Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Microsoft Security Advisory: Cập Nhật cho các lỗ hổng trong Adobe Flash Player trong Internet Explorer: 14 tháng 1 năm 2014

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2916626
GIỚI THIỆU
Microsoft đã phát hành một cố vấn về vấn đề này cho các chuyên gia CNTT an ninh Microsoft. Cố vấn an ninh chứa thông tin liên quan đến an ninh bổ sung. Để xem cố vấn an ninh, hãy vào web site Microsoft sau đây:
Thông tin thêm

Vấn đề với bản Cập Nhật bảo mật này

 • Windows Update sẽ không cung cấp bản Cập Nhật bảo mật này để máy tính dựa trên Windows RT cho đến khi Cập Nhật 2808380 được cài đặt chuyên biệt. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  2808380 Windows RT dựa trên thiết bị không thể tải về bản cập nhật phần mềm hoặc ứng dụng Windows cửa hàng
Giải pháp
Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Trung tâm Tải xuống Microsoft:

Cập Nhật cho Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1 (KB2916626)

 Tải về Tải về gói Windows8.1-KB2916626-x86.msu bây giờ.

Cập Nhật cho Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1 x 64 dựa trên hệ thống (KB2916626)

 Tải về Tải về gói Windows8.1-KB2916626-x64.msu bây giờ.

Cập Nhật cho Internet Explorer Flash Player cho Windows 8 (KB2916626)

 Tải về Tải về gói Windows8-RT-KB2916626-x86.msu bây giờ.

Cập Nhật cho Internet Explorer Flash Player cho Windows 8 x 64 dựa trên hệ thống (KB2916626)

 Tải về Tải về gói Windows8-RT-KB2916626-x64.msu bây giờ.

Cập Nhật cho Internet Explorer Flash Player cho Windows Server 2012 R2 (KB2916626)

 Tải về Tải về gói Windows8.1-KB2916626-x64.msu bây giờ.

Cập Nhật cho Internet Explorer Flash Player cho Windows Server 2012 (KB2916626)

 Tải về Tải về gói Windows8-RT-KB2916626-x64.msu bây giờ.

Ngày phát hành: 14 tháng 1 năm 2014

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tập tin hỗ trợ của Microsoft, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách nhận tập tin hỗ trợ Microsoft từ các bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét tập tin này để kiểm tra vi-rút. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện virus mới nhất có sẵn vào ngày mà tập tin được đăng. Tập tin này được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi không được phép đối với tập tin.
Thông tin cập nhật

Phát hiện và triển khai các công cụ và hướng dẫn

Trung tâm bảo mật

Bạn có thể quản lý các bản cập nhật phần mềm và an ninh mà bạn phải triển khai máy chủ, máy tính để bàn và các hệ thống điện thoại di động trong tổ chức của bạn. Để biết thêm chi tiết, xem các TechNet cập nhật quản lý trung tâm. Các web site Microsoft TechNet an ninh cung cấp các thông tin bổ sung về bảo mật trong sản phẩm của Microsoft.

Cập Nhật bảo mật có sẵn từ Microsoft UpdateWindows Update. Cập Nhật bảo mật cũng có sẵn từ các Trung tâm Tải xuống Microsoft. Bạn có thể tìm thấy bản Cập Nhật bảo mật dễ dàng nhất bằng cách làm một tra cứu từ khóa cho "Cập Nhật bảo mật."

Bạn có thể tải về Cập Nhật bảo mật từ các Microsoft Update Catalog. Danh mục cập nhật Microsoft cung cấp một cửa hàng có thể tra cứu Nội dung được thực hiện thông qua Windows Update và Microsoft Update. Điều này bao gồm Cập Nhật bảo mật, trình điều khiển và gói bản ghi dịch vụ. Để biết thêm thông tin về Microsoft Update Catalog, hãy xem các Microsoft Update danh mục câu hỏi thường gặp.

Phát hiện và triển khai hướng dẫn

Microsoft cung cấp phát hiện và hướng dẫn triển khai cho Cập Nhật bảo mật. Hướng dẫn này có chứa các khuyến nghị và thông tin mà có thể giúp các chuyên gia CNTT hiểu làm thế nào để sử dụng nhiều công cụ để phát hiện và triển khai các bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm thông tin, hãy xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 961747.

Microsoft Baseline Security phân tích

Microsoft Baseline Security phân tích (MBSA) cho phép các quản trị viên quét hệ thống địa phương và từ xa cho thiếu Cập Nhật bảo mật và phổ biến an ninh misconfigurations. Để biết thêm thông tin, hãy xem Microsoft Baseline Security phân tích.

Bảng dưới đây cung cấp phát hiện MBSA tóm tắt cho bản Cập Nhật bảo mật này.
Phần mềmMBSA
Windows 8 và Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit Không
Windows 8 và Windows 8.1 cho 64-bit hệ thốngKhông
Windows Server 2012 và R2 Windows Server 2012Không
Lưu ý: Khách hàng sử dụng phần mềm di sản mà không được hỗ trợ bởi phiