Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Mô tả dự án Server 2013 hotfix gói (Projectserverwfe-x-none.msp): tháng 12 10 tháng 8 năm 2013

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2837668
Tóm tắt
Bài viết này mô tả các vấn đề được cố định trong gói hotfix Microsoft dự án Server 2013 là ngày ngày 10 tháng 8 năm 2013.
GIỚI THIỆU

Vấn đề gói hotfix này sửa chữa

  • Giả sử rằng bạn thay đổi giá trị cho các lĩnh vực chẳng hạn như dự án chủ sở hữu và tên trên một trang chi tiết dự án (PDP) trong Project Web App. Khi bạn lưu và làm mới trang, các giá trị được trở lại là những gì họ đã trước khi sự thay đổi.
  • Bạn không thể nhập các loại liên kết phức tạp trong lịch trình Web một phần cho một công việc trong dự án Web ứng dụng. Ví dụ, bạn không thể nhập kiểu quan hệ và tụt hậu và thời gian.
Thông tin thêm

Thông tin hotfix

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề mô tả trong bài viết này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi đến lần cập nhật tiếp theo có chứa hotfix này.

Nếu các hotfix có sẵn để tải về, có là một phần "Hotfix download available" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với bản ghi dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý: Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể cần phải tạo một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Cho một danh sách đầy đủ của Microsoft bản ghi dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng biệt, ghé thăm website sau của Microsoft: Lưu ý: Các hình thức "Hotfix download available" sẽ hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, đó là vì một hotfix là không có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật công cộng sau trước khi bạn áp dụng gói hotfix này:
2768001 Mô tả của SharePoint Server 2013 và dự án Server 2013 update: Tháng ba 12 tháng 8 năm 2013

Yêu cầu khởi động lại

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt chuyên biệt hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế một hotfix phát hành trước đó.

Thông tin sổ kiểm nhập

Để sử dụng một trong các hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi vào sổ kiểm nhập.

Thông tin tệp

Gói hotfix này có thể chứa tất cả các tập tin mà bạn phải có để hoàn toàn Cập Nhật một sản phẩm để xây dựng mới nhất. Gói hotfix này chứa chỉ các tập tin mà bạn phải có để giải quyết vấn đề được liệt kê trong bài viết này.

Phiên bản toàn cầu của gói hotfix này sử dụng một gói phần mềm Microsoft Windows Installer để cài đặt chuyên biệt gói bản vá nóng. Những ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC) trong bảng sau. Khi bạn xem chi tieát taäp tin, ngày bị chuyển thành giờ cục bộ. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng thời gian khu vực thẻ tab trong ngaøy giôø mục trong Panel điều khiển.

x 64 Phiên bản

Thông tin tải xuống
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gian
Pjsrv2013-kb2837668-fullfile-x 64-glb.exe15.0.4551.150883,809,28009 Tháng mười một năm 201308:30

Thông tin tập tin .msp Microsoft Windows Installer
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gian
Projectserverwfe-x-none.mspkhông áp dụng83,378,17608 Tháng mười một năm 201314:19

Projectserverwfe-x-none.msp tập tin thông tin
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gian
Adsyncpsgroups.aspxkhông áp dụng1,63506 Tháng mười một năm 201304:37
Changeskipworkflow.aspxkhông áp dụng19,29706 Tháng mười một năm 201304:37
Comparedrivers.aspxkhông áp dụng18.906 người06 Tháng mười một năm 201304:37
Costconstraintanalysis.aspxkhông áp dụng80,84306 Tháng mười một năm 201304:37
Enterpriseprojecttypedetails.aspxkhông áp dụng36,66606 Tháng mười một năm 201304:37
Eventswsdl.aspxkhông áp dụng34,90906 Tháng mười một năm 201304:37
Exp_pdf_server.dll15.0.4545.1000140,98406 Tháng mười một năm 201304:37
Exp_xps_server.dll15.0.4545.100077,49606 Tháng mười một năm 201304:37
Fiscalperiod.aspxkhông áp dụng9,09306 Tháng mười một năm 201304:37
Htmlutil.dll15.0.4551.15012,613,44006 Tháng mười một năm 201304:37
Igxserver.dll15.0.4551.150610,428,06406 Tháng mười một năm 201304:37
Lookuptablewsdl.aspxkhông áp dụng42,18706 Tháng mười một năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Schema.dll15.0.4457.10006,377,05606 Tháng mười một năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.dll15.0.4525.10001,404,60006 Tháng mười một năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.Intl.dll15.0.4508.1000385,20006 Tháng mười một năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.Communications.dll15.0.4508.1000299,68006 Tháng mười một năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.Communications.Internal.dll15.0.4508.10001,053,34406 Tháng mười một năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.Database.dll15.0.4510.100010,988,19206 Tháng mười một năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.dll15.0.4551.15068,175,28806 Tháng mười một năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.events.Remote.dll15.0.4457.100056,91206 Tháng mười một năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.extensibility.dll15.0.4457.100092,80006 Tháng mười một năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.inproc.dll15.0.4508.1000750,24006 Tháng mười một năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll15.0.4510.10001,766,56006 Tháng mười một năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.Native.dll15.0.4545.1000434,36006 Tháng mười một năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.applicationpages.dll15.0.4551.15061,005,28806 Tháng mười một năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.dll15.0.4508.10003,120,85606 Tháng mười một năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.queuing.exe15.0.4515.100044,24006 Tháng mười một năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.stsadmcommandhandler.dll15.0.4508.1000277,15206 Tháng mười một năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.Upgrade.dll15.0.4525.100010,400,44006 Tháng mười một năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.wmserviceextensions.taskprovider.dll15.0.4442.100096,50406 Tháng mười một năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.Workflow.dll15.0.4508.1000464,03206 Tháng mười một năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.workflowactivities.dll15.0.4466.100047,18406 Tháng mười một năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Shared.dll15.0.4525.1000957,11206 Tháng mười một năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.webproj.dll15.0.4493.1000813,64806 Tháng mười một năm 201304:37
Microsoft.Office.Server.Native.dll15.0.4545.1000786,62406 Tháng mười một năm 201304:37
Microsoft.Office.Server.userprofiles.serverstub.dll15.0.4454.1000375,89606 Tháng mười một năm 201304:37
Microsoft.projectserver.client.Phone.dll15.0.4420.1017341,63206 Tháng mười một năm 201304:37
Microsoft.projectserver.client.Silverlight.dll15.0.4420.1017341,63206 Tháng mười một năm 201304:37
Microsoft.projectserver.dll15.0.4551.1502611,55206 Tháng mười một năm 201304:37
Microsoft.projectserver.dll15.0.4551.1502611,55206 Tháng mười một năm 201304:37
Microsoft.SharePoint.client.userprofiles.dll15.0.4454.1000145.00006 Tháng mười một năm 201303:42
Microsoft.SharePoint.client.userprofiles.dll15.0.4454.1000145.00006 Tháng mười một năm 201303:42
Mshy3hu.dll15.0.0.1218,98406 Tháng mười một năm 201304:37
Mshy3hu.Lexkhông áp dụng933,57906 Tháng mười một năm 201304:37
Mshy7bg.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mười một năm 201304:37
Mshy7ct.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mười một năm 201304:37
Mshy7cz.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mười một năm 201304:37
Mshy7da.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mười một năm 201304:37
Mshy7el.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mười một năm 201304:37
Mshy7en.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mười một năm 201304:37
Mshy7es.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mười một năm 201304:37
Mshy7et.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mười một năm 201304:37
Mshy7eu.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mười một năm 201304:37
Mshy7fi.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mười một năm 201304:37
Mshy7fr.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mười một năm 201304:37
Mshy7ge.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mười một năm 201304:37
Mshy7gl.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mười một năm 201304:37
Mshy7hr.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mười một năm 201304:37
Mshy7it.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mười một năm 201304:37
Mshy7lt.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mười một năm 201304:37
Mshy7lv.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mười một năm 201304:37
Mshy7nb.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mười một năm 201304:37
Mshy7nl.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mười một năm 201304:37
Mshy7no.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mười một năm 201304:37
Mshy7pb.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mười một năm 201304:37
Mshy7pl.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mười một năm 201304:37
Mshy7pt.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mười một năm 201304:37
Mshy7ro.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mười một năm 201304:37
Mshy7ru.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mười một năm 201304:37
Mshy7sk.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mười một năm 201304:37
Mshy7sl.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mười một năm 201304:37
Mshy7srm.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mười một năm 201304:37
Mshy7sro.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mười một năm 201304:37
Mshy7sw.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mười một năm 201304:37
Mshy7tr.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mười một năm 201304:37
Mshy7uk.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mười một năm 201304:37
Msores.dll15.0.4551.150169,726,91206 Tháng mười một năm 201304:37
Msoserver.dll15.0.4551.150724,957,63206 Tháng mười một năm 201304:37
Msptls.dll15.0.4493.10001,522,28806 Tháng mười một năm 201304:37
Notificationswsdl.aspxkhông áp dụng14,53806 Tháng mười một năm 201304:37
Oartodfserver.dll15.0.4545.10003,830,96006 Tháng mười một năm 201304:37
Oartserver.dll15.0.4551.150421,438,64806 Tháng mười một năm 201304:37
Office.ODF15.0.4551.15014,996,77606 Tháng mười một năm 201304:37
Onetnative.dll15.0.4545.1000510,65606 Tháng mười một năm 201304:37
Pdplib.Debug.jskhông áp dụng88,86106 Tháng mười một năm 201304:37
Pdplib.jskhông áp dụng61,28606 Tháng mười một năm 201304:37
Pjintl.dll15.0.4454.10004,384,87206 Tháng mười một năm 201304:37
Portfolioanalyseswsdl.aspxkhông áp dụng92,99606 Tháng mười một năm 201304:37
Portfolioanalysis.Debug.jskhông áp dụng6,50306 Tháng mười một năm 201304:37
Portfolioanalysis.jskhông áp dụng3,42106 Tháng mười một năm 201304:37
Projectdatabasecreate.SQLkhông áp dụng10,553,94606 Tháng mười một năm 201304:37
Projectdrilldownsatellite.Debug.jskhông áp dụng145,92806 Tháng mười một năm 201304:37
Projectdrilldownsatellite.jskhông áp dụng95,38206 Tháng mười một năm 201304:37
Projectpostupgrade.SQLkhông áp dụng371,13406 Tháng mười một năm 201304:37
Projectpreupgrade.SQLkhông áp dụng6,73306 Tháng mười một năm 201304:37
Projectserverapishim.Generated.Debug.jskhông áp dụng164,95406 Tháng mười một năm 201304:37
Projectserverapishim.Generated.jskhông áp dụng86,98406 Tháng mười một năm 201304:37
Projectwsdl.aspxkhông áp dụng234,71506 Tháng mười một năm 201304:37
PS.Core.Debug.jskhông áp dụng354,65106 Tháng mười một năm 201304:37
PS.Core.jskhông áp dụng218,19106 Tháng mười một năm 201304:37
PS.Debug.jskhông áp dụng894,24106 Tháng mười một năm 201304:37
PS.projectmanagers.Debug.jskhông áp dụng265,93506 Tháng mười một năm 201304:37
PS.projectmanagers.jskhông áp dụng167,74506 Tháng mười một năm 201304:37
PS.teammembers.Debug.jskhông áp dụng341,19506 Tháng mười một năm 201304:37
PS.teammembers.jskhông áp dụng217,20106 Tháng mười một năm 201304:37
PS.Timeline.Debug.jskhông áp dụng77,10706 Tháng mười một năm 201304:37
PS.Timeline.jskhông áp dụng77,10706 Tháng mười một năm 201304:37
Pstimelineapishim.Generated.Debug.jskhông áp dụng2,25506 Tháng mười một năm 201304:37
Pstimelinesharedapi.Generated.Debug.jskhông áp dụng3.287 người06 Tháng mười một năm 201304:37
Pwastyle.CSSkhông áp dụng10,25906 Tháng mười một năm 201304:37
Queuesystemwsdl.aspxkhông áp dụng66,39706 Tháng mười một năm 201304:37
Resourceconstraintanalysis.aspxkhông áp dụng67,14806 Tháng mười một năm 201304:37
Resourceconstraintreport.aspxkhông áp dụng30,44206 Tháng mười một năm 201304:37
Resourcewsdl.aspxkhông áp dụng78,16006 Tháng mười một năm 201304:37
Riched20.dll15.0.4551.15062,230,95206 Tháng mười một năm 201304:37
Saext.dll15.0.4454.1000303,21606 Tháng mười một năm 201304:37
Schedengine.exe15.0.4551.150714,966,49606 Tháng mười một năm 201304:37
Securitywsdl.aspxkhông áp dụng94,07006 Tháng mười một năm 201304:37
Sharedapi.Generated.Debug.jskhông áp dụng32,94406 Tháng mười một năm 201304:37
Shell.Debug.jskhông áp dụng86,15706 Tháng mười một năm 201304:37
Shell.jskhông áp dụng42,15706 Tháng mười một năm 201304:37
SP.userprofiles.Debug.jskhông áp dụng140,56506 Tháng mười một năm 201304:37
SP.userprofiles.jskhông áp dụng140,55906 Tháng mười một năm 201304:37
Srrequest.aspxkhông áp dụng31,93206 Tháng mười một năm 201304:37
Statusingwsdl.aspxkhông áp dụng205,00806 Tháng mười một năm 201304:37
Timesheetwsdl.aspxkhông áp dụng88,24806 Tháng mười một năm 201304:37
Viewwsdl.aspxkhông áp dụng40,23906 Tháng mười một năm 201304:37
Workflowwsdl.aspxkhông áp dụng84,41506 Tháng mười một năm 201304:37
Wssinteropwsdl.aspxkhông áp dụng36,51906 Tháng mười một năm 201304:37
Tham khảo
Để biết thêm chi tiết về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, nhấp vào số bài viết sau đây để đi đến bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Thuộc tính

ID Bài viết: 2837668 - Xem lại Lần cuối: 01/16/2014 05:01:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Project Server 2013

  • kbqfe kbautohotfix kbhotfixserver kbexpertiseinter kbsurveynew kbhotfixrollup kbmt KB2837668 KbMtvi
Phản hồi