Câu hỏi thường gặp về siêu liên kết trong Word

Đối với phiên bản Microsoft Word 97 của bài viết này, hãy xem 159940.
Đối với phiên bản Microsoft Word 98 Macintosh Edition của bài viết này, hãy xem 182343.
Đối với phiên bản Microsoft Word 2000 của bài viết này, hãy xem 211955.
Tóm tắt
Bài viết này trả lời các câu hỏi thường gặp về cách tạo và sử dụng siêu liên kết trong Microsoft Word 2002 và các phiên bản Word mới hơn.
Thông tin thêm

Khi tôi nhập địa chỉ tệp có dấu cách, Word sẽ thay thế địa chỉ đó bằng một siêu liên kết sau khi tôi nhấn PHÍM CÁCH. Làm cách nào để nhập xong địa chỉ có bao gồm dấu cách trước khi Word chuyển đổi địa chỉ đó thành siêu liên kết?

Để đảm bảo Word sẽ nhận dạng địa chỉ có bao gồm dấu cách là một siêu liên kết, hãy đưa địa chỉ đó vào dấu ngoặc kép. Nếu địa chỉ không được đưa vào dấu ngoặc kép, Word sẽ tạo siêu liên kết khi bạn nhấn PHÍM CÁCH.

Làm cách nào để tắt siêu liên kết tự động?

Để tắt siêu liên kết tự động, hãy làm theo các bước sau, sao cho phù hợp với phiên bản Word mà bạn đang chạy:
 • Trong Microsoft Office Word 2010 và 2013, hãy làm theo các bước sau:  
  1. Trên menu Tệp, bấm Tuỳ chọn.
  2. Bấm Soát lỗi, sau đó bấm Tuỳ chọn Tự Sửa.
  3. Trên tab Tự Định dạng khi bạn nhập và trên tab Tự Định dạng, bấm để bỏ chọn hộp kiểm Đường dẫn Internet và mạng có siêu liên kết, sau đó bấm OK.
  4. Bấm OK để đóng hộp thoại Tuỳ chọn Word.
 • Trong Microsoft Office Word 2007, hãy làm theo các bước sau:
  1. Bấm Nút Microsoft Office, sau đó bấm Tuỳ chọn Word.
  2. Bấm Soát lỗi, sau đó bấm Tuỳ chọn Tự Sửa.
  3. Trên tab Tự Định dạng khi bạn nhập và trên tab Tự Định dạng, bấm để bỏ chọn hộp kiểm Đường dẫn Internet và mạng có siêu liên kết, sau đó bấm OK.
  4. Bấm OK để đóng hộp thoại Tuỳ chọn Word.
 • Trong Microsoft Office Word 2003 và trong Microsoft Word 2002, hãy làm theo các bước sau:
  1. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn Tự Sửa.
  2. Trên tab Tự Định dạng khi bạn nhập và trên tab Tự Định dạng, bấm để bỏ chọn hộp kiểm Đường dẫn Internet và mạng có siêu liên kết.
  3. Bấm OK.

Làm cách nào để thay đổi văn bản hoặc hình ảnh hiển thị của siêu liên kết sau khi đã được tạo?

Bạn có thể thay đổi văn bản hoặc hình ảnh hiển thị của siêu liên kết giống với cách với bạn sửa bất kỳ văn bản hoặc hình ảnh nào trong tài liệu.

Để vào siêu liên kết, hãy nhấn và giữ CTRL, sau đó bấm vào siêu liên kết.

Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
279090 Không thể bấm để kích hoạt siêu liên kết

Làm cách nào để xóa siêu liên kết mà không làm mất văn bản hoặc hình ảnh hiển thị?

Để xóa một siêu liên kết mà không làm mất văn bản hoặc hình ảnh hiển thị, hãy bấm chuột phải vào siêu liên kết, sau đó bấm Xóa Siêu liên kết.

Để xóa tất cả siêu liên kết trong tài liệu, hãy nhấn CTRL+A để chọn toàn bộ tài liệu rồi nhấn CTRL+SHIFT+F9.

Chú ý Thực hiện thao tác này sẽ chuyển đổi tất cả các trường, mà không chỉ siêu liên kết, thành văn bản thuần túy.

Làm cách nào để thay đổi Bộ định vị Tài nguyên Đồng nhất (URL) cơ bản cho siêu liên kết?

Để thay đổi URL cơ bản cho siêu liên kết, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm chuột phải vào văn bản hoặc hình ảnh siêu liên kết, sau đó bấm Chỉnh sửa Siêu liên kết.
 2. Trong hộp thoại Chỉnh sửa Siêu liên kết, nhập hoặc chọn URL từ hộp Nhập tên tệp hoặc trang web.
 3. Bấm OK.

Làm cách nào để tạo siêu liên kết tới các vị trí trong cùng một tài liệu?

