Cách định vị, di chuyển hoặc sao lưu tệp (.pst) trong thư mục cá nhân của bạn trong Outlook

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Để biết phiên bản Microsoft Outlook 2000 (IMO) của bài viết này, xem 257831.
Để biết phiên bản Microsoft Outlook 98 (IMO) của bài viết này, xem 257836.
Để biết phiên bản Microsoft Outlook 97 của bài viết này, xem 197124.
Tóm tắt
Bài viết này mô tả cách di chuyển tệp (.pst) của thư mục cá nhân sang vị trí khác trên ổ đĩa cứng của bạn.

Chú ý Di chuyển tệp .pst sang một chia sẻ qua mạng không được hỗ trợ.

Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
297019 Tệp trong thư mục cá nhân không được hỗ trợ qua liên kết LAN hoặc WAN
Thông tin thêm
Sử dụng quy trình trong phần này để di chuyển tệp .pst.

Cách xác định tên và vị trí của tệp trong thư mục cá nhân

Microsoft Outlook 2010
 1. Khởi động Outlook 2010.
 2. Bấm vào tab Tệp trong Ruy băng, sau đó bấm vào tab Thông tin trong menu.
 3. Bấm vào tab Thiết đặt Tài khoản.
 4. Bấm lại vào Thiết đặt Tài khoản.
 5. Bấm vào Tệp Dữ liệu.

  Ghi đường dẫn và tên tệp của tệp .pst của bạn. Ví dụ: C:\Exchange\Mailbox.pst cho biết tệp .pst có tên là Mailbox.pst và được đặt trong thư mục Exchange trên ổ C.
 6. Bấm vào Đóng, bấm vào OK, rồi bấm vào Thoát và Đăng xuất trên menu Tệp để thoát Outlook.
Microsoft Office Outlook 2002 tới Microsoft Office Outlook 2007
 1. Khởi động Outlook.
 2. Trên menu Công cụ, bấm vào Tuỳ chọn.
 3. Trên tab Thiết lập Thư, bấm vào nút Tệp Dữ liệu.
 4. Ghi đường dẫn và tên tệp của tệp .pst của bạn. Ví dụ: C:\Exchange\Mailbox.pst cho biết tệp .pst có tên là Mailbox.pst và được đặt trong thư mục Exchange trên ổ C.
 5. Bấm vào Đóng, bấm vào OK, sau đó bấm vào Thoát và Đăng xuất trên menu Tệp để thoát Outlook.

Cách sao chép tệp trong thư mục cá nhân của bạn

 1. Trên menu Bắt đầu, trỏ tới Chương trình, sau đó bấm vào Windows Explorer.
 2. Duyệt qua các tệp tới vị trí của tệp .pst của bạn.
 3. Sao chép tệp .pst vào vị trí mong muốn.
Để biết thêm thông tin về cách sao chép tệp hoặc thư mục, thực hiện theo các bước sau:
 1. Bấm vào nút Bắt đầu, sau đó bấm vào Trợ giúp.
 2. Bấm vào tab Tìm kiếm, sau đó nhập sao chép.
 3. Trong hộp Chọn Chủ đề cần hiển thị, bấm vào Sao chép hoặc di chuyển tệp hoặc thư mục.

Cách trỏ Outlook tới tệp trong thư mục cá nhân mới của bạn

Microsoft Outlook 2010
 1. Mở Outlook 2010.
 2. Bấm vào tab Tệp trên Ruy băng, sau đó bấm vào tab Thông tin trên menu.
 3. Bấm vài tab Thiết đặt Tài khoản, sau đó bấm lại vào Thiết đặt Tài khoản.
 4. Trên tab Tệp Dữ liệu, bấm vào Thêm.
 5. Trong Lưu theo loại, chọn Tệp Dữ liệu Outlook (*.pst).
 6. Tìm vị trí mới của tệp .pst của bạn, sau đó bấm vào OK.
 7. Chọn tệp .pst, sau đó bấm vào Đặt làm Mặc định.
 8. Nếu đây là vị trí gửi email mặc định, bạn sẽ nhận được thông báo sau:
  Bạn đã thay đổi vị trí gửi thư mặc định cho email. Thao tác này sẽ thay đổi vị trí của Hộp thư đến, Lịch và các thư mục khác của bạn. Thay đổi này sẽ có hiệu lực vào lần tới bạn khởi động Outlook.

  Bấm OK.
 9. Bấm vào tệp .pst đã được xác định trong bước 4 trong phần "Cách xác định Tên và Vị trí của Tệp trong Thư mục Cá nhân của bạn", sau đó bấm Xoá để xoá tệp .pst cục bộ khỏi hồ sơ của bạn.
 10. Bấm Có, bấm Đóng, sau đó bấm OK để đóng tất cả các hộp thoại.
 11. Trên menu Tệp, bấm Thoát.
 12. Khởi động lại Outlook.

  Hồ sơ của bạn giờ trỏ tới tệp .pst ở vị trí mới. Outlook mở tệp .pst mới và giờ đây bạn có thể xoá tệp .pst khỏi vị trí cũ. 
Microsoft Office Outlook 2003 và Microsoft Office Outlook 2007
 1. Mở Outlook.
 2. Trên menu Công cụ, bấm vào Tuỳ chọn.
 3. Trên tab Thiết lập Thư, bấm vào nút Tài khoản email ngay cả khi bạn chưa chỉ định tài khoản email.
 4. Trên tab Tệp Dữ liệu, bấm vào Thêm.
 5. Bấm vào Tệp trong Thư mục Cá nhân của Office Outlook (.pst), sau đó bấm OK.
 6. Tìm vị trí mới của tệp .pst của bạn, sau đó bấm OK hai lần.
 7. Bấm vào Đặt làm Mặc định.
 8. Nếu đây là vị trí gửi email mặc định, bạn sẽ nhận được thông báo sau:

  Bạn đã thay đổi vị trí gửi thư mặc định cho email. Thao tác này sẽ thay đổi vị trí của Hộp thư đến, Lịch và các thư mục khác của bạn. Thay đổi này sẽ có hiệu lực vào lần tới bạn khởi động Outlook.

