Khắc phục: Kết nối Giao thức Kiểm soát Truyền sử dụng địa chỉ không lâu vòng lặp được giảm đột ngột trong Windows

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2897602
Triệu chứng
Bạn chạy ứng dụng Kết nối từ xa bằng cách sử dụng kết nối Giao thức Kiểm soát Truyền trên máy tính đang chạy Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, hoặc Windows Server 2012 R2. Nếu kết nối Giao thức Kiểm soát Truyền sử dụng địa chỉ không lâu loopback (ngắn), kết nối có thể được giảm đột ngột sau 40-50 giây. Tuy nhiên, kết nối Giao thức Kiểm soát Truyền là vẫn "trực tiếp" từ phía máy tính khách. Trong trường hợp này, các ứng dụng không duy trì Kết nối từ xa.
Giải pháp
Để giải quyết thisissue trong Windows 8 hoặc Windows Server 2012, cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 2911101 hoặc cài đặt chuyên biệt hotfix được mô tả trong bài viết này.

Để khắc phục sự cố này trong Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2, cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 2911106 hoặc cài đặt chuyên biệt hotfix được mô tả trong bài viết này.

Thông tin cập nhật

Formore thông tin về cách tải bản Cập Nhật 2911101, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2911101 Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012 bản Cập Nhật: tháng 4 năm 2014
Formore thông tin về cách Cập Nhật obtainupdate 2911106, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2911106 Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 bản Cập Nhật: tháng 4 năm 2014

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với bản ghi dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý: Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và bản ghi dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft: Lưu ý: Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải đang chạy một trong các bước sau:
 • Windows 8
 • Windows Server 2012
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012 R2

Yêu cầu khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của hotfix này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Thông tin tệp Windows 8 và Windows Server 2012 và ghi chú

Quan trọng Windows 8 và Windows Server 2012 hotfix được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows 8" được liệt kê trên trang yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 8" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau.
  Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.2.920 0.16 xxxWindows 8 và Windows Server 2012RTMGDR
  6.2.920 0,20 xxxWindows 8 và Windows Server 2012RTMLDR
 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt chuyên biệt cho từng môi trường liệt kê riêng trong phần "thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 8 và Windows Server 2012" phần. MUM và tệp MANIFEST cũng như các bảo mật liên quan (.cat) các tệp danh mục là rất quan trọng để duy trì trạm đậu của cấu phần được Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 của Windows 8
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Fwpkclnt.sys6.2.9200.16548271,08002 tháng 3 năm 201309:21x 86
Tcpip.sys6.2.9200.167341,799,51210 tháng 10 năm 201310:21x 86
Fwpkclnt.sys6.2.9200.16384271,08826 tháng 7 năm 201203:30x 86
Tcpip.sys6.2.9200.208461,816,40809 tháng 10 năm 201323:33x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa vào x 64 của Windows 8 và Windows Server 2012
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Fwpkclnt.sys6.2.9200.16547411,88002 tháng 3 năm 201309:59x64
Tcpip.sys6.2.9200.167342,232,66410 tháng 10 năm 201311:25x64
Fwpkclnt.sys6.2.9200.16384411,88826 tháng 7 năm 201204:43x64
Tcpip.sys6.2.9200.208462,228,05610 tháng 10 năm 201301:04x64
Đối với tất cả phiên bản dựa trên ARM Windows 8
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Fwpkclnt.sys6.2.9200.16420273,64020 tháng năm 201208:03không áp dụng
Tcpip.sys6.2.9200.167341,691,99210 tháng 10 năm 201311:27không áp dụng

Thông tin tệp Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 và ghi chú

Quan trọng Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 Hotfix được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows xanh RTM" được liệt kê trên trang yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows xanh RTM" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau.
  Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.3.960 0.16 xxxWindows 8.1 và Windows Server 2012 R2RTMGDR
 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt chuyên biệt cho từng môi trường liệt kê riêng trong phần "thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2". MUM và tệp MANIFEST cũng như các bảo mật liên quan (.cat) các tệp danh mục là rất quan trọng để duy trì trạm đậu của cấu phần được Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 8.1
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Fwpkclnt.sys6.3.9600.16384286,04822 tháng 8 năm 201305:20x 86
Tcpip.sys6.3.9600.164561,888,08805 tháng 11 năm 201318:50x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa vào x 64 của Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Fwpkclnt.sys6.3.9600.16384428,89622 tháng 8 năm 201312:34x64
Tcpip.sys6.3.9600.164562,551,12805 tháng 11 năm 201320:12x64
Đối với tất cả phiên bản dựa trên ARM của Windows 8.1
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Fwpkclnt.sys6.3.9600.16384278,88822 tháng 8 năm 201303:52không áp dụng
Tcpip.sys6.3.9600.164561,754,97605 tháng 11 năm 201316:25không áp dụng
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Thông tin tệp bổ sung

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 8 và Windows Server 2012

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x 86 của Windows 8
Tên tệpX86_e448ea814776f3404ce51934aabe60a9_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16734_none_15653c2eccf1da35.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)10 tháng 10 năm 2013
Thời gian (UTC)17:17
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_e90498fb9abfd7b7d193b5d1c69f7bb3_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20846_none_edbf5db20a9fe5e8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)10 tháng 10 năm 2013
Thời gian (UTC)17:17
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16734_none_afff356737a46e9e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp3,883
Ngày (UTC)10 tháng 10 năm 2013
Thời gian (UTC)17:18
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20846_none_b08002da50c85d07.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp3,883
Ngày (UTC)10 tháng 10 năm 2013
Thời gian (UTC)17:18
Nền tảngkhông áp dụng
Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa vào x 64 của Windows 8 và Windows Server 2012
Tên tệpAmd64_25a5711604295935d7607b55dbb139c9_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16734_none_059527b1761544f1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp706
Ngày (UTC)10 tháng 10 năm 2013
Thời gian (UTC)17:18
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_fb0253d175d78c4255b28eb56de8dd65_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20846_none_dc7256215a60a065.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp706
Ngày (UTC)10 tháng 10 năm 2013
Thời gian (UTC)17:18
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16734_none_0c1dd0eaf001dfd4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp3,887
Ngày (UTC)10 tháng 10 năm 2013
Thời gian (UTC)17:18
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20846_none_0c9e9e5e0925ce3d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp3,887
Ngày (UTC)10 tháng 10 năm 2013
Thời gian (UTC)17:18
Nền tảngkhông áp dụng
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên ARM Windows 8
Tên tệpArm_1660090cbb016c30ca8da2b0fe6e14f9_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16734_none_0bd697d88928d3f4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)10 tháng 10 năm 2013
Thời gian (UTC)17:17
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16734_none_b001a7bf37a18d64.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp3,883
Ngày (UTC)10 tháng 10 năm 2013
Thời gian (UTC)17:17
Nền tảngkhông áp dụng

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 của Windows 8.1
Tên tệpPackage_1_for_kb2897602 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.3.1.0.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.837 người
Ngày (UTC)06 tháng 11 năm 2013
Thời gian (UTC)09:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpPackage_2_for_kb2897602 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.3.1.0.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,057
Ngày (UTC)06 tháng 11 năm 2013
Thời gian (UTC)09:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpPackage_3_for_kb2897602 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.3.1.0.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.837 người
Ngày (UTC)06 tháng 11 năm 2013
Thời gian (UTC)09:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2897602_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.3.1.0.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.243
Ngày (UTC)06 tháng 11 năm 2013
Thời gian (UTC)09:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_4ce6ff50b2ea8cbf4b59deacb5d753ce_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16456_none_0e2525823271782c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)06 tháng 11 năm 2013
Thời gian (UTC)09:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16456_none_47e0491781e5b236.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp3,883
Ngày (UTC)06 tháng 11 năm 2013
Thời gian (UTC)09:42
Nền tảngkhông áp dụng
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa vào x 64 của Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
Tên tệpAmd64_204d9aea87ed3aa2827e5f0be2213545_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16456_none_e4a41ff31e8374a2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp706
Ngày (UTC)06 tháng 11 năm 2013
Thời gian (UTC)09:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16456_none_a3fee49b3a43236c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp3,887
Ngày (UTC)06 tháng 11 năm 2013
Thời gian (UTC)09:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpPackage_1_for_kb2897602 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.3.1.0.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.847
Ngày (UTC)06 tháng 11 năm 2013
Thời gian (UTC)09:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpPackage_2_for_kb2897602 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.3.1.0.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2291
Ngày (UTC)06 tháng 11 năm 2013
Thời gian (UTC)09:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpPackage_3_for_kb2897602 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.3.1.0.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.847
Ngày (UTC)06 tháng 11 năm 2013
Thời gian (UTC)09:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2897602_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.3.1.0.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,479
Ngày (UTC)06 tháng 11 năm 2013
Thời gian (UTC)09:42
Nền tảngkhông áp dụng
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên ARM của Windows 8.1
Tên tệpArm_aab79a2ac44f5a0342f8c46bdf767b2b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16456_none_d18b1fd2b88dd6ee.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)06 tháng 11 năm 2013
Thời gian (UTC)09:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16456_none_47e2bb6f81e2d0fc.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp3,883
Ngày (UTC)06 tháng 11 năm 2013
Thời gian (UTC)09:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpPackage_1_for_kb2897602 ~ 31bf3856ad364e35 ~ tay ~ ~ 6.3.1.0.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.837 người
Ngày (UTC)06 tháng 11 năm 2013
Thời gian (UTC)09:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpPackage_2_for_kb2897602 ~ 31bf3856ad364e35 ~ tay ~ ~ 6.3.1.0.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,057
Ngày (UTC)06 tháng 11 năm 2013
Thời gian (UTC)09:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpPackage_3_for_kb2897602 ~ 31bf3856ad364e35 ~ tay ~ ~ 6.3.1.0.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.837 người
Ngày (UTC)06 tháng 11 năm 2013
Thời gian (UTC)09:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2897602_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ tay ~ ~ 6.3.1.0.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.243
Ngày (UTC)06 tháng 11 năm 2013
Thời gian (UTC)09:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tham khảo
Xem các thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm để biết thêm thông tin.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2897602 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2015 20:50:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Standard

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2897602 KbMtvi
Phản hồi