Tư vấn bảo mật của Microsoft: Cập Nhật cho các lỗ hổng trong Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10: 11 tháng 6 năm 2013

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2847928
GIỚI THIỆU
Microsoft đã phát hành Microsoft security tư vấn về vấn đề này cho các chuyên gia CNTT. Tư vấn bảo mật có liên quan đến bảo mật thông tin bổ sung. Để xem tư vấn bảo mật, hãy truy cập website sau của Microsoft:
Thông tin thêm

Các vấn đề với bản Cập Nhật bảo mật này

 • Windows Update sẽ không cung cấp bản Cập Nhật bảo mật này để máy tính chạy Windows RT cho đến khi bản Cập Nhật 2808380 đã được cài đặt chuyên biệt. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  2808380 Windows RT dựa trên thiết bị không thể tải xuống bản cập nhật phần mềm hoặc ứng dụng cửa hàng Windows
Giải pháp
Các tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Bản Cập Nhật cho Internet Explorer Flash Player cho Windows 8 (KB2847928)

Tải xuốngTải xuống Windows8-RT-KB2847928-x86.msu ngay bây giờ.

Bản Cập Nhật cho hệ thống dựa trên x 64 Internet Explorer Flash Player cho Windows 8 (KB2847928)

Tải xuốngTải xuống Windows8-RT-KB2847928-x64.msu ngay bây giờ.

Bản Cập Nhật cho Internet Explorer Flash Player cho Windows Server 2012 (KB2847928)

Tải xuốngTải xuống Windows8-RT-KB2847928-x64.msu ngay bây giờ.

Ngày phát hành: 11 tháng 6 năm 2013

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức của Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.
Thông tin cập nhật

Phát hiện và triển khai công cụ và hướng dẫn

Trung tâm bảo mật

Quản lý các bản cập nhật phần mềm và bảo mật mà bạn có thể triển khai máy chủ, máy tính để bàn và các hệ thống điện thoại di động trong tổ chức của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần TechNet cập nhật quản lý trung tâm. Các web site bảo mật của Microsoft TechNet cung cấp thêm thông tin về bảo mật trong sản phẩm của Microsoft.

Bản Cập Nhật bảo mật có Microsoft UpdateWindows Update. Bản Cập Nhật bảo mật cũng có sẵn từ các Trung tâm Tải xuống của Microsoft. Bạn có thể tìm thấy dễ dàng nhất bằng cách tra cứu từ khóa "bản Cập Nhật bảo mật."

Cuối cùng, bạn có thể tải xuống bản Cập Nhật bảo mật từ các Danh mục Microsoft Update. Danh mục cập nhật Microsoft cung cấp một danh mục tra cứu Nội dung có sẵn thông qua Windows Update và Microsoft Update. Điều này bao gồm các bản Cập Nhật bảo mật, trình điều khiển và gói bản ghi dịch vụ. Để biết thêm thông tin về danh mục Microsoft Update, hãy xem phần Danh mục cập nhật Microsoft FAQ.

Phát hiện và triển khai hướng dẫn

Microsoft cung cấp phát hiện và hướng dẫn triển khai bản Cập Nhật bảo mật. Hướng dẫn này chứa thông tin có thể giúp các chuyên gia CNTT hiểu cách sử dụng các công cụ để phát hiện và triển khai các bản Cập Nhật bảo mật và khuyến nghị. Để biết thêm thông tin, hãy xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 961747.

Microsoft Baseline Security phân tích

Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) cho phép quản trị viên quét xa Hệ thống thiếu Cập Nhật bảo mật và phổ biến misconfigurations bảo mật. Để biết thêm thông tin, hãy xemMicrosoft Baseline Security phân tích.

Bảng sau đây cung cấp phát hiện MBSA tóm tắt các bản Cập Nhật bảo mật này.
Phần mềmMBSA
Windows 8 cho hệ thống 32-bitKhông
Windows 8 cho hệ thống 64 bitKhông
Windows Server 2012Không
Lưu ý: Khách hàng sử dụng phần mềm cũ không được hỗ trợ bởi phiên bản mới nhất MBSA, Microsoft Update, và Windows Server Update Services, nên xem Microsoft Baseline Security phân tích và sau đó tham khảo phần "Hỗ trợ sản phẩm hợp lệ". Ở đây, họ sẽ tìm thấy thông tin về cách tạo ện bản Cập Nhật bảo mật toàn diện với công cụ hợp lệ.

