Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Làm thế nào để có được SQL Server 2000 service pack mới nhất

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:290211
TÓM TẮT
Microsoft phân phối lỗi trong gói dịch vụ. Dịch vụ gói một sản phẩm mới nhất cho. Gói dịch vụ bao gồm các bản Cập Nhật và có thể bao gồm công cụ quản trị hệ thống, trình điều khiển và thành phần thêm, đó là thuận tiện đóng gói để dễ dàng tải về. Gói dịch vụ được tích lũy. Mỗi gói dịch vụ mới có chứa tất cả các bản sửa lỗi trong service pack trước đó, như cũng như bất kỳ bản sửa lỗi mới. Bạn không cần phải cài đặt một gói dịch vụ trước đó trước khi cài đặt mới nhất. Ví dụ, bạn không cần cài đặt SQL Máy chủ 2000 Service Pack 1 (SP1) trước khi cài đặt dịch vụ SQL Server 2000 Pack 2 (SP2).

SQL Server 2000 service pack được liệt kê trong các phần sau. Mỗi dịch vụ gói phần chứa các mục sau đây:
  • Một liên kết để tải về các gói dịch vụ.
  • Một liên kết đến danh sách sửa chữa chứa danh sách các vấn đề đó cố định trong service pack.
  • Một liên kết đến tập tin ReadMe cho mỗi gói dịch vụ. Các tập tin ReadMe chứa thêm thông tin hữu ích về các gói dịch vụ trong định dạng văn bản thuần.

Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4

Ngày phát hành: 6 tháng 5 năm 2005

Làm thế nào để có được

SQL Server 2000 Service Pack 4 (SP4) có sẵn tại đây Web site của Microsoft:

Sửa danh sách

Để biết thêm chi tiết, bấm vào các số bài viết sau để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
888799Danh sách các lỗi được cố định trong SQL Server 2000 Service Pack 4
888800 Danh sách các lỗi được cố định trong SQL Server 2000 phân tích dịch vụ Service Pack 4

Readme

Có bốn tập tin Readme riêng biệt cho SQL Server 2000 SP4:
  • ReadmeSql2k32asp4.htm: Service Pack 4 cho Microsoft SQL Dịch vụ máy chủ 2000 phân tích
  • ReadmeSql2k32sp4.htm: Service Pack 4 cho Microsoft SQL Các thành phần cơ sở dữ liệu Server 2000
  • ReadmeSql2k32desksp4.htm: Service Pack 4 cho Microsoft SQL Công cụ máy tính để bàn máy chủ 2000 (MSDE 2000)
  • ReadmeSql2k64sp4.htm: Service Pack 4 cho Microsoft SQL Server 2000 (64-bit)

Phụ lục readme

Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
884525Bổ sung vào các tập tin readme SQL Server 2000 Service Pack 4

SQL Server 2000 Service Pack 3a

Ngày phát hành: 19 tháng 5 năm 2003

Chú ý Bởi vì hầu hết những thay đổi được giới thiệu trong SP3a có liên quan đến thiết lập, bạn không cần phải áp dụng SP3a cho trường hợp của SQL Server 2000 hoặc MSDE 2000 mà đã có được nâng cấp để SP3.

Nếu bạn có trường hợp mà có nâng chưa được nâng cấp để SP3, tuy nhiên, bạn nên luôn luôn cấp những trường hợp trực tiếp đến SP3a thay vì của SP3. Nếu bạn có bất kỳ bản sao của SP3 tải các tập tin mà bạn đã có kế hoạch sử dụng để nâng cấp trong tương lai, bạn nên xóa những bản sao và thay vì sử dụng hoặc tải các tập tin SP3a hoặc SP3a ĐĨA CD-ROM.

Các ứng dụng mà phân phối và cài đặt MSDE 2000 nên cài đặt SP3a thay vì của SP3. Trong khi bạn có thể áp dụng SP3a cho trường hợp của SQL Server 2000 SP3 hoặc MSDE 2000 SP3, làm như vậy có ít ảnh hưởng những người trường hợp.

