aspxkhông áp dụng10,52017 Tháng 10 năm 201303:27
Locationcontroldialog.aspx.jskhông áp dụng18,84117 Tháng 10 năm 201303:27
Logging.dll4.0.2450.4918,52817 Tháng 10 năm 201303:28
Lyon.Masterkhông áp dụng28,57517 Tháng 10 năm 201303:26
M.jpgkhông áp dụng423,54817 Tháng 10 năm 201303:27
Maexecution.dll4.0.2450.49240,23217 Tháng 10 năm 201303:28
Maexport.exe4.0.2450.4923,64817 Tháng 10 năm 201303:28
Mahostm.dll4.0.2450.49326,75217 Tháng 10 năm 201303:28
Mahostn.dll4.0.2450.4997,37617 Tháng 10 năm 201303:28
Mailbox.Masterkhông áp dụng21,99417 Tháng 10 năm 201303:27
Makecert.exe6.0.6001.1713157,85617 Tháng 10 năm 201303:28
Managecrawlrulescontrol.ascxkhông áp dụng7,52517 Tháng 10 năm 201303:26
Managedproperty.aspxkhông áp dụng36,54217 Tháng 10 năm 201303:26
Managefiletypes.aspxkhông áp dụng11,34617 Tháng 10 năm 201303:26
Manageimagerenditions.aspxkhông áp dụng9,74117 Tháng 10 năm 201303:26
Managelinks.aspxkhông áp dụng9,85117 Tháng 10 năm 201303:28
Managelinks.aspxkhông áp dụng9,86317 Tháng 10 năm 201303:28
Managementpolicyrule.Moss.SQLkhông áp dụng203,05517 Tháng 10 năm 201303:28
Manageprivacypolicy.aspxkhông áp dụng9,32017 Tháng 10 năm 201303:28
Manageprivacypolicy.aspxkhông áp dụng9,33217 Tháng 10 năm 201303:28
Managequeryclienttypescontrol.ascxkhông áp dụng6,06817 Tháng 10 năm 201303:26
Manageresultblock.aspxkhông áp dụng35,13617 Tháng 10 năm 201303:26
Manageresultblock.aspxkhông áp dụng35,75817 Tháng 10 năm 201303:26
Manageresultblock.aspxkhông áp dụng40,66517 Tháng 10 năm 201303:26
Manageresultsourcescontrol.ascxkhông áp dụng10,80717 Tháng 10 năm 201303:26
Manageservicepermissions.aspxkhông áp dụng22,82517 Tháng 10 năm 201303:28
Managesitehitrules.aspxkhông áp dụng6,38917 Tháng 10 năm 201303:26
Managesocialitems.aspxkhông áp dụng14,13317 Tháng 10 năm 201303:28
Managesocialitems.aspxkhông áp dụng14,14517 Tháng 10 năm 201303:28
Managevideorenditions.aspxkhông áp dụng4,98717 Tháng 10 năm 201303:25
Mapackager.exe4.0.2450.4943,62417 Tháng 10 năm 201303:28
Mapropertypages.dll4.0.2450.49350,83217 Tháng 10 năm 201303:28
Mcrypt.dll4.0.2450.492,858,59217 Tháng 10 năm 201303:28
MediaPlayer.Xapkhông áp dụng42,33820 Tháng 10 năm 201320:34
Membership.Moss.SQLkhông áp dụng181,34617 Tháng 10 năm 201303:28
Menupane.jskhông áp dụng9205 người17 Tháng 10 năm 201303:27
Menus.jskhông áp dụng25.023 người17 Tháng 10 năm 201303:27
Mergecelldialog.aspxkhông áp dụng4.471 người17 Tháng 10 năm 201303:27
Mergecelldialog.aspx.jskhông áp dụng76217 Tháng 10 năm 201303:27
Metadatanavkeyfilters.ascxkhông áp dụng4,64617 Tháng 10 năm 201303:25
Metadatanavtree.ascxkhông áp dụng2.685 người17 Tháng 10 năm 201303:25
Metanavpernode.aspxkhông áp dụng13,92617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.acronymdefinitionproviderflow.dll15.0.4490.100040,54417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.bestbetproviderflow.dll15.0.4490.100020,57617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.businessdata.dll15.0.4420.1017116,92017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.analysisengine.Engine.dll15.0.4448.1000342,64017 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.Ceres.analysisengine.Operators.dll15.0.4448.100083,05617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.common.Concurrent.dll15.0.4490.100014,94417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.common.constants.dll15.0.4490.100013,40817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.common.iobuffer.dll15.0.4490.100034,41617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.common.Tools.sandbox.dll15.0.4490.100088,67217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.common.Tools.sandbox.sandboxlauncher.dll15.0.4490.100019,56817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.common.utils.dll15.0.4490.1000245,87217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.common.wcfutils.dll15.0.4490.100036,46417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.admin.dll15.0.4490.100012,38417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.aliaslookup.dll15.0.4490.100049,76017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.annotationprimitives.dll15.0.4490.100030,30417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.Bundles.dll15.0.4490.100039,52017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.Cmdlets.dll15.0.4490.100035,42417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.component.dll15.0.4490.1000285,28017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.componentclient.exe15.0.4490.100065,64817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.datamodel.recordserializer.dll15.0.4490.100048,24017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.Fields.dll15.0.4490.100041,56817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.liveevaluators.dll15.0.4490.100058,46417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.nlpevaluators.dll15.0.4490.1000280,68817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.nlpoperators.dll15.0.4490.1000148,57617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.Operators.BUILTIN.dll15.0.4545.1000312,00017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.Operators.dll15.0.4490.100036,44817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.parsing.component.dll15.0.4490.100053,85617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.parsing.evaluators.dll15.0.4490.100088,16017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.parsing.Operators.dll15.0.4490.100076,89617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.processing.BUILTIN.dll15.0.4551.1001712,89617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.processing.dll15.0.4490.100078,94417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.processing.Mars.dll15.0.4490.100061,02417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.Properties.dll15.0.4490.100014,96017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.recordcache.dll15.0.4490.100016,48017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.recordtype.dll15.0.4490.100012,89617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.Repository.dll15.0.4490.1000100,44817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.Services.dll15.0.4490.100098,92817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.submittercomponent.dll15.0.4490.1000118,36817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.types.dll15.0.4490.100017.008 người17 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.util.dll15.0.4551.1001109,24817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.admin.dll15.0.4490.100017,50417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.adminservice.dll15.0.4521.100078,01617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.clustering.dll15.0.4490.100058,97617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.configuration.dll15.0.4490.100054,38417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.Constellation.dll15.0.4490.100062,04817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.Deployment.dll15.0.4490.100050,80017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.eventhistory.dll15.0.4490.100029.80817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.Framework.dll15.0.4545.1000144,57617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.hostcontroller.dll15.0.4490.100036,46417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.internalservices.dll15.0.4545.100076,99217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.logging.dll15.0.4490.100038,51217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.Management.dll15.0.4490.100047,71217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.Node.dll15.0.4545.1000149,69617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.package.dll15.0.4490.100082,52817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.remoting.dll15.0.4545.100080,06417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.Services.dll15.0.4490.1000141,93617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.Storage.dll15.0.4490.100078,43217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.systemmanager.dll15.0.4545.100093,37617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.Tools.Management.client.dll15.0.4490.100027,74417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.Tools.Management.Cmdlets.dll15.0.4490.100048,24017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.Tools.Management.systemcontroller.dll15.0.4490.100038,00017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.Transport.dll15.0.4490.100047,71217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.utils.dll15.0.4490.100041,56817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.Diagnostics.dll15.0.4525.1000893,63217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.Diagnostics.Native.dll15.0.4545.1000460,48017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.Diagnostics.SharePoint.dll15.0.4514.100028,35217 