MS15-116: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Office 2007 IME (tiếng Nhật): ngày 10 tháng 12 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2899473
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-116.

Lưu ý: Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành Gói bản ghi dịch vụ 3 cho bộ Microsoft Office 2007cài đặt chuyên biệt trên máy tính. Sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn có thể thấy một cửa sổ bật lên cho biết rằng một web site muốn mở nội dung web trong chế độ được bảo vệ trong Internet Explorer. Xem Cập Nhật thay đổi cách mà Internet Explorer tương tác với tính năng của ứng dụng Microsoft Office để biết thêm chi tiết.

Để biết danh sách đầy đủ các phiên bản bị ảnh hưởng của phần mềm Microsoft Office, hãy xem KB3104540.
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.
Thông tin thêm

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem KB3104540.

Thông tin thay thế bản Cập Nhật bảo mật

Thay thế bản Cập Nhật bảo mật này đã được phát hànhCập Nhật KB2889913.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi thời gian trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 của Office 2007 IME (tiếng Nhật)

Mã định dạng tệpTên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
imecfm.dll.x86imecfm.dll12.0.6652.500089,45620 tháng năm 201105:56
imecfmp.dll.x86imecfmp.dll12.0.6650.5000419,18431 tháng 8 năm 201102:33
imecfmui.exe.x86imecfmui.exe12.0.6652.5000187,76020 tháng năm 201105:56
imenui.exe.x86imenui.exe12.0.6652.500039,79220 tháng năm 201105:56
imepadrs.dll_0003.x86.1041imepadrs.dll12.0.6652.500024,43222 tháng năm 201103:50
imepadsm.dll.x86imepadsm.dll12.0.6652.500038,76820 tháng năm 201105:56
imepadsv.exe.x86imepadsv.exe12.0.6652.5000264,56020 tháng năm 201105:56
imetip.dll.x86imetip.dll12.0.6652.5000671,08820 tháng năm 201105:56
imever.dll.x86imever.dll12.0.6652.500022,38420 tháng năm 201105:56
imjkapi.dll.x86imjkapi.dll12.0.6652.5000173,93620 tháng năm 201105:56
imjp12.IME.x86.1041imjp12.IME12.0.6657.50001,002,80019 ngày năm 201203:24
imjp12k.dll.x86.1041imjp12k.dll12.0.6704.50001,189,04814 tháng 8 năm 201401:06
imjpapi.dll.x86.1041imjpapi.dll12.0.6652.5000965,48820 tháng năm 201105:56
imjpcac.dll.x86.1041imjpcac.dll12.0.6652.5000271,72820 tháng năm 201105:56
imjpcd.dll.x86.1041imjpcd.dll12.0.6652.5000171,88820 tháng năm 201105:56
imjpclst.dll.x86.1041imjpclst.dll12.0.6652.5000632,17620 tháng năm 201105:56
imjpcmld.dll.x86.1041imjpcmld.dll12.0.6652.5000185,20020 tháng năm 201105:56
imjpcmmp.dll.x86.1041imjpcmmp.dll12.0.6652.5000115,56820 tháng năm 201105:56
imjpcmnt.exe.x86.1041imjpcmnt.exe12.0.6735.5000362,68014 tháng mười năm 201503:08
imjpcmws.dll.x86.1041imjpcmws.dll12.0.6652.5000235,37620 tháng năm 201105:56
imjpcus.dll.x86.1041imjpcus.dll12.0.6652.50001,310,57620 tháng năm 201105:56
imjpdapi.dll.x86.1041imjpdapi.dll12.0.6704.5000401,07214 tháng 8 năm 201401:06
imjpdct.exe.x86.1041imjpdct.exe12.0.6652.5000449,90420 tháng năm 201105:56
imjpdctp.dll.x86.1041imjpdctp.dll12.0.6652.500048,49620 tháng năm 201105:56
imjpdsvr.exe.x86.1041imjpdsvr.exe12.0.6704.500069,80814 tháng 8 năm 201401:06
imjpkdic.dll.x86.1041imjpkdic.dll12.0.6652.5000451,95220 tháng năm 201105:56
imjpklmg.exe.x86.1041imjpklmg.exe12.0.6652.500063,85620 tháng năm 201105:56
imjplmp.dll.x86.1041imjplmp.dll12.0.6652.5000915,82420 tháng năm 201105:56
