Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Quản lý thanh toán Office khi mua thông qua Apple

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2858297
Tóm tắt
Quan trọng: Sử dụng các thông tin thanh toán và kiểm nhập trên Trang này chỉ nếu bạn mua một thuê bao Office 365 trang chủ thông qua Apple. Nếu bạn mua Office từ Microsoft hoặc một nhà bán lẻ khác Quản lý tùy chọn thanh toán Microsoft Office hoặc kí nhập vào của bạn Trang tài khoản.

Làm thế nào để thông báo nếu Microsoft Office đã được mua thông qua Apple?

Đi tới Tài khoản của Tôi, và nhìn trong phần thanh toán và thanh toán . Nếu bạn thấy mua từ Apple, hỗ trợ thanh toán và kiểm nhập được xử lý bởi Apple. Chọn một trong những tình huống để có được thông tin chi tiết từ một bài viết hỗ trợ của Apple:

Cập nhật thông tin trương mục của bạn

Để tìm hiểu làm thế nào để cập nhật thông tin trương mục của bạn từ trang Apple thông tin trương mục, hãy iTunes Store: thay đổi thông tin trương mục.

Cập Nhật phương pháp thanh toán của bạn

Để tìm hiểu làm thế nào để cập nhật các phương pháp thanh toán của bạn từ trang Apple thông tin trương mục, hãy iTunes Store: thay đổi thông tin trương mục.

Quản lý kiểm nhập của bạn

Để tìm hiểu làm thế nào để quản lý các kiểm nhập của bạn từ màn hình Apple thông tin trương mục, hãy iTunes Store: mua và quản lý các mục đăng kí tự đại diện động đổi mới.

Xem lịch sử mua và số thứ tự của bạn

Để xem số lượng lịch sử và trật tự của bạn mua cho văn phòng kiểm nhập bạn mua từ Apple, vào iTunes Store & Mac App Store: nhìn thấy con số mua lịch sử và đơn đặt hàng của bạn.

Thông tin thêm
Bạn cũng có thể tra cứu thêm tài khoản và thanh toán các bài viết từ Apple hoặc liên hệ với Apple hỗ trợ.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2858297 - Xem lại Lần cuối: 04/21/2014 11:28:00 - Bản sửa đổi: 9.0

  • kbmt KB2858297 KbMtvi
Phản hồi