Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Trình duyệt của bạn không được hỗ trợ

Bạn cần cập nhật trình duyệt của mình để sử dụng trang web.

Cập nhật lên Internet Explorer phiên bản mới nhất.

Làm thế nào để thay đổi địa chỉ email hoặc mật khẩu trong Yammer

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2840536
GIỚI THIỆU
Bài viết này mô tả làm thế nào để thay đổi địa chỉ email hoặc mật khẩu trong Yammer.

PHƯƠNG PHÁP

Làm thế nào để thay đổi địa chỉ email của bạn

Bạn có thể thay đổi địa chỉ email của bạn nếu bạn nhận được một hình mới hoặc nếu bạn đã sử dụng địa chỉ sai khi bạn tạo tài khoản của bạn. Để thay đổi địa chỉ email của bạn, hãy làm theo các bước sau:
 1. kí nhập vào tài khoản Yammer của bạn.
 2. Ở góc trên bên phải, bấm vào theellipsis (...), và sau đó nhấp vào Chỉnh sửa tiểu sử.
 3. Khái niệm cơ bản trang của tài khoản của bạn, nhập địa chỉ email mới mà bạn muốn sử dụng trong Yammer trong trường Email , và sau đó nhấp vào liên kết thay đổi .

  Lưu ý:Nếu bạn không thấy một liên kết để xác nhận sự thay đổi, tổ chức của bạn đang sử dụng một hệ thống nội bộ để lập thành viên. Liên hệ Yammer hỗ trợ Nếu bạn cần trợ giúp với Cập Nhật địa chỉ email của bạn.
 4. Nếu tên miền mà bạn đang thay đổi là một miền được chấp thuận cho mạng, bạn sẽ nhận được một liên kết xác minh đến địa chỉ mới trong thư email. Bạn phải nhấp vào liên kết này để xác nhận sự thay đổi và cập nhật địa chỉ của bạn.
 5. Nếu bạn không nhận được thư xác minh bức e-mail, kiểm tra của bạn mục tin thư thoại email rác hoặc thư tạp cho các thư email, hoặc kiểm tra xem tổ chức của bạn có bất kỳ bộ lọc thư tạp trên toàn mạng.
 6. Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy thông báo email xác minh và cần thêm trợ giúp, liên hệ với Yammer hỗ trợ.

Nếu bạn nhận được một lỗi rằng địa chỉ email không hợp lệ

Khi bạn cố gắng để thay đổi địa chỉ email ở Yammer, bạn có thể thấy thông báo lỗi mà nói rằng địa chỉ mà bạn nhập vào không phải là một địa chỉ hợp lệ cho mạng. Điều này có nghĩa là tên miền mà bạn đang cố gắng sử dụng địa chỉ email không được phê chuẩn. Trên cơ bản và kinh doanh Yammer, chỉ có một tên miền là đủ điều kiện để sử dụng. Nếu bạn có một địa chỉ email mới mà bạn phải sử dụng, bạn có thể tham gia một mạng lưới Yammer mới cho miền Cập Nhật. Hoặc, bạn có thể nâng cấp lên một mạng lưới kinh doanh hoặc doanh nghiệp Yammer.

Để giải quyết lỗi này, sử dụng một trong những phương pháp sau đây, như là thích hợp cho tình hình của bạn:

Phương pháp 1: Trên mạng Yammer nội bộ doanh nghiệp
Trên mạng Yammer nội bộ doanh nghiệp, nhiều tên miền có thể được chấp thuận cho sử dụng. Để thêm một miền được chấp thuận, liên hệ với khách hàng quản lý thành công của bạn hoặcYammer hỗ trợ.

Phương pháp 2: trên một mạng bên ngoài
Người quản trị của một mạng bên ngoài có thể thực hiện theo các bước sau để thêm các miền được chấp thuận:
 1. Truy cập các cấu hình trang của bảng quản trị của bạn.
 2. Cuộn xuống phần Liên quan đến mạng , và sau đó nhấp vào liên kết Thêm tên miền .

