Làm thế nào để triển khai Office 2000 trên một mạng lưới

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

284273
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Đối với một phiên bản Microsoft Office XP của bài viết này, xem 304953.
Tóm tắt
Các phương pháp phổ biến nhất cho việc triển khai Microsoft Office 2000 để một số lớn các máy tính là tạo ra một bản sao trung tâm của văn phòng trên một máy chủ mạng. Sau đó bạn có thể cài đặt văn phòng trên các máy tính trên các mạng.

Phương pháp này cung cấp những ưu điểm sau qua phải cài đặt văn phòng riêng rẽ từ một Microsoft Office 2000 CD-ROM:
 • Bạn có thể quản lý một tập hợp các tập tin văn phòng từ một trung tâm vị trí.
 • Bạn có thể tạo ra một bộ tiêu chuẩn tính năng văn phòng và tùy chọn cho tất cả người dùng.
 • Bạn có thể tận dụng lợi thế của lựa chọn linh hoạt cài đặt, chẳng hạn như thiết lập tính năng được cài đặt trên sử dụng đầu tiên.
 • Bạn có thể dễ dàng triển khai văn phòng thông tin Cập Nhật khi chúng trở nên có sẵn.
 • Bạn đã kiểm soát nhiều hơn khi bạn nâng cấp văn phòng.
Bài viết này chứa thông tin cơ bản cho việc tạo ra một văn phòng cài đặt hành chính mà từ đó bạn có thể cài đặt văn phòng vào mạng máy tính khách. Một số thông tin bổ sung trong bài viết này bao gồm các bước để Tuỳ chỉnh cài đặt văn phòng trên máy sử dụng mạng.

Chú ý Tạo cơ sở hành chính của Office 2000 là chỉ hỗ trợ trên phiên bản của văn phòng không - sản xuất thiết bị gốc OEM năm 2000.

Cho thêm thông tin, bấm vào số bài viết dưới đây để xem các bài viết trong các Cơ sở kiến thức Microsoft:
234804 OFF2000: Không có nhắc khi bạn cài đặt cài đặt hành chính
Thông tin thêm

Tạo ra cài đặt hành chính

Bước đầu tiên trong việc triển khai Office qua mạng là để tạo ra cài đặt hành chính. Để thực hiện việc này, bạn cần ít 550 MB miễn phí không gian đĩa trên một máy chủ Trung tâm, và bạn cần ghi truy cập vào máy chủ. Sau khi bạn có chắc rằng hai yêu cầu được đáp ứng, hãy làm theo các bước sau.

Chú ý Bạn có thể thực hiện các bước trong khi bạn đang đăng nhập vào hệ phục vụ hoặc từ một máy sử dụng mạng mà kết nối với hệ phục vụ.
 1. Chèn đĩa CD-ROM văn phòng, và hủy bỏ bất kỳ hoạt động AutoRun mà có thể xảy ra.
 2. Nhấp vào Bắt đầu, và sau đó nhấp vào Chạy.
 3. Trong các Mở hộp, gõ như sau, và sau đó nhấp vào Ok:
  đường dẫn\Setup.exe /a
  Chú ýđường dẫn đường dẫn tới ổ đĩa CD-ROM hoặc ổ đĩa DVD-ROM có chứa đĩa CD-ROM văn phòng.
 4. Trong các Thông tin khách hàng hộp thoại, loại đĩa CD key từ phía sau của đĩa CD-ROM văn phòng trường hợp.
 5. Gõ tên của Tổng công ty của bạn trong các Công ty hộp. Đây là tên mà sẽ xuất hiện trong chương trình Office màn hình giật gân mà được hiển thị mỗi khi bạn bắt đầu một văn phòng chương trình.
 6. Nhấp vào Tiếp theo.
 7. Trong các Giấy phép và thông tin hỗ trợ hộp thoại, chấp nhận thỏa thuận Giấy phép, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 8. Trong các Vị trí cài đặt hộp thoại hộp, chỉ định cặp đích cho các hành chính cài đặt. Vị trí này có thể có một thư mục trên một ổ đĩa cứng địa phương hoặc một cặp trên máy tính khác. Bạn có thể chỉ định hoặc một ổ đĩa được ánh xạ hoặc một đường dẫn UNC thư mục. Bạn cũng có thể nhấp Trình duyệt để duyệt các thư mục.
 9. Nhấp vào Cài đặt ngay.

