Sản phẩm đủ điều kiện cho việc nâng cấp Microsoft Office XP

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:290540
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Microsoft Office XP có sẵn trong hai phiên bản, một phiên bản không nâng cấp màbạn có thể cài đặt trên bất kỳ máy tính tương thích, và một phiên bản nâng cấp màđòi hỏi phải là một sản phẩm đủ điều kiện được cài đặt trên máy tính của bạn hoặcrằng chứa trình cài đặt từ vòng loại sản phẩm có sẵn khi bạn chạy chương trình cài đặt.

Bài này liệt kê các sản phẩm đủ điều kiện bạn sử dụng nâng cấpPhiên bản Office XP. Phiên bản không nâng cấp không yêu cầu một sản phẩm đủ điều kiện.

Chú ý Bài viết này không bao gồm nâng cấp thông tin về giấy phép khối lượng, giấy phép mở, thỏa thuận doanh nghiệp và khách hàng chọn (nâng cấp Advantage). Để biết thêm chi tiết về những cung cấp, ghé thăm Web site sau của Microsoft:
THÔNG TIN THÊM
Nói chung là ba quy tắc cho việc nâng cấp lên Office XP:
 • Microsoft văn phòng 97 dãy phòng và dãy phòng Microsoft Office 2000 là những sản phẩm nâng cấp chỉ hợp lệ cho các dãy phòng Office XP.Bạn không thể sử dụng học Ấn bản của văn phòng 97 hoặc Office 2000 là một sản phẩm đủ điều kiện.
 • Sản phẩm độc lập văn phòng 97 và sản phẩm độc lập Office 2000 là hợp lệ nâng cấp sản phẩm cho Office XP đứng một mình-products.*
 • Văn phòng 97 dãy phòng và dãy phòng Office 2000 là hợp lệ nâng cấp sản phẩm cho các sản phẩm độc lập Office XP chỉ nếu sản phẩm độc lập Office XP được bao gồm trong tương ứng văn phòng 97 bộ hoặc Office 2000 bộ *.
* Các ngoại lệ là Microsoft Outlook 2002 và Microsoft nhà xuất bản 2002. Xem phần "Không có đường dẫn nâng cấp cho Outlook 2002" và phần "Nâng cấp giảm giá cho nhà xuất bản 2002" cho biết thêm chi tiết về các sản phẩm.

Danh sách tham dự vòng loại sản phẩm cho các dãy phòng Office XP nâng cấp

Border|phải|200px Đây là danh sách các sản phẩm đủ điều kiện cho các dãy phòng Office XP:
 • Văn phòng 97 chuyên nghiệp
 • Văn phòng 97 chuẩn
 • Văn phòng 97 Small Business Edition Phiên bản 1.0, phiên bản 2.0
 • Văn phòng tiêu chuẩn 2000
 • Văn phòng 2000 Small Business
 • Office 2000 Professional
 • Văn phòng 2000 Premium
 • Nhà phát triển 2000 văn phòng

Danh sách tham dự vòng loại sản phẩm để nâng cấp 2002 truy cập

Border|phải|200px Đây là danh sách các sản phẩm đủ điều kiện để nâng cấp quyền truy cập 2002:
 • Truy cập 97 độc lập
 • Access 2000 độc lập
 • Văn phòng 97 chuyên nghiệp
 • Office 2000 Professional
 • Văn phòng 2000 Premium
 • Nhà phát triển 2000 văn phòng

Danh sách các sản phẩm cho Excel 2002 nâng cấp vòng loại

Border|phải|200px Đây là danh sách các sản phẩm đủ điều kiện để nâng cấp Excel 2002:
 • Excel 97 độc lập
 • Excel 2000 độc lập
 • Văn phòng 97 chuyên nghiệp
 • Văn phòng 97 chuẩn
 • Văn phòng 97 Small Business Edition Phiên bản 1.0, phiên bản 2.0
 • Văn phòng tiêu chuẩn 2000
 • Văn phòng 2000 Small Business
 • Office 2000 Professional
 • Văn phòng 2000 Premium
 • Nhà phát triển 2000 văn phòng