Để tạo siêu liên kết tới một vị trí trong cùng một tài liệu, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:
 • Sử dụng thao tác kéo và thả. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Lưu tài liệu.
  2. Chọn từ, cụm từ hoặc hình ảnh bạn muốn sử dụng làm đích đến của siêu liên kết.
  3. Bấm chuột phải và giữ nút chuột trong khi kéo lựa chọn đến vị trí mới; sau đó nhả nút chuột.
  4. Bấm Tạo Siêu liên kết Ở đây.
 • Tạo dấu trang rồi tạo một liên kết. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau, sao cho phù hợp với phiên bản Word mà bạn đang chạy:
  • Trong Word 2007 và trong Word 2010 và 2013, hãy làm theo các bước sau: 
   1. Lưu tài liệu.
   2. Chọn văn bản hoặc hình ảnh bạn muốn sử dụng làm đích đến của siêu liên kết.
   3. Bấm vào tab Chèn.
   4. Trong nhóm Liên kết, bấm Dấu trang.
   5. Trong hộp Tên dấu trang, nhập tên duy nhất cho dấu trang, sau đó bấm Thêm.
   6. Di chuyển điểm chèn tới vị trí trong tài liệu nơi bạn muốn tạo siêu liên kết.
   7. Bấm vào Siêu liên kết trong nhóm Liên kết.
   8. Bấm Dấu trang.
   9. Trong hộp thoại Chọn Vị trí trong Tài liệu, chọn dấu trang bạn muốn sử dụng làm siêu liên kết đích, sau đó bấm OK.
   10. Bấm OK để đóng hộp thoại Chèn Siêu liên kết.
  • Trong Word 2003 và trong Word 2002, hãy làm theo các bước sau:
   1. Lưu tài liệu.
   2. Chọn văn bản hoặc hình ảnh bạn muốn sử dụng làm đích đến của siêu liên kết.
   3. Trên menu Chèn, bấm Dấu trang.
   4. Trong hộp Tên dấu trang, nhập tên duy nhất cho dấu trang, sau đó bấm Thêm.
   5. Di chuyển điểm chèn tới vị trí trong tài liệu nơi bạn muốn tạo siêu liên kết.
   6. Trên menu Chèn, bấm Siêu liên kết.
   7. Bấm Dấu trang.
   8. Trong hộp thoại Chọn Vị trí trong Tài liệu, chọn dấu trang bạn muốn sử dụng làm siêu liên kết đích, sau đó bấm OK.
   9. Bấm OK lần nữa.

Sự khác biệt giữa siêu liên kết tương đối và siêu liên kết tuyệt đối là gì?

Siêu liên kết tuyệt đối sử dụng địa chỉ đầy đủ của tài liệu đích. Siêu liên kết tương đối sử dụng địa chỉ tương đối với địa chỉ của tài liệu chứa. Đây cũng được gọi là cơ sở siêu liên kết.

Ví dụ: giả sử một tài liệu có địa chỉ sau:
C:\My Documents\1999 report.doc
Tài liệu này có siêu liên kết tuyệt đối và tương đối tới tài liệu có địa chỉ đầy đủ sau (và siêu liên kết tuyệt đối):
C:\My Documents\April\Sales.doc
Siêu liên kết tương đối chỉ chứa địa chỉ tương đối tới Sales.doc. Địa chỉ tương đối như sau:
April\Sales.doc
Sử dụng liên kết tương đối nếu bạn muốn di chuyển hoặc sao chép các tệp tới vị trí khác, chẳng hạn như máy chủ Web.

Khi tôi bấm vào siêu liên kết trong Word, tôi nhận được thông báo cho biết không có chương trình nào được đăng ký để mở tệp. Tôi cần làm gì để mở tệp?

Bạn nhận được thông báo này khi Windows không thể tìm thấy chương trình được liên kết với loại tài liệu được chỉ định trong đường dẫn siêu liên kết. Thông tin này được mã hóa trong phần mở rộng của địa chỉ siêu liên kết.

Để xem siêu liên kết, hãy bật tùy chọn Mẹo Công cụ, sau đó đặt con trỏ chuột lên siêu liên kết.

Để tìm tùy chọn Mẹo Công cụ, hãy sử dụng một trong các quy trình sau, sao cho phù hợp với phiên bản Word mà bạn đang chạy:
 • Trong Word 2010 và 2013, bấm Tệp, bấm Tùy chọn, sau đó bấm Hiển thị.
 • Trong Word 2007, bấm Nút Microsoft Office, bấm Tuỳ chọn Word rồi bấm Hiển thị.
 • Trong Word 2003 và trong Word 2002, bấm Tùy chọn trên menu Công cụ, sau đó bấm vào tab Xem.
Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt chương trình được liên kết với loại tài liệu được chỉ định trong siêu liên kết.

Phần mở rộng tên tệp là nhóm các ký tự theo sau dấu chấm cuối cùng trong địa chỉ. Bảng sau liệt kê một số loại tài liệu Office và phần mở rộng tên tệp của chúng.
Loại tài liệuPhần mở rộng tên tệp trong Office 2003 và trong các phiên bản Office mới hơnPhần mở rộng tên tệp trong các chương trình Office 2007
Cơ sở dữ liệu Microsoft Access.mdb.accdb
Sổ làm việc Microsoft Excel.xls.xlsx, .xlsm, .xlsb
Bản trình bày Microsoft PowerPoint.pot.potx, .potm
Ấn bản Microsoft Publisher.pub.pub
Tài liệu Microsoft Word.doc.docx, .docm
hyperlink field hypertext hyper link html space inf
Thuộc tính

ID Bài viết: 291182 - Xem lại Lần cuối: 11/29/2013 21:37:00 - Bản sửa đổi: 11.0

Microsoft Word 2013, Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbexpertisebeginner kbFAQ kbhowto kbweb KB291182
Phản hồi