Windows Server Update Services

Windows Server Update Services (WSUS) cho phép thông tin công nghệ quản trị viên triển khai các bản cập nhật mới nhất sản phẩm Microsoft cho máy tính đang chạy Windows. Để biết thêm thông tin về cách triển khai bản Cập Nhật bảo mật bằng cách sử dụng Windows Server Update Services, xem các Windows Server Update Services Bài viết TechNet.

Máy chủ quản lý hệ thống

Bảng sau đây cung cấp các tin thư thoại SMS phát hiện và triển khai tóm tắt các bản Cập Nhật bảo mật này.
Phần mềmSMS 2003 với ITMUQuản lý cấu hình Trung tâm hệ thống
Windows 8 cho hệ thống 32-bitKhông
Windows 8 cho hệ thống 64 bitKhông
Windows Server 2012Không
Lưu ý: Microsoft ngừng hỗ trợ tin thư thoại SMS 2.0 ngày 12 tháng 4 năm 2011. SMS 2003, Microsoft cũng ngưng hỗ trợ cho bảo mật Cập nhật hàng tồn kho công cụ (bộ) ngày 12 tháng 4 năm 2011. Khách hàng được khuyến khích để nâng cấp Quản lý cấu hình Trung tâm hệ thống. Đối với khách hàng vẫn còn trên SMS 2003 Gói bản ghi dịch vụ 3, cácCông cụ kiểm kê cho bản cập nhật Microsoft (ITMU) là một tùy chọn.

SMS 2003, công cụ kiểm kê 2003 SMS Cập Nhật Microsoft (ITMU) có thể sử dụng SMS để cập nhật bảo mật được cung cấp bởi Microsoft Update và có được hỗ trợ Windows Server Update Services. Để biết thêm thông tin về tin thư thoại SMS 2003 ITMU, hãy xem Công cụ kiểm kê SMS 2003 để cập nhật Microsoft. Để biết thêm thông tin về các công cụ quét SMS, hãy xem SMS 2003 Cập nhật phần mềm quét công cụ. Xem thêm Tải về hệ thống quản lí Server 2003.

Quản lý cấu hình Trung tâm hệ thống sử dụng WSUS 3.0 để phát hiện các bản Cập Nhật. Để biết thêm thông tin, hãy xem Trung tâm hệ thống.

Thông tin chi tiết, hãy xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 910723: Danh sách tổng hợp hàng tháng phát hiện và triển khai bài viết hướng dẫn.

Bản Cập Nhật tương hợp về sau hiện và bộ công cụ tương hợp về sau ứng dụng

Bản Cập Nhật thường ghi vào cùng các tệp và thiết đặt kiểm nhập được yêu cầu cho ứng dụng của bạn để chạy. Điều này có thể gây ra sự không tương hợp về sau và tăng thời gian cần thiết để triển khai bản Cập Nhật bảo mật. Bạn có thể sắp xếp các kiểm tra và xác nhận các bản cập nhật Windows với các ứng dụng được cài đặt chuyên biệt bằng cách sử dụng các Bản Cập Nhật tương hợp về sau hiện cấu phần được bao gồm trong Bộ công cụ tương hợp về sau ứng dụng.

Bộ công cụ tương hợp về sau ứng dụng (ACT) chứa các công cụ cần thiết và tài liệu để đánh giá và giảm vấn đề tương hợp về sau ứng dụng trước khi bạn triển khai Windows Vista, Windows Update, bản Cập Nhật bảo mật của Microsoft hoặc phiên bản mới của Windows Internet Explorer trong môi trường của bạn.

Triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Windows 8 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng
Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này. Bạn có thể tìm thêm thông tin trong phần phụ "Triển khai thông tin" trong phần này.
Gói bản ghi dịch vụ bao gồm trong tương laiBản Cập Nhật cho vấn đề này sẽ được bao gồm trong gói bản ghi dịch vụ trong tương lai hoặc bản Cập Nhật
Triển khai
cài đặt chuyên biệt mà không cần sự can thiệp của người dùngCho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 8:
Windows8-RT-KB2847928-x86.msu/Quiet
Cho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 64-bit của Windows 8:
Windows8-RT-KB2847928-x64.msu/im lặng
cài đặt chuyên biệt mà không cần khởi động lạiCho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 8:
Windows8-RT-KB2847928-x86.msu/im lặng/norestart
Cho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên tất cả các hỗ trợ x 64-bit của Windows 8:
Windows8-RT-KB2847928-x64.msu/im lặng/norestart
Thông tin bổ sungXem phân phát hiện và triển khai công cụ và hướng dẫn .
Yêu cầu khởi động lại
Khởi động lại yêu cầu?Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.
Để giúp giảm thiểu khả năng khởi động sẽ yêu cầu, dừng bản ghi dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm thông tin về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 887012.
Loại bỏ thông tinĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật WUSA cài đặt chuyên biệt, sử dụng chuyển đổi thiết lập/Uninstall . Hoặc, nhấp vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, và sau đó trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhậtvà chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý Không có khoá kiểm nhập để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Thông tin triển khai

cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật
Khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật này, trình cài đặt chuyên biệt sẽ kiểm tra xem một hoặc nhiều tệp đang được Cập Nhật trên hệ thống của bạn được cập nhật trước một hotfix Microsoft.

