Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

MS13-052: Lỗ hổng trong Khuôn khổ .NET và Silverlight có thể cho phép thực thi mã từ xa: ngày 9 tháng 8 năm 2013

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2861561
Chú ý
Ngày 13 tháng 8 năm 2013 Bản Cập Nhật bảo mật này đã được phát hành lại và có một số bài viết Cập Nhật. Chúng tôi đề nghị rằng bạn áp dụng bản Cập Nhật Cập Nhật bảo mật này.
Giới thiệu
Bản cập nhật này giải quyết một lỗ hổng trong Khuôn khổ .NET và Silverlight mà có thể cho phép thực thi mã từ xa hoặc vị đặc quyền trên một hệ thống khách hàng nếu người dùng xem một web site đặc biệt crafted bằng cách sử dụng một trình duyệt Web có thể chạy ứng dụng Silverlight hoặc các ứng dụng duyệt XAML (XBAPs).
Tóm tắt
Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS13-052. Bạn có thể xem bản tin an ninh đầy đủ bằng cách đi tới một trong các web site Microsoft sau đây:

Làm thế nào để có được trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Giúp bảo vệ máy tính của bạn đang chạy Windows từ virus và phần mềm độc hại: Virus giải pháp và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế
Thông tin thêm

Các thông tin bổ sung về bản cập nhật này

Các bài viết sau đây có chứa các thông tin bổ sung về bản cập nhật này vì nó liên quan đến sản phẩm cá nhân phiên bản. Các bài viết có thể chứa thông tin cụ thể cho các bản Cập Nhật cá nhân chẳng hạn như tải về URL, điều kiện tiên quyết và thiết bị chuyển mạch dòng lệnh.

Microsoft Silverlight
 • 2847559 MS13-052: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Microsoft Silverlight: ngày 9 tháng 8 năm 2013

Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5
 • 2833958 MS13-052: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.5 trên Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012: ngày 9 tháng 8 năm 2013

  Sau đây là vấn đề trong bản Cập Nhật bảo mật 2833958. Để biết thêm chi tiết về vấn đề này được biết đến, hãy xem bảo mật Cập Nhật 2833958.
  • Windows Update sẽ không cung cấp bản Cập Nhật bảo mật này để máy tính dựa trên Windows RT cho đến khi Cập Nhật 2808380 đã được cài đặt chuyên biệt.

 • 2833957 MS13-052: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.5 trên Windows Vista Service Pack 2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows 7 Service Pack 1 và Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: ngày 9 tháng 8 năm 2013
 • 2835622 MS13-052: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.5 trên Windows Vista Service Pack 2 và Windows Server 2008 Service Pack 2: ngày 9 tháng 8 năm 2013
 • 2840642 MS13-052: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.5 trên Windows Vista Service Pack 2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows 7 Service Pack 1 và Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: ngày 9 tháng 8 năm 2013 Cập Nhật bài viết
 • 2840632 MS13-052: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.5 trên Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012: ngày 9 tháng 8 năm 2013 Cập Nhật bài viết

