lỗi "0x80240017" khi bạn cố gắng cài đặt chuyên biệt một ứng dụng cửa hàng Windows trong Windows RT 8.1, Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2906956
Triệu chứng
Khi bạn cố gắng cài đặt chuyên biệt một ứng dụng cửa hàng Windows trên máy tính đang chạy Windows RT 8.1, Windows 8.1, hoặc Windows Server 2012 R2, cài đặt chuyên biệt không thành công. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi tương tự như sau:
0x80240017
Giải pháp

Thông tin cập nhật

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt chuyên biệt bản cập nhật 2887595. Để biết thêm thông tin về cách tải gói cập nhật rollup này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
2887595 Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 bản Cập Nhật: tháng 11 năm 2013

Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Thông tin thêm
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này đã được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2906956 - Xem lại Lần cuối: 11/22/2016 05:59:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Windows RT 8.1, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2906956 KbMtvi
Phản hồi