Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Bạn nhận được một thông báo lỗi "không đủ bộ nhớ trống để hoàn thành thao tác này" khi bạn cố gắng để ghi lại một .wav file bằng cách sử dụng máy ghi âm

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:284893
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố gắng để ghi lại một .wav file bằng cách sử dụng máy ghi âm trên một máy tính có nhiều hơn 2 Gigabyte (GB) của RAM, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Không đủ bộ nhớ trống để hoàn thành thao tác này. Thoát khỏi một hoặc nhiều ứng dụng để tăng bộ nhớ sẵn dùng rồi thử lại.
Chú ý Vấn đề này chỉ xảy ra khi số lượng bộ nhớ vật lý có sẵn là nhiều hơn 2 GB. Hãy xem phần "Thông tin thêm" cho thông tin về làm thế nào để xác định giá trị này.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra do một hạn chế thiết kế trong máy ghi âm và không phải vì bất kỳ vấn đề với đa phương tiện nằm bên dưới.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để xác định số lượng bộ nhớ vật lý có sẵn trên máy tính, làm theo các bước sau:
  1. Bắt đầu công cụ quản lý tác vụ. Để làm điều này, bấm Bắt đầu, bấm Chạy, loại taskmgr trong các Mở hộp, và sau đó bấm Ok.
  2. Bấm vào các Hiệu suất tab.
  3. Dưới Bộ nhớ vật lý (K), xem số lượng RAM bên cạnh Có sẵn.

    Chú ý Giá trị được hiển thị theo kilobyte (KB). Một giá trị của 2 GB dịch để 2,097,152 KB.
sndrec32 2 GB

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Властивості

Ідентифікатор статті: 284893 – останній перегляд: 08/23/2011 09:58:00 – виправлення: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3

  • kbnofix kbprb kbmt KB284893 KbMtvi
Зворотний зв’язок