  Sau đây là vấn đề trong bản Cập Nhật bảo mật 2840632. Để biết thêm chi tiết về vấn đề này được biết đến, hãy xem bảo mật Cập Nhật 2840632.
  • Windows Update sẽ không cung cấp bản Cập Nhật bảo mật này để máy tính dựa trên Windows RT cho đến khi Cập Nhật 2808380 đã được cài đặt chuyên biệt.
Microsoft.NET Framework 4
 • 2835393 MS13-052: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho các.NET Framework 4 trên Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 và Windows Server 2008 R2: ngày 9 tháng 8 năm 2013
 • 2832407 MS13-052: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho các.NET Framework 4 trên Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, và Windows Server 2008: ngày 9 tháng 8 năm 2013
 • 2840628 MS13-052: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho các.NET Framework 4 trên Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 và Windows Server 2008 R2: ngày 9 tháng 8 năm 2013 Cập Nhật bài viết
Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1
 • 2832414 MS13-052: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 3.5.1 Service Pack 2 trên Windows 7 Service Pack 1 và Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: ngày 9 tháng 8 năm 2013
 • 2833946 MS13-052: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 3.5.1 trên Windows 7 Service Pack 1 và Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: ngày 9 tháng 8 năm 2013
 • 2840631 MS13-052: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 3.5.1 trên Windows 7 Service Pack 1 và Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: ngày 9 tháng 8 năm 2013
 • 2844286 MS13-052: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 3.5.1 trên Windows 7 Service Pack 1 và Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: ngày 9 tháng 8 năm 2013 Cập Nhật bài viết
Microsoft NET Framework 3.5
 • 2832418 MS13-052: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho các.NET Framework 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012: ngày 9 tháng 8 năm 2013
 • 2833959 MS13-052: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho các.NET Framework 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012: ngày 9 tháng 8 năm 2013
 • 2840629 MS13-052: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 3,5 Service Pack 1 trên Windows XP Service Pack 3, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2, và Windows Server 2008 Service Pack 2: ngày 9 tháng 8 năm 2013
 • 2840633 MS13-052: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho các.NET Framework 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012: ngày 9 tháng 8 năm 2013
 • 2844289 MS13-052: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho các.NET Framework 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012: ngày 9 tháng 8 năm 2013 Cập Nhật bài viết
Microsoft Khuôn khổ .NET 3,0
 • 2832412 MS13-052: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 3,0 Service Pack 2 trên Windows Vista Service Pack 2 và Windows Server 2008 Service Pack 2: ngày 9 tháng 8 năm 2013
 • 2832411 MS13-052: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 3,0 Service Pack 2 trên Windows XP và Windows Server 2003: ngày 9 tháng 8 năm 2013
Microsoft .NET Framework 2.0
 • 2833947 MS13-052: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 2.0 Service Pack 2 trên Windows Vista Service Pack 2 và Windows Server 2008 Service Pack 2: ngày 9 tháng 8 năm 2013
 • 2833940 MS13-052: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 2.0 Service Pack 2 trên Windows XP và Windows Server 2003: ngày 9 tháng 8 năm 2013
 • 2844285 MS13-052: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 2.0 Service Pack 2 trên Windows XP và Windows Server 2003: ngày 9 tháng 8 năm 2013 Cập Nhật bài viết
 • 2844287 MS13-052: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 2.0 Service Pack 2 trên Windows Vista Service Pack 2 và Windows Server 2008 Service Pack 2: ngày 9 tháng 8 năm 2013 Cập Nhật bài viết
Microsoft .NET Framework 1.1
 • 2833941 MS13-052: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho các.NET Framework 1.1 SP1 trên Windows XP SP3, Windows Server 2003 SP2 x 64 Edition, Windows Server 2003 SP2 cho hệ thống Itanium, Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2: ngày 9 tháng 8 năm 2013
 • 2833949 MS13-052: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 1.1 Service Pack 1 trên x 86 dựa trên phiên bản của Windows Server 2003 Service Pack 2: ngày 9 tháng 8 năm 2013
Microsoft .NET Framework 1.0
 • 2833951 MS13-052: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 1.0 Service Pack 3 trên Windows XP Service Pack 3 Tablet PC Edition và Windows XP Service Pack 3 Media Center Edition: ngày 9 tháng 8 năm 2013

Thông tin thay thế bản Cập Nhật

Thông tin thay thế bản Cập Nhật cho mỗi lần Cập Nhật cụ thể có thể được tìm thấy trong bài viết cơ sở kiến thức tương ứng với bản cập nhật này.