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ xuất hiện trong bài viết cơ sở kiến thức này, chẳng hạn như "hotfix," Hãy xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 824684.

Bản Cập Nhật bảo mật này hỗ trợ chuyển thiết lập sau.
Hỗ trợ khoá cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật
Chuyển đổiMô tả
/?, / h, /helpHiển thị trợ giúp về chuyển được hỗ trợ.
/ im lặngNgăn chặn Hiển thị thông báo lỗi hoặc trạm đậu.
/ norestartKhi kết hợpvới/im lặng, Hệ thống không khởi động lại sau khi cài đặt chuyên biệt ngay cả khi khởi động lại là bắt buộc để hoàn thành cài đặt chuyên biệt.
/warnrestart:<seconds></seconds>Khi kết hợp với/im lặng, trình cài đặt chuyên biệt cảnh báo người dùng trước khi Bắt đầu khởi động lại.
/promptrestartKhi kết hợp với/im lặng, trình cài đặt chuyên biệt nhắc trước khi Bắt đầu khởi động lại.
/forcerestartKhi kết hợp với/im lặng, trình cài đặt chuyên biệt bị đóng ứng dụng và Bắt đầu khởi động lại.
/log:<file name=""></file>Cho phép ghi vào tệp được chỉ định.
/Extract:<destination></destination>Trích xuất nội dung đóng gói vào mục tin thư thoại đích.
/ dỡ cài đặt chuyên biệt /kb:<KB number=""></KB>Tháo gỡ bản Cập Nhật bảo mật.
Lưu ý: Để biết thêm thông tin về cài đặt chuyên biệt Wusa.exe, hãy xem phần "Cài đặt độc lập Windows Update" trong bài viết TechNet Các thay đổi trong Windows 7.
Xác minh rằng bản Cập Nhật được áp dụng
Vì có một số phiên bản của Windows, các bước sau đây có thể khác trên hệ thống của bạn. Nếu họ khác, hãy xem tài liệu sản phẩm của bạn để hoàn tất các bước sau.

Xác minh Phiên bản tệp
 1. Bấm Bắt đầu, và sau đó nhập tập đã đặt tên tin Cập Nhật trong hộp tra cứu .
 2. Khi tệp xuất hiện trong chương trình, bấm chuột phải vào tên tệp, và sau đó bấm thuộc tính.
 3. Trên tab chung , so sánh kích thước tệp với bảng thông tin tệp được cung cấp trong bài viết Cơ sở tri thức Microsoft.

  Lưu ý: Tuỳ thuộc vào phiên bản hệ điều hành hoặc các chương trình được cài đặt chuyên biệt trên hệ thống của bạn, một số tệp được liệt kê trong bảng thông tin tệp có thể không được cài đặt chuyên biệt.
 4. Bạn cũng có thể nhấp vào tab thông tin chi tiết và so sánh thông tin, chẳng hạn như phiên bản tập tin và ngày sửa đổi với bảng thông tin tệp được cung cấp trong bài viết Cơ sở tri thức Microsoft.

  Lưu ý: Thuộc tính khác với phiên bản tập tin có thể thay đổi trong quá trình cài đặt chuyên biệt. So sánh các thuộc tính tệp thông tin trong bảng thông tin tệp không được hỗ trợ phương pháp để xác minh rằng bản Cập Nhật được áp dụng. Ngoài ra, trong một số trường hợp, tập tin có thể được đổi tên trong khi cài đặt chuyên biệt. Nếu không có thông tin tệp hoặc phiên bản, sử dụng một trong các phương pháp có sẵn để xác minh cài đặt chuyên biệt Cập Nhật.
 5. Cuối cùng, bạn cũng có thể nhấp vào tab Phiên bản trước và so sánh thông tin tệp cho phiên bản trước đó cùng với thông tin tệp cho tệp mới hoặc Cập Nhật, phiên bản của tệp.

