Làm thế nào để có được hệ thống quản lý Server 2.0 Service Pack mới nhất

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:288239
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Microsoft sử dụng gói dịch vụ để phân phối các sửa lỗi. Gói dịch vụ một sản phẩm mới nhất cho. Gói dịch vụ bao gồm các thông tin Cập Nhật, và có thể bao gồm các công cụ quản trị, trình điều khiển và các thành phần bổ sung. Những mục này được thuận tiện đóng gói trong một gói dịch vụ để tải về các dễ dàng. Gói dịch vụ là tích lũy; mỗi gói dịch vụ mới có chứa tất cả các bản sửa lỗi trong service pack trước đó, và bất kỳ bản sửa lỗi mới.
THÔNG TIN THÊM

Hệ thống quản lý gói dịch vụ Server 2.0 5 (SP5)

Làm thế nào để có được

Ngày phát hành: 3 tháng 4 năm 2003

Để có được hệ thống Microsoft Quản lý Server 2.0 Service Pack 5 (SP5), truy cập vào trang Web Microsoft sau đây Trang web:

Sửa danh sách

Để biết thêm chi tiết, Nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong Microsoft Kiến thức cơ bản:
816549Danh sách các lỗi cố định trong hệ thống quản lý Server 2.0 Service Pack 5

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải áp dụng SMS 2.0 Service Pack 2 (SP2) hoặc Service Pack 3 (SP3) trước khi bạn áp dụng SMS 2.0 Service Pack 5 (SP5).

SMS 2.0 SP4

Để có thêm thông tin về tin nhắn SMS 2.0 SP4, bấm số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
311457 SMS: Làm thế nào để có được và cài đặt hệ thống quản lý Server 2.0 Service Pack 4
Cho thêm thông tin về những gì cố định trong SMS 2.0 SP4, nhấp vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
308269 SMS: Danh sách các lỗi cố định trong hệ thống quản lý Server 2.0 Service Pack 4

SMS 2.0 SP3

Để có thêm thông tin về tin nhắn SMS 2.0 SP3, bấm số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
281829 SMS: Làm thế nào để có được và cài đặt hệ thống quản lý Server 2.0 Service Pack 3
Cho thêm thông tin về những gì cố định trong SMS 2.0 SP3, nhấp vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
280756 SMS: Danh sách các lỗi cố định trong hệ thống quản lý Server 2.0 Service Pack 3

SMS 2.0 SP2

Để biết thêm chi tiết về tin nhắn SMS 2.0 SP2, nhấp vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
236325 SMS: Làm thế nào để có được và cài đặt hệ thống quản lý Server 2.0 Service Pack 2
Cho thêm thông tin về những gì cố định trong SMS 2.0 SP2, nhấp vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
258682 SMS: Danh sách các lỗi cố định trong hệ thống quản lý Server 2.0 Service Pack 2
kbGetSMS200sp1 kbGetSMS200sp2 kbGetSMS200sp3 kbGetSMS200sp4 kbGetSMS200sp5 prodsms servpack smsdistrib

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 288239 - Xem lại Lần cuối: 02/21/2014 00:42:22 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Systems Management Server 2.0 Service Pack 2, Microsoft Systems Management Server 2.0 Service Pack 5

  • kbnosurvey kbarchive kbgetsp kbconfig kbhowto kbserver kbsetup kbupgrade kbmt KB288239 KbMtvi
Phản hồi