Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách khắc phục sự cố Outlook khi bạn không thể gửi hoặc nhận e-mail

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Tóm tắt


Bài viết này mô tả cách khắc phục sự cố Microsoft Outlook khi bạn không thể gửi hoặc nhận e-mail. Bài viết này nêu các bước khắc phục sự cố cho Outlook 2007, Outlook 2003 và Outlook 2002. Nếu bạn sử dụng phiên bản Outlook trước, hãy tham khảo phần "Các sự cố tương tự và giải pháp" để biết bài viết liên quan đến phiên bản của bạn. Bài viết này dành cho người dùng máy tính từ trình độ sơ cấp đến trung cấp.
Bạn có thể thấy dễ dàng hơn khi làm theo các bước nếu bạn in bài viết này ra trước.
Trước khi bạn bắt đầu khắc phục sự cố, xác định xem bạn có thể kết nối với Internet không
Trước tiên, bạn nên xác định xem có thể kết nối với Internet không. Nếu bạn đã kết nối với Internet nhưng không thể gửi hoặc nhận e-mail, hãy đi tới phương pháp 1 để tạo hồ sơ e-mail mới.

Nếu bạn không thể kết nối với Internet, có thể đây là lý do khiến bạn không thể gửi hoặc nhận e-mail. Bạn có thể muốn liên hệ với ISP của mình. Sau khi kết nối Internet của bạn được khôi phục, hãy thử gửi cho chính mình một e-mail để kiểm tra xem sự cố của bạn có được giải quyết hay không. Nếu bạn vẫn không thể gửi hoặc nhận e-mail sau khi kết nối Internet được khôi phục, hãy đi tới phương pháp 1.
Phương pháp 1: Tạo hồ sơ e-mail mới

Video: Cách tạo và cấu hình hồ sơ email trong Outlook (Video bằng tiếng Anh)


Bước 1: Mở hộp thoại Thiếp lập Thư

 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, nhập Điều khiển vào ô Mở, rồi bấm OK.
 2. Tuỳ thuộc vào phiên bản Windows đang chạy trên máy tính của bạn, thực hiện một trong các cách sau:
  • Windows XP:

   Nếu bạn đang ở Chế độ xem Danh mục, bấm Tài khoản Người dùng, rồi bấm Thư.
   Nếu bạn đang không ở Chế độ xem Danh mục, bấm đúp vào Thư.
  • Windows Vista:

   Bấm Tài khoản người dùng, sau đó bấm Thư.
 3. Hộp thoại Thiết lập Thư mở ra.

Bước 2: Khởi động thuật sỹ Hồ sơ Mới

 1. Bấm Hiển thị Hồ sơ.
 2. Bấm Thêm để khởi động thuật sỹ Hồ sơ Mới.

Bước 3: Tạo hồ sơ

 1. Trong ô Tên Hồ sơ, nhập Kiểm tra, rồi bấm OK để đặt tên cho hồ sơ e-mail mới.
 2. Làm theo các bước thích hợp với phiên bản Outlook của bạn:
  • Microsoft Office Outlook 2010
   1. Bấm để chọn hộp kiểm Cài đặt cấu hình máy chủ theo cách thủ công.
   2. Bấm Tiếp theo.
   3. Trên trang Chọn Dịch vụ, bấm Thư điện tử.
   4. Bấm Tiếp theo.
   5. Điền vào các ô trong hộp thoại Cài đặt Thư điện tử. Đảm bảo cài đặt Loại Tài khoản được đặt thành POP3.

    Chú ý Nhập thông tin từ ISP hoặc từ quản trị viên e-mail của bạn vào ô Máy chủ thư đến và vào ô Máy chủ thư đi (SMTP).
   6. Bấm Tiếp theo, làm theo lời nhắc để kết thúc thiết lập tài khoản của bạn, rồi bấm Kết thúc.
   7. Hồ sơ mới của bạn sẽ được tạo. Chuyển tới bước 4.
  • Microsoft Office Outlook 2007
   1. Bấm để chọn hộp kiểm Cài đặt cấu hình máy chủ theo cách thủ công.
   2. Bấm Tiếp theo.
   3. Trên trang Chọn Dịch vụ E-mail, bấm Thư điện tử.
   4. Bấm Tiếp theo.
   5. Điền vào các ô trong hộp kiểm Cài đặt Thư điện tử. Đảm bảo cài đặt Loại Tài khoản được đặt thành POP3.

    Chú ý Nhập thông tin từ ISP hoặc từ quản trị viên e-mail của bạn vào ô Máy chủ thư đến và vào ô Máy chủ thư đi (SMTP).
   6. Bấm Tiếp theo, làm theo lời nhắc để kết thúc thiết lập tài khoản của bạn, rồi bấm Kết thúc.
   7. Hồ sơ mới của bạn sẽ được tạo. Chuyển tới bước 4.
  • Microsoft Office Outlook 2003 và các phiên bản Outlook trước
   1. Bấm Thêm tài khoản e-mail mới.
   2. Bấm Tiếp theo.
   3. Bấm POP3.
   4. Bấm Tiếp theo.
   5. Điền vào các ô trong hộp kiểm Cài đặt Thư điện tử. Đảm bảo cài đặt Loại Tài khoản được đặt thành POP3.