Tập tin băm thông tin

Tên tập tinSHA1hashSHA256hash
MSIPatchRegFix-AMD64.exe5011CB29B096FB674A4795EE8FC2F7FDAD33863ABA62C33DD90ECC3C945AE4F52EEEB2FA07D2C53FB975263B483D09D80F02230D
MSIPatchRegFix-IA64.exeCB861EAF1F4CDFFAD5F83604C7250CD9EDD9643361867793FC7556B79E5833CC18F493A5611EDE94E0D944575E89BAA76B223A0D
MSIPatchRegFix-X86.exe94A84B80B8B45A1AC53A0E5D085513DA0F099655C83C5EE1D4FBFF5260A7D984471EAF4C6004431C21B4F661018BDB92CC124290
NDP1.0sp3-KB2833951-X 86-Ocm-Chs.exe4A17B830A9A698657655027D36D65731427A9A54E0AD4655E161D55A1384922F4E32ECA79822948FEE3335DA44D95293DDEC334E
NDP1.0sp3-KB2833951-X 86-Ocm-Cht.exe813DB7B7C334B4041667DA0551A831E94730EF9CA683C236B03346E4BF60C065A2E73B17E84E258C71D0E6FA0934C78527D468BD
NDP1.0sp3-KB2833951-X 86-Ocm-Deu.exe5F6B64F8193690BC15DCE63B22AF8BF6BE3102482CAADD33EA8DC9F66AB4EB7699C53D975DBC6188790C74AFEACAD5195AE72C8C
NDP1.0sp3-KB2833951-X 86-Ocm-Enu.exe1A040EF9C4645054A9FA7E9F1FA206E6290D7A5C312DB54AD667D47B0B6B17C44B1E6CBAA212F463F1E0BF7A0641D04C59F98EA5
NDP1.0sp3-KB2833951-X 86-Ocm-Esn.exe07A7218FDD3FA650713A50217D12CD27B2B626C715BA51DC30C8D4EA12BC9EAA7E4AE2243AD84622CA5B7416EA4363989DFB029C
NDP1.0sp3-KB2833951-X 86-Ocm-Fra.exeEC5FBAA0311E783D1F3C6ED8FD9DEF52FCB166E3330755966EBABA07A8D97A8FCE8BF423BC7C91D67C3BF0799B910C08FB407E90
NDP1.0sp3-KB2833951-X 86-Ocm-Ita.exe593EDF14A8EA6F0CE7C60B0ACC1C0811AB3128878020B81565EC9341FF57395F110DA5BA9B0C4F1C2D41F22E52243B5689FEBA9C
NDP1.0sp3-KB2833951-X 86-Ocm-Jpn.exeCED1C59529BB10DE7A23FDDE95E817FEEBDB656FA928A65966330D328862BA5242A600AA4CDC24846216393B7A8A67AD1C1FBCFB
NDP1.0sp3-KB2833951-X 86-Ocm-Kor.exe34AC45CA4EE65BE20FEC78E08C06352F10B9ECE2CE9459978DB7EB4F6F385628F60E6DEB5FAA30417931AE76CBC63983184BA53D
NDP1.0sp3-KB2833951-X 86-Ocm-Nld.exe4C2C9ECD9D1AA96E469029E8D66B1686DE9DBA2A00A0CEC553FDCA5F13AE6C8D86AD2ED025B6EDBAC9EA51D0554E8C5854F5EEAF
NDP1.1sp1-KB2833941-X86.exeBB00E871D14625CE5324CCDF7AD36CA9016BCAEC885A7DD756CB8BF4C57F1AC8A5CE5605CD6C0C0BF3BCBCF04E8E3E7E6F5CDF6C
NDP20SP2-KB2833940-IA64.exe1609C26B2A4440230362A41672FC71B8E9FE0D9BB81EC25FE51AD3D299BB2AEDD64F9F90F76FE5E39AAB8B3E271A74E1016F382C
NDP20SP2-KB2833940-x64.exeFACC9B3DDC7DC4B58DA184461DFACE539A6A188631D0AF027E16B85C4D8FDCA4136A65D1E242D336AF3847C369E968BD4458F13D
NDP20SP2-KB2833940-x86.exe1421C5648E03A03F8B376897E0568FF322EC230820D9CA35FF1626FDA84E5FAD9287E7ABF0F0B1651EC0D246073335B454D90E3C
NDP20SP2-KB2844285-v2-IA64.exe66B124138932DC4F78973295E1468B88AA9BADDB16623B52757C53E28E0B52D04C412D0A035BE75BE58854273E525CCEB92AB795
