Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Mô tả về Cập Nhật SharePoint Server 2013 2837657: ngày 12 tháng 8 năm 2013

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2837657
Giới thiệu
Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật 2837657 cho Microsoft SharePoint Server 2013 được phát hành vào ngày 12 tháng 8 năm 2013. Các liên kết tải về cho bản cập nhật này cũng được bao gồm ở đây.

Bản cập nhật này cung cấp các bản sửa lỗi mới nhất cho SharePoint Server 2013. Nó cũng bao gồm cải tiến độ ổn định và hiệu suất.

Tải về và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Bạn có thể sử dụng Windows Update để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật (khuyến cáo).

Bản cập nhật này cũng có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center: Để biết thêm thông tin về cách tải xuống Microsoft hỗ trợ tập tin, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft quét tranh virus. Microsoft sử dụng phần mềm phát hiện virus mới nhất có sẵn trên ngày mà tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp ngăn ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Khởi động lại thông tin

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này.
Thông tin thêm

Làm thế nào để xác định xem bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt

Bản cập nhật này chứa các tập tin được liệt kê trong bảng dưới đây.

64-bit


WSS-x-none.msp tập tin thông tin
tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gian
Setup.exe15.0.4545.10001,061,56817 Tháng 10 năm 201303:25
Wsssetup.dll15.0.4551.100210,007,20817 Tháng 10 năm 201303:27