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.common.interop.dll15.0.4490.100030,32017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.common.JPEG.dll15.0.4490.1000135,26417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.common.Metro.dll15.0.4490.100033,88817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.docx.dll15.0.4490.1000125,02417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.Filter.dll15.0.4490.1000131,69617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.gif.dll15.0.4490.100018,01617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.html.dll15.0.4490.10001,158,25617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.JPEG.dll15.0.4490.100018,03217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.PDF.dll15.0.4490.10004,188,76817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.plaintext.dll15.0.4490.100016,48017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.pptx.dll15.0.4490.1000116,84817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.SimpleXML.dll15.0.4490.100022,12817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.docparsing.Runtime.client.dll15.0.4490.100028,25617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.docparsing.Runtime.common.dll15.0.4490.100020,06417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.docparsing.Runtime.Core.dll15.0.4490.1000161,37617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.docparsing.Runtime.formatdetector.dll15.0.4490.1000109,15217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.docparsing.Runtime.formathandler.dll15.0.4490.100039,02417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.Evaluation.datamodel.dll15.0.4490.1000122,99217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.Evaluation.datamodel.types.dll15.0.4490.100073,82417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.Evaluation.Engine.dll15.0.4490.1000256,09617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.Evaluation.Engine.wcftransport.dll15.0.4490.100024,68817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.Evaluation.Operators.BUILTIN.dll15.0.4490.1000116,84817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.Evaluation.Operators.Core.dll15.0.4490.100048,22417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.Evaluation.Operators.dll15.0.4490.1000281,20017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.Evaluation.Operators.parsing.dll15.0.4490.100063,60017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.Evaluation.processing.BUILTIN.dll15.0.4490.1000140,40017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.Evaluation.processing.dll15.0.4490.1000187,50417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.Evaluation.Services.dll15.0.4490.100072,28817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.External.contentapi.dll15.0.4490.1000159,34417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.hostcontroller.Cmdlets.dll15.0.4490.100025,71217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.hostcontroller.Controller.dll15.0.4490.100058,99217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.hostcontroller.logging.dll15.0.4490.100027,74417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.hostcontroller.Repository.dll15.0.4541.100071,36017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.hostcontroller.wcfclient.dll15.0.4490.100015,45617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.hostcontroller.wcfserver.dll15.0.4490.100044,14417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.hostcontroller.wcftypes.dll15.0.4490.100025,71217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.interactionengine.component.dll15.0.4490.1000150,64017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.interactionengine.datamodel.Fields.dll15.0.4490.100016.992 người17 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.interactionengine.datamodel.types.dll15.0.4490.100014,96017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.interactionengine.Operators.BUILTIN.dll15.0.4490.100040,56017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.interactionengine.Operators.dll15.0.4490.100013,40817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.interactionengine.processing.BUILTIN.dll15.0.4490.1000250,48017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.interactionengine.Services.dll15.0.4490.100052,84817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.interactionengine.Tools.Cmdlets.dll15.0.4490.100020,59217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.interactionengine.Tools.processingengineapi.dll15.0.4490.100015.96817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.nlpbase.annotationstore.dll15.0.4490.1000129,12017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.nlpbase.automata.dll15.0.4490.100065,13617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.nlpbase.Diagnostics.dll15.0.4490.100014,43217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.nlpbase.dictionaries.dll15.0.4490.100067,69617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.nlpbase.dictionaryinterface.dll15.0.4490.100040,03217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.nlpbase.ESE.interop.dll15.0.4490.1000168,54417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.nlpbase.indextokenizer.dll15.0.4490.100028,25617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.nlpbase.languageandencodingdetection.dll15.0.4490.100024,68817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.nlpbase.patternmatchercompiler.dll15.0.4490.100036,46417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.nlpbase.patternmatchercoreengine.dll15.0.4490.100028,25617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.nlpbase.regularexpressions.dll15.0.4490.1000171,12017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.nlpbase.richfields.dll15.0.4539.100093,88817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.nlpbase.richtypes.dll15.0.4490.100078,43217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.nlpbase.stringdistance.dll15.0.4490.100018,03217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.nlpbase.Transformers.dll15.0.4490.1000161,37617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.nlpbase.wordbreaker.dll15.0.4525.1000106,68817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchanalytics.Analytics.dll15.0.4508.1000212,14417 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.Ceres.searchanalytics.Operators.dll15.0.4454.1000158,32017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.admin.dll15.0.4551.100279,55217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.Cheetah.dll15.0.4490.100015.47217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll15.0.4545.100049,34417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.clustering.indexclustermanager.dll15.0.4490.100079,45617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.Cmdlets.dll15.0.4490.100041.05617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.contentrouter.dll15.0.4490.100042,59217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.contenttargets.indexrouter.dll15.0.4490.100054,88017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.documentmodel.dll15.0.4490.100021,60017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.fastserver.Managed.dll15.0.4551.100218,776,76817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.fastservermessages.dll15.0.4490.1000100,96017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.filetransfer.dll15.0.4490.100040,54417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.generationcontroller.dll15.0.4490.1000109,16817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.indexcontroller.dll15.0.4551.1002180,92817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.indexes.abstractindex.dll15.0.4490.100057,96817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.indexes.fastserverindex.dll15.0.4512.100094,91217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.Journal.dll15.0.4490.1000190,06417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.journalreceiver.dll15.0.4490.100040,03217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.journalshipper.dll15.0.4490.100060.00017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll15.0.4490.1000231,52017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.repartitioncomponent.dll15.0.4490.100032,35217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.Schema.schemacatalog.dll15.0.4551.100248,32017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.Schema.schemacatalogproxy.dll15.0.4490.100018,52817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.Search.dll15.0.4490.100042,60817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.seeding.dll15.0.4490.100076,89617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.Services.dll15.0.4490.1000127,08817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.storagecleaner.dll15.0.4490.100022,62417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.Tango.dll15.0.4490.10007,536,73617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.utils.dll15.0.4490.100089,18417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.usageanalytics.Analysis.dll15.0.4448.1000198,75217 