Theo dõi hiệu suất sử dụng tính toán không chính xác cho một số loại đồng hồ trong Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 SP1 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2877211
Triệu chứng
Khi bạn sử dụng theo dõi hiệu suất để xem tập tin kí nhập Windows nhị phân hiệu suất (.blg) trong Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 Service Pack 1 (SP1) hoặc Windows Server 2008 R2 SP1, giá trị trung bình được tính bằng cách sử dụng các dữ liệu trong tệp nhật kí cho một số loại số lượt truy cập là không chính xác. Sau đây là một số ví dụ về công tơ typesthat số lượt truy cập như vậy bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này:
 • \LogicalDisk\Avg. đĩa sec/ghi
 • \LogicalDisk\Avg. đĩa sec/đọc
 • \LogicalDisk\Avg. đĩa sec/chuyển
 • \PhysicalDisk\Avg. đĩa sec/ghi
 • \PhysicalDisk\Avg. đĩa sec/đọc
 • \PhysicalDisk\Avg. đĩa sec/chuyển
Bảng sau liệt kê tất cả các loại số lượt truy cập bị ảnh hưởng:
Số lượt truy cập tênLiên kết tham khảo
PERF_AVERAGE_TIMERhttp://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms804010.aspx
PERF_COUNTER_COUNTERhttp://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms803985.aspx
PERF_COUNTER_BULK_COUNThttp://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms804018.aspx
PERF_SAMPLE_COUNTERhttp://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms803775.aspx
PERF_AVERAGE_BULKhttp://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms803755.aspx
PERF_COUNTER_TIMERhttp://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms803990.aspx
PERF_100NSEC_TIMERhttp://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms803979.aspx
PERF_OBJ_TIME_TIMERhttp://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc758837 (v=ws.10).aspx
PERF_COUNTER_QUEUELEN_TYPEhttp://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms803978.aspx
PERF_COUNTER_LARGE_QUEUELEN_TYPEhttp://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms803863.aspx
PERF_COUNTER_100NS_QUEUELEN_TYPEhttp://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc781696 (v=ws.10).aspx
PERF_COUNTER_OBJ_TIME_QUEUELEN_TYPEhttp://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc756932 (v=ws.10).aspx
PERF_SAMPLE_FRACTIONhttp://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms803995.aspx
PERF_COUNTER_MULTI_TIMERhttp://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms803961.aspx
PERF_100NSEC_MULTI_TIMERhttp://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms803993.aspx
PERF_PRECISION_100NS_TIMERhttp://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms804015.aspx
PERF_PRECISION_OBJECT_TIMERhttp://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms804006.aspx
PERF_COUNTER_TIMER_INVhttp://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms803514.aspx
PERF_100NSEC_TIMER_INVhttp://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms803963.aspx
PERF_COUNTER_MULTI_TIMER_INVhttp://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms803823.aspx
PERF_100NSEC_MULTI_TIMER_INVhttp://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms804023.aspx
Giải pháp

Cập nhật thông tin cho Windows 8 và Windows Server 2012

Cập nhật Windows (khuyến cáo)

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật rollup 2876415 bao gồm sửa chữa (KB 2877211) từ Windows Update. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau đây để đi đến bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2876415 Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012 Cập Nhật rollup: tháng 9 năm 2013

Trung tâm Tải xuống Microsoft

Để có được gói Cập Nhật độc lập cho sửa chữa (KB 2877211), nhấp vào một trong các liên kết sau đây của Microsoft Download Center.
hệ điều hànhCập nhật
Tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows 8Tải xuống gói cập nhật bây giờ.
Tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows 8Tải xuống gói cập nhật bây giờ.
Tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2012Tải xuống gói cập nhật bây giờ.
Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tập tin hỗ trợ của Microsoft, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách nhận tập tin hỗ trợ Microsoft từ các bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét tập tin này để kiểm tra vi-rút. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện virus mới nhất có sẵn vào ngày mà tập tin được đăng. Tập tin này được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi không được phép đối với tập tin.

Thông tin hotfix cho Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1

Để giải quyết vấn đề này trong Windows 7 SP1 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1, cài đặt chuyên biệt hotfix được mô tả trong bài viết này.

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu các hotfix có sẵn để tải về, có là một phần "Hotfix tải về có sẵn" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu bản ghi dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý: Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể cần phải tạo một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Cho một danh sách đầy đủ của Microsoft bản ghi dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng biệt, ghé thăm website sau của Microsoft: Lưu ý: Các hình thức "Hotfix Download Available" sẽ hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, đó là vì một hotfix là không có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải chạy Windows 7 SP1 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được một gói bản ghi dịch vụ Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
976932Thông tin về Gói bản ghi dịch vụ 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thông tin sổ kiểm nhập

