Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

ExitWindowsEx() chức năng có thể không đăng nhập Off the User hoặc Shut Down the máy tính nếu máy tính bị khóa

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:288180
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Nếu một chương trình sử dụng các ExitWindowsEx chức năng với các EWX_FORCE chút đăng xuất người dùng hoặc tắt máy tính khi máy tính bị khóa, chương trình có thể không đăng xuất người dùng hoặc tắt máy tính, và một màn hình trống đó là cùng một màu sắc như máy tính để bànmàu sắc được hiển thị.

Cùng một vấn đề xảy ra nếu bạn sử dụng chương trình Shutdown.exe để từ xa tắt máy tính khi máy tính bị khóa. Lưu ý rằng chương trình Shutdown.exe là bao gồm trong Windows 2000 Resource Kit.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra vì quá trình trình không xử lý hoặc người dùng đăng xuất hoặc máy tính tắt yêu cầu một cách chính xác khi máy tính bị khóa.

Vấn đề này cũng xảy ra với chương trình Shutdown.exe vì chương trình này sử dụng các ExitWindowsEx chức năng.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows 2000. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau đây để xem các bài viết trong cácCơ sở kiến thức Microsoft:
260910 Làm thế nào để có được các Windows 2000 Service Pack mới nhất
Phiên bản tiếng Anh của sửa chữa nên có các thuộc tính tệp sau đây hoặc sau này:
  Date    Time   Version    Size   File name  ----------------------------------------------------------  3/12/2001 02:41p  5.0.2195.3357 331,536  Msgina.dll  3/12/2001 2:40 PM  5.0.2195.3357 178,448  Winlogon.exe				

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê ở đầu của bài viết này. Vấn đề này lần đầu tiên được sửa chữa trong Windows 2000 Service Pack 3.
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được một hotfix cho Windows 2000 Datacenter Server, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
265173 Chương trình Trung tâm dữ liệu và Sản phẩm Windows 2000 Datacenter Server
Để có thêm thông tin về làm thế nào để cài đặt nhiều hotfixes với chỉ có một khởi động lại, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
296861 Sử dụng QChain.exe để cài đặt nhiều Hotfixes với một khởi động lại
Để thêm thông tin về làm thế nào để cài đặt Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes đồng thời, nhấp vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
249149 Cài đặt Microsoft Windows 2000 và Windows 2000 Hotfixes

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 288180 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 00:25:15 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbbug kbenv kbfix kbsecurity kbwin2000presp3fix kbwin2000sp3fix kbmt KB288180 KbMtvi
Phản hồi