Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

"Stop mã lỗi 0x0000000A" thông báo lỗi trên máy chủ nhấn mạnh

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:286362
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Một máy chủ Windows 2000 dựa trên nhấn mạnh có thể hiển thị mã dừng sau trên một màn hình màu xanh:
Ngừng 0x0000000A (0x00000060, 0x0000001c, 0x00000001, 0x8042a04a)
Lưu ý rằng một số các tham số có thể khác nhau. Ví dụ, các thông số sau đây cũng đã xảy ra:
0x0000000A (0x00000060, 0x00000002, 0x00000001, 0x8042B9D8)
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này gây ra bởi một vấn đề thời gian nhỏ mà có thể gây ra một con trỏ null để được tham chiếu.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows 2000. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau đây để xem các bài viết trong cácCơ sở kiến thức Microsoft:
260910 Làm thế nào để có được các Windows 2000 Service Pack mới nhất
Bản tiếng Anh của sửa chữa nên có thuộc tính tệp sau đây hoặc sau này:
  Date    Time  Version     Size    File name  -----------------------------------------------------------  2/21/2001  05:20p 5.0.2195.3290  1,641,392  Win32k.sys(uniprocessor)  2/21/2001  05:19p 5.0.2195.3071   243,472  Winsrv.dll(uniprocessor)  8/27/2000  08:28p 3.10.0.103     47,808  User.exe  2/21/2001  05:19p 5.0.2195.3055   379,152  User32.dll  2/21/2001  05:17p 5.0.2195.3290  1,641,392  Win32k.sys  2/21/2001  05:19p 5.0.2195.3071   243,472  Winsrv.dll 				

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê ở đầu của bài viết này. Vấn đề này lần đầu tiên được sửa chữa trong Windows 2000 Service Pack 3.
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được một hotfix cho Windows 2000 Datacenter Server, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
265173 Trung tâm dữ liệu chương trình và các sản phẩm máy chủ Windows 2000 trung tâm dữ liệu
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để cài đặt nhiều hotfixes với chỉ có một khởi động lại, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
296861 Sử dụng QChain.exe để cài đặt nhiều Hotfixes với một khởi động lại
Để thêm thông tin về làm thế nào để cài đặt Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes đồng thời, nhấp vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
249149 Cài đặt Microsoft Windows 2000 và Windows 2000 Hotfixes
kbShell

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 286362 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 00:07:27 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbshell kbwin2000presp3fix kbwin2000sp3fix kbmt KB286362 KbMtvi
Phản hồi