Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thông báo lỗi: Không thể đăng nhập bạn do của một giới hạn tài khoản

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:290109
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cài đặt Windows XP Home Edition, bạn được nhắc nhập mật khẩu cho trương mục người quản trị. Sau khi cài đặt đã hoàn tất, bạn chỉ có thể sử dụng các tài khoản Administrator trong chế độ an toàn. Khi bạn sử dụng trương mục người quản trị để đăng nhập vào máy tính ở chế độ bình thường, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:
Không thể đăng nhập bạn do một giới hạn tài khoản
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra vì trương mục người quản trị đã được đặt sang một bên vì vậy mà nó có thể được sử dụng trong chế độ an toàn khi tài khoản chủ sở hữu không phải là có sẵn.
TÌNH TRẠNG
Hành vi này là do thiết kế.
THÔNG TIN THÊM
Trương mục người quản trị không được hiển thị trong tài khoản người dùng trừ khi máy tính trong chế độ an toàn. Để thay đổi mật khẩu cho trương mục người quản trị:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, bấm Tắt máy tính, và sau đó nhấp vào Khởi động lại.
 2. Sau khi máy tính đã hoàn tất các các quyền lực trên tự (bài kiểm tra), nhấn F8, và sau đó nhấp vào Chế độ an toàn.

  LƯU Ý: Nếu bạn gặp khó khăn khi nhận được đơn chế độ an toàn lệnh, nhấn F8 nhiều lần sau khi bạn bật máy tính.
 3. Đăng nhập như người quản trị, hoặc với một tài khoản có Cho phép quản trị viên.
 4. Nhấp vào Bắt đầu, bấm Thiết đặt, bấm Kiểm soát Bảng điều khiển, và sau đó nhấp vào Trương mục người dùng.
 5. Bấm vào các Người quản trị biểu tượng.
 6. Nhấp vào Tạo mật khẩu hoặc Thay đổi mật khẩu của tôi.
 7. Gõ mật khẩu cho tài khoản, và sau đó gõ lại mật khẩu để xác nhận nó.
 8. Gõ một gợi ý để giúp bạn nhớ mật khẩu trong trường hợp mà bạn Quên điều đó đi.
 9. Nhấp vào Tạo mật khẩu hoặc Thay đổi mật khẩu.
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để tạo và đặt cấu hình trương mục người dùng trong Windows XP, nhấp vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
279783 Làm thế nào để: Tạo và đặt cấu hình trương mục người dùng trong Windows XP
Admin WinXP

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 290109 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 00:43:26 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbprb kbmt KB290109 KbMtvi
Phản hồi