Nhập một máy ảo được xuất từ Windows Server 2012 R2 sang Windows Server 2012 không được hỗ trợ

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2868279
Giới thiệu
Di chuyển máy ảo (VM) từ Windows Server 2012 R2 Hyper-V chủ máy chủ Windows Server 2012 Hyper-V không phải là một trường hợp hỗ trợ trong bất kỳ trường hợp.

Khi bạn cố gắng nhập một máy ảo được xuất từ máy chủ Windows Server 2012 R2 Hyper-V sang máy chủ Windows Server 2012 Hyper-V, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Hyper-V không tìm thấy máy ảo để nhập vị trívị trí mục tin thư thoại>.
Thao tác thất bại với mã lỗi '32784'.

Lưu ý: Bạn có thể di chuyển một máy ảo từ máy chủ Windows Server 2012 Hyper-V máy chủ Windows Server 2012 R2 Hyper-V. Đây là một trường hợp được hỗ trợ.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2868279 - Xem lại Lần cuối: 07/30/2015 06:58:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Standard, Microsoft Hyper-V Server 2012 R2

  • kbinfo kbexpertiseadvanced kbmt KB2868279 KbMtvi
Phản hồi