Cách sử dụng Trợ lý Vắng mặt trong Outlook

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Tóm tắt
Bài viết này mô tả cách sử dụng “Trả lời Tự động (Vắng mặt)” và “Trợ lý Vắng mặt”.

Chú ý Tính năng này chỉ khả dụng với tài khoản Exchange được nhiều tổ chức sử dụng. Người dùng gia đình thường không có tài khoản Exchange. Để bật tính năng Trả lời Tự động cho tài khoản không phải là tài khoản Exchange, hãy đi tới phần này: Cách bật Trả lời Tự động trong tài khoản không phải là tài khoản exchange.

Cách bật “Trả lời Tự động (Vắng mặt)” hoặc “Trợ lý Vắng mặt”

Đối với Microsoft Office Outlook 2013 và 2010

 1. Bấm vào tab Tệp, rồi bấm vào tab Thông tin trong menu.

  Ảnh chụp nhanh Menu Tệp trong Outlook

 2. Bấm Trả lời Tự động (Vắng mặt).

  Ảnh chụp nhanh tính năng Vắng mặt trong Outlook 2013
  Chú ý Nếu bạn không thấy tùy chọn này, bạn hiện không sử dụng tài khoản Exchange. Hãy đi đến phần này: Cách bật Trả lời Tự động trong tài khoản không phải là tài khoản exchange.
 3. Trong hộp thoại Trả lời Tự động, chọn hộp kiểm Gửi Trả lời Tự động.
 4. Nếu bạn muốn chỉ định phạm vi ngày và giờ đặt sẵn, hãy chọn hộp kiểm Chỉ gửi trong phạm vi thời gian này. Sau đó, đặt Thời gian bắt đầu, rồi đặt Thời gian kết thúc.
 5. Trong tab Bên trong tổ chức của tôi, nhập thông báo bạn muốn gửi bên trong tổ chức của mình, và trong tab Bên ngoài tổ chức của tôi, nhập thông báo bạn muốn gửi bên ngoài tổ chức của mình.
 6. Bấm OK.
 7. Nếu bạn đã chọn tuỳ chọn "Chỉ gửi trong phạm vi thời gian này" trong bước 4, tính năng Trả lời Tự động (Vắng mặt) sẽ tiếp tục chạy cho tới khi đạt tới ngày và giờ đã đặt cho Thời gian Kết thúc trong bước 5.
  Ngoài ra, Trả lời Tự động (Vắng mặt) sẽ tiếp tục chạy cho tới khi bạn lặp lại bước 1 và chọn tuỳ chọn “Không gửi trả lời tự động”.

Đối với Microsoft Office Outlook 2007

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Trợ lý Vắng mặt.

  Ảnh chụp nhanh tính năng Vắng mặt trong Outlook 2010 và 2007
 2. Trong hộp thoại Trợ lý Vắng mặt, chọn hộp kiểm Gửi trả lời tự động Vắng mặt.
 3. Nếu bạn muốn chỉ định phạm vi ngày và giờ đặt sẵn, hãy chọn hộp kiểm Chỉ gửi trong phạm vi thời gian này. Sau đó, đặt Thời gian bắt đầu, rồi đặt Thời gian kết thúc.
 4. Trong tab Bên trong tổ chức của tôi, nhập thông báo bạn muốn gửi bên trong tổ chức của mình, và trong tab Bên ngoài tổ chức của tôi, nhập thông báo bạn muốn gửi bên ngoài tổ chức của mình.
 5. Bấm OK.
 6. Nếu bạn đã chọn tuỳ chọn "Chỉ gửi trong phạm vi thời gian này" trong bước 4, tính năng Trợ lý Vắng mặt sẽ tiếp tục chạy cho tới khi đạt tới ngày và giờ đã đặt cho Thời gian Kết thúc trong bước 5.
  Ngoài ra, Trợ lý Vắng mặt sẽ tiếp tục chạy cho tới khi bạn lặp lại bước 1 và chọn tuỳ chọn “Không gửi trả lời tự động Vắng mặt”.

Đối với Microsoft Office Outlook 2003

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Trợ lý Vắng mặt.

  Ảnh chụp nhanh tính năng Vắng mặt trong Outlook 2003
 2. Trong hộp thoại Trợ lý Vắng mặt, bấm vào Hiện tôi vắng mặt tại Cơ quan.
 3. Trong hộp Trả lời Tự động chỉ một lần cho từng người gửi bằng văn bản sau, nhập thông báo bạn muốn gửi trong khi bạn vắng mặt.
 4. Bấm OK.
 5. Trợ lý Vắng mặt sẽ tiếp tục chạy cho tới khi bạn lặp lại bước 1 và chọn tuỳ chọn “Hiện tôi đang ở Cơ quan”.
Cách bật Trả lời Tự động trong tài khoản không phải tài khoản exchange

Tính năng “Trả lời Tự động (Vắng mặt)” hoặc “Trợ lý Vắng mặt” không khả dụng trên các tài khoản không phải tài khoản Exchange chẳng hạn như Outlook.com (trước kia là Hotmail), POP3, IMAP.

Tuy nhiên, bạn có thể kết hợp mẫu email trong Outlook với các quy tắc của Outlook để mô phỏng chức năng của tính năng “Trả lời Tự động (Vắng mặt)”. Để biết thêm thông tin, hãy xem các bài viết sau:

Thông tin thêm

Cách xác định xem bạn có đang sử dụng tài khoản Exchange không

Đối với Outlook 2013, Outlook 2010 và Outlook 2007

Trong Outlook, hãy kiểm tra thanh trạng thái. Nếu bạn đang sử dụng tài khoản Exchange, thanh trạng thái hiển thị "Đã kết nối với Microsoft Exchange".

Xác định xem bạn có đang sử dụng Ảnh chụp nhanh tài khoản Exchange không

Đối với Outlook 2003

Trên menu Công cụ, bấm Tài khoản Email, bấm Xem hoặc Thay đổi Tài khoản Email Hiện tại, rồi kiểm tra loại tài khoản mà bạn đang sử dụng.


Đối với Outlook 2003, xác định xem bạn có đang sử dụng tài khoản Exchange không

Cách quản lý thư email bằng cách sử dụng các quy tắc
Outlook 2013 và Outlook 2010: Quản lý thư bằng cách sử dụng các quy tắc

Outlook 2007: Quản lý thư bằng cách sử dụng các quy tắc

Outlook 2003: Giới thiệu về quản lý thư bằng quy tắc

Out of Office Assistant Automatic Replies Outlook 2003 2007 2010 2013
Thuộc tính

ID Bài viết: 290846 - Xem lại Lần cuối: 11/10/2015 14:59:00 - Bản sửa đổi: 10.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003

 • kbhowto kbcip KB290846
Phản hồi