    Chú ý Nhập thông tin từ ISP hoặc từ quản trị viên e-mail của bạn vào các ô Máy chủ thư đếnMáy chủ thư đi (SMTP).
   6. Bấm Tiếp theo.
   7. Bấm Kết thúc.
   8. Hồ sơ mới của bạn sẽ được tạo. Chuyển tới bước 4.

Bước 4: Đặt hồ sơ mặc định

 1. Trong hộp thoại Thư, dưới ô Khi khởi động Microsoft Outlook, hãy sử dụng ô hồ sơ này, bấm chọn hồ sơ mới mà bạn đã tạo ở bước 3.
 2. Bấm OK.
 3. Sử dụng Outlook để gửi cho chính mình một e-mail.

  Nếu nhận được e-mail thành công, bạn đã hoàn tất khắc phục sự cố.

  Nếu không nhận được e-mail, việc tạo cấu hình mới không giải quyết được sự cố của bạn. Thử phương pháp 2.

  Chú ý Nếu bạn sử dụng Kết nối mạng Quay số để kết nối với Internet, rất tiếc, bài viết này không thể giúp bạn hơn. Tham khảo phần "Các bước tiếp theo" để biết các tuỳ chọn khác.
Phương pháp 2: Đặt TCP/IP làm giao thức mặc định
Nếu việc tạo cấu hình mới không giải quyết được sự cố, TCP/IP có thể không được đặt làm giao thức Internet mặc định của bạn. Làm theo các bước sau để đặt TCP/IP làm giao thức mặc định để kết nối với Internet.

Bước 1: Mở hộp thoại Thuộc tính Kết nối Mạng

 1. Tuỳ thuộc vào phiên bản Windows đang chạy trên máy tính của bạn, thực hiện một trong các cách sau:
  • Windows XP hoặc Windows 2000: Bấm Bắt đầu rồi bấm Chạy.
  • Windows Vista: Bấm Bắt đầu.
 2. Nhập ncpa.cpl, rồi nhấn Enter để mở cửa sổ Kết nối Mạng.
 3. Bấm chuột phải vào kết nối với Internet, sau đó bấm Các thuộc tính.

  Chú ý Nếu nhiều kết nối được hiển thị trong cửa sổ Kết nối Mạng, kết nối mà bạn sử dụng để kết nối với Internet cho biết Đã kết nối hoặc kết điều gì đó tương tự.

Bước 2: Xác minh xem kết nối có sử dụng TCP/IP hay không

 1. Trên tab Chung, đảm bảo rằng hộp kiểm Giao thức Internet (TCP/IP) được chọn. Nếu không, hãy bấm chọn hộp kiểm Giao thức Internet (TCP/IP).
 2. Bấm OK.
 3. Bấm Có nếu bạn được nhắc khởi động lại máy tính.
 4. Sử dụng Outlook để gửi cho chính mình một e-mail.

  Nếu nhận được e-mail thành công, bạn đã hoàn tất khắc phục sự cố.

  Nếu bạn không nhận được e-mail, rất tiếc, bài viết này đã không giúp được bạn. Tham khảo phần "Các bước tiếp theo" để biết các tuỳ chọn khác.
Các sự cố tương tự và giải pháp
Đối với phiên bản Microsoft Outlook 2000 của bài viết này, hãy xem 254832.
Đối với phiên bản Microsoft Outlook 98 của bài viết này, hãy xem 256572.
Đối với phiên bản Microsoft Outlook 97 của bài viết này, hãy xem 256574.
Các bước tiếp theo
Nếu các phương pháp này không hiệu quả với bạn, bạn có thể sử dụng trang web Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng của Microsoft để tìm các giải pháp khác cho sự cố của bạn. Một số dịch vụ mà các trang web Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng của Microsoft cung cấp gồm có:Nếu bạn vẫn gặp sự cố với gửi và nhận e-mail trong Outlook, bạn có thể muốn liên hệ với bộ phận Hỗ trợ:
Thông tin thêm

Các sự cố kết nối Internet khác

Danh sách sau đây mô tả các nguyên nhân khác có thể gây ra sự cố kết nối Internet:
 • Hầu hết các cài đặt kết nối và địa chỉ Internet đều phân biệt chữ hoa chữ thường. Kiểm tra xem có viết hoa đúng không.
 • Thiết lập kết nối Internet, và sau đó khởi động Outlook. Nếu bạn nhận được thông báo lỗi khi bạn cố gắng gửi hoặc nhận e-mail, hãy xác nhận tất cả cài đặt Thư điện tử với ISP của mình. Bạn có thể đã nhập địa chỉ DNS hoặc địa chỉ máy chủ tin tức thay vì địa chỉ máy chủ thư.
 • Cấu hình thư từ xa có thể gây ra hậu quả không mong muốn. Nếu bạn cấu hình dịch vụ cho thư từ xa, bạn có thể bị mất kết nối. Ngoài ra, e-mail có thể không được gửi hoặc nhận như mong đợi.
OfficeKBHowTo ol2002 ol2003 OL2007 kbtshoot kbemail kbconfig kbhowto KB286040
Thuộc tính

ID Bài viết: 286040 - Xem lại Lần cuối: 12/02/2013 15:43:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbhowto kbexpertiseinter kbceip kbtshoot kbemail kbconfig kbvideocontent KB286040
Phản hồi