Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Add-in mà không phải là đi kèm với Excel

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 288118
Tóm tắt
Một số các add-ins mà được đính kèm với trước đó Phiên bản của Microsoft Excel không còn bao gồm trong Microsoft Excel 2002, Microsoft Office Excel 2003 và Microsoft Office Excel 2007. Bài này liệt kê add-in có sẵn cho tải về từ Tools Microsoft trên web site Web mà trước đây đã được gỡ bỏ.
Thông tin thêm
Các sau đây thêm-ins không còn bao gồm với Excel 2002 và các phiên bản sau này của Excel. Tuy nhiên, họ đang có sẵn để tải về từ phần Excel của Microsoft Công cụ trên các Web web site. Ngoài ra, bạn có thể truy cập vào một số các Microsoft Web site sau: Sau add-in không còn bao gồm với Excel 2002 và các phiên bản sau này của Excel. Ngoài ra, họ không có sẵn để tải về:
  • AutoSave Add-in (Autosave.xla)
  • MS truy vấn 1.0/2.0 khả năng tương hợp về sau (Xlquery.xla)
  • Tiện ích mẫu (Tmpltnum.xla)
  • Cập Nhật thêm trong liên kết (Updtlink.xla)
Lưu ý Tải về các add-in có sẵn cho Excel 2002 chỉ. Add-in không được hỗ trợ để cài đặt chuyên biệt trong Excel 2003 hay trong Excel 2007.

Để sử dụng lớn add-in với Excel 2007, bạn phải cài đặt chuyên biệt các gói chuyển đổi VBA cho Microsoft Office Excel 2007.
Để biết thêm chi tiết về gói chuyển đổi VBA, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
926430 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng để mở một bảng tính Excel 5.0/95 có chứa một tờ mô-đun VBA trong Excel 2007: "Việc mở dự án VBA trong tập tin này đòi hỏi một thành phần không được cài đặt chuyên biệt hiện tại"
Tham khảo
Microsoft Tools trên Web cung cấp thông tin và liên kết để nhiều người thêm tính năng và cải tiến sản phẩm cho Excel. Để biết thêm thông tin, ghé thăm Web site sau của Microsoft:
nghỉ hưu ngưng xlodbc AUTOSAVE ACCLINK báo cáo WZTEMPLT AUTOSAVE MSQUERY XLODBC TMPLTNUM UPDTLINK XLA XL2002 XL2003 XL2007

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 288118 - Xem lại Lần cuối: 05/30/2013 10:03:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition

  • kbhowto kbaddin kbinfo kbofficeupdate kbmt KB288118 KbMtvi
Phản hồi