NDP20SP2-KB2844285-v2-x64.exe2B803448722B4D0FE43F7431CC50265C0CB1C8265941479E1E7505E3D1DC905A12CE9F1070DBF82F9307BBD463D0C0667B8E2033
NDP20SP2-KB2844285-v2-x86.exeB2407FDAD98F8C0A682CA61825804022CC35CDE03FB99E153206C7EE611DB315BB561722E2CE7C9FCC76ED127A28CCD8CB8675CB
NDP30SP2-KB2832411-x64.exe9D4AE00AF5E78E6C4FB9680AF316956750BA572BFBA3F59BDA475C1FF9942818718DF2CD1C7D7259F22BF1DB51E82E00C8F496C7
NDP30SP2-KB2832411-x86.exe5A169C4C0CA3819FE7745FAF894E50708008EFD130547D72A5AE3F69C8645A29EF00C8BA5117E527A5702938631550317F35024E
NDP35SP1-KB2840629-IA64.exe1C8B4130960880894807DCF92076BCA6C590BFD4E1892D50B652188088D61BE1F8E2F78154506365FE0AA559CAB664CC00AD20A0
NDP35SP1-KB2840629-x64.exe8BCEAA39F0DA28E17CE593830F2B7ABD9474022859BD95588FC57FB2703CBBB2693B2BB442E90D9ADD4AE08A2A4DCB4A5275F681
NDP35SP1-KB2840629-x86.exe3A7890D49029E2383D7887B5ABBD771CEA442EDF2F82FD4495B26288FA5927695F4186F67B39E005D1640710600BEB44B3BD7731
NDP40-KB2832407-x64.exe1870CB179F3CDF6BC1ACD267021D8B2E089EC886F3DA38D0A465D9B38B5059198A8D5103367F5F92F1EC95B4525899FAF11DAB51
NDP40-KB2832407-x86.exeA5ACC588DAF281A64B5107700FD6CB5DE2AD19FBAD598140AB6D396F4CC262E44F9F013905C0BDD09D0C06959126FC18167FC36B
NDP40-KB2835393-IA64.exe082F240B59F897D174D13949AEE31D3158C1DB6BB42BB7BA023FA4BD421EA1CC2A39767D9C3A0ED319D4613805C93EBD5872D602
NDP40-KB2835393-x64.exe7749A86B760F1C7E5539D4B5174E4D163FF1E99D625F61783F0E38D9B0C27021A29C5DE1EE17AFACF34F59E36CBB8268CD336495
NDP40-KB2835393-x86.exe7E37C5994DDC82F793B164A71C135849D91B8CC3C7A80FCD34C7A95078DA35DB68CA6D2753C84034EED11F76FD2D2AFC53626299
NDP40-KB2840628-v2-IA64.exe42CBA43DEA875FFDC658FA5E64F35055B1ED2E740BDAAE5650709B938815EFA82A5E9E6813056932580D0D9451758DFF02B123CB
NDP40-KB2840628-v2-x64.exeD07DBC837BA227B3493B0A2170ECFB3A03EE436915989A73C97D283D182C175C9E032A981D440CB694241A2FE661E7F7A07F6DF2
NDP40-KB2840628-v2-x86.exe891D50FF3C1322DB3FB0FDE222EBB0AAA5260272E2DE8A674E2C9A2FBC5910026F4BF596C268279BAA1679696003E0EC88887116
NDP45-KB2833957-x64.exeCF5D7160C3C98F2587700597CBC4F474716273F13B09DB9B0F404D97B70D36FC2516079074B0942979F45D4E631A05E1FA56ADB4
NDP45-KB2833957-x86.exe449B9000B4B214CF0EC93264EC5B0426CF399647395D3F6661AF97D0C4F8FAC6C3DC8BBE213FC53DFA7686B9A19D58B8F42812E6
NDP45-KB2835622-x64.exe6AC7B4C00126037EA32630BF4B50BF05B776BA26839C299D9D7885F95C03F5C12700E027F7E7DFCDDDD6C224ACA2C0FC99DE309D
NDP45-KB2835622-x86.exe28FFAC038369E2F605DBB4C06CFF902F947549ADDE51F23C6A34AC5271350443BC7518203AACE867C4F7007BA0E38F2572039D92
NDP45-KB2840642-v2-x64.exe463747772C905E1C6BB95DE7214B1DCD5745A2B0922C74DE3A33C2C7B804F3F88598B92BCB2356176CF5B58EDA35F0076300D5A2