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.clientresourceview.Extractor.dll15.0.4490.100012,89617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.clientresourceview.flowservice.dll15.0.4490.100026,20817 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.clientresourceview.parser.dll15.0.4490.100012,89617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.clientresourceview.propertyset.dll15.0.4490.100013,40817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.clientresourceview_compoundoperators.dll15.0.4490.100013,40817 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.compoundoperator.companyextractor.dll15.0.4490.100026,72017 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.contentalignmentflow.dll15.0.4490.100026,20817 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.crawleracronymextractionsubflow.dll15.0.4490.100013,92017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.crawleralertsdatagenerationsubflow.dll15.0.4490.100017,50417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.crawleraliasnormalizationsubflow.dll15.0.4490.100014,96017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.crawlerccametadatagenerationsubflow.dll15.0.4490.100014,43217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.crawlercomputefiletypesubflow.dll15.0.4490.100013,92017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.crawlercontentenrichmentsubflow.dll15.0.4490.100014,96017 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.crawlerdefinitionclassificationsubflow.dll15.0.4490.100014,43217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.crawlerdocumentretrievalsubflow.dll15.0.4490.100014,43217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.crawlerdocumentsignaturegenerationsubflow.dll15.0.4490.100014,43217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.crawlerdocumentsummarygenerationsubflow.dll15.0.4490.100014,43217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.crawlerflow.dll15.0.4490.100057,45617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.crawlerhowtoclassificationsubflow.dll15.0.4490.100013,93617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.crawlerindexingsubflow.dll15.0.4490.100014,44817 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.crawlerlanguagedetectorsubflow.dll15.0.4490.100014,43217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.crawlerlinkdeletesubflow.dll15.0.4490.100013,92017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.crawlernoindexsubflow.dll15.0.4490.100016.992 người17 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.crawlerphonenumbernormalizationsubflow.dll15.0.4490.100014,43217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.crawlerpropertymappingsubflow.dll15.0.4545.100025,28017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.crawlersearchanalyticssubflow.dll15.0.4490.100019,04017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.crawlersecurityinsertsubflow.dll15.0.4490.100014,44817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.crawlertermextractorsubflow.dll15.0.4490.100014,43217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.crawlerwordbreakersubflow.dll15.0.4490.100015.96817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.customdictionarydeployment.dll15.0.4490.100020,06417 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.customentityextractionsubflow.dll15.0.4490.1000106,08017 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.cxddeploymentcaseinsensitive.dll15.0.4490.100015.96817 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.cxddeploymentcasesensitive.dll15.0.4490.100015,98417 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.Database.typemap.dll15.0.4490.100015,45617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.directoryservices.MetadirectoryServices.config.dll4.0.2450.4960,10417 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.docparsing.dll15.0.4490.100029,28017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.docparsingsubflow.dll15.0.4490.100028,78417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.exchangesearchproviderflow.dll15.0.4490.100019,56817 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.fsut.dll15.0.4490.1000112,24017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll4.0.2450.4931,42417 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe4.0.2450.4916,04017 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.identitymanagement.logging.dll4.0.2450.4951,86417 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll4.0.0.011,16817 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll4.0.2450.4980,54417 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.identitymanagement.sqm.dll4.0.2450.4939,56817 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.langencid.dll15.0.4490.100012.40017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.linguisticcomponentsstatus.dll15.0.4490.100012,91217 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.lowercasediacriticsremover.dll15.0.4490.100040,54417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.metadataextractorsubflow.dll15.0.4545.100021,18417 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.MetadirectoryServices.dll4.0.2450.4914,48017 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.MetadirectoryServices.host.dll4.0.0.012,44017 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.MetadirectoryServices.impl.dll4.0.2450.4984,63217 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll4.0.0.059,27217 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.Office.businessapplications.Tools.dll15.0.4511.1000568,51217 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.Office.client.Policy.Phone.dll15.0.4420.101719,60017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.client.Policy.Silverlight.dll15.0.4420.101720,12017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.documentmanagement.dll15.0.4493.1000487,00817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.htmltrans.Launcher.util.dll15.0.4454.100024,17617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.IRM.formprotector.dll15.0.4454.1000149,64017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.IRM.msoprotector.dll15.0.4454.100047,75217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.IRM.ofcprotector.dll15.0.4454.100041,58417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.IRM.pdfprotector.dll15.0.4454.100024,68817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.IRM.pdfprotectorlib.dll15.0.4535.10001,133,28817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.OFC.dll15.0.0.034.984 người17 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.Policy.dll15.0.4525.10001,150,12817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.Policy.Pages.dll15.0.4551.1001319,67217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.securestoreservice.dll15.0.4454.1000403,04817 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.Office.Server.conversion.Framework.dll15.0.4511.1000194,24017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.Server.conversion.Storage.dll15.0.4519.100057,53617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.Server.conversion.viewerinterface.dll15.0.4514.100028,35217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.Server.conversions.Launcher.exe15.0.4420.101774,92817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.Server.dll15.0.4525.10002,672,30418 Tháng 10 năm 201302:05
