Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Office 2013 Cập Nhật tích luỹ cho tháng 6 năm 2013

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2855356
GIỚI THIỆU
Gói Cập Nhật tích luỹ cho tháng 6 năm 2013 chứa các hotfix mới nhất dành cho Microsoft Office 2013 và máy chủ Office 2013.

Chúng tôi khuyên bạn kiểm tra hotfix trước khi bạn triển khai chúng trong môi trường sản xuất. Bởi vì các bản xây dựng tích lũy, mỗi sửa chữa mới phát hành chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật mà được đính kèm với gói Cập Nhật trước đó. Chúng tôi khuyên bạn xem xét việc áp dụng bản vá mới nhất có chứa hotfix mà bạn cần.
Giải pháp

Cách lấy gói Cập Nhật tích luỹ tháng 6 năm 2013

Một tập hợp các gói Cập Nhật tích luỹ được hỗ trợ hiện có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, mỗi gói là nhằm khắc phục chỉ các ứng dụng được liệt kê trong bài viết này. Chỉ áp dụng gói cho hệ thống đang gặp các vấn đề cụ thể. Nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi những sự cố này, chúng tôi khuyến nghị bạn đợi gói cập nhật tiếp theo có chứa hotfix trong các gói Cập Nhật tích luỹ.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc bất kỳ khắc phục sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các vấn đề mà không đủ điều kiện cho các gói Cập Nhật tích luỹ cụ thể. Để tạo một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng, hãy ghé thăm website sau của Microsoft:

Gói được bao gồm trong bản Cập Nhật tích luỹ tháng 6 năm 2013

Liên kết đến một bài viết trong Cơ sở tri thức Microsoft thảo luận mỗi hotfix sẽ được phát hành như bài viết có sẵn. Để tải xuống hotfix cụ thể, vui lòng liên hệ với hỗ trợ và yêu cầu hotfix bằng cách tham khảo số bài viết cơ sở kiến thức.

Để biết thêm thông tin về Office 2013 đã được khắc phục trong bản Cập Nhật tích luỹ này, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức.

Bản cập nhật ứng dụng khách Office 2013

Tên gói hotfixSố bài viết trong cơ sở kiến thứcSản phẩm
Excel-x-none.msp
2817339 Mô tả gói hotfix Excel 2013 (Excel-x-none.msp): tháng 11 năm 2013
Excel 2013
Oart-x-none.msp
2768347 Mô tả gói hotfix Excel 2013 (Oart-x-none.msp): tháng 11 năm 2013
Excel 2013
Lync-x-none.msp
2768354 Mô tả gói hotfix Lync 2013 (Lync-x-none.msp): tháng 11 năm 2013
Lync 2013
CSI-x-none.msp
2817351 Mô tả gói hotfix Office 2013 (Csi-x-none.msp): tháng 11 năm 2013
Office 2013
Msyubin7-x-none.msp
2817324 Mô tả gói hotfix Office 2013 (Msyubin7-x-none.msp): tháng 11 năm 2013
Office 2013
Oscli-x-none.msp
2760566 Mô tả gói hotfix Office 2013 (Oscli-x-none.msp): tháng 11 năm 2013
Office 2013
Oscfb-x-none.msp
2760559 Mô tả gói hotfix Office 2013 (Oscfb-x-none.msp): tháng 11 năm 2013
Office 2013
Msoshext-x-none.msp
2760502 Mô tả gói hotfix Office 2013 (Msoshext-x-none.msp): tháng 11 năm 2013
Office 2013
Oscmoss-x-none.msp
2738008 Mô tả gói hotfix Office 2013 (Oscmoss-x-none.msp): tháng 11 năm 2013
Office 2013
Vbe7-x-none.msp
2737949 Mô tả gói hotfix Office 2013 (Vbe7-x-none.msp): tháng 11 năm 2013
Office 2013
Owssupp-x-none.msp
2726997 Mô tả gói hotfix Office 2013 (Owssupp-x-none.msp): tháng 11 năm 2013
Office 2013
Mso-x-none.msp
2817352 Mô tả gói hotfix Office 2013 (Mso-x-none.msp): ngày 20 tháng 8 năm 2013
Office 2013
Mso-x-none.msp; Msores-x-none.msp
2760426 Mô tả gói hotfix Office 2013 (Mso-x-none.msp; Msores-x-none.msp): ngày 20 tháng 8 năm 2013
Office 2013
Outlook-x-none.msp
2768340 Mô tả gói hotfix Outlook 2013 (Outlook-x-none.msp): tháng 11 năm 2013
Outlook 2013
PowerPoint-x-none.msp
2817334 Mô tả gói hotfix PowerPoint 2013 (Powerpoint-x-none.msp): tháng 11 năm 2013
PowerPoint 2013
Oart-x-none.msp; PowerPoint-x-none.msp
2760441 Mô tả gói hotfix PowerPoint 2013 (Oart-x-none.msp; PowerPoint-x-none.msp): ngày 11 tháng 8 năm 2013
PowerPoint 2013
Dự án-x-none.msp
2817338 Mô tả gói hotfix Project 2013 (dự án-x-none.msp): tháng 11 năm 2013
Dự án 2013
SPD-x-none.msp
2768343 Mô tả gói hotfix SharePoint Designer 2013 (Spd-x-none.msp): tháng 11 năm 2013
SharePoint Designer 2013
Msores-x-none.msp
2752084 Mô tả OneDrive dành cho doanh nghiệp gói hotfix (Msores-x-none.msp): ngày 28 tháng 8 năm 2013
OneDrive dành cho doanh nghiệp
Word-x-none.msp
2817342 Mô tả gói hotfix Word 2013 (Word-x-none.msp): tháng 11 năm 2013
Word 2013