NDP45-KB2840642-v2-x86.exeF58732B0488E05E22724EA658FFB96687EC7DDB94821CD9709143EC6F183D07A10945AA5E2F25F84895808721ED305A37D3D294F
Silverlight.dmgCBB3B04C4A99C8108B68E486C4006A8743F53BF5EB926B7FE0482620FA142AD57531E2DC9945207DD3A259FF1B7E7F155445A3F3
Silverlight.exe9537E817A99B2A1E2522FD60DBB85A3F4C5037C88C5D1DDAEFD629670033841FB88188789F2F63170B2FE1AADDB2C9B33D4532EA
silverlight_developer.dmg7A3485DD7927F8E51A33A8DBB5C937C551AA4A7D2EE43324D2DD5E6832D954A81B3D0B58D2142BE7F15E3E016666EC19EEAFFD4E
silverlight_developer.exeEFFBF3BD325EF6B1629D03B4B9B3A1B491F59C5D03EA8DD03ECA57D4A335079DA7717BD5033C5192C22CC5247569668B9633ADD4
silverlight_developer_x64.exeEB811C9A91741CB2C6515AF85882B732561BC39A22E9D7A483045278E6052478F4EDAE2FEA7A68DD106482F9D78F3AD24E16ED10
silverlight_x64.exe5791A4F1E1A399947079A2582046E6167DDB040D97450071AFAD60A78E499B3F8B856ACA4336EC9985C6E828C6A6EC89AF7E60C9
Windows6.0-KB2832412-x64.msu923F490430209701BDDDA784073CF6878A7311B6B138C18C5DC6679B63099621B31A90BD668BD7A24D9DDD5A22240C24F5BB73F7
Windows6.0-KB2832412-x86.msuC988342927DF7C848DCDA9DE170C2A0B674337262007036EEF243904318B09E1308BA84BAF6B92B41B18BBB6858F60FF2D1D62FC
Windows6.0-KB2833947-ia64.msu9D95D6BA5A85637DD8D8E9B1804A1A89B0B15BAF291E6B74FA7DD869FBA5C2FABE8AAB6CE6F8B5E6CA7BA88F543FAD7D9F9DFE9E
Windows6.0-KB2833947-x64.msu8EEF0864F7C085DDD1104524934827323B79CF0DC85520196736734D44791879E263169B3BF72795EB5511296EFDFDCD721C3AE1
Windows6.0-KB2833947-x86.msu641E54F365928D93ADF337612F1FDB8C5CE31AFD7A550696F893502DC2C7EDB4FE445B9B02BF76CC6864BDC4F84D1F8570334E21
Windows6.0-KB2844287-v2-ia64.msuA8A55B809288251BA2DCD3B67C9427B033EE56CD0574D63C96BA32F80CA87D9830C1B7AFD74881D41D1D567550856D6AE4AB1114
Windows6.0-KB2844287-v2-x64.msu4E2FCCF1FC75B595DB70700315FB041B34A9F10E76F61BD368869912018F17538123B15BBAE4EC7E24EEA77F1A68AD7C5A996C0B
Windows6.0-KB2844287-v2-x86.msu91C770DCC8F375BDC9D1A3A2612E934506F968D632AD8D3DA05DCCD364F3BBE405FCE9172E5FFBFCDA2547FB823C7E1AB725E6D5
Windows6.1-KB2832414-x64.msuC6AB623C2D8AE412B72DA445ED72652947DDF42EC1041D1D596C29B4559464C6B3B53F678850AF10A1CD04BCADF49A95A5C0AB9D
Windows6.1-KB2832414-x86.msuA42294219F4CCEAD2560A9D39C5E88AB9F8E3E14C70044FC760B91DAE67A122CFE8B8D1BFA3EBB354496D5783F9A498CA8C146E2
Windows6.1-KB2833946-ia64.msu265E599EB5504CF55D7CA3831E2D062D9161E0765BB4520831E0EC71AD39613A4B627CFF2FFEFB24B7217DB8454DDE497D332FCB
Windows6.1-KB2833946-x64.msuA9D894B2A0106257E1BE1A1031D585BAFB61CD5E2122DC7CDE17A10DC7CA0EDE5C1CC3A4FEE9B5D821301BA3449ECE9D6865C38A
Windows6.1-KB2833946-x86.msu870A654376E55E19BF3D84699F01D7F556FEB77F1F54A6426707AF7B482CFE8952EA567339DC6D8464F80A5B08596C6375C86EB4
Windows6.1-KB2840631-ia64.msuE9124483AACCCEFDFFEE12D700B6DA00C99A5E8AFADC3B2DA155217819FA5F3765F08C943465B4A7F06F28049511345B5A263AC9
Windows6.1-KB2840631-x64.msu7D86527CA72D6FD1BB59A6DF80126D568867C48B48719B6CB97976B80ABD7C92D02542FE990B39BF2558C58031DAD066A7A940D1
Windows6.1-KB2840631-x86.msuD92C8E47B77676ED5FF3A0A4CE41B5CBBC3AEAA453176299D6E5B711F3BA8CEE49F45C00CE377DA00D2BE16E6E1CF11A2583B116
Windows6.1-KB2844286-v2-ia64.msu7D1DC00F87AD34635BEAFE72CFF2275F0CBD89F2B9162C0C9987D49A05FF4D22998EB892828CFB8E300A53DC6E725A3E5EA9F049
Windows6.1-KB2844286-v2-x64.msu283C93C83812BBF27F79E8B3A35DC7940E25EAB715887F193CF4ED9F62E9CC53F6029B6703DC72788E78035B8E3DE664B23E6A23
Windows6.1-KB2844286-v2-x86.msuB57EA998256955546729576B97921337A539B09C528AC314EB891B9C3E18FAA6E83309049C47201573684D6DA0887AB4D0CBDB34
Windows8-RT-KB2832418-x64.msu1168AFD0A13C8D2D40B6D7FB36F365F3063A6338451859B2CC4698F532429321E384288C3BF2EE5E224A83FC0C345B6E2E3ECD51
Windows8-RT-KB2832418-x86.msu76A41971ECD26F70C7498387A1BC71FF2C780D975270228E72F0642DD69B2D7AE4DDAFB8802FEF6583E8DEF9CA1F3C6863F3E993
Windows8-RT-KB2833958-x64.msu0ABA4C542651AB072275E245F5B0105C06FB15E7BB89316F382559C483C044E775DDE4A45094E3892B0E14C9D51C98CE00CC925F
Windows8-RT-KB2833958-x86.msu8BE5C55E3CC7C021AD7176E59DD2D07EB01070D847E78921CBA91209C458C23626163BE3CC9CEA0811A56B8DA571AA2DF9F30907
Windows8-RT-KB2833959-x64.msuEA7CC9CB8DC24A9C784ABF89DC980982712EE223412AEF452EC713FF79193DCBE368916F7D7B51763A08FA2DBB84DCD9B1055E66
Windows8-RT-KB2833959-x86.msu9A98F848314C25AA21209EC2EF95ED687E23D795094636C296F48DED3A8EA56B832A9F3697494F58562F77E466046E8C915F0DA9
Windows8-RT-KB2840632-v2-x64.msuB96FCB1753E59C167488EA6DB8F943FB6993BD7D9F3CD46E1F892C42FAD3D989D438D835C0DC85FCCE36DB007FD2B1FBC1C1A1BD
Windows8-RT-KB2840632-v2-x86.msuAF403B9FBA4D08B35B5BB5D877F73B63CB3027C90B542259ABD634AF03B458A822593CAE450EC9A1B97921B848EDD861F3EEBF53
Windows8-RT-KB2840633-x64.msuE506E74B9B52C724EC8160A4837CB8DAB30B285DA612BE2D0D4348CECC377F9EE5CCA787FDF61CC575C7DC84C9B4EBD946B93EC5
Windows8-RT-KB2840633-x86.msu84B1B6AA29A0E5531841F4A7070E159A0480A98A4107DAD475BD58E902C6AA7B43113173F5BEB259F7C3C354F5502905E78DF92E
Windows8-RT-KB2844289-v2-x64.msuA8078E68B76F9554E2CC7C949C7405D24A85DED4FF7540784862B48BDE2CEAAC520F2A41D63AE38639AB307F7C7B0BB5650F4735
Windows8-RT-KB2844289-v2-x86.msu3ACC098D11D2E8952D17524C377052DA245F34A62D96BEEBDE0EEA076BDFF8C8CD1D657FD5A3E8F741BB483AAC15F884C309DCB5