imjpmgr.exe.x86.1041imjpmgr.exe12.0.6652.500071,02420 tháng năm 201105:56
imjppdmg.exe.x86.1041imjppdmg.exe12.0.6652.5000291,18422 tháng năm 201103:50
imjppred.dll.x86.1041imjppred.dll12.0.6652.5000319,85622 tháng năm 201103:50
imjpskey.dll.x86.1041imjpskey.dll12.0.6652.500076,14420 tháng năm 201105:56
imjpskf.dll.x86.1041imjpskf.dll12.0.6652.5000145,26420 tháng năm 201105:56
imjpst.DIC.x86.1041imjpst.DIC12.0.7102.100025,846,05615 tháng 11 năm 201101:08
imjptckt.exe.x86.1041imjptckt.exe12.0.6652.5000226,16020 tháng năm 201105:56
imjptip.dll.x86.1041imjptip.dll12.0.6670.50001,251,40807 tháng 11 năm 201205:52
imjpuex.exe.x86.1041imjpuex.exe12.0.6652.500079,21620 tháng năm 201105:56
imjpuexc.exe.x86.1041imjpuexc.exe12.0.6704.5000274,60814 tháng 8 năm 201401:06
imjputyc.dll.x86.1041imjputyc.dll12.0.6704.5000549,55214 tháng 8 năm 201401:06
mscand20.dll.x86mscand20.dll12.0.6652.5000786,28822 tháng năm 201103:50
imecfm.dll.x64imecfm.dll12.0.6652.5000208,24020 tháng năm 201105:20
imecfmp.dll.x64imecfmp.dll12.0.6606.10001,047,92020 tháng 7 năm 201101:16
imecfmui.exe.x64imecfmui.exe12.0.6652.5000276,84820 tháng năm 201105:20
imenui.exe.x64imenui.exe12.0.6652.500076,65620 tháng năm 201105:20
imepadsm.dll.x64imepadsm.dll12.0.6652.500075,63220 tháng năm 201105:20
imetip.dll.x64imetip.dll12.0.6652.50001,493,36020 tháng năm 201105:20
imever.dll.x64imever.dll12.0.6652.500033,13620 tháng năm 201105:20
imjkapi.dll.x64imjkapi.dll12.0.6652.5000299,37620 tháng năm 201105:20
imjp12.IME.x64.1041imjp12.IME12.0.6657.50001,357,10418 Jan 201212:44
imjp12k.dll.x64.1041imjp12k.dll12.0.6704.50002,104,49614 tháng 8 năm 201401:07
imjpapi.dll.x64.1041imjpapi.dll12.0.6652.50002,077,04020 tháng năm 201105:20
imjpcd.dll.x64.1041imjpcd.dll12.0.6652.5000189,80820 tháng năm 201105:20
imjpcmld.dll.x64.1041imjpcmld.dll12.0.6652.5000780,65620 tháng năm 201105:20
imjpcus.dll.x64.1041imjpcus.dll12.0.6652.50001,409,90420 tháng năm 201105:20
imjpdapi.dll.x64.1041imjpdapi.dll12.0.6704.5000718,00814 tháng 8 năm 201401:07
imjpdct.exe.x64.1041imjpdct.exe12.0.6652.5000745,32820 tháng năm 201105:20
imjpdctp.dll.x64.1041imjpdctp.dll12.0.6652.5000122,73620 tháng năm 201105:20
imjpdsvr.exe.x64.1041imjpdsvr.exe12.0.6704.5000113,84814 tháng 8 năm 201401:07
imjpklmg.exe.x64.1041imjpklmg.exe12.0.6652.5000119,66420 tháng năm 201105:20
imjplmp.dll.x64.1041imjplmp.dll12.0.6652.50001,748,33620 tháng năm 201105:20
imjpmgr.exe.x64.1041imjpmgr.exe12.0.6652.500082,80020 tháng năm 201105:20
imjppdmg.exe.x64.1041imjppdmg.exe12.0.6652.5000928,11220 tháng năm 201105:20
imjppred.dll.x64.1041imjppred.dll12.0.6652.5000691,56820 tháng năm 201105:20
imjptckt.exe.x64.1041imjptckt.exe12.0.6652.5000425,84020 tháng năm 201105:20
imjptip.dll.x64.1041imjptip.dll12.0.6670.50001,932,88007 tháng 11 năm 201205:52
imjpuex.exe.x64.1041imjpuex.exe12.0.6652.500087,92020 tháng năm 201105:20
imjpuexc.exe.x64.1041imjpuexc.exe12.0.6704.50001,000,12014 tháng 8 năm 201401:07
imjputyc.dll.x64.1041imjputyc.dll12.0.6704.5000883,89614 tháng 8 năm 201401:07
mscand20.dll.x64mscand20.dll12.0.6652.50001,283,95220 tháng năm 201105:21

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2899473 - Xem lại Lần cuối: 11/13/2015 19:12:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 Home Use Program, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB2899473 KbMtvi
Phản hồi