Microsoft.Office.Server.dll-format.ps1xmlkhông áp dụng12,66417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.Server.filtercontrols.dll15.0.4454.1000155,24017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.Server.Intl.dll15.0.4454.1000264,31217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.Server.Native.dll15.0.4545.1000786,62417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.Server.OpenXML.dll15.0.4545.1000878,27217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.Server.sandbox.dll15.0.4539.1000176,84817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.Server.Search.Administration.mssitlb.dllkhông áp dụng90,79217 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.Office.Server.Search.Applications.dll15.0.4551.1001225,98417 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.Office.Server.Search.clickpredict.dll15.0.4551.1001199,36017 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.Office.Server.Search.Connector.dll15.0.4541.10001,547,45617 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.Office.Server.Search.dll15.0.4551.100215,368,89617 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.Office.Server.Search.ETw.dll15.0.4521.10001,232,06417 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.Office.Server.Search.exchangeadapter.dll15.0.4551.100180,06417 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.Office.Server.Search.Intl.dll15.0.4541.1000957,14417 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.Office.Server.Search.Native.dll15.0.4551.1001499,39217 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.Office.Server.Search.PowerShell.dll15.0.4541.1000299,20017 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.Office.Server.Search.query.dll15.0.4551.1001834,75217 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.Office.Server.Search.remotesharepoint.dll15.0.4541.100039,10417 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll14.9.4545.1000778,97617 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll15.0.4545.10003,128,52017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll-format.ps1xmlkhông áp dụng14,81217 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.Office.Server.userprofiles.serverstub.dll15.0.4454.1000375,89617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.Server.userprofiles.Synchronization.dll15.0.4460.1000248,98417 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.Office.Server.workmanagement.datamodel.dll15.0.4466.1000140,92017 Tháng 10 năm 201303:27
Microsoft.Office.Server.workmanagement.dll15.0.4510.1000691,38417 Tháng 10 năm 201303:27
Microsoft.Office.Server.workmanagement.UI.dll15.0.4454.1000131,19217 Tháng 10 năm 201303:27
Microsoft.Office.SharePoint.clientextensions.dll15.0.4502.1000278,21617 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.Office.web.common.dll15.0.4527.10002,547,93618 Tháng 10 năm 201302:05
Microsoft.Office.web.conversion.Framework.dll15.0.4511.1000193,72817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.web.conversion.Storage.dll15.0.4519.100057,53617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.web.conversion.viewerinterface.dll15.0.4514.100028,35217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.web.environment.officeserver.dll15.0.4525.1000219,87217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.web.sandbox.dll15.0.4539.1000176,84817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.Workflow.Actions.dll15.0.4545.1000144,08017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.workflowsoap.dll15.0.4448.100053,84817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.ootbentityextractionsubflow.dll15.0.4490.100019,04017 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.opensearchproviderflow.dll15.0.4490.100021,08817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.peopleanalyticsfeederflow.dll15.0.4490.100014,43217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.peopleanalyticsoutputflow.dll15.0.4490.100015,98417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.peopleexpertisesubflow.dll15.0.4490.100013,93617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.peoplefuzzynamematchingsubflow.dll15.0.4490.100015.47217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.peoplekeywordparsingsubflow.dll15.0.4490.100016.992 người17 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.peoplelinguisticssubflow.dll15.0.4490.100014,96017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.peopleresultretrievalandprocessingsubflow.dll15.0.4490.100019,04017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.peoplesearchflow.dll15.0.4490.100020,59217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.peoplesecuritysubflow.dll15.0.4490.100014,94417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.personalfavoritesproviderflow.dll15.0.4490.100019,04017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.productivitysearchflow.dll15.0.4490.100021,60017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.queryclassificationdictionarycompilationflow.dll15.0.4490.100019,55217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.queryruleconditionmatchingsubflow.dll15.0.4490.100020,08017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.queryspellingcorrectionproperties.dll15.0.4490.100012,89617 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.recommendationsproperties.dll15.0.4490.100012,38417 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.remotesharepointflow.dll15.0.4490.100018,01617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.resourcemanagement.Automation.dll4.0.2450.4980,54417 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.49760,45617 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.resourcemanagement.Service.exe4.0.2450.49989,84817 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe4.0.2450.4915,58417 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.Utility.exe4.0.2450.4951,91217 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.searchanalyticsfeederflow.dll15.0.4490.100014,96017 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.searchanalyticsinputflow.dll15.0.4490.100016.992 người17 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.searchanalyticsoutputflow.dll15.0.4490.100018,03217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.searchauthorityinputflow.dll15.0.4490.100013,92017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.searchclicksanalysisinputflow.dll15.0.4490.100020,06417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.searchdemotedinputflow.dll15.0.4490.100013,93617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.searchreportsanalysisinputflow.dll15.0.4490.100018,54417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.SharePoint.client.documentmanagement.Phone.dll15.0.4420.101720,14417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.SharePoint.client.documentmanagement.Silverlight.dll15.0.4420.101720,16017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.SharePoint.client.Publishing.Phone.dll15.0.4420.101761,60017 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.SharePoint.client.Publishing.Silverlight.dll15.0.4420.101761,60817 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.SharePoint.client.Search.Applications.Silverlight.dll.x6415.0.4420.101717,60017 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.SharePoint.client.Search.Silverlight.dll.x6415.0.4420.101761,60017 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.SharePoint.client.Taxonomy.Phone.dll15.0.4420.101771,32017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.SharePoint.client.Taxonomy.Silverlight.dll15.0.4420.101771,33617 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.SharePoint.client.userprofiles.dll15.0.4454.1000145.00017 Tháng 10 năm 201301:56
Microsoft.SharePoint.client.userprofiles.Phone.dll15.0.4454.1000144,00817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.SharePoint.client.userprofiles.Silverlight.dll15.0.4454.1000144.00017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.SharePoint.CMIS.bindings.dll15.0.4454.1000154,20817 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.SharePoint.CMIS.Core.dll15.0.4448.1000225,39217 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.SharePoint.Portal.dll15.0.4545.10006,047,41617 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.SharePoint.Portal.Intl.dll15.0.4511.10001,250,52817 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.SharePoint.Portal.Upgrade.dll15.0.4525.1000196,29617 Tháng 10 năm 201303:27
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll15.0.4551.10014,841,66417 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.SharePoint.SPX.applicationpages.dll15.0.4420.101752,89617 Tháng 10 năm 201303:27
Microsoft.SharePoint.SPX.dll15.0.4454.1000163,42417 Tháng 10 năm 201303:27
Microsoft.SharePoint.SPX.Intl.dll15.0.4420.101719,59217 Tháng 10 năm 201303:27
Microsoft.SharePoint.SPX.jsinclude.dll15.0.4420.101734,53617 Tháng 10 năm 201303:27
Microsoft.SharePoint.SPX.Website.applicationpages.dll15.0.4420.1017445,12017 Tháng 10 năm 201303:27
Microsoft.SharePoint.SPX.Website.ribbon.dll15.0.4420.101734.984 người17 Tháng 10 năm 201303:27
Microsoft.SharePoint.SPX.websitecore.dll15.0.4509.1000125,67217 Tháng 10 năm 201303:27
Microsoft.SharePoint.Taxonomy.dll15.0.4545.10001,339,57617 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll15.0.4490.100022,62417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll15.0.4481.100024,630,36817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.thesaurusdeployment.dll15.0.4490.100019,04017 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.usageanalyticsfeederflow.dll15.0.4490.100019,05617 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.usageanalyticsreportingapidumperflow.dll15.0.4490.100014,96017 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.usageanalyticsupdateflow.dll15.0.4490.100023,64817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoftajax.jskhông áp dụng99,35817 Tháng 10 năm 201303:27
Miisactivate.exe4.0.2450.4923,65617 Tháng 10 năm 201303:28
Miisclient.exe4.0.2450.49830,05617 Tháng 10 năm 201303:28
Miiserver.exe4.0.2450.492,902,11217 Tháng 10 năm 201303:28
Miiskmu.exe4.0.2450.49375,39217 Tháng 10 năm 201303:28
Miisrcw.dll4.0.2450.4939,52017 Tháng 10 năm 201303:28
Mmscntrl.dll4.0.2450.49300,12817 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll4.0.2450.478,01617 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.47100,18417 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.47102,23217 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.47104,79217 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4742,84017 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4745,91217 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4753,08017 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4759,22417 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4772,02417 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4778,16817 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4778,68017 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4783,80017 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4784,82417 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4785,33617 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4785.848 người17 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4786,36017 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4786,87217 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4787,38417 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4787,89617 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4789,43217 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4790,45617 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4790,96817 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4791,99217 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4794,04017 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4795,06417 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4795,57617 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4796,08817 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4796,60017 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4797,11217 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4798,64817 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4799,16017 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsmaad.dll4.0.2450.49583,77617 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsmads.dll4.0.2450.49523,36017 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsmaed.dll4.0.2450.49495,71217 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsmaext.dll4.0.2450.49473,69617 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsmafim.dll4.0.2450.4984,57617 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsmaip.dll4.0.2450.49529,50417 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsmaxml.dll4.0.2450.49427,61617 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsperf.dll4.0.2450.4722,86417 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsps.dll4.0.2450.47177,48817 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsscpth.dll4.0.2450.493,052,12817 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsscrpt.exe4.0.2450.49164,96017 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsserverrcw.dll4.0.2450.4939,52817 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsuihlp.dll4.0.2450.49953,95217 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsuishell.dll4.0.2450.49199,27217 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsutils.dll4.0.2450.49231,00817 Tháng 10 năm 201303:28
Mmswmi.dll4.0.2450.49150,62417 Tháng 10 năm 201303:28
Modwrkflip.aspxkhông áp dụng2,34417 Tháng 10 năm 201303:25
Morecolorsdialog.aspxkhông áp dụng6,41617 Tháng 10 năm 201303:27
Morecolorsdialog.aspx.jskhông áp dụng1,43117 Tháng 10 năm 201303:27
Msdym7.dll15.0.4545.1000948,90417 Tháng 10 năm 201303:25
Msdym7.Lex15.0.4525.1000417,28017 Tháng 10 năm 201303:25
Msgfilt.dll.x6415.0.4454.100040,04017 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy3hu.dll15.0.0.1218,98417 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy3hu.Lexkhông áp dụng933,57917 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7bg.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7ct.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7cz.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7da.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7el.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7en.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7es.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7et.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7eu.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7fi.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7fr.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7ge.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7gl.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7hr.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7it.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7lt.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7lv.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7nb.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7nl.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7no.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7pb.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7pl.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7pt.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7ro.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7ru.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7sk.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7sl.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7srm.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7sro.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7sw.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7tr.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7uk.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Msores.dll15.0.4551.100169,726,91217 Tháng 10 năm 201303:25
Msoserver.dll15.0.4551.100224,951,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Msptls.dll15.0.4493.10001,522,28817 Tháng 10 năm 201303:25
Msscpi.dll15.0.4551.1001563,39217 Tháng 10 năm 201303:26
Mssdmn.exe15.0.4551.1001745,15217 Tháng 10 năm 201303:26
Mssearch.exe15.0.4551.1001523,97617 Tháng 10 năm 201303:26
Msslad.dll15.0.4551.1001435,39217 Tháng 10 năm 201303:26
Msspell7.dll15.0.4545.1000916,16817 Tháng 10 năm 201303:25
Mssph.dll15.0.4551.10011,362,11217 Tháng 10 năm 201303:26
Mssrch.dll15.0.4551.10013,130,04817 Tháng 10 năm 201303:26
Mstr4tsc.dll15.0.4535.1000109,24017 Tháng 10 năm 201303:26
Mswb7.dll15.0.4545.1000396,00017 Tháng 10 năm 201303:25
Mswb70011.dll15.0.4545.10001,067,74417 Tháng 10 năm 201303:25
Mswb7001e.dll15.0.4545.10001,067,74417 Tháng 10 năm 201303:25
Mswb70404.dll15.0.4545.10001,067,74417 Tháng 10 năm 201303:25
Mswb70804.dll15.0.4545.10001,067,74417 Tháng 10 năm 201303:25
Mvdesigner.dll4.0.2450.49166,50417 Tháng 10 năm 201303:28
Mvviewer.dll4.0.2450.49100,96017 Tháng 10 năm 201303:28
MyDocs.Debug.jskhông áp dụng47,30817 Tháng 10 năm 201303:26
MyDocs.jskhông áp dụng22,75717 Tháng 10 năm 201303:26
Mydocviewpage.aspxkhông áp dụng6,06017 Tháng 10 năm 201303:28
Mysite.Masterkhông áp dụng22,01217 Tháng 10 năm 201303:28
Mysite15.Masterkhông áp dụng33,54217 Tháng 10 năm 201303:28
Mysiterecommendations.Debug.jskhông áp dụng51,22817 Tháng 10 năm 201303:26
Mysiterecommendations.jskhông áp dụng26,55917 Tháng 10 năm 201303:26
Mysitetopnavigation.ascxkhông áp dụng5,38617 Tháng 10 năm 201303:28