Để áp dụng hotfix này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi vào sổ kiểm nhập.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế một hotfix phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Phiên bản toàn cầu của hotfix này cài đặt chuyên biệt tệp đã thuộc tính được liệt kê trong bảng dưới đây. Ngày và thời gian cho những tệp được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và thời gian cho các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo thời gian địa phương của bạn cùng với độ lệch thời gian lệch giờ (DST) Ngoài ra, ngày và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.
Ghi chú thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Quan trọng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix được bao gồm trong cùng các gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Yêu cầu Hotfix được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, chọn hotfix được liệt kê dưới "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn tham chiếu đến mục "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực tế mỗi hotfix áp dụng cho.
 • Các tập tin mà áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SPn), và bản ghi dịch vụ chi nhánh (LDR, Đông Đức) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tập tin như thể hiện trong bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmCột mốcNhánh bản ghi dịch vụ
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa những bản vá được phát hành rộng rãi để giải quyết các vấn đề quan trọng và phổ biến. Nhánh bản ghi dịch vụ LDR chứa hotfix cùng với các bản vá được phát hành rộng rãi.
 • Các tập tin (bản kê.manifest) và các MUM file (.mum) được cài đặt chuyên biệt cho mỗi môi trường liệt kê một cách riêng biệt trong phần "thêm tệp thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, tập tin và bảo mật liên quan cho tệp catalô (.cat), là vô cùng quan trọng để duy trì bang phần Cập Nhật. Tệp catalô bảo mật, mà các thuộc tính không được liệt kê, được ký với một chữ ký số Microsoft.
Đối với phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảng
Pdhui.dll6.1.7601.2250247,10405 Tháng 11 năm 201309:55x 86
Perfmon.exe6.1.7601.17514157,18420 Tháng mười một, 201012:17x 86
Perfmon.msckhông áp dụng145,51910 Tháng sáu, 200921:31không áp dụng
Resmon.exe6.1.7600.16385103,42414 Tháng bảy, 200901:14x 86
Sysmon.ocx6.1.7601.22502390,65605 Tháng 11 năm 201309:56x 86
Wdc.dll6.1.7601.225021,227,26405 Tháng 11 năm 201309:56x 86
Wvc.dll6.1.7601.22502444,92805 Tháng 11 năm 201309:56x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảng
Pdhui.dll6.1.7601.2250258,88005 Tháng 11 năm 201310:48x 64
Perfmon.exe6.1.7601.17514172,54420 Tháng mười một, 201013:25x 64
Perfmon.msckhông áp dụng145,51910 Tháng sáu, 200920:50không áp dụng
Resmon.exe6.1.7600.16385103,93614 Tháng bảy, 200901:39x 64
Sysmon.ocx6.1.7601.22502475,13605 Tháng 11 năm 201310:49x 64
Wdc.dll6.1.7601.225021,363,96805 Tháng 11 năm 201310:49x 64
Wvc.dll6.1.7601.22502594,43205 Tháng 11 năm 201310:49x 64
Pdhui.dll6.1.7601.2250247,10405 Tháng 11 năm 201309:55x 86
Perfmon.exe6.1.7601.17514157,18420 Tháng mười một, 201012:17x 86
Perfmon.msckhông áp dụng145,51910 Tháng sáu, 200921:31không áp dụng
Resmon.exe6.1.7600.16385103,42414 Tháng bảy, 200901:14x 86
Sysmon.ocx6.1.7601.22502390,65605 Tháng 11 năm 201309:56x 86
Wdc.dll6.1.7601.225021,227,26405 Tháng 11 năm 201309:56x 86
Wvc.dll6.1.7601.22502444,92805 Tháng 11 năm 201309:56x 86
Cho tất cả các hỗ trợ IA-64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảng
Pdhui.dll6.1.7601.22502136.19205 Tháng 11 năm 201309:48IA-64
Perfmon.exe6.1.7601.17514247.80820 Tháng mười một, 201010:23IA-64
Perfmon.msckhông áp dụng145,51910 Tháng sáu, 200920:55không áp dụng
Resmon.exe6.1.7600.16385110,08014 Tháng bảy, 200901:44IA-64
Sysmon.ocx6.1.7601.22502960,00005 Tháng 11 năm 201309:49IA-64
Wdc.dll6.1.7601.225022,245,63205 Tháng 11 năm 201309:49IA-64
Wvc.dll6.1.7601.225021,208,32005 Tháng 11 năm 201309:49IA-64
Pdhui.dll6.1.7601.2250247,10405 Tháng 11 năm 201309:55x 86
Perfmon.exe6.1.7601.17514157,18420 Tháng mười một, 201012:17x 86
Perfmon.msckhông áp dụng145,51910 Tháng sáu, 200921:31không áp dụng
Resmon.exe6.1.7600.16385103,42414 Tháng bảy, 200901:14x 86
Sysmon.ocx6.1.7601.22502390,65605 Tháng 11 năm 201309:56x 86
Wdc.dll6.1.7601.225021,227,26405 Tháng 11 năm 201309:56x 86
Wvc.dll6.1.7601.22502444,92805 Tháng 11 năm 201309:56x 86
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Thông tin thêm
Vấn đề này đã được đề cập trong Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 là một phần của KB 2883200.

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Thông tin tệp bổ sung cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tệp bổ sung cho tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7
thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpX86_6d667b134aa23aa8f8f541cf4edda62e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_e0f77bc18edb9aaf.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp707
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2013
Thời gian (UTC)14:45
Tên tệpX86_microsoft-windows-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_9ea37b8c184d76c0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp32,568
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2013
Thời gian (UTC)14:49
Tệp bổ sung cho tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpAmd64_227d4d5361221be6d03992bf9dcb2bf5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_f1365077be1f9eb9.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,064
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2013
Thời gian (UTC)14:45
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_fac2170fd0aae7f6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp32,572
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2013
Thời gian (UTC)14:52
Tên tệpWow64_microsoft-windows-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_0516c162050ba9f1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp25,078
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2013
Thời gian (UTC)14:52
Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ IA-64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2
thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpIa64_624b0cecf85b3c17cbcdf15a5b966be8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_dabe768a72ebbcc1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệplà 1.062 người
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2013
Thời gian (UTC)14:45
Tên tệpIa64_microsoft-windows-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_9ea51f82184b7fbc.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp32,570
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2013
Thời gian (UTC)14:46
Tên tệpWow64_microsoft-windows-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_0516c162050ba9f1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp25,078
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2013
Thời gian (UTC)14:46

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2877211 - Xem lại Lần cuối: 02/18/2014 05:52:00 - Bản sửa đổi: 6.0

Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

 • kbqfe kbhotfixserver kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbautohotfix kbmt KB2877211 KbMtvi
Phản hồi