Thông báo lỗi xảy ra khi bạn chạy Easy CD Creator trong Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Sau khi bạn nâng cấp lên Microsoft Windows XP từ Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows Millennium Edition (Me), hoặc Microsoft Windows 2000 và bạn cố chạy Easy CD Creator hoặc Direct CD, bạn có thể nhận được các thông báo lỗi sau:
Direct CD 3

Trình điều khiển được cài đặt gây ra vấn đề mất ổn định đối với hệ thống của bạn.
Trình điều khiển này sẽ bị vô hiệu hoá, hãy liên hệ nhà sản xuất trình điều khiển để có bản cập nhật tương thích với phiên bản Windows này.

Để chạy chương trình, hãy bấm Tiếp tục. Để biết thêm thông tin, hãy bấm Chi tiết.
Nếu bạn bấm Tiếp tục, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau đây:
directcd.exe - Lỗi Ứng dụng

Khởi tạo ứ́ng dụng thất bại (0xc0000142). Hãy bấm vào OK để kết thúc ứng dụng.
Nếu bạn cố khởi động Easy CD Creator 4, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau đây:
Easy CD Creator 4

Easy CD Creator 4 xảy ra sự cố tương thích đã biết với phiên bản Windows này. Để có bản cập nhật tương thích với phiên bản Windows này, hãy liên hệ với Roxio, Inc.

Để chạy chương trình, hãy bấm Tiếp tục. Để biết thêm thông tin, hãy bấm Chi tiết.
Nếu bạn bấm Tiếp tục, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau đây:
Adaptec CD Copier

CD Copier không thể tìm thấy Easy CD Creator. Hãy cài đặt lại Easy CD Creator.

Ok.
Nếu bạn bấm OK, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau đây:
Adaptec CD Copier

CD Copier không thể tìm thấy đầu đọc CD-ROM được hỗ trợ. Bạn sẽ không thể sao chép từ đĩa sang đĩa.

Ok.
NGUYÊN NHÂN
Hiện tượng này xảy ra vì các phiên bản sản phẩm Roxio nhất định không tương thích với Windows XP.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết hiện tượng này, hãy liên hệ với Roxio để có phiên bản Easy CD Creator tương thích đầy đủ. Để giải quyết hiện tượng này, hãy nâng cấp lên Easy CD Creator 5.1.

Chú ý Bạn không thể làm theo các bước sau để cài đặt Direct CD.
 1. Tải xuống bản cập nhật 5.1 cho Easy CD Creator 5.0x. Để thực hiện việc này, hãy ghé thăm Web site sau của Roxio:Chú ý Bạn phải nâng cấp từ phiên bản Easy CD Creator 4.0x lên phiên bản Easy CD Creator 5.0 hoặc phiên bản cao hơn nếu muốn nhận được hỗ trợ từ Roxio.
 2. Bấm đúp vào Setup.exe hoặc cho đĩa CD-ROM cài đặt vào, rồi bấm vào Cài đặt Easy CD Creator.
 3. Bấm Tiếp.
 4. Bấm Tôi Chấp nhận các điều khoản trong thoả thuận cấp phép, rồi bấm Tiếp theo.
 5. Bấm Tuỳ chỉnh, rồi bấm Tiếp theo.
 6. Bấm Direct CD, rồi bấm Tiếp theo.
 7. Bấm Tính năng này sẽ không khả dụng, rồi bấm Tiếp theo.
 8. Bấm Cài đặt, rồi bấm Kết thúc.
 9. Khi bạn được nhắc khởi động lại máy tính, bấm Không (không khởi động lại máy tính).
 10. Bấm đúp vào bản cập nhật 5.1.
 11. Bấm Có, sau đó bấm Cập nhật.
 12. Bấm Có để khởi động lại máy tính.
TÌNH TRẠNG
HIện tượng này là do thiết kế.
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm thông tin, hãy ghé thăm web site sau của Roxio: Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.
Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không thực hiện bảo hành bao hàm hay khác về hiệu suất hoạt động hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.
adaptec ezcd directcd in in sao ez
Thuộc tính

ID Bài viết: 285910 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 00:00:19 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kb3rdparty kberrmsg kbhowto kbprb KB285910
Phản hồi