Navigation.aspxkhông áp dụng11.800 người17 Tháng 10 năm 201303:27
Navigation.aspx.jskhông áp dụng8,38117 Tháng 10 năm 201303:27
Newform.aspxkhông áp dụng4,27617 Tháng 10 năm 201303:25
Newform.aspxkhông áp dụng4,31617 Tháng 10 năm 201303:26
Newimagerenditionsettings.aspxkhông áp dụng10.61317 Tháng 10 năm 201303:26
Newtabledialog.aspxkhông áp dụng9,31017 Tháng 10 năm 201303:27
Newtabledialog.aspx.jskhông áp dụng10,02317 Tháng 10 năm 201303:27
Newtranslationmanagement.aspxkhông áp dụng63,96017 Tháng 10 năm 201303:25
Nightandday.Masterkhông áp dụng23,55117 Tháng 10 năm 201303:26
Nl7data0011.dll15.0.4454.10007,868,05617 Tháng 10 năm 201303:25
Nl7data001e.dll15.0.4454.10001,048,22417 Tháng 10 năm 201303:25
Nl7data0404.dll15.0.4454.10002,571,94417 Tháng 10 năm 201303:25
Nl7data0804.dll15.0.4454.10003,680,42417 Tháng 10 năm 201303:25
Nl7models0007.dll15.0.4493.10006,447,76017 Tháng 10 năm 201303:25
Nl7models0009.dll15.0.4531.10005,799,67217 Tháng 10 năm 201303:25
Nl7models000a.dll15.0.4481.10006,184,61617 Tháng 10 năm 201303:25
Nl7models000c.dll15.0.4481.10005,667,98417 Tháng 10 năm 201303:25
Nlhtml.dll_0002.x6415.0.4454.1000187,47217 Tháng 10 năm 201303:25
Nocrawlsettings.aspxkhông áp dụng8,39117 Tháng 10 năm 201303:26
Noderunner.exe15.0.4490.100042,11217 Tháng 10 năm 201303:25
Noderunner.exe.configkhông áp dụng4,54717 Tháng 10 năm 201303:26
Notesmapropertypages.dll4.0.2450.49121,46417 Tháng 10 năm 201303:28
Noteswebservice.dll.Oss.x8615.0.4551.1001990,91217 Tháng 10 năm 201303:26
Ntma.dll4.0.2450.4955,89617 Tháng 10 năm 201303:28
Oartodfserver.dll15.0.4545.10003,830,96017 Tháng 10 năm 201303:25
Oartserver.dll15.0.4551.100321,438,64817 Tháng 10 năm 201303:25
Objectlauncher.dll4.0.2450.4912,91217 Tháng 10 năm 201303:28
Objects_indexes.unfiltered.SQLkhông áp dụng1.05517 Tháng 10 năm 201303:28
Objects_storedprocedures.Moss.SQLkhông áp dụng386,44917 Tháng 10 năm 201303:28
Objects_tables.SQLkhông áp dụng48,47417 Tháng 10 năm 201303:28
Objects_views.SQLkhông áp dụng21,21917 Tháng 10 năm 201303:28
Objectschema_storedprocedures.SQLkhông áp dụng77,71017 Tháng 10 năm 201303:28
Objectschemaconfigpopulate.SQLkhông áp dụng110,84717 Tháng 10 năm 201303:28
Objectviewers.dll4.0.2450.49207,46417 Tháng 10 năm 201303:28
Odffilt.dll.x6415.0.4545.1000964,31217 Tháng 10 năm 201303:25
Offfilt.dll_0002.x6415.0.4454.1000326,22417 Tháng 10 năm 201303:25
Offfiltx.dll.x6415.0.4545.10001,179,35217 Tháng 10 năm 201303:25
Office.ODF15.0.4551.10014,996,77617 Tháng 10 năm 201303:25
Offxml.dll15.0.4545.1000184,50417 Tháng 10 năm 201303:25
Oldialog.jskhông áp dụng41,42617 Tháng 10 năm 201303:27
Onifiltr.dll.x6415.0.4545.10002,159,28817 Tháng 10 năm 201303:25
Operations.dll4.0.2450.4976,39217 Tháng 10 năm 201303:28
Osafehtm.dll15.0.4527.1000274,10417 Tháng 10 năm 201303:25
Osrv.resxkhông áp dụng8,76517 Tháng 10 năm 201303:25
Osrvcore.resxkhông áp dụng33,41717 Tháng 10 năm 201303:25
Osssearchresults.aspxkhông áp dụng2,81917 Tháng 10 năm 201303:26
Page_model.jskhông áp dụng51,12717 Tháng 10 năm 201303:27
Pagebgimagedialog.aspxkhông áp dụng7,88717 Tháng 10 năm 201303:27
Pagebgimagedialog.aspx.jskhông áp dụng2.18117 Tháng 10 năm 201303:27
Pagefromdoclayout.aspxkhông áp dụng3,59217 Tháng 10 năm 201303:26
Pageproperties.aspxkhông áp dụng18,95317 Tháng 10 năm 201303:27
Pageproperties.aspx.jskhông áp dụng4,41017 Tháng 10 năm 201303:27
Pagetemplateproperties.aspxkhông áp dụng11,63417 Tháng 10 năm 201303:27
Pagetemplateproperties.aspx.jskhông áp dụng2,02217 Tháng 10 năm 201303:27
Pagingcontrol.jskhông áp dụng7,72017 Tháng 10 năm 201303:27
Parserserver.exe15.0.4490.100026,72017 Tháng 10 năm 201303:25
Paypalcontroldialog.aspxkhông áp dụng5,94217 Tháng 10 năm 201303:27
Paypalcontroldialog.aspx.jskhông áp dụng7,61617 Tháng 10 năm 201303:27
Photoupload.jskhông áp dụng2,57317 Tháng 10 năm 201303:27
Policy.14.0.antixsslibrary.configkhông áp dụng58417 Tháng 10 năm 201303:27
Policy.14.0.antixsslibrary.dll15.0.4420.101712,44017 Tháng 10 năm 201303:27
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.SPX.applicationpages.configkhông áp dụng61117 Tháng 10 năm 201303:27
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.SPX.applicationpages.dll15.0.4420.101712,49617 Tháng 10 năm 201303:27
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.SPX.configkhông áp dụng59417 Tháng 10 năm 201303:27
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.SPX.dll15.0.4420.101712,48017 Tháng 10 năm 201303:27
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.SPX.Intl.configkhông áp dụng59917 Tháng 10 năm 201303:27
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.SPX.Intl.dll15.0.4420.101712,46417 Tháng 10 năm 201303:27
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.SPX.jsinclude.configkhông áp dụng60417 Tháng 10 năm 201303:27
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.SPX.jsinclude.dll15.0.4420.101712,48017 Tháng 10 năm 201303:27
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.SPX.Website.applicationpages.configkhông áp dụng61917 Tháng 10 năm 201303:27
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.SPX.Website.applicationpages.dll15.0.4420.101713,04017 Tháng 10 năm 201303:27
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.SPX.Website.ribbon.configkhông áp dụng60917 Tháng 10 năm 201303:27
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.SPX.Website.ribbon.dll15.0.4420.101712,48817 Tháng 10 năm 201303:27
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.SPX.websitecore.configkhông áp dụng60617 Tháng 10 năm 201303:27
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.SPX.websitecore.dll15.0.4420.101712,48017 Tháng 10 năm 201303:27
Policylist.aspxkhông áp dụng6,34217 Tháng 10 năm 201303:25
Portaluiconfigurations.SQLkhông áp dụng24.857 người17 Tháng 10 năm 201303:28
Preview.dll4.0.2450.49318,04817 Tháng 10 năm 201303:28
Previewwithstatus.aspxkhông áp dụng10,05717 Tháng 10 năm 201303:26
Prm0006.bin15.0.4525.100017,183,74417 Tháng 10 năm 201303:25
Prm0007.bin15.0.4493.100021,359,10417 Tháng 10 năm 201303:25
Prm0009.bin15.0.4531.100010,297,85617 Tháng 10 năm 201303:25
Prm000a.bin15.0.4481.100013,657,08817 Tháng 10 năm 201303:25
Prm000c.bin15.0.4481.100012,451,32817 Tháng 10 năm 201303:25
Profilebrowserscriptres.resxkhông áp dụng49,60617 Tháng 10 năm 201303:28
Profilesrp.SQLkhông áp dụng1,187,12517 Tháng 10 năm 201303:28
Profilup.SQLkhông áp dụng841,46417 Tháng 10 năm 201303:28
Profmngr.aspxkhông áp dụng3.38317 Tháng 10 năm 201303:28
Profmngr.aspxkhông áp dụng3,39517 Tháng 10 năm 201303:28
Projectpage.aspxkhông áp dụng6,21817 Tháng 10 năm 201303:26
Projectpolicies.aspxkhông áp dụng7,05317 Tháng 10 năm 201303:25
Propertysheetbase.dll4.0.2450.49416,36817 Tháng 10 năm 201303:28
Pubfilt.dll.x6415.0.4454.100037,97617 Tháng 10 năm 201303:25
Publicsitetemplates.ascxkhông áp dụng1.71117 Tháng 10 năm 201303:27
Query.dll15.0.4551.1001377,02417 Tháng 10 năm 201303:26
Querybuilder.aspxkhông áp dụng64,86817 Tháng 10 năm 201303:26
Queryprocessingcomponentkhông áp dụng5,21617 Tháng 10 năm 201303:26
Queryruleaddusersegment.aspxkhông áp dụng12,75117 Tháng 10 năm 201303:26
Queryruleaddusersegment.aspxkhông áp dụng12,75617 Tháng 10 năm 201303:26
Queryruleaddusersegment.aspxkhông áp dụng13,37317 Tháng 10 năm 201303:26
Quickshare.aspxkhông áp dụng10,67417 Tháng 10 năm 201303:27
Ratings.jskhông áp dụng18.388 người17 Tháng 10 năm 201303:27
Rcconsole.aspxkhông áp dụng8,00817 Tháng 10 năm 201303:25
Recordsribbon.ascxkhông áp dụng36617 Tháng 10 năm 201303:25
Refinementconfigurationdialog.aspxkhông áp dụng34,12817 Tháng 10 năm 201303:26
Removeworkflowdefinitionsandinstances.SQLkhông áp dụng5,17717 Tháng 10 năm 201303:28
Repair.aspxkhông áp dụng3,25917 Tháng 10 năm 201303:26
Repair.aspxkhông áp dụng3,47317 Tháng 10 năm 201303:27
Repair.aspxkhông áp dụng3,50817 Tháng 10 năm 201303:27
Reportcenterlayout.aspxkhông áp dụng6,15817 Tháng 10 năm 201303:27
Reporting.aspxkhông áp dụng9,01517 Tháng 10 năm 201303:25
Resetpublicsitedialog.aspxkhông áp dụng3,09217 Tháng 10 năm 201303:27
Resource.jskhông áp dụng3,72317 Tháng 10 năm 201303:27
Retentionsettings.ascxkhông áp dụng10.993 người17 Tháng 10 năm 201303:25
Retentionstagesettings.aspxkhông áp dụng25,83217 Tháng 10 năm 201303:25
Ribbon.ascxkhông áp dụng12,85817 Tháng 10 năm 201303:26
Ribbonmainmenu.ascxkhông áp dụng5,35717 Tháng 10 năm 201303:27
Riched20.dll15.0.4541.10002,230,95217 Tháng 10 năm 201303:25
Richtextarea.ascxkhông áp dụng2.78417 Tháng 10 năm 201303:27
Richtextarea.jskhông áp dụng10,71717 Tháng 10 năm 201303:27
Rightrule.SQLkhông áp dụng1.33217 Tháng 10 năm 201303:28
Rolluppage.aspxkhông áp dụng5,03917 Tháng 10 năm 201303:26
Rootmasterdesigntime.aspxkhông áp dụng3,72017 Tháng 10 năm 201303:27
