Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

MS13-101: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Windows trình điều khiển chế độ lõi: ngày 10 tháng 8 năm 2013

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2893984
GIỚI THIỆU
Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS13-101. Để xem bản tin an ninh đầy đủ, đi đến một trong các web site Microsoft sau đây:

Làm thế nào để có được trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật:Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT:TechNet Securitysupport và xử lý sự cố

Giúp bảo vệ máy tính của bạn đang chạy Windows từ virus và phần mềm độc hại:Virus giải pháp và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn:Hỗ trợ quốc tế

Thông tin thêm
CHI TIEÁT TAÄP TIN
Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt tệp đã thuộc tính được liệt kê trong bảng dưới đây. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày tháng và thời gian cho các tập tin trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian địa phương của bạn và với thiên vị thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số hoạt động trên các tập tin.

Windows XP và Windows Server 2003 tập tin thông tin

 • Các tập tin mà áp dụng cho một sự kiện quan trọng cụ thể (SPn) và bản ghi dịch vụ chi nhánh (QFE, Đông Đức) được ghi nhận trong các "SP yêu cầu" và "Dịch vụ chi nhánh" cột.
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chứa chỉ là những bản vá được phát hành rộng rãi để quyết các vấn đề quan trọng, phổ biến rộng rãi. QFE bản ghi dịch vụ chi nhánh chứa hotfix ngoài sửa chữa phát hành rộng rãi.
 • Ngoài các tập tin được liệt kê trong các bảng, bản cập nhật phần mềm này cũng cài đặt chuyên biệt một tập tin vào cửa hàng bảo mật liên quan (KBsố.Cat) mà được ký kết với một chữ ký số Microsoft.

Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows XP

tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gianNền tảng
Win32k.sys5.1.2600.64731,879,04030 Tháng 10 năm 201302:26x 86

Cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003 và Windows XP Professional x 64 edition

tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gianNền tảng
Win32k.sys5.2.3790.52504,602,36830 Tháng 10 năm 201317:05x 64

Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows Server 2003

tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gianNền tảng
Win32k.sys5.2.3790.52501,879,55230 Tháng 10 năm 201302:37x 86

Cho tất cả các hỗ trợ IA-64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003

tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gianNền tảng
Win32k.sys5.2.3790.52505,638,65630 Tháng 10 năm 201316:57IA-64

Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin tập tin

 • Các tập tin mà áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, sự kiện quan trọng (SPn), và bản ghi dịch vụ chi nhánh (LDR, Đông Đức) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tập tin như thể hiện trong bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmSự kiện quan trọngChi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.0.6002.18XXXWindows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2SP2ĐÔNG ĐỨC
  6.0.6002.23XXXWindows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chứa chỉ là những bản vá được phát hành rộng rãi để quyết các vấn đề quan trọng, phổ biến rộng rãi. Chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR chứa hotfix ngoài sửa chữa phát hành rộng rãi.
Lưu ý MANIFEST tập tin (bản kê.manifest) và các MUM file (.mum) được cài đặt chuyên biệt không được liệt kê.

Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows Vista và Windows Server 2008

tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gianNền tảng
Win32k.sys6.0.6002.189742,050,56030 Tháng 10 năm 201300:35x 86
Win32k.sys6.0.6002.232612,058,75230 Tháng 10 năm 201301:28x 86

Cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows Vista và Windows Server 2008

tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gianNền tảng
Win32k.sys6.0.6002.189742,776,06430 Tháng 10 năm 201302:10x 64
Win32k.sys6.0.6002.232612,778,11230 Tháng 10 năm 201302:00x 64

Cho tất cả các hỗ trợ IA-64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008

tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gianNền tảng
Win32k.sys6.0.6002.189746,648,32030 Tháng 10 năm 201301:39IA-64
Win32k.sys6.0.6002.232616,657,53630 Tháng 10 năm 201301:07IA-64

Windows 7 và Windows Server 2008 R2 tập tin thông tin

 • Các tập tin mà áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, sự kiện quan trọng (RTM, SPn), và bản ghi dịch vụ chi nhánh (LDR, Đông Đức) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tập tin như thể hiện trong bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmSự kiện quan trọngChi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.1.7601.18xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG ĐỨC
  6.1.7601.22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chứa chỉ là những bản vá được phát hành rộng rãi để quyết các vấn đề quan trọng, phổ biến rộng rãi. Chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR chứa hotfix ngoài sửa chữa phát hành rộng rãi.
Lưu ý MANIFEST tập tin (bản kê.manifest) và các MUM file (.mum) được cài đặt chuyên biệt không được liệt kê.

Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows 7

tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gianNền tảng
Win32k.sys6.1.7601.183002,349,05630 Tháng 10 năm 201301:27x 86
Win32k.sys6.1.7601.224962,357,24830 Tháng 10 năm 201301:09x 86

Cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gianNền tảng
Win32k.sys6.1.7601.183003,155,96830 Tháng 10 năm 201301:24x 64
Win32k.sys6.1.7601.224963,159,04030 Tháng 10 năm 201301:50x 64

Cho tất cả các hỗ trợ IA-64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2

tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gianNền tảng
Win32k.sys6.1.7601.183007,432,70430 Tháng 10 năm 201300:54IA-64
Win32k.sys6.1.7601.224967,435,77630 Tháng 10 năm 201301:23IA-64

Chi tieát taäp tin Windows 8 và Windows Server 2012

 • Các tập tin mà áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, sự kiện quan trọng (RTM, SPn), và bản ghi dịch vụ chi nhánh (LDR, Đông Đức) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tập tin như thể hiện trong bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmSự kiện quan trọngChi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.2.920 0,16 xxxWindows 8 và Windows Server 2012RTMĐÔNG ĐỨC
  6.2.920 0,20 xxxWindows 8 và Windows Server 2012RTMLDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chứa chỉ là những bản vá được phát hành rộng rãi để quyết các vấn đề quan trọng, phổ biến rộng rãi. Chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR chứa hotfix ngoài sửa chữa phát hành rộng rãi.
Lưu ý MANIFEST tập tin (bản kê.manifest) và các MUM file (.mum) được cài đặt chuyên biệt không được liệt kê.

Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows 8

tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gianNền tảng
Win32k.ptxmlkhông áp dụng4,17211-Tháng mười-201200:38không áp dụng
Win32k.sys6.2.9200.167583,387,90406 Tháng mười một năm 201323:18x 86
Win32k.ptxmlkhông áp dụng4,17225 Tháng bảy năm 201220:33không áp dụng
Win32k.sys6.2.9200.208713,376,64006 Tháng mười một năm 201323:21x 86

Cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows 8 và Windows Server 2012

tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gianNền tảng
Win32k.ptxmlkhông áp dụng4,17211-Tháng mười-201200:37không áp dụng
Win32k.sys6.2.9200.167584,036,60806 Tháng mười một năm 201323:18x 64
Win32k.ptxmlkhông áp dụng4,17225 Tháng bảy năm 201220:29không áp dụng
Win32k.sys6.2.9200.208714,035,07206 Tháng mười một năm 201323:20x 64
Wow64_win32k.ptxmlkhông áp dụng4,17212 Tháng hai năm 201300:14không áp dụng
Wow64_win32k.ptxmlkhông áp dụng4,17212 Tháng hai năm 201300:09không áp dụng

Thông tin tập tin Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows 8.1

tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gianNền tảng
Win32k.ptxmlkhông áp dụng4,21321 Tháng 8 năm 201323:39không áp dụng
Win32k.sys6.3.9600.164573,494,40008 Tháng mười một năm 201306:19x 86

Cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gianNền tảng
Win32k.ptxmlkhông áp dụng4,21322 Tháng 8 năm 201306:44không áp dụng
Win32k.sys6.3.9600.164574,191,74408 Tháng mười một năm 201307:21x 64
Wow64_win32k.ptxmlkhông áp dụng4,21321 Tháng 8 năm 201323:39không áp dụng

Tập tin băm thông tin

tập đã đặt tên tinSHA1 bămSha256 băm
Cập Nhật từ security_patch security_update an ninh lỗi lỗ hổng dễ bị tổn thương độc hại kẻ tấn công khai thác registry unauthenticated đệm overrun tràn phạm vi đặc biệt thành lập đặc biệt crafted chối bản ghi dịch vụ DoS TSE

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2893984 - Xem lại Lần cuối: 12/18/2013 08:45:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows RT 8.1, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows RT, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB2893984 KbMtvi
Phản hồi