Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để cài đặt phần mở rộng hoạt động thư mục khách hàng

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:288358
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả làm thế nào để có được, cài đặt và gỡ bỏ các hoạt động thư mục khách hàng Extension (DSClient) đối với Windows NT 4.0.

Chú ý Mặc dù DSClient có sẵn trên hệ điều hành Windows 95 và Windows 98, bài viết này liên quan tới các phiên bản Windows NT 4.0. Vì vậy, bất kỳ tham chiếu đến DSClient, trừ khi được nêu, chỉ DSClient cho Windows NT 4.0.

DSClient tận dụng tính năng được cung cấp bởi dịch vụ thư mục Active Windows 2000. Những phần mở rộng khách hàng đã được phát triển cho khách hàng muốn để triển khai Windows 2000 Server trong môi trường với Windows NT 4.0 dựa trên khách hàng.

Có được DSClient

Windows NT

DSClient cho Windows NT 4.0 là tự do có sẵn để tải về từ Microsoft Web site sau của:

Windows 98

DSClient cho Windows 98 là trên đĩa CD-ROM cho Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server hoặc Windows 2000 DataCenter Server.

DSClient cho Windows 98 là sẵn sàng tự do từ trung tâm tải về của Microsoft.

Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center:
Tải vềTải về các gói Windows 98 DSClient bây giờ.Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Cài đặt DSClient

Điều kiện tiên quyết cho DSClient là:
 • Windows NT 4.0 Service Pack 6a.
 • Internet Explorer 4,01 hoặc mới hơn.
Tải về DSClient.exe self-extracting tập tin chạy được cài đặt. Chạy tệp này sẽ khởi động một thuật sĩ cài đặt.

Để biết thêm chi tiết về các tập tin đã được cài đặt với DSClient, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
295168Tập tin cài đặt bởi Directory dịch vụ khách hàng phần mở rộng cho Windows NT 4.0

Loại bỏ DSClient

DSClient có thể được gỡ bỏ qua các Thêm/loại bỏ chương trình Tiện ích này dưới Bảng điều khiển:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Thiết đặt, và sau đó nhấp vào Bảng điều khiển.
 2. Bấm đúp Thêm/loại bỏ chương trình.
 3. Nhấp đúp vào thư mục dịch vụ khách hàng.

  Chú ý Các thư viện liên kết động sau (dll) sẽ không bị loại bỏ:
  • NETLOGON.dll
  • Netapi32.dll
  • MUP.sys
  • Wkssvc.dll
  • Wldap32.dll
  Tất cả các file DLL khác sẽ được gỡ bỏ. Khởi động lại cần thiết nếu tập tin DLL để được gỡ bỏ đang bị dùng.
THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
216290Việc xác định phiên bản nào của ADSI được cài đặt trên máy tính của bạn
164539 Làm thế nào để xác định phiên bản nào của Internet Explorer được cài đặt
ADSI DSClient

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 288358 - Xem lại Lần cuối: 08/23/2011 11:22:00 - Bản sửa đổi: 2.0

 • kbdownload kbdswadsi2003swept kbhowtomaster kbmt KB288358 KbMtvi
Phản hồi