Cài đặt Office trên máy sử dụng mạng

Sau khi hoàn tất việc cài đặt hành chính, bạn có thể bắt đầu cài đặt Office trên máy tính khách hàng mạng mà có thể kết nối tới máy tính cài đặt hành chính. Để cài đặt văn phòng từ các hệ phục vụ, làm theo các bước sau:
 1. Đăng nhập vào máy tính khách hàng mạng.

  Chú ý Trên Microsoft Windows NT 4.0 hoặc Microsoft Windows 2000, bạn phải đăng nhập như một thành viên của nhóm người quản trị.
 2. Nhấp vào Bắt đầu, và sau đó nhấp vào Chạy.
 3. Trong các Mở hộp, kiểu lệnh một đường dây tương tự như sau, và sau đó nhấp vàoOk:
  Admin Path\Setup.exe
  Chú ýAdmin Path là đường dẫn đến của bạn cài đặt hành chính điểm cho Office 2000.Chú ý Bạn có thể bao gồm các thiết bị chuyển mạch dòng lệnh Windows Installer và thuộc tính tùy chỉnh cách cài đặt văn phòng chạy. Cho Ví dụ, bạn có thể sử dụng các chuyển đổi /q cài đặt văn phòng mà không có bất kỳ người dùng tương tác. Xin vui lòng xem "Customize the Office cài đặt trên mạng Khách hàng"phần của bài viết này cho biết thêm thông tin.

Chạy các chương trình Office từ hệ phục vụ

Nếu máy tính khách mạng của bạn thấp trên không gian đĩa, bạn có thể xem xét việc cài đặt văn phòng vì vậy mà hầu hết các tập tin cài đặt vẫn còn trên máy chủ. Để thực hiện việc này, bạn phải thực hiện một tùy chỉnh cài đặt, nơi bạn thay đổi trạng thái cài đặt các chương trình văn phòng để Chạy từ mạng.

Để cài đặt văn phòng vì vậy mà các chương trình văn phòng đang chạy từ một máy chủ mạng, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, và sau đó nhấp vào Chạy.
 2. Trong các Mở hộp, kiểu lệnh một đường dây tương tự như sau, và sau đó nhấp vàoOk:
  Admin Path\Setup.exe
  Chú ýAdmin Path là đường dẫn đến của bạn cài đặt hành chính điểm cho Office 2000.Chú ý Nếu bạn muốn cài đặt văn phòng bằng cách sử dụng các chuyển đổi /q và có các Văn phòng chương trình chạy từ máy chủ, bạn phải tạo một tuỳ biến đổi. Xem "Customize the Office cài đặt trên mạng khách" phần này bài viết cho biết thêm thông tin.
 3. Trong các Thông tin khách hàng hộp thoại, đảm bảo rằng thông tin là chính xác, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 4. Trong các Sẵn sàng để cài đặt hộp thoại hộp, bấm vào Tùy chỉnh.
 5. Trong các Vị trí cài đặt hộp thoại hộp, chỉ định một thư mục trên đĩa cứng địa phương, và sau đó Nhấp vào Tiếp theo.

  Chú ý Chỉ rõ ổ đĩa mạng một vị trí, vì đó không phải là các thủ tục cho việc thiết lập một Chạy từ mạng cấu hình.
 6. Trong các Chọn tính năng hộp thoại hộp, bấm vào biểu tượng bên cạnh các Microsoft Office tính năng, và chọn Chạy tất cả các từ mạng.
 7. Nhấp vào Cài đặt ngay.

Tuỳ chỉnh cài đặt văn phòng trên máy sử dụng mạng

Bạn có thể luôn luôn chạy thiết lập văn phòng tương tác để cài đặt Microsoft Office, hoặc bạn có thể cho phép người dùng để chạy thiết lập tương tác, như mô tả trong phần "khách cài đặt văn phòng trên mạng hàng" trước đó trong này bài viết. Tuy nhiên, là thiết lập văn phòng cung cấp cho bạn nhiều cơ hội để tuỳ chỉnh Bản cài đặt văn phòng bằng cách sử dụng tùy chọn dòng lệnh, bằng cách sửa đổi các thiết lập tệp thiết đặt (Setup.ini), hoặc bằng cách cài đặt văn phòng với một biến đổi. Mỗi phương pháp cung cấp những lợi thế độc đáo về những gì bạn có thể tùy chỉnh và như thế nào bạn cung cấp cho người dùng truy cập để cài đặt tùy chỉnh. Bạn có thể thực hiện một hoặc nhiều những phương pháp này, tùy thuộc vào mức độ tuỳ biến mà bạn cần.