Nếu bạn nhận được một lỗi rằng địa chỉ email đang được sử dụng

Nếu bạn nhận được một thông báo lỗi rằng địa chỉ email bạn đã nhập đã đang được sử dụng, có là một hoạt động hoặc đang chờ xử lý tài khoản đã được đặt vào địa chỉ email. Để giải quyết lỗi này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nếu không có một tài khoản đang hoạt động, kí nhập, và sau đó duyệt đến trang tuỳ chọn tài khoản của bạn.
 2. Nhấp vào liên kết ở góc dưới bên phải của trang để xóa tài khoản của bạn.
 3. Nếu tài khoản không phải là hoạt động và bạn đang ở trên một mạng lưới cơ bản Yammer, số liên lạcYammer hỗ trợ để xoá tài khoản đang chờ xử lý. Nếu bạn đang ở trên một mạng lưới kinh doanh hoặc doanh nghiệp Yammer, liên hệ với quản trị viên của bạn, và yêu cầu họ để xoá tài khoản đang chờ xử lý.

Làm thế nào để thay đổi mật khẩu của bạn

Để thay đổi mật khẩu mà bạn sử dụng trên Yammer, hãy làm theo các bước sau:
 1. Duyệt qua cài đặt chuyên biệt tài khoản của bạn, và sau đó nhấp vào các mật khẩu tab bên trái của trang.
 2. Nhập mật khẩu hiện tại của bạn vào trường hàng đầu, và sau đó nhập mật khẩu mới của bạn vào các trường trung và dưới cùng. Hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các yêu cầu mật khẩu được hiển thị trên trang.
 3. Nhấp vào tiết kiệm để cho phép mật khẩu mới của bạn.
Lưu ý: Nếu bạn không thấy các mật khẩu tab trong cài đặt chuyên biệt tài khoản của mình, tổ chức của bạn quản lý mật khẩu người dùng nội bộ để cho phép đăng nhập đơn (SSO). Liên hệ với người quản trị mạng để được giúp đỡ với việc thay đổi mật khẩu của bạn.

Lỗi 1: Mật khẩu không hợp lệ

Nếu bạn thấy lỗi màu đỏ biểu thị rằng bạn nhập mật khẩu không hợp lệ, bạn có thể đã nhập một mật khẩu mà bạn trước đây sử dụng trên Yammer. Hoặc, bạn có thể không có theo yêu cầu mật khẩu được đề cập trong lĩnh vựcXác nhận mật khẩu mới . Để giải quyết lỗi này, gõ mật khẩu mới đáp ứng các yêu cầu này.

Lỗi 2: Bạn đã quên mật khẩu của bạn

Toresolve lỗi này, gửi địa chỉ email trên web site Yammer sau đây:Bạn sẽ nhận được một thư email đặt lại mật khẩu của bạn.

Nếu bạn không nhìn thấy thông báo email, hãy chắc chắn rằng bạn kiểm tra thư tạp và thư tạp, và kiểm tra xem tổ chức của bạn có bất kỳ bộ lọc thư tạp trên toàn mạng. Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy thông báo email, xác nhận rằng địa chỉ email mà bạn đang sử dụng là một mà bạn sử dụng để tạo ra một tài khoản. Thường xuyên, hoạt động tài khoản của bạn có thể đã được tạo ra bằng cách sử dụng một bí danh email.

Nếu bạn vẫn không thể đặt lại mật khẩu của bạn và cần thêm trợ giúp, liên hệ với Yammer hỗ trợ.
THÊM THÔNG TIN
Tài khoản của bạn được xác định trên Yammer bằng địa chỉ email của bạn. Mỗi địa chỉ email được liên kết với một tài khoản Yammer duy nhất. Vì vậy, bạn không thể có nhiều bí danh email liên kết với cùng một tài khoản Yammer. Nếu bạn có bí danh khác nhau mà bạn sử dụng trong tổ chức của bạn, bạn phải chọn một liên kết để tài khoản Yammer của bạn. Ngoài ra, bạn phải tránh việc chấp nhận lời mời Yammer được gửi đến bất kỳ địa chỉ email khác của bạn.

Cảnh báo: Bài viết này đã được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2840536 - Xem lại Lần cuối: 10/16/2013 00:01:00 - Bản sửa đổi: 6.0

 • Yammer
 • kbmt KB2840536 KbMtvi
Phản hồi