Làm thế nào để có được

SQL Server 2000 Service Pack 3a (SP3a) có sẵn tại các Microsoft Web site sau:

Sửa danh sách

Để biết thêm chi tiết, bấm vào đây số bài viết để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
306908Danh sách các lỗi cố định bởi SQL Server 2000 service pack

Readme

Phụ lục readme

Để biết thêm chi tiết, bấm vào đây số bài viết để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
816502Các tranh mới Readme.htm 3a SQL Server 2000 Service Pack

SQL Server 2000 Service Pack 3

Ngày phát hành: 17 tháng 1 năm 2003

Làm thế nào để có được

SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3) không còn có sẵn. Xin vui lòng cài đặt SP3a thay vào đó.

Sửa danh sách

Để biết thêm chi tiết, bấm vào đây số bài viết để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
306908Danh sách các lỗi cố định bởi SQL Server 2000 service pack

Readme

Nếu bạn đã cài đặt trước SP3, xin vui lòng xem Readme trong gói tải xuống của bạn.

Phụ lục readme

Để biết thêm chi tiết, bấm vào đây số bài viết để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
330022SQL Server 2000 Service Pack 3 Readme.htm bổ sung

SQL Server 2000 Service Pack 2

Ngày phát hành: 30 tháng mười một năm 2001

Sửa danh sách

Để biết thêm chi tiết, bấm vào đây số bài viết để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
306908Danh sách các lỗi cố định bởi SQL Server 2000 service pack

Readme

889552 Mô tả của gói dịch vụ 2 cho SQL Server 2000: 9 tháng 11 năm 2001

SQL Server 2000 Service Pack 1

Ngày phát hành: 12 tháng 6 năm 2001

Làm thế nào để có được

SQL Server 2000 Service Pack 1 (SP1) không còn có sẵn.

Sửa danh sách

Để biết thêm thông tin về các vấn đề cố định bởi SQL Server 2000 Service Pack 1, bấm vào đây các con số bài viết để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
290212Danh sách các lỗi cố định trong SQL Server 2000 Service Pack 1 (1/2)
300538 Danh sách các lỗi cố định trong SQL Server 2000 Service Pack 1 (2/2)

Readme

889553 Mô tả của gói dịch vụ 1 cho SQL Server 2000: 30 tháng 5 năm 2001

Ý kiến về việc này hoặc khác Microsoft SQL Bài viết cơ sở kiến thức máy chủ? Thả chúng tôi một lưu ý tại SQLKB@Microsoft.com.
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
913089Làm thế nào để có được gói dịch vụ mới nhất cho SQL Server 2005
321185 Làm thế nào để xác định phiên bản SQL Server và Ấn bản của bạn
Nếu các tài nguyên được liệt kê trong phần này không giúp bạn giải quyết vấn đề, hoặc nếu bạn gặp các triệu chứng khác nhau từ những người được mô tả trong bài viết này, tìm kiếm cơ sở kiến thức Microsoft cho biết thêm thông tin. Để tìm kiếm cơ sở kiến thức Microsoft, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Tiếp theo, gõ văn bản thông điệp lỗi mà bạn nhận được hoặc một mô tả của vấn đề trong hộp tìm kiếm.

Chú ý Nếu vấn đề không được giải quyết, tiếc là nội dung này không thể giúp đỡ bạn bất kỳ thêm. Vì vậy, bạn có thể muốn hỏi ai đó để được giúp đỡ, hoặc bạn có thể muốn ghé thăm Web site sau của Microsoft:
kbGetSQLServ2000sp1 kbGetSQLServ2000sp2

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Властивості

Ідентифікатор статті: 290211 – останній перегляд: 08/23/2011 09:39:00 – виправлення: 2.0

Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition, Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition

  • kbsqlsetup kbresolve kbfix kbgetsp atdownload kbinfo kbmt KB290211 KbMtvi
Зворотний зв’язок