Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync điện thoại Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 điện thoại: tháng 10 năm 2013

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2889246
Tóm tắt
Bài viết này mô tả Ấn bản điện thoại Microsoft Lync cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 vấn đề được cố định trong bản Cập Nhật tích lũy, và là ngày tháng 10 năm 2013.

Bài viết này bao gồm các thông tin sau về cumulative update:
 • Các vấn đề cập nhật tích lũy sửa chữa.
 • Điều kiện tiên quyết cho việc áp dụng bản Cập Nhật tích lũy.
 • Cho dù bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật tích lũy.
 • Cho dù cumulative update được thay thế bởi bất kỳ Cập Nhật tích lũy khác.
 • Cho dù bạn phải thực hiện bất kỳ thay đổi vào sổ kiểm nhập.
 • Các tập tin Cập Nhật tích luỹ có chứa.

Lưu ý Đổi tên Lync 2010 điện thoại Edition Ấn bản điện thoại Lync. Phần mềm làm việc với Lync 2010 và Lync 2013.

Giới thiệu

Vấn đề này Cập Nhật tích lũy sửa chữa

Bản Cập Nhật tích lũy này giải quyết các vấn đề sau:
 • 2889645 Bản ghi cuộc gọi là mất tích sau khi bạn trả lời cuộc gọi trên một thiết bị bị khóa Lync điện thoại Edition
 • 2890842 Một bản Cập Nhật cho phép các mục nhập "Thư thoại" vào một thẻ liên hệ trong một điện thoại Lync điện thoại Edition
 • 2890843 Thông báo lỗi khi người dùng kí nhập vào một điện thoại Lync điện thoại Phiên bản bằng cách sử dụng xác thực
 • 2890844 Không thể kí nhập vào một điện thoại Lync điện thoại Edition khi chứng chỉ gốc cho Lync Server 2010 hoặc Lync Server 2013 đổi mới
Bản Cập Nhật tích lũy này cũng giải quyết các vấn đề được mô tả trong bài viết Cơ sở tri thức Microsoft (KB) sau đây:
 • 2860671 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync điện thoại Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 điện thoại: tháng 7 năm 2013
 • 2819322 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync điện thoại Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 điện thoại: tháng 4 năm 2013
 • 2737911 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync điện thoại Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 điện thoại: tháng 1 / 2013
 • 2701671 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 điện thoại Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 điện thoại: tháng 6 năm 2012
 • 2672349 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 điện thoại Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 điện thoại: tháng 2 2012
 • 2636067 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 điện thoại Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000: tháng 11 năm 2011
 • 2577594 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 điện thoại Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000: tháng 7 năm 2011
 • 2529977 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 điện thoại Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000: tháng 4 năm 2011
 • 2493723 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 điện thoại Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000: tháng 1 năm 2011
Thông tin thêm

Microsoft tải về Trung tâm

Tệp sau có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center:
Tải vềTải về gói UCUpdates.exe bây giờ.
Ngày phát hành: Tháng 10 năm 2013

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống Microsoft hỗ trợ tập tin, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft quét tranh virus. Microsoft sử dụng phần mềm phát hiện virus mới nhất có sẵn trên ngày mà tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp ngăn ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt bản cập nhật này tích lũy.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này tích lũy.

Thông tin thay thế bản Cập Nhật

Bản Cập Nhật tích lũy này thay thế Cập Nhật tích lũy sau đây:
2860671 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync điện thoại Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 điện thoại: tháng 7 năm 2013

Đăng ký thông tin

Để sử dụng một trong các bản Cập Nhật trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi vào sổ đăng ký.

Chi tieát taäp tin

Gói cập nhật này chứa một hình ảnh có thể được sử dụng để cập nhật điện thoại sau đây:
 • Polycom CX500
 • Polycom CX600
 • Polycom CX3000
Hình ảnh phiên bản là 4.0.7577.4411.
Tham khảo
Để biết thêm chi tiết về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft
Điện thoại Lync Edition

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2889246 - Xem lại Lần cuối: 10/07/2013 23:14:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Lync 2010 Phone Edition for Polycom CX500, Polycom CX600 and Polycom CX3000

 • kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2889246 KbMtvi
Phản hồi