WindowsServer2003-KB2833949-x 86-CHS.exe7E52E6F7DA0B7F40EFA32C978F0A0F7EAB332ED91640B0A042BC75951A2C341C0748B5E16CCFC266DD48108E1B5B7E3A7DBFE5D3
WindowsServer2003-KB2833949-x 86-CHT.exe52D1566B208830626F91C36B2028E34982ABA63D3A74937EF0B38E59F12FEEF55BFAF34EA5657888A4A661D36FDC2BC37499E716
WindowsServer2003-KB2833949-x 86-CSY.exe0FF5CA9CDA388913FDB3CEE19C9C1CAB61042DDCD3D44D5D0414E65B656FE3CC6E0E0E53DB6C2BADFB9A8E51D99851541F1559B1
WindowsServer2003-KB2833949-x 86-DEU.exe7363BF98B552D8524BEA29BC1939DD2FB94148F6A3D1ECFAAF3D2E82023EA161944D7025F8AA51B90A4D2543BED902F8887B0B4E
WindowsServer2003-KB2833949-x 86-ENU.exe87FC49F9120EC10043349DD7C5FF0A3C6B692E0196F977DAADD33401A2F9977162D2CB2B9833C8229CF98D6F827F80C4C16EF68D
WindowsServer2003-KB2833949-x 86-ESN.exeB911C10905624244FF217721E18EAB89D13BC620C6B6D78FF647F665B94CF1DA304ED5C01AEE5C0A7A29D001BFF8F560DAD9B3B2
WindowsServer2003-KB2833949-x 86-FRA.exeE69369FAF7103925D4FB16EEB132DADDB291FF63237A0D39D71549EA2BE27D6CE982B8C29A2690F304BF142036CC7FEAFEFE4A54
WindowsServer2003-KB2833949-x 86-HUN.exe66A35A6D0C7A27000257E4599AFEA258A0606A5944FA9E10D8E62F65B19ACDD3CF4AA897D4EE31D40B617E22D58EABF0839722F5
WindowsServer2003-KB2833949-x 86-ITA.exe3287B668AE88DD1FA0D6CB1CD6D702274153E2C9B06FE1542C7E5EBA59633EFC133C2558FE23F0D870DF0F69D67597268DC42D77
WindowsServer2003-KB2833949-x 86-JPN.exe4118FAE0B6A2FC24524B406E9608967BDB94864F3E80DE5B02269A33DEB2993B06DB523F78B999D7DB1089F8853CED1B67BAB255
WindowsServer2003-KB2833949-x 86-KOR.exeD24165C9877A7EDA3BC4A489CBBB397657AB323681477A3515AE4F54B3C8EAC4C5CC7305D8C6DB157733BA5D6C141C9306CF33C1
WindowsServer2003-KB2833949-x 86-NLD.exe27776903E7E48555D6742D66DBB2C35EEC339FCAA5F8230DAAE154CB556D51754430F80652E2AAFE467CFA26388E1FA04C012A13
WindowsServer2003-KB2833949-x 86-PLK.exe1CA5F33580613D3934072A32AA08903F6B0158A934E06EE4B2C555E5252205A74D26617FBB9313059B69F3C7148D095E666497BD
WindowsServer2003-KB2833949-x 86-PTB.exeF8E44A7BB780A37CBFC59822387C618975B85259F87DB8311A9AF682D5CC93E3EEEC4B04EA0DAA5E4B06AAE7311AEB528D1B459D
WindowsServer2003-KB2833949-x 86-PTG.exe36F71F572C9F18DC57512DCDA41B563E44003F24C3756DC4A3013BF39A9B3C24EDC024FFF5A2610B3083F385432003C40C7F2F96
WindowsServer2003-KB2833949-x 86-RUS.exe9F30D0A1FF095C5DD74419ED11E81863FECAE051F86E3BBE650EA93EA19279347443827F42F4A8B00D2206329CFBBA20D51B39BF
WindowsServer2003-KB2833949-x 86-SVE.exeC291F4A7F0C35AA4DAF9463172F5605009EA75B427B4CA2DFC2AE54AAADF85F80E5646A2A7527A344512E648D6B6309867BA6D04
WindowsServer2003-KB2833949-x 86-TRK.exe428D9E7F45FA9C7AE57B109F421ABDEA9B202D7307E1BAADB10501E9D3593E41A76FFEFAF0F4A7429393DA6C368589F431AC541A

Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng cho những điều sau đây:
 • Microsoft Silverlight 5
 • Microsoft .NET Framework 4.5 khi được dùng với:
  • Windows 8
  • Windows RT
  • Windows Server 2012
  • Windows 7 Service Pack 1
  • Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1
  • Windows Vista gói dịch vụ 2
  • Windows Server 2008 gói dịch vụ 2
 • Microsoft .NET Framework 4 khi được dùng với:
  • Windows 7 Service Pack 1
  • Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1
  • Windows Vista gói dịch vụ 2
  • Windows Server 2008 gói dịch vụ 2
  • Microsoft Windows XP gói 3 dịch vụ
  • Microsoft Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2
 • Microsoft .NET Framework 3,5 Service Pack 1, khi được dùng với:
  • Windows Vista gói dịch vụ 2
  • Windows Server 2008 gói dịch vụ 2
  • Windows XP Service Pack 3
  • Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2
 • Microsoft .NET Framework 3.5.1 khi được dùng với:
  • Windows 7 Service Pack 1
  • Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1
 • Microsoft NET Framework 3.5 khi được dùng với:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012
 • Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2, khi được dùng với:
  • Windows Vista gói dịch vụ 2
  • Windows Server 2008 gói dịch vụ 2
  • Windows XP Service Pack 3
  • Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2, khi được dùng với:
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Vista gói dịch vụ 2
  • Windows Server 2008 gói dịch vụ 2
  • Microsoft Windows XP gói 3 dịch vụ
  • Microsoft Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1, khi được dùng với:
  • Windows Vista gói dịch vụ 2
  • Windows Server 2008 gói dịch vụ 2
 • Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1, khi được dùng với:
  • Windows Vista gói dịch vụ 2
  • Windows Server 2008 gói dịch vụ 2
  • Windows Server 2003 Service Pack 2, x 86 dựa trên phiên bản
  • Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2 x 64 Edition
  • Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2 cho hệ thống Itanium
  • Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3, khi được dùng với:
  • Windows XP Service Pack 3 Tablet PC Edition
  • Windows XP Service Pack 3 Media Center Edition

Thuộc tính

ID Bài viết: 2861561 - Xem lại Lần cuối: 10/10/2013 09:58:00 - Bản sửa đổi: 2.0

 • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB2861561 KbMtvi
Phản hồi