Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thanh điều khiển cho video clip sẽ xuất hiện khi video clip trong PowerPoint

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 285471
Triệu chứng
Khi bạn thực hiện một video trong một PowerPoint trình bày như là một đối tượng video clip, một thanh điều khiển có thể xuất hiện khi video clip.
Nguyên nhân
Vấn đề này xảy ra khi các điều kiện sau là đúng:
  • Bạn thêm video vào trình bày như là một đối tượng video clip.
  • Thiết lập thanh điều khiển cho video clip được bật.
Giải pháp
Để ẩn thanh điều khiển khi video clip, hãy làm theo các bước sau:
  1. Bắt đầu PowerPoint, và sau đó mở trình bày.
  2. Bấm chuột phải vào đối tượng video clip, trỏ đến Đối tượng Video Clip, và sau đó nhấp vào Chỉnh sửa.
  3. Trên máy nghe nhạc phương tiện truyền thông Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Tùy chọn.
  4. Nhấn vào đây để rõ ràng các Điều khiển thanh phát lại kiểm tra hộp, và sau đó nhấp vào Ok.
Thông tin thêm
Vấn đề này cũng xảy ra trong Microsoft Office PowerPoint 2003 khi bạn nhấp vào Đối tượng trên các Chèn trình đơn và sau đó bấm vào trích đoạn phương tiện.

Vấn đề này không xảy ra khi bạn sử dụng một trong các thủ tục sau đây:
  • Trong PowerPoint 2003 hoặc trong Microsoft PowerPoint 2002, bạn trỏ đến Phim ảnh và âm thanh trên các Chèn trình đơn và sau đó bấm vào Các bộ phim từ tập tin hoặc Các bộ phim từ Clip Organizer.
  • Trong PowerPoint 2007, bạn nhấp vào Phim trong các trích đoạn phương tiện Nhóm vào các Chèn tab và sau đó bấm vào Các bộ phim từ tập tin hoặc Các bộ phim từ Clip Organizer.
PPT prb PPT2002 PPT2003 PPT2007 kiểm soát bar đối tượng video clip

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 285471 - Xem lại Lần cuối: 05/20/2013 21:10:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition

  • kbexpertisebeginner kbtshoot kbpending kbprb kbmt KB285471 KbMtvi
Phản hồi