Danh sách các sản phẩm cho FrontPage 2002 nâng cấp vòng loại

Border|phải|200px Đây là danh sách các sản phẩm đủ điều kiện để nâng cấp FrontPage 2002:
 • FrontPage Phiên bản 1.1
 • FrontPage 97 độc lập
 • FrontPage 98 độc lập
 • FrontPage 2000 độc lập
 • Văn phòng 2000 Premium
 • Nhà phát triển 2000 văn phòng

Danh sách tham dự vòng loại sản phẩm để nâng cấp 2002 PowerPoint

Border|phải|200px Đây là danh sách các sản phẩm đủ điều kiện để nâng cấp PowerPoint 2002:
 • PowerPoint 97 độc lập
 • PowerPoint 2000 độc lập
 • Văn phòng 97 chuyên nghiệp
 • Văn phòng 97 chuẩn
 • Văn phòng tiêu chuẩn 2000
 • Office 2000 Professional
 • Văn phòng 2000 Premium
 • Nhà phát triển 2000 văn phòng

Nâng cấp giảm giá cho nhà xuất bản 2002

Không có không có phiên bản nâng cấp riêng biệt Microsoft nhà xuất bản năm 2002.

Nhà xuất bản 2002 bao gồm một phiếu giảm giá cho U.S. $30 thư trong giảm giá. Để đủ điều kiện để giảm giá, bạn phải là một người sử dụng được cấp phép của bất kỳ sau đây:
 • Nhà xuất bản 97
 • Nhà xuất bản 98
 • Nhà xuất bản 2000
 • Văn phòng 97 Small Business (Phiên bản 1.0 hoặc 2,0)
 • Office XP Professional
Cung cấp giảm giá hết hạn 31 tháng 12, 2002. Loại giao dịch này không thể được kết hợp với bất kỳ Microsoft đề nghị nào khác hay một giảm giá.

Danh sách tham dự vòng loại sản phẩm để nâng cấp từ 2002

Border|phải|200px Đây là danh sách các sản phẩm đủ điều kiện để nâng cấp từ 2002:
 • Word 97 độc lập
 • Từ 2000 độc lập

  Chú ý Microsoft Word 2000 được cài đặt như một phần của Microsoft Works Suite 2000 không phải là một sản phẩm đủ điều kiện để nâng cấp cho Microsoft Office XP hoặc Microsoft Word 2002.

 • Văn phòng 97 chuyên nghiệp
 • Văn phòng 97 chuẩn
 • Văn phòng 97 Small Business Edition Phiên bản 1.0, phiên bản 2.0
 • Văn phòng tiêu chuẩn 2000
 • Văn phòng 2000 Small Business
 • Office 2000 Professional
 • Văn phòng 2000 Premium
 • Nhà phát triển 2000 văn phòng

Không có đường dẫn nâng cấp cho Outlook 2002

Đó là không có đường dẫn nâng cấp từ bất kỳ phiên bản trước đó của Microsoft Outlook độc lập, và không có phiên bản nâng cấp của Outlook 2002.
THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
295346Nâng cấp phát hiện không thành công khi bạn nâng cấp lên Office XP
301286 Bạn nhận được một thông báo lỗi "Thiết lập không thể định vị một sản phẩm đủ điều kiện hợp lệ trên máy tính của bạn" khi bạn cài đặt một sản phẩm nâng cấp Office XP
290366 Thiết lập có thể gỡ bỏ phiên bản trước của văn phòng
offxp ĐTC officexp xp acc2002 excel2002 frontpage2002 pt2002 pub2002 wd2002 vượt qua vòng loại nâng cấp 1608 OFFXP

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 290540 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 00:51:51 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbsetup kbmt KB290540 KbMtvi
Phản hồi