Windows Server 2012 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng
Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này. Bạn có thể tìm thấy thông tin bổ sung trong phụ, triển khai thông tin, trong phần này.
Gói bản ghi dịch vụ bao gồm trong tương laiBản Cập Nhật cho vấn đề này sẽ được bao gồm trong gói bản ghi dịch vụ trong tương lai hoặc bản Cập Nhật
Triển khai
cài đặt chuyên biệt mà không cần sự can thiệp của người dùngĐối với Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB2847928-x64.msu/im lặng
cài đặt chuyên biệt mà không cần khởi động lạiĐối với Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2:
Windows8-RT-KB2847928-x64.msu/im lặng/norestart
Thông tin bổ sungXem phân phát hiện và triển khai công cụ và hướng dẫn .
Yêu cầu khởi động lại
Khởi động lại yêu cầu?Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.
Để giúp giảm thiểu khả năng khởi động sẽ yêu cầu, dừng bản ghi dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm thông tin về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 887012.
Loại bỏ thông tinĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật WUSA cài đặt chuyên biệt, sử dụng chuyển đổi thiết lập/Uninstall . Hoặc, nhấp vàoPanel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, và sau đó trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhậtvà chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Xác minh khóa kiểm nhập

Lưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Thông tin triển khai

cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật
Khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật này, trình cài đặt chuyên biệt sẽ kiểm tra xem một hoặc nhiều tệp đang được Cập Nhật trên hệ thống của bạn được cập nhật trước một hotfix Microsoft.

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ xuất hiện trong bài viết cơ sở kiến thức này, chẳng hạn như "hotfix," Hãy xemBài viết Cơ sở tri thức Microsoft 824684.

Bản Cập Nhật bảo mật này hỗ trợ chuyển thiết lập sau.
Hỗ trợ khoá cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật
Chuyển đổiMô tả
/?, / h, /helpHiển thị trợ giúp về chuyển được hỗ trợ.
/ im lặngNgăn chặn Hiển thị thông báo lỗi hoặc trạm đậu.
/ norestartKhi kết hợpvới/im lặng, Hệ thống không khởi động lại sau khi cài đặt chuyên biệt ngay cả khi khởi động lại là bắt buộc để hoàn thành cài đặt chuyên biệt.
/warnrestart:giây>Khi kết hợp với/im lặng, trình cài đặt chuyên biệt cảnh báo người dùng trước khi Bắt đầu khởi động lại.
/promptrestartKhi kết hợp với/im lặng, trình cài đặt chuyên biệt nhắc trước khi Bắt đầu khởi động lại.
/forcerestartKhi kết hợp với/im lặng, trình cài đặt chuyên biệt bị đóng ứng dụng và Bắt đầu khởi động lại.
/ đăng:tên tệp>Cho phép ghi vào tệp được chỉ định.
/ trích xuất:đích>Trích xuất nội dung đóng gói vào mục tin thư thoại đích.
/ dỡ cài đặt chuyên biệt /kb:số KB>Tháo gỡ bản Cập Nhật bảo mật.
Lưu ý: Để biết thêm thông tin về cài đặt chuyên biệt Wusa.exe, hãy xem "Cài đặt độc lập Windows Update" trong bài viết TechNet Các thay đổi trong Windows 7.
Xác minh rằng bản Cập Nhật được áp dụng
Vì có nhiều phiên bản Microsoft Windows, các bước sau đây có thể khác trên hệ thống của bạn. Nếu họ khác, hãy xem tài liệu sản phẩm của bạn để hoàn tất các bước sau.

Xác minh Phiên bản tệp
 1. Bấm Bắt đầu, và sau đó nhập tập đã đặt tên tin Cập Nhật trong hộp Bắt đầu tra cứu .
 2. Khi tệp xuất hiện trong chương trình, bấm chuột phải vào tên tệp, và sau đó bấm thuộc tính.
 3. Trên tab chung , so sánh kích thước tệp với bảng thông tin tệp được cung cấp trong bài viết cơ sở kiến thức.

  Lưu ý: Tuỳ thuộc vào phiên bản hệ điều hành hoặc các chương trình được cài đặt chuyên biệt trên hệ thống của bạn, một số tệp được liệt kê trong bảng thông tin tệp có thể không được cài đặt chuyên biệt.
 4. Bạn cũng có thể nhấp vào tab thông tin chi tiếtso sánh thông tin, chẳng hạn như phiên bản tập tin và ngày sửa đổi với bảng thông tin tệp được cung cấp trong bài viết cơ sở kiến thức.