  Bấm OK.
 9. Bấm vào tệp .pst đã được xác định trong bước 4 trong phần "Cách xác định tên và vị trí của tệp trong thư mục cá nhân của bạn", sau đó bấm Xoá để xoá tệp .pst cục bộ khỏi hồ sơ của bạn.
 10. Bấm Có, bấm Đóng, sau đó bấm OK để đóng tất cả các hộp thoại.
 11. Trên menu Tệp, bấm Thoát.
 12. Khởi động lại Outlook.

  Nếu .pst là vị trí gửi thư mặc định của bạn, bạn sẽ nhận được thông báo sau:
  Vị trí thư được gửi tới đã thay đổi đối với hồ sơ người dùng này. Để hoàn tất thao tác này, bạn phải sao chép nội dung của thư mục Outlook cũ sang thư mục Outlook mới. Để biết thêm thông tin về cách hoàn tất thay đổi vị trí gửi thư của bạn, xem Trợ giúp của Microsoft Outlook. Một số lối tắt trên Thanh Outlook có thể không còn hoạt động. Bạn có muốn Outlook tạo lại lối tắt của bạn không? Tất cả lối tắt bạn đã tạo sẽ bị xoá.  
  Bấm vào Có để Outlook cập nhật lối tắt trên Thanh Outlook để chúng trỏ tới vị trí tệp .pst mới hoặc bấm vào Không để giữ nguyên lối tắt cho tệp .pst cục bộ ban đầu của bạn.  

  Hồ sơ của bạn giờ trỏ tới tệp .pst ở vị trí mới. Outlook mở tệp .pst mới và giờ đây bạn có thể xoá tệp .pst khỏi vị trí cũ. 
Microsoft Office Outlook 2002
 1. Mở Outlook.
 2. Trên menu Công cụ, bấm vào Tuỳ chọn.
 3. Trên tab Thiết lập Thư, bấm vào nút Tài khoản email ngay cả khi bạn chưa chỉ định tài khoản email.
 4. Bấm để chọn hộp kiểm Xem hoặc thay đổi tài khoản email hiện tại, sau đó bấm Tiếp theo.
 5. Bấm vào nút Tệp Dữ liệu Mới của Outlook.
 6. Trong Loại dung lượng lưu trữ, bấm tệp trong Thư mục Cá nhân (.pst), sau đó bấm vào OK.
 7. Duyệt qua thư mục tới vị trí mới của tệp .pst của bạn, sau đó bấm OK hai lần.
 8. Trong danh sách Gửi email mới tới vị trí sau, bấm vào tệp Thư mục Cá nhân vừa được thêm vào, rồi bấm Kết thúc.
 9. Nếu đây là vị trí gửi email mặc định của bạn, bạn sẽ nhận được thông báo sau:
  Bạn đã thay đổi vị trí gửi mặc định cho email của mình. Thao tác này sẽ thay đổi vị trí của Hộp thư đến, Lịch và các thư mục khác của bạn. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực vào lần tới bạn khởi động Outlook.
  Bấm OK.
 10. Trên tab Thiết lập Thư, bấm vào nút Tệp Dữ liệu.
 11. Bấm để chọn tệp .pst được xác định trong bước 4 trong phần "Cách xác định tên và vị trí của tệp trong thư mục cá nhân của bạn", sau đó bấm Xoá để xoá tệp .pst cục bộ khỏi hồ sơ của bạn.
 12. Bấm Đóng, rồi bấm OK để đóng tất cả hộp thoại.
 13. Trên menu Tệp, bấm Thoát.
 14. Khởi động lại Outlook.

  Nếu .pst là vị trí gửi thư mặc định của bạn, bạn sẽ nhận được thông báo sau: 
  Vị trí phát thư đã thay đổi đối với hồ sơ người dùng này. Để hoàn tất thao tác này, bạn phải sao chép nội dung của thư mục Outlook cũ sang thư mục Outlook mới. Để biết thêm thông tin về cách hoàn tất thay đổi vị trí gửi thư của bạn, xem Trợ giúp của Microsoft Outlook. Một số lối tắt trên Thanh Outlook có thể không còn hoạt động. Bạn có muốn Outlook tạo lại lối tắt của bạn không? Tất cả lối tắt bạn đã tạo ra sẽ bị xoá. 
  Bấm Có để Outlook cập nhật lối tắt trên Thanh Outlook để chúng trỏ tới vị trí tệp .pst mới hoặc bấm vào Không để để lại lối tắt cho tệp .pst cục bộ ban đầu của bạn.  

  Hồ sơ của bạn giờ trỏ tới tệp .pst ở vị trí mới. Outlook mở tệp .pst mới và giờ đây bạn có thể xoá tệp .pst khỏi vị trí cũ. 

 
OfficeKBHowTo OL2K OL2007
Thuộc tính

ID Bài viết: 291636 - Xem lại Lần cuối: 12/02/2013 15:46:00 - Bản sửa đổi: 5.0

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2010

 • kbhowto kbinfo KB291636
Phản hồi