Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Trạm kiểm soát bạn tạo sau 8 tháng 9 năm 2001 không khôi phục lại máy tính của bạn

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:290700
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài viết này nói về các sản phẩm mà Microsoft không còn hỗ trợ nữa. Do đó, bài viết này được cung cấp "nguyên bản" và sẽ không được cập nhật.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố gắng khôi phục lại một trạm kiểm soát mà bạn tạo ra Sau 8 tháng 9 năm 2001 trong Windows Millennium Edition, sự phục hồi không hoạt động sau khi bạn khởi động lại máy tính của bạn. Bạn cũng có thể nhận các thông báo lỗi sau:
Khôi phục đã không thành công
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra bởi vì các thuật toán mà là được sử dụng để tính toán điểm kiểm tra tập tin tên không hoạt động sau 8 tháng 9 năm 2001.
GIẢI PHÁP
Microsoft đã phát hành một bản cập nhật mà sửa chữa vấn đề này. Khi bạn cài đặt bản cập nhật này, một trạm kiểm soát được tự động tạo ra. Trạm kiểm soát mà bạn tạo ra trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này không làm việc sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật. Tệp sau có sẵn để tải về từ Microsoft Download Trung tâm:
Để có thêm thông tin về làm thế nào để tải các tập tin hỗ trợ của Microsoft, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được hỗ trợ của Microsoft tập tin từ các dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp phòng ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Phiên bản tiếng Anh bản cập nhật này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date    Time Version   Size   File name  -------------------------------------------------  03/02/2001 8:21 4.90.0.3003 255,552 Smgr.dll 				
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để thêm thông tin về cửa sổ tôi hotfixes, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
295413Thông tin chung về Cập nhật phần mềm Windows Millennium Edition
Khôi phục hệ thống

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 290700 - Xem lại Lần cuối: 08/25/2011 13:08:00 - Bản sửa đổi: 3.0

 • kbproductlink kbhotfixserver kbqfe kbdownload kbgraphxlinkcritical kbprb kbmt KB290700 KbMtvi
Phản hồi