Người nhận sẽ nhận được một thông báo lỗi "Outlook bị chặn truy cập vào các tập tin đính kèm có khả năng không an toàn sau" khi bạn gửi thư điện tử có chứa lối tắt tới một tập tin trong Outlook

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:284414
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn gửi một tin nhắn có chứa lối tắt tới một tệp trong Microsoft Outlook, người nhận có thể nhận được thông báo lỗi sau đây trong hộp "Thông tin" của thư điện tử:
Outlook chặn truy cập vào các sau tập tin đính kèm có khả năng không an toàn:
Ngoài ra, người nhận có thể không nhận được bất kỳ tin nhắn, và tập tin đính kèm là không sẵn dùng.

Chú ý Hành vi này xảy ra khi bạn nhấp chuột phải vào file gốc, kéo tập tin vào thư mục hộp thư đến trong Outlook, và sau đó bấm Gửi với lối tắt.
NGUYÊN NHÂN
Hành vi này là do thiết kế. Khi bạn tạo một lối tắt bằng cách sử dụng này phương thức, một tập tin .lnk không được tạo ra. Phím tắt được công nhận như là các tập tin được liên kết bởi chương trình. Phím tắt được coi là một cấp độ 1 tập tin đính kèm và có khả năng có hại.

Chú ý Phím tắt có phần mở rộng tên tệp .lnk hoặc URL là cấp 1 các loại tập tin đính kèm e-mail và là không có sẵn cho người nhận.
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Chỉnh sửa hành vi này và để chia sẻ tập tin, gửi các tập tin vào một cặp an toàn mạng. Trong thư điện tử của bạn, bạn có thể bao gồm một liên kết đến các chia sẻ mà bạn đã được tiếp cận người nhận.
THÔNG TIN THÊM
Truy cập Outlook khối vào loại tập tin đính kèm như vậy mà người nhận không thể mở nó. Tuy nhiên, nếu bạn kéo một phím tắt hiện có Đối với cùng một loại tập tin vào một tin nhắn và sau đó gửi các tập tin, người nhận có thể mở tập tin.

Chú ý Tùy chọn để gửi các phím tắt bằng cách sử dụng phương pháp kéo và thả này không có sẵn.

Microsoft đã phân loại hàng chục loại tệp như là cấp độ 1 rủi ro bảo mật. Những loại tệp bao gồm các tệp có .mdb, .mde, .ade, hoặc .adp mở rộng.
chặn ngăn chặn tập tin đính kèm lối tắt liên kết OL2002 OL2003 OL2007

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 284414 - Xem lại Lần cuối: 08/23/2011 10:26:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

  • kbattachments kbbackup kbfunclookup kbsecvulnerability kbaudit kbprb kbmt KB284414 KbMtvi
Phản hồi