Wssmui-en-us.msp tập tin thông tin
tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gian
Accessrequestscontrol.CSSkhông áp dụng2,74717 Tháng 10 năm 201303:28
Aclinv.CSSkhông áp dụng44917 Tháng 10 năm 201303:28
Addgallery.Globalization.Resources.dll15.0.4420.101723,71217 Tháng 10 năm 201303:28
Applicensing.CSSkhông áp dụng2.710 người17 Tháng 10 năm 201303:28
Autohostedapplicenses.CSSkhông áp dụng1.023 người17 Tháng 10 năm 201303:28
Bpstd.aspxkhông áp dụng3.287 người17 Tháng 10 năm 201303:28
Core.en-us.resxkhông áp dụng489,79317 Tháng 10 năm 201303:28
Corev15.CSSkhông áp dụng322,22717 Tháng 10 năm 201303:28
Corev15app.CSSkhông áp dụng322,32117 Tháng 10 năm 201303:28
Corev4.CSSkhông áp dụng208,03517 Tháng 10 năm 201303:28
Createnewdocument.CSSkhông áp dụng26417 Tháng 10 năm 201303:28
Cui.CSSkhông áp dụng37.86718 Tháng 10 năm 201302:03
Cuidark.CSSkhông áp dụng33.435 người17 Tháng 10 năm 201303:28
Designpreview.CSSkhông áp dụng1.62017 Tháng 10 năm 201303:28
Devdash.CSSkhông áp dụng3,91217 Tháng 10 năm 201303:28
Devdash_strings.Debug.jskhông áp dụng4,41517 Tháng 10 năm 201303:28
Devdash_strings.jskhông áp dụng4,21817 Tháng 10 năm 201303:28
Error.CSSkhông áp dụng49617 Tháng 10 năm 201303:28
Forms.CSSkhông áp dụng6,69417 Tháng 10 năm 201303:28
Fpext.msgkhông áp dụng170,87118 Tháng 10 năm 201302:03
Help.CSSkhông áp dụng12,12217 Tháng 10 năm 201303:28
Languagepickercontrol.CSSkhông áp dụng1.45617 Tháng 10 năm 201303:28
Layouts.CSSkhông áp dụng21,62317 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.SharePoint.client.Phone.Runtime.Resources.dll15.0.4420.101722,15217 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.SharePoint.client.Runtime.Resources.dll15.0.4420.101739,04817 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.SharePoint.client.serverruntime.Resources.dll15.0.4420.101721,64017 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.SharePoint.client.Silverlight.Runtime.Resources.dll15.0.4420.101719,59217 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.SharePoint.msg.dll15.0.4514.1000226,02417 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.SharePoint.perfmonmsg.dll15.0.4420.101793,37617 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.SharePoint.workflowactions.Intl.Resources.dll15.0.4420.101747,75218 Tháng 10 năm 201302:03
Microsoft.SharePoint.workflows.Intl.Resources.dll15.0.4420.101719,08018 Tháng 10 năm 201302:03
Microsoft.SharePoint.workflowservicesbase.Intl.Resources.dll15.0.4420.101719,63218 Tháng 10 năm 201302:03
Minimalv4.CSSkhông áp dụng29,13317 Tháng 10 năm 201303:28
Moeerrorux.CSSkhông áp dụng3,52718 Tháng 10 năm 201302:03
Osfserver.en-us.resxkhông áp dụng45,02518 Tháng 10 năm 201302:03
Oslo.CSSkhông áp dụng325,78317 Tháng 10 năm 201303:28
Osloapp.CSSkhông áp dụng322,32117 Tháng 10 năm 201303:28
Pickerscriptresources.en-us.resxkhông áp dụng9,08117 Tháng 10 năm 201303:28
Pickertree.CSSkhông áp dụng26,52017 Tháng 10 năm 201303:28
Pptmpl.pptxkhông áp dụng27,58817 Tháng 10 năm 201303:28
Resources.en-us.resxkhông áp dụng2,07217 Tháng 10 năm 201303:28
Search.CSSkhông áp dụng45,44317 Tháng 10 năm 201303:28
Searchv15.CSSkhông áp dụng57,65717 Tháng 10 năm 201303:28
SharePoint.cachemanifestkhông áp dụng86717 Tháng 10 năm 201303:28
SP.datetimeutil.Res.en-us.resxkhông áp dụng5,82517 Tháng 10 năm 201303:28
SP.jsgrid.Res.en-us.resxkhông áp dụng16,25917 Tháng 10 năm 201303:28
SP.Res.en-us.resxKhông áp dụng73,51517 Tháng 10 năm 201303:28
SP.runtimeres.Debug.jsKhông áp dụng6,39717 Tháng 10 năm 201303:28
SP.runtimeres.jsKhông áp dụng6.09717 Tháng 10 năm 201303:28
Spadmin.en-us.resxKhông áp dụng359,42017 Tháng 10 năm 201303:28
Spstd1.aspxKhông áp dụng2,88917 Tháng 10 năm 201303:28
Spstd2.aspxKhông áp dụng3,74417 Tháng 10 năm 201303:28
Spstd3.aspxKhông áp dụng3,31717 Tháng 10 năm 201303:28
Spstd4.aspxKhông áp dụng3,31917 Tháng 10 năm 201303:28
Spstd5.aspxKhông áp dụng4,47617 Tháng 10 năm 201303:28
Spstd6.aspxKhông áp dụng4,38517 Tháng 10 năm 201303:28
Spstd7.aspxKhông áp dụng4,39417 Tháng 10 năm 201303:28
Spstd8.aspxKhông áp dụng4,34617 Tháng 10 năm 201303:28
Storefront.CSSKhông áp dụng13,20417 Tháng 10 năm 201303:28
Sts_initstrings.Debug.jsKhông áp dụng16,23517 Tháng 10 năm 201303:28
Sts_initstrings.jsKhông áp dụng15,65217 Tháng 10 năm 201303:28
Sts_strings.Debug.jsKhông áp dụng115,60117 Tháng 10 năm 201303:28
Sts_strings.jsKhông áp dụng112,15917 Tháng 10 năm 201303:28
Survey.CSSKhông áp dụng1,82717 Tháng 10 năm 201303:28
Ta_applicensing.CSSKhông áp dụng3,02417 Tháng 10 năm 201303:28
Themedlocalizedforegroundimages.CSSKhông áp dụng74217 Tháng 10 năm 201303:28
Themev4.CSSKhông áp dụng2,40717 Tháng 10 năm 201303:28
Timeline.CSSKhông áp dụng30,41317 Tháng 10 năm 201303:28
Wdtmpl.dotxKhông áp dụng11,10717 Tháng 10 năm 201303:28
Wpeditmodev4.CSSKhông áp dụng11,17117 Tháng 10 năm 201303:28
Wsetupui.dll15.0.4442.100068,76017 Tháng 10 năm 201303:28
Wshellui.MSTKhông áp dụng14,84820 Tháng 10 năm 201320:29
WSS.ActionsKhông áp dụng94,85717 Tháng 10 năm 201303:28
WSS.en-us.resxKhông áp dụng722,77717 Tháng 10 năm 201303:28
Wssmanifest.ManKhông áp dụng662,77117 Tháng 10 năm 201303:28
TechCenter hệ thống văn phòng chứa đặt hành chính Cập Nhật và triển khai chiến lược nguồn lực cho tất cả các phiên bản của văn phòng. Để biết thêm chi tiết về TechCenter hệ thống văn phòng, đi đến trang web của Microsoft sau đây:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2837657 - Xem lại Lần cuối: 11/13/2013 01:22:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft SharePoint Server 2013

  • kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB2837657 KbMtvi
Phản hồi