Chú ý Nếu bạn chỉ định các tùy chọn thiết lập tương tự nhưng sử dụng giá trị khác nhau trong các dòng lệnh, thiết đặt tệp và biến dạng, thiết lập sau đó sử dụng sau đây quy tắc để xác định thiết đặt nào để sử dụng:
 • Nếu bạn đặt một lựa chọn trong cài đặt tuỳ chỉnh văn phòng Thuật sĩ tương ứng với một bất động sản thiết lập, thuật sĩ đặt tương ứng bất động sản tự động trong MST file.
 • Nếu bạn sửa đổi một tài sản thiết lập tại các Sửa đổi thuộc tính thiết lập Trang thuật sĩ cài đặt Custom, thiết đặt này đè bất kỳ tùy chọn tương ứng mà bạn đặt trên các trang trước của thuật sĩ. Của bạn Sửa đổi thiết lập tài sản được viết vào tập tin MST.
 • Nếu bạn đặt tùy chọn, bao gồm thiết lập tài sản, trong các tệp thiết đặt xung đột với các tùy chọn trong biến đổi, các giá trị trong các tệp thiết đặt được ưu tiên.
 • Nếu bạn đặt tùy chọn trên dòng lệnh, những thiết đặt có được ưu tiên hơn bất kỳ xung đột các giá trị trong một tập tin cài đặt hoặc các biến đổi.

Sử dụng một biến đổi

Một biến đổi Windows Installer (.mst) là hữu ích nhất khi bạn muốn để thực hiện tùy biến rộng rãi, đặc biệt là tuỳ chỉnh mà bạn có thể không thực hiện bằng cách sử dụng dòng lệnh thiết lập hoặc cài đặt tệp.

Ví dụ, trong tập tin .mst bạn có thể làm như sau:
 • Xác định vị trí cài đặt cho các văn phòng.
 • Xác định vị trí các phím tắt văn phòng.
 • Xác định những gì đang có phiên bản trước của văn phòng gỡ bỏ.
 • Đặt trạng thái cài đặt tính năng văn phòng. Ví dụ, bạn có thể thiết lập các tính năng để Chạy từ mạng hoặc Cài đặt vào sử dụng đầu tiên.
 • Ẩn các tính năng để họ không xuất hiện trong các thiết lập người dùng Giao diện.
 • Thêm tập tin tùy chỉnh và mục đăng ký vào văn phòng cài đặt.
 • Thiết lập Windows Installer tài sản.
 • Bao gồm các chương trình bổ sung .exe sẽ được chạy khi các Văn phòng cài đặt xong.
Bạn tạo ra một biến đổi cài đặt Windows bằng cách sử dụng văn phòng Thuật sĩ cài đặt tùy chỉnh (CIW). Biến đổi Windows Installer chứa các thay đổi mà bạn muốn thực hiện để cài đặt và được sử dụng bởi các Windows Installer trong khi cài đặt Office.

Để hoàn tất thông tin về cách sử dụng thuật sĩ cài đặt tuỳ chỉnh cho việc tạo ra một chuyển đổi tập tin, xin vui lòng duyệt tới sau Web site của Microsoft:

Sử dụng thiết bị chuyển mạch dòng lệnh và các tính chất

Khi bạn chạy thiết lập, bạn có thể sử dụng tùy chọn dòng lệnh để thay đổi một số các thông số cài đặt sử dụng để cài đặt Office. Bằng cách sử dụng dòng lệnh tùy chọn, bạn có thể thực hiện như sau:
 • Xác định tập tin MSI và MST để sử dụng
 • Trực tiếp thiết lập để chạy trong chế độ im lặng
 • Khởi tạo bộ cài đặt Windows đăng nhập
 • Thay đổi thiết lập giá trị tài sản
Ví dụ, bạn có thể nhập các tùy chọn sau đây trên lệnh dòng:
Setup.exe /qb+ Companyname = "Northwind thương nhân"
Dòng lệnh này tùy chỉnh thiết lập trong các cách sau:
 • Thiết lập không nhắc người dùng để thông tin.
 • Thiết lập sẽ hiển thị các chỉ số tiến bộ như nó cài đặt văn phòng và sau đó một tin nhắn hoàn thành ở phần cuối của tiến trình cài đặt.
 • Thiết lập cài đặt các tính năng văn phòng tương tự cài đặt nó nếu người sử dụng chạy thiết lập và nhấp chuột Cài đặt ngay.
 • Thiết lập bộ tổ chức tên mặc định để Northwind Thương nhân.

Tuỳ chỉnh Setup.ini

Thêm vào bằng cách sử dụng các tùy chọn được chỉ định trên dòng lệnh, Thiết lập tự động đọc các tùy chọn xác định trong tập tin cài đặt, Setup.ini. tập tin cài đặt cho phép bạn thiết lập các tùy chọn tương tự như lệnh dòng, nhưng nó giúp loại bỏ sự cần thiết phải gõ văn bản chính xác trong các Chạy hộp thoại. Bấm-đúp vào tập tin Setup.exe ngày của bạn cài đặt hành chính sẽ cài đặt văn phòng với các tùy chọn chỉ ra trong các tập tin Setup.ini.

Để biết thêm về những thay đổi bạn có thể làm cho Setup.ini và hướng dẫn về cách thực hiện những thay đổi này, xin vui lòng xem các bài viết sau đây trong Microsoft văn phòng tài nguyên Kit:

Cài đặt Cập Nhật Office

Tại một số điểm, bạn phải Cập Nhật mạng máy tính khách hàng của bạn với một tập tin Cập Nhật (patch) Windows Installer. Nếu bạn ban đầu cài đặt văn phòng vào các mạng máy tính bằng cách sử dụng một cài đặt hành chính, bạn phải thực hiện quá trình cập nhật này trong hai bước sau:
 • Cập Nhật của bạn cài đặt hành chính với một Admin Phiên bản Cập Nhật. Các phiên bản Admin của tập tin văn phòng Cập Nhật luôn luôn có sẵn từ trang tải về văn phòng tài nguyên Kit hộp công cụ.
 • Cập Nhật của bạn máy tính khách mạng từ bây giờ, Cập Nhật cài đặt hành chính. Cập Nhật cài đặt hành chính không tự động Cập Nhật mạng khách hàng, ngay cả khi bạn đã cài đặt văn phòng trong một Chạy từ mạng cấu hình.

Cập Nhật tiến trình cài đặt hành chính

Để Cập Nhật tiến trình cài đặt văn phòng hành chính với một cửa sổ Cài đặt Cập Nhật tập tin, hãy làm theo các bước sau:
 1. Có được phiên bản Admin của tập tin Cập Nhật.

  Để làm việc này, trình duyệt để các văn phòng tài nguyên Kit Toolbox, tọa lạc tại đây Web site của Microsoft:
 2. Nhấp vào Bắt đầu, và sau đó nhấp vào Chạy. Gõ lệnh sau đây trong các Mở hộp
  msiexec /a Admin Path\Data1.MSI /p Đường dẫn nguồn\tên tệp .msp patchshortfilenames = 1
  nơi Admin Path là các đường dẫn đến điểm của bạn cài đặt hành chính cho Office 2000 SR-1,Đường dẫn nguồn là đường dẫn đến tập tin Cập Nhật, vàtên tệp .msp patch là các tập tin .msp Tên.

  Chú ý Bạn phải chạy lệnh này từ một máy tính mà trên đó các cửa sổ Trình cài đặt đã được cài đặt.
 3. Nhấp vào Tiếp theo trong các Microsoft Office 2000 chế độ hành chínhhộp thoại.

  Chú ý Bạn không cần phải nhập tên của bạn đĩa CD Key hoặc công ty trong cácMicrosoft Office 2000 chế độ hành chính hộp thoại hộp.

 4. Nhấp vào Tôi chấp nhận các điều khoản của giấy phép Thỏa thuận, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 5. Nhấp vào Cài đặt ngay.
 6. Nhấp vào Ok khi Cập Nhật hoàn tất. Tại thời điểm này, bạn hành chính cài đặt điểm được Cập Nhật với tập tin .msp.