  Lưu ý: Thuộc tính khác với phiên bản tập tin có thể thay đổi trong quá trình cài đặt chuyên biệt. So sánh các thuộc tính tệp thông tin trong bảng thông tin tệp không được hỗ trợ phương pháp để xác minh rằng bản Cập Nhật được áp dụng. Ngoài ra, trong một số trường hợp, tập tin có thể được đổi tên trong khi cài đặt chuyên biệt. Nếu không có thông tin tệp hoặc phiên bản, sử dụng một trong các phương pháp có sẵn để xác minh cài đặt chuyên biệt Cập Nhật.
 5. Cuối cùng, bạn cũng có thể nhấp vào tab Phiên bản trước và so sánh thông tin tệp cho các phiên bản trước của tệp thông tin tệp mới hoặc Cập Nhật, phiên bản của tệp.
THÔNG TIN VỀ TỆP

Thông tin băm tệp

Tên tệpSHA1 bămSha256 băm
Windows8-RT-KB2847928-x64.msuD6931DBE9C8BE69DB6FE47D23D9AE62E075679FC8AAC2A0752D1F2E289EFBCAC03CD466F6AF94E1C1EC72B2C957F29E30379342E
Windows8-RT-KB2847928-x64.msuD6931DBE9C8BE69DB6FE47D23D9AE62E075679FC8AAC2A0752D1F2E289EFBCAC03CD466F6AF94E1C1EC72B2C957F29E30379342E
Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với Internet Explorer Flash Player cho phiên bản dựa trên x 86 của Windows 8 (KB2847928)

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Flash.ocx11.7.700.22412,121,97604 tháng 6 năm 201322:09x 86
Flashplayerapp.exe11.7.700.224693,11204 tháng 6 năm 201322:09x 86
Flashplayercplapp.cpl11.7.700.22478,20004 tháng 6 năm 201322:09không áp dụng
Flashutil_activex.dll11.7.700.224487,80004 tháng 6 năm 201322:09x 86
Flashutil_activex.exe11.7.700.224805,75204 tháng 6 năm 201322:09x 86
Flash.ocx11.7.700.22412,121,97604 tháng 6 năm 201322:07x 86
Flashplayerapp.exe11.7.700.224693,11204 tháng 6 năm 201322:07x 86
Flashplayercplapp.cpl11.7.700.22478,20004 tháng 6 năm 201322:07không áp dụng
Flashutil_activex.dll11.7.700.224487,80004 tháng 6 năm 201322:07x 86
Flashutil_activex.exe11.7.700.224805,75204 tháng 6 năm 201322:07x 86

Đối với Internet Explorer Flash Player phiên bản dựa trên x 64 của Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2847928)

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Flash.ocx11.7.700.22414,336,88804 tháng 6 năm 201322:09x64
Flashutil_activex.dll11.7.700.224536,95204 tháng 6 năm 201322:09x64
Flashutil_activex.exe11.7.700.224512,37604 tháng 6 năm 201322:09x64
Flash.ocx11.7.700.22414,336,88805 tháng 6 năm 201300:31x64
Flashutil_activex.dll11.7.700.224536,95205 tháng 6 năm 201300:31x64
Flashutil_activex.exe11.7.700.224512,37605 tháng 6 năm 201300:31x64
Flash.ocx11.7.700.22412,121,97604 tháng 6 năm 201322:09x 86
Flashplayerapp.exe11.7.700.224693,11204 tháng 6 năm 201322:09x 86
Flashplayercplapp.cpl11.7.700.22478,20004 tháng 6 năm 201322:09không áp dụng
Flashutil_activex.dll11.7.700.224487,80004 tháng 6 năm 201322:09x 86
Flashutil_activex.exe11.7.700.224805,75204 tháng 6 năm 201322:09x 86
Flash.ocx11.7.700.22412,121,97604 tháng 6 năm 201322:07x 86
Flashplayerapp.exe11.7.700.224693,11204 tháng 6 năm 201322:07x 86
Flashplayercplapp.cpl11.7.700.22478,20004 tháng 6 năm 201322:07không áp dụng
Flashutil_activex.dll11.7.700.224487,80004 tháng 6 năm 201322:07x 86
Flashutil_activex.exe11.7.700.224805,75204 tháng 6 năm 201322:07x 86
Cập Nhật security_patch security_update bảo mật lỗi lỗ hổng lỗ hổng bảo mật kẻ tấn công nguy hiểm khai thác registry unauthenticated đệm overrun tràn đặc biệt tạo phạm vi đặc biệt crafted denial of service DoS TSE WinNT Win2000

Cảnh báo: Bài viết này đã được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2847928 - Xem lại Lần cuối: 08/17/2015 06:17:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 8 N, Windows 8 Professional N, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Microsoft Hyper-V Server 2012, Windows Server 2012 Standard

 • atdownload kbfix kbexpertiseinter kbinfo kbsecadvisory kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB2847928 KbMtvi
Phản hồi