Lỗi tin nhắn mỗi 5 phút báo cáo sự kiện 1000, 1001 và 13508, Citing nhân rộng Trouble

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:285923
TRIỆU CHỨNG
Bạn có thể tìm thấy các thông báo lỗi sau đây được ghi lại trong sự kiện xem mỗi 5 phút trên các máy tính điều khiển tên miền và 20 mỗi phút trên tài khoản của máy chủ máy tính:

Userenv 1000
Windows không thể truy nhập thông tin sổ đăng ký tại \\domainname.com\sysvol\domainname.com\Policies\ {} file://\\domainname.com\sysvol\domainname.com\Policies\{31B2F340-016D D-11D2-945F-00C04FB984F9}\Machine\registry.Pol với (1398).

SceCli 1001
Chính sách bảo mật không thể được phổ biến. Không thể truy cập các bản mẫu. Mã lỗi = 3.

Userenv 1000
Chính sách nhóm mở rộng phía khách hàng-an ninh đã được thông qua cờ (17) và quay trở lại một sự thất bại mã trạng thái (3).

NtFrs 13508
Mô tả: Dịch vụ nhân bản tệp gặp rắc rối cho phép sao chép từ (computername) đến (computername) cho c:\winnt\sysvol\domain; cách.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, đồng bộ hóa các máy tính với các tên miền điều khiển đồng hồ thời gian. Làm theo các bước sau:
  1. Chạy lệnh sau trên tất cả máy tính để đồng bộ hóa thời gian đồng hồ với bộ điều khiển tên miền:

    net thời gian \\(Domain Controller name)/đặt /y
  2. Dừng lại và sau đó khởi động lại dịch vụ nhân bản tệp trên tất cả các các máy chủ đang gặp vấn đề.
  3. Mở trình xem sự kiện để đảm bảo rằng các lỗi không có còn xảy ra.
FRS NTFRS

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 285923 - Xem lại Lần cuối: 08/23/2011 10:09:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

  • kbprb kbmt KB285923 KbMtvi
Phản hồi