Cập Nhật một máy sử dụng mạng

Sau khi bạn hoàn thành bản Cập Nhật của bạn cài đặt hành chính, bạn phải cập nhật tất cả các máy tính khách mạng ban đầu được cài đặt Văn phòng từ cài đặt hành chính.

Sử dụng một trong các cách sau phương pháp để cập nhật các trạm làm việc trên đó Office 2000 SR-1 đã được cài đặt từ điểm của bạn cài đặt hành chính.

Chú ý Làm không sử dụng các bản vá lỗi khách hàng độc lập có sẵn từ các công cụ trên các Web trang Web để Cập Nhật mạng máy sử dụng mà ban đầu cài đặt Office 2000 từ một cài đặt hành chính. Các bản vá lỗi khách hàng độc lập sử dụng trên các máy tính có cài đặt Office 2000 từ đĩa CD-ROM.

Phương pháp 1: Chạy Setup.exe từ cài đặt hành chính

Làm theo các bước sau để cập nhật các văn phòng trên mạng của bạn khách hàng bằng cách sử dụng Setup.exe về cài đặt văn phòng hành chính:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, và sau đó nhấp vào Chạy. Gõ lệnh sau đây trong các Mở hộp
  Admin Path\Setup.exe
  nơi Admin Path là các đường dẫn đến điểm của bạn cài đặt hành chính cho Office 2000.
 2. Nhấp vào Có khi được nhắc để Cập Nhật cài đặt của bạn.
 3. Nhấp vào Tôi chấp nhận các điều khoản của giấy phép Thỏa thuận, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 4. Nhấp vào Ok để thông báo rằng thiết lập hoàn tất thành công.
Cách 2: Sử dụng một dòng lệnh cài đặt Windows

Làm theo các bước sau để cập nhật các văn phòng trên mạng của bạn khách hàng bằng cách sử dụng một dòng lệnh Windows Installer:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, và sau đó nhấp vào Chạy. Gõ lệnh sau đây trong các Mở hộp
  msiexec/i Admin Path\Data1.MSI cài đặt lại = tất cả các reinstallmode = vomus
  nơi Admin Path là các đường dẫn đến điểm của bạn cài đặt hành chính cho văn phòng năm 2000.

 2. Nhấp vào Ok để thông báo rằng thiết lập hoàn tất thành công.Chú ý Dòng lệnh trước hoạt động với tất cả các bản Cập Nhật. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng một dòng lệnh đòi hỏi ít thời gian để thực hiện Cập Nhật so với dòng lệnh trước đòi hỏi. Xin vui lòng xem tài liệu hướng dẫn cho các Cập nhật tệp mà bạn đang dùng để biết thêm thông tin về các lệnh cụ thể dòng được sử dụng với các Cập Nhật cụ thể.

Phương pháp bổ sung để triển khai văn phòng

Thêm vào các kỹ thuật đã được mô tả cho việc triển khai và quản lý văn phòng trong một môi trường mạng, bạn có thể triển khai văn phòng bằng cách sử dụng một trong hai công nghệ sau đây:
 • Hệ thống quản lý máy chủ (SMS)
 • Chính sách nhóm Windows 2000
Cho biết thêm thông tin về việc sử dụng hệ thống quản lý máy chủ để triển khai các văn phòng, xin vui lòng tham khảo bài viết sau đây trong các Microsoft Office 2000 Resource Kit: Cho biết thêm thông tin về việc sử dụng Windows 2000 chính sách nhóm để triển khai các văn phòng, xin vui lòng tham khảo bài viết sau đây trong các Microsoft Office 2000 Resource Kit:
Tham khảo
Đối với thông tin đầy đủ về việc triển khai văn phòng trong một mạng lưới môi trường, hãy xem xét các tài liệu trong các Microsoft Office 2000 Resource Kit (ORK). Trình duyệt để các Microsoft Web site sau:
OFF2000 triển khai

Cảnh báo: Bài viết này đã được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 284273 - Xem lại Lần cuối: 01/11/2015 03:59:00 - Bản sửa đổi: 4.0

 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbnetwork kbdeployment kbhowto kbmt KB284273 KbMtvi
Phản hồi