Rpthist.aspxkhông áp dụng3,19317 Tháng 10 năm 201303:27
Rulerctrl.dll4.0.2450.4947,71217 Tháng 10 năm 201303:28
Saext.dll15.0.4454.1000303,21617 Tháng 10 năm 201303:25
Schemacollections.SQLkhông áp dụng11.710 người17 Tháng 10 năm 201303:28
Scsummpg.aspxkhông áp dụng2.751 người17 Tháng 10 năm 201303:27
Search.analyticsrecommendation.Debug.jskhông áp dụng16,29017 Tháng 10 năm 201303:26
Search.analyticsrecommendation.jskhông áp dụng8,56317 Tháng 10 năm 201303:26
Search.clientcontrols.Debug.jskhông áp dụng354,64617 Tháng 10 năm 201303:26
Search.clientcontrols.jskhông áp dụng192,01217 Tháng 10 năm 201303:26
Search.configuration.Debug.jskhông áp dụng207,12717 Tháng 10 năm 201303:26
Search.facetednavigationtab.Debug.jskhông áp dụng46,81217 Tháng 10 năm 201303:26
Search.refinementconfiguration.Debug.jskhông áp dụng15,44217 Tháng 10 năm 201303:26
Search.refinementconfigurationdialog.Debug.jskhông áp dụng119,74817 Tháng 10 năm 201303:26
Search.taxonomyrefinement.Debug.jskhông áp dụng8,60417 Tháng 10 năm 201303:26
Searchscopes.SQLkhông áp dụng58,96717 Tháng 10 năm 201303:28
Searchui.Debug.jskhông áp dụng114,62017 Tháng 10 năm 201303:26
Searchui.jskhông áp dụng50,25917 Tháng 10 năm 201303:26
Securestoredb.SQLkhông áp dụng175,45217 Tháng 10 năm 201303:26
Services.ashxkhông áp dụng10617 Tháng 10 năm 201303:27
Sets_storedprocedures.SQLkhông áp dụng2.330 người17 Tháng 10 năm 201303:28
Setup.exe15.0.4545.10001,061,56817 Tháng 10 năm 201303:25
Silverlight.jskhông áp dụng7,68017 Tháng 10 năm 201303:27
Silverlightslideshowcontrol.Xapkhông áp dụng198,18417 Tháng 10 năm 201303:27
Silverlightsupport.jskhông áp dụng15.21017 Tháng 10 năm 201303:27
Sitedesigntoolbar.ascxkhông áp dụng8,38917 Tháng 10 năm 201303:27
Siteinformationcontroldialog.aspxkhông áp dụng5,31217 Tháng 10 năm 201303:27
Siteinformationcontroldialog.aspx.jskhông áp dụng3,93417 Tháng 10 năm 201303:27
Sitemanager.aspxkhông áp dụng33,31017 Tháng 10 năm 201303:26
Sitenavigationsettings.aspxkhông áp dụng8,64917 Tháng 10 năm 201303:26
Sizedialog.aspxkhông áp dụng5,62217 Tháng 10 năm 201303:27
Sizedialog.aspx.jskhông áp dụng2,81717 Tháng 10 năm 201303:27
Slideshowcontroldialog2.aspxkhông áp dụng13.90017 Tháng 10 năm 201303:27
Slideshowcontroldialog2.aspx.jskhông áp dụng36,44917 Tháng 10 năm 201303:27
Socialsrp.SQLkhông áp dụng227,96817 Tháng 10 năm 201303:28
Socialup.SQLkhông áp dụng200,96017 Tháng 10 năm 201303:28
SP.documentmanagement.Debug.jskhông áp dụng8,97017 Tháng 10 năm 201303:25
SP.Policy.Debug.jskhông áp dụng13,33517 Tháng 10 năm 201303:25
SP.Publishing.Debug.jskhông áp dụng113,88217 Tháng 10 năm 201303:26
SP.Search.Apps.Debug.jskhông áp dụng7.60017 Tháng 10 năm 201303:26
SP.Search.Apps.jskhông áp dụng7.60017 Tháng 10 năm 201303:26
SP.Search.Debug.jskhông áp dụng113,91317 Tháng 10 năm 201303:26
SP.UI.collabmailbox.Debug.jskhông áp dụng11.303 người17 Tháng 10 năm 201303:26
SP.UI.documentssharedbyme.Debug.jskhông áp dụng2,76917 Tháng 10 năm 201303:28
SP.UI.documentssharedwithme.Debug.jskhông áp dụng6,30417 Tháng 10 năm 201303:28
SP.UI.listsearchbox.Debug.jskhông áp dụng37,35317 Tháng 10 năm 201303:26
SP.UI.microfeed.Debug.jskhông áp dụng371,13817 Tháng 10 năm 201303:28
SP.UI.microfeed.jskhông áp dụng216,61017 Tháng 10 năm 201303:28
SP.UI.mysitecommon.Debug.jskhông áp dụng84,29917 Tháng 10 năm 201303:26
SP.UI.mysitecommon.jskhông áp dụng46,12717 Tháng 10 năm 201303:26
SP.UI.mysitenavigation.Debug.jskhông áp dụng4,20417 Tháng 10 năm 201303:26
SP.UI.mysiterecommendations.Debug.jskhông áp dụng12,42617 Tháng 10 năm 201303:26
SP.UI.Pub.ribbon.jskhông áp dụng79,77617 Tháng 10 năm 201303:26
SP.UI.sssvcadminpages.Debug.jskhông áp dụng9,23617 Tháng 10 năm 201303:26
SP.UI.sssvcadminpages.jskhông áp dụng7,64417 Tháng 10 năm 201303:26
SP.userprofiles.Debug.jskhông áp dụng140,56517 Tháng 10 năm 201303:25
SP.userprofiles.jskhông áp dụng140,55917 Tháng 10 năm 201303:25
SP.workmanagement.Debug.jskhông áp dụng191,02917 Tháng 10 năm 201303:27
Spenterprisesearch.types.ps1xmlkhông áp dụng13,01617 Tháng 10 năm 201303:26
Sps_themedforegroundimages.CSSkhông áp dụng13.003 người17 Tháng 10 năm 201303:27
Spsapishim.Generated.Debug.jskhông áp dụng3,35817 Tháng 10 năm 201303:26
Spssharedapi.Generated.Debug.jskhông áp dụng3.547 người17 Tháng 10 năm 201303:26
SPX.expresssite.jskhông áp dụng19,82217 Tháng 10 năm 201303:27
SPX.importitems.Debug.jskhông áp dụng50,53217 Tháng 10 năm 201303:27
SPX.importitems.jskhông áp dụng40,65017 Tháng 10 năm 201303:27
SPX.quickshare.Debug.jskhông áp dụng31,99817 Tháng 10 năm 201303:27
SPX.quickshare.jskhông áp dụng28,22017 Tháng 10 năm 201303:27
SPX.resxkhông áp dụng25,63017 Tháng 10 năm 201303:27
SPX.UI.addgallery.jskhông áp dụng2,82517 Tháng 10 năm 201303:27
SPX.UI.commonwebparts.Debug.jskhông áp dụng43,57017 Tháng 10 năm 201303:27
SPX.UI.commonwebparts.jskhông áp dụng34,68317 Tháng 10 năm 201303:27
Spxclient.resxkhông áp dụng7,60717 Tháng 10 năm 201303:27
Sqlerrormessages.SQLkhông áp dụng30,25217 Tháng 10 năm 201303:28
Sqlpersistenceproviderlogic.SQLkhông áp dụng6,74417 Tháng 10 năm 201303:28
Sqlpersistenceproviderschema.SQLkhông áp dụng1.09717 Tháng 10 năm 201303:28
Sqlpersistenceservice_logic.SQLkhông áp dụng11,90417 Tháng 10 năm 201303:28
Sqlpersistenceservice_schema.SQLkhông áp dụng2.120 người17 Tháng 10 năm 201303:28
Sqlworkitemschedulerlogic.SQLkhông áp dụng5,64317 Tháng 10 năm 201303:28
Sqlworkitemschedulerschema.SQLkhông áp dụng46317 Tháng 10 năm 201303:28
Sqmapi.dll6.0.6000.16386177,69617 Tháng 10 năm 201303:28
Srch.Resources.resxkhông áp dụng80,74417 Tháng 10 năm 201303:26
Sspadmin.Masterkhông áp dụng22,15017 Tháng 10 năm 201303:25
Stocklistcontroldialog.aspxkhông áp dụng7,66017 Tháng 10 năm 201303:27
Stocklistcontroldialog.aspx.jskhông áp dụng9,88717 Tháng 10 năm 201303:27
Storedprocedures.SQLkhông áp dụng118,55717 Tháng 10 năm 201303:28
Svrexport.exe4.0.2450.4935,42417 Tháng 10 năm 201303:28
Svrsetup.dll15.0.4551.100210,009,25617 Tháng 10 năm 201303:25
Sync_storedprocedures.SQLkhông áp dụng15,04517 Tháng 10 năm 201303:28
Sync_synchronizationrules.SQLkhông áp dụng2.57817 Tháng 10 năm 201303:28
Syncsetuputl.dll4.0.2450.49233,06417 Tháng 10 năm 201303:28
T11.jpgkhông áp dụng1.354 người17 Tháng 10 năm 201303:27
T11_1.jpgkhông áp dụng46417 Tháng 10 năm 201303:27
T11_2.jpgkhông áp dụng48617 Tháng 10 năm 201303:27
T11_3.jpgkhông áp dụng73117 Tháng 10 năm 201303:27
T12.jpgkhông áp dụng3,60817 Tháng 10 năm 201303:27
T12_1.jpgkhông áp dụng45417 Tháng 10 năm 201303:27
T12_2.jpgkhông áp dụng41017 Tháng 10 năm 201303:27
T12_3.jpgkhông áp dụng44017 Tháng 10 năm 201303:27
T13.jpgkhông áp dụng37717 Tháng 10 năm 201303:27
T13_1.jpgkhông áp dụng37717 Tháng 10 năm 201303:27
T13_2.jpgkhông áp dụng41217 Tháng 10 năm 201303:27
T13_3.jpgkhông áp dụng41417 Tháng 10 năm 201303:27
T13_4.jpgkhông áp dụng41617 Tháng 10 năm 201303:27
T13_5.jpgkhông áp dụng40317 Tháng 10 năm 201303:27
T13_6.jpgkhông áp dụng45317 Tháng 10 năm 201303:27
T14.jpgkhông áp dụng1,89617 Tháng 10 năm 201303:27
T14_1.jpgkhông áp dụng44217 Tháng 10 năm 201303:27
T14_2.jpgkhông áp dụng2,03817 Tháng 10 năm 201303:27
T14_3.jpgkhông áp dụng29517 Tháng 10 năm 201303:27
T14_4.jpgkhông áp dụng1.02217 Tháng 10 năm 201303:27
T14_5.jpgkhông áp dụng70317 Tháng 10 năm 201303:27
T25.jpgkhông áp dụng19,47017 Tháng 10 năm 201303:27
T25_1.jpgkhông áp dụng30117 Tháng 10 năm 201303:27
T25_2.jpgkhông áp dụng31417 Tháng 10 năm 201303:27
T25_3.jpgkhông áp dụng30117 Tháng 10 năm 201303:27
T25_4.jpgkhông áp dụng50217 Tháng 10 năm 201303:27
T25_5.jpgkhông áp dụng30117 Tháng 10 năm 201303:27
T25_6.jpgkhông áp dụng31517 Tháng 10 năm 201303:27
T26.jpgkhông áp dụng2.185 người17 Tháng 10 năm 201303:27
T26_1.jpgkhông áp dụng68317 Tháng 10 năm 201303:27
T27.jpgkhông áp dụng47217 Tháng 10 năm 201303:27
T27_1.jpgkhông áp dụng58717 Tháng 10 năm 201303:27
T27_2.jpgkhông áp dụng43017 Tháng 10 năm 201303:27
T27_3.jpgkhông áp dụng44317 Tháng 10 năm 201303:27
T27_4.jpgkhông áp dụng26717 Tháng 10 năm 201303:27
T27_5.jpgkhông áp dụng3,12417 Tháng 10 năm 201303:27
T28.jpgkhông áp dụng2,48317 Tháng 10 năm 201303:27
T28_1.jpgkhông áp dụng83017 Tháng 10 năm 201303:27
T28_2.jpgkhông áp dụng86517 Tháng 10 năm 201303:27
T28_3.jpgkhông áp dụng1.09317 Tháng 10 năm 201303:27
T29.jpgkhông áp dụng4,12517 Tháng 10 năm 201303:27
T29_1.jpgkhông áp dụng47317 Tháng 10 năm 201303:27
T29_2.jpgkhông áp dụng47417 Tháng 10 năm 201303:27
T29_3.jpgkhông áp dụng51017 Tháng 10 năm 201303:27
T29_4.jpgkhông áp dụng19617 Tháng 10 năm 201303:27
T29_5.jpgkhông áp dụng21617 Tháng 10 năm 201303:27
T29_6.jpgkhông áp dụng44517 Tháng 10 năm 201303:27
T29_7.jpgkhông áp dụng49117 Tháng 10 năm 201303:27
T29_8.jpgkhông áp dụng55017 Tháng 10 năm 201303:27