Nhật bản Cập Nhật cho SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013 và Project Server 2013

Tên gói hotfixSố bài viết trong cơ sở kiến thứcSản phẩm
Dự án i
2817415 Mô tả gói Cập Nhật tích luỹ Project Server 2013 (Project server-package): ngày 26 tháng 8 năm 2013
Project Server 2013
I SharePoint
2817414 Mô tả gói Cập Nhật tích luỹ SharePoint Server 2013 (SharePoint server-package): ngày 26 tháng 8 năm 2013
SharePoint Server 2013
I SharePoint Foundation
2817346 Mô tả gói Cập Nhật tích luỹ SharePoint Foundation 2013 (SharePoint Foundation server-package): ngày 11 tháng 8 năm 2013
SharePoint Foundation 2013

Le cá nhân

Tên gói hotfixSố bài viết trong cơ sở kiến thứcSản phẩm
Xlsrvwfe-x-none.msp
2817345 Mô tả gói hotfix Excel trực tuyến (Xlsrvwfe-x-none.msp): tháng 11 năm 2013
Excel trực tuyến
Wacserver-x-none.msp
2817350 Mô tả gói hotfix Office Web Apps Server (Wacserver-x-none.msp): tháng 11 năm 2013
Máy chủ Office Web Apps
Projectserverwfe-x-none.msp
2817341 Mô tả gói hotfix Project Server 2013 (Projectserverwfe-x-none.msp): tháng 11 năm 2013
Project Server 2013
STS-x-none.msp
2817343 Mô tả gói hotfix SharePoint Server 2013 (Sts-x-none.msp): tháng 11 năm 2013
SharePoint Server 2013
Acsrvwfe-x-none.msp
2760330 Mô tả gói hotfix SharePoint Server 2013 (Acsrvwfe-x-none.msp): tháng 11 năm 2013
SharePoint Server 2013
Coreserver-x-none.msp
2817416 Mô tả gói hotfix SharePoint Server 2013 (Coreserver-x-none.msp): ngày 25 tháng 8 năm 2013
SharePoint Server 2013
Coreserver-x-none.msp; Ifswfe-x-none.msp
2760460 Mô tả gói hotfix SharePoint Server 2013 (Coreserver-x-none.msp; Ifswfe-x-none.msp): ngày 25 tháng 8 năm 2013
SharePoint Server 2013

Điều kiện tiên quyết

Điều kiện tiên quyết cho từng gói được liệt kê trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft tương ứng.

Thuộc tính

ID Bài viết: 2855356 - Xem lại Lần cuối: 02/25/2015 09:39:00 - Bản sửa đổi: 8.0

Microsoft Office Home and Business 2013, Microsoft Office Home and Student 2013, Microsoft Office Personal 2013, Microsoft Office Professional 2013, Microsoft Office Professional Plus 2013, Microsoft Office Professional Academic 2013, Microsoft Office Standard 2013, Microsoft Office Web Apps Server 2013, Microsoft Outlook 2013, Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft Project 2013 Professional, Microsoft Project 2013 Standard, Microsoft Project Server 2013, Microsoft SharePoint Designer 2013, Microsoft SharePoint Foundation 2013, Microsoft SharePoint Server 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft Lync 2013, OneDrive, Microsoft Excel Online

  • kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2855356 KbMtvi
Phản hồi