T30.jpgkhông áp dụng3,71517 Tháng 10 năm 201303:27
T30_1.jpgkhông áp dụng54117 Tháng 10 năm 201303:27
T30_2.jpgkhông áp dụng70817 Tháng 10 năm 201303:27
T30_3.jpgkhông áp dụng52817 Tháng 10 năm 201303:27
T30_4.jpgkhông áp dụng19417 Tháng 10 năm 201303:27
T30_5.jpgkhông áp dụng20917 Tháng 10 năm 201303:27
T30_6.jpgkhông áp dụng22617 Tháng 10 năm 201303:27
T30_7.jpgkhông áp dụng48017 Tháng 10 năm 201303:27
T30_8.jpgkhông áp dụng52217 Tháng 10 năm 201303:27
T30_9.jpgkhông áp dụng1.210 người17 Tháng 10 năm 201303:27
T31.jpgkhông áp dụng3,25717 Tháng 10 năm 201303:27
T31_1.jpgkhông áp dụng43317 Tháng 10 năm 201303:27
T31_2.jpgkhông áp dụng48117 Tháng 10 năm 201303:27
T31_3.jpgkhông áp dụng56717 Tháng 10 năm 201303:27
T31_4.jpgkhông áp dụng43117 Tháng 10 năm 201303:27
T31_5.jpgkhông áp dụng18717 Tháng 10 năm 201303:27
T31_6.jpgkhông áp dụng19317 Tháng 10 năm 201303:27
T31_7.jpgkhông áp dụng58917 Tháng 10 năm 201303:27
T31_8.jpgkhông áp dụng83217 Tháng 10 năm 201303:27
T32.jpgkhông áp dụng2.314 người17 Tháng 10 năm 201303:27
T32_1.jpgkhông áp dụng47817 Tháng 10 năm 201303:27
T32_2.jpgkhông áp dụng49017 Tháng 10 năm 201303:27
T32_3.jpgkhông áp dụng44017 Tháng 10 năm 201303:27
T32_4.jpgkhông áp dụng44617 Tháng 10 năm 201303:27
T32_5.jpgkhông áp dụng59117 Tháng 10 năm 201303:27
T32_6.jpgkhông áp dụng68517 Tháng 10 năm 201303:27
T32_7.jpgkhông áp dụng1.28617 Tháng 10 năm 201303:27
T32_8.jpgkhông áp dụng1,85117 Tháng 10 năm 201303:27
T33.jpgkhông áp dụng1.344 người17 Tháng 10 năm 201303:27
T33_1.jpgkhông áp dụng1,11517 Tháng 10 năm 201303:27
T33_2.jpgkhông áp dụng2,29217 Tháng 10 năm 201303:27
T33_3.jpgkhông áp dụng2.00917 Tháng 10 năm 201303:27
T33_4.jpgkhông áp dụng42317 Tháng 10 năm 201303:27
T33_5.jpgkhông áp dụng98217 Tháng 10 năm 201303:27
T33_6.jpgkhông áp dụng3.09517 Tháng 10 năm 201303:27
T33_7.jpgkhông áp dụng1.264 người17 Tháng 10 năm 201303:27
T33_8.jpgkhông áp dụng26717 Tháng 10 năm 201303:27
T33_9.jpgkhông áp dụng44117 Tháng 10 năm 201303:27
T34.jpgkhông áp dụng4,95417 Tháng 10 năm 201303:27
T34_1.jpgkhông áp dụng74417 Tháng 10 năm 201303:27
T34_2.jpgkhông áp dụng76017 Tháng 10 năm 201303:27
T34_3.jpgkhông áp dụng75117 Tháng 10 năm 201303:27
T34_4.jpgkhông áp dụng74617 Tháng 10 năm 201303:27
T34_5.jpgkhông áp dụng26017 Tháng 10 năm 201303:27
T34_6.jpgkhông áp dụng28517 Tháng 10 năm 201303:27
T36.jpgkhông áp dụng50217 Tháng 10 năm 201303:27
T36_1.jpgkhông áp dụng31117 Tháng 10 năm 201303:27
T36_10.jpgkhông áp dụng3.157 người17 Tháng 10 năm 201303:27
T36_11.jpgkhông áp dụng39617 Tháng 10 năm 201303:27
T36_12.jpgkhông áp dụng50217 Tháng 10 năm 201303:27
T36_13.jpgkhông áp dụng3,05017 Tháng 10 năm 201303:27
T36_14.jpgkhông áp dụng3,05317 Tháng 10 năm 201303:27
T36_2.jpgkhông áp dụng35617 Tháng 10 năm 201303:27
T36_3.jpgkhông áp dụng3,08517 Tháng 10 năm 201303:27
T36_4.jpgkhông áp dụng47517 Tháng 10 năm 201303:27
T36_5.jpgkhông áp dụng53517 Tháng 10 năm 201303:27
T36_6.jpgkhông áp dụng49117 Tháng 10 năm 201303:27
T36_7.jpgkhông áp dụng49817 Tháng 10 năm 201303:27
T36_8.jpgkhông áp dụng50217 Tháng 10 năm 201303:27
T36_9.jpgkhông áp dụng3,42117 Tháng 10 năm 201303:27
T37.jpgkhông áp dụngmức 2,94217 Tháng 10 năm 201303:27
T37_1.jpgkhông áp dụng5,33117 Tháng 10 năm 201303:27
T37_2.jpgkhông áp dụng1.40217 Tháng 10 năm 201303:27
T39.jpgkhông áp dụng3.623 người17 Tháng 10 năm 201303:27
T39_1.jpgkhông áp dụng48317 Tháng 10 năm 201303:27
T39_2.jpgkhông áp dụng4,86017 Tháng 10 năm 201303:27
T39_3.jpgkhông áp dụng1,84517 Tháng 10 năm 201303:27
T39_4.jpgkhông áp dụng1.49817 Tháng 10 năm 201303:27
T39_5.jpgkhông áp dụng16317 Tháng 10 năm 201303:27
T39_6.jpgkhông áp dụng18817 Tháng 10 năm 201303:27
T40.jpgkhông áp dụng1.555 người17 Tháng 10 năm 201303:27
T40_1.jpgkhông áp dụng49417 Tháng 10 năm 201303:27
T40_2.jpgkhông áp dụng54417 Tháng 10 năm 201303:27
T40_3.jpgkhông áp dụng22917 Tháng 10 năm 201303:27
T40_4.jpgkhông áp dụng28617 Tháng 10 năm 201303:27
T41.jpgkhông áp dụng4.761 người17 Tháng 10 năm 201303:27
T42.jpgkhông áp dụng4,49117 Tháng 10 năm 201303:27
T45.jpgkhông áp dụng5,19517 Tháng 10 năm 201303:27
T47.jpgkhông áp dụng4,42217 Tháng 10 năm 201303:27
Ta_listcategories.aspxkhông áp dụng7,42017 Tháng 10 năm 201303:26
Ta_listcrawledproperties.aspxkhông áp dụng10.544 người17 Tháng 10 năm 201303:26
Ta_listmanagedproperties.aspxkhông áp dụng12,62717 Tháng 10 năm 201303:26
Tablemenu.jskhông áp dụng2,01317 Tháng 10 năm 201303:27
Tablepropertiesdialog.aspxkhông áp dụng8,63417 Tháng 10 năm 201303:27
Tablepropertiesdialog.aspx.jskhông áp dụng10.265 người17 Tháng 10 năm 201303:27
Tables.SQLkhông áp dụng15,36317 Tháng 10 năm 201303:28
Taxonomy.SQLkhông áp dụng302,60117 Tháng 10 năm 201303:26
Taxupdateprocs.SQLkhông áp dụng302,55217 Tháng 10 năm 201303:26
Tbitems.jskhông áp dụng786017 Tháng 10 năm 201303:27
Tcscsearchresults.aspxkhông áp dụng34,46817 Tháng 10 năm 201303:26
Tempimage100.jpgkhông áp dụng3,07617 Tháng 10 năm 201303:27
Tempimage50.jpgkhông áp dụng1.231 người17 Tháng 10 năm 201303:27
Termstoremanager.aspxkhông áp dụng74,15617 Tháng 10 năm 201303:26
Timezones.SQLkhông áp dụng15,85417 Tháng 10 năm 201303:28
Tokyo.Masterkhông áp dụng29,05417 Tháng 10 năm 201303:26
Tquery.dll15.0.4551.10011,028,28817 Tháng 10 năm 201303:26
Transmgmtlibtemplates.ascxkhông áp dụng3,25317 Tháng 10 năm 201303:25
Transparent.gifkhông áp dụng81317 Tháng 10 năm 201303:27
Treecontrol.jskhông áp dụng233,66517 Tháng 10 năm 201303:26
Truncatedeletedexpiredobjects.SQLkhông áp dụng19,26017 Tháng 10 năm 201303:28
Uiutils.dll4.0.2450.49379,48817 Tháng 10 năm 201303:28
Uocconfigurations.SQLkhông áp dụng612,77417 Tháng 10 năm 201303:28
Updated.aspxkhông áp dụng2.751 người17 Tháng 10 năm 201303:27
Upload.aspxkhông áp dụng1,46717 Tháng 10 năm 201303:27
Upload.aspxkhông áp dụng5,91117 Tháng 10 năm 201303:26
Upload.aspxkhông áp dụng6,06317 Tháng 10 năm 201303:27
Upload.aspxkhông áp dụng6,19617 Tháng 10 năm 201303:25
Upload.aspxkhông áp dụng6,23217 Tháng 10 năm 201303:27
Upload.aspxkhông áp dụng6,27517 Tháng 10 năm 201303:25
Uploadex.aspxkhông áp dụng17,60817 Tháng 10 năm 201303:25
Utilities.js tậpkhông áp dụng20017 Tháng 10 năm 201303:27
Utils.jskhông áp dụng20.30017 Tháng 10 năm 201303:27
Validation.jskhông áp dụng1.881 người17 Tháng 10 năm 201303:27
Values.SQLkhông áp dụng240,04817 Tháng 10 năm 201303:28
Videocontroldialog.aspxkhông áp dụng6,79017 Tháng 10 năm 201303:27
Videocontroldialog.aspx.jskhông áp dụng11.128 người17 Tháng 10 năm 201303:27
Videoembedconfig.aspxkhông áp dụng14,04917 Tháng 10 năm 201303:25
Videosettemplates.ascxkhông áp dụng1.938 người17 Tháng 10 năm 201303:25
Viewcases.aspxkhông áp dụng5,59417 Tháng 10 năm 201303:25
Viewscopes.aspxkhông áp dụng13,01117 Tháng 10 năm 201303:26
Viewscopes.aspxkhông áp dụng15,70617 Tháng 10 năm 201303:26
Visfilt.dll.x6415.0.4551.10013,922,11217 Tháng 10 năm 201303:25
Warning.aspxkhông áp dụng3,88517 Tháng 10 năm 201303:25
Weathercontroldialog.aspxkhông áp dụng8,40217 Tháng 10 năm 201303:27
Weathercontroldialog.aspx.jskhông áp dụng13,72517 Tháng 10 năm 201303:27
Web.configkhông áp dụng99317 Tháng 10 năm 201303:27
Webpartgalleryimages.Xapkhông áp dụng100,16420 Tháng 10 năm 201320:34
Websitecore.resxkhông áp dụng205,83917 Tháng 10 năm 201303:27
Welcomesplash.aspxkhông áp dụng4,72017 Tháng 10 năm 201303:26
Welcometoc.aspxkhông áp dụng4,38017 Tháng 10 năm 201303:26
WH.ribbon.jskhông áp dụng87,45517 Tháng 10 năm 201303:27
Whcmdui.ashxkhông áp dụng11017 Tháng 10 năm 201303:27
Wmaapishim.Generated.Debug.jskhông áp dụng15.04417 Tháng 10 năm 201303:27
Wrktaskip.aspxkhông áp dụng3,96117 Tháng 10 năm 201303:25
Xbrowser.jskhông áp dụng28,46817 Tháng 10 năm 201303:27
XHTML.jskhông áp dụng16,07317 Tháng 10 năm 201303:27
Xlatewfassoc.aspxkhông áp dụng9,45617 Tháng 10 năm 201303:25
XML.jskhông áp dụng2,67917 Tháng 10 năm 201303:27
Xmlmapropertypages.dll4.0.2450.49383,60817 Tháng 10 năm 201303:28
Zonebackgrounddialog.aspxkhông áp dụng25,94817 Tháng 10 năm 201303:27
Zonebackgrounddialog.aspx.jskhông áp dụng27,04817 Tháng 10 năm 201303:27
Zoneresize.jskhông áp dụng15,32617 Tháng 10 năm 201303:27

Coreservermui-en-us.msp tập tin thông tin
tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gian
Msores.dll14.0.7109.500072,524,4804 Tháng chín năm 201316:43

TechCenter hệ thống văn phòng chứa đặt hành chính Cập Nhật và triển khai chiến lược nguồn lực cho tất cả các phiên bản của văn phòng. Để biết thêm chi tiết về TechCenter hệ thống văn phòng, đi đến web site của Microsoft sau đây:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2837628 - Xem lại Lần cuối: 11/27/2013 04:30:00 - Bản sửa đổi: 124.0

  • kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB2837628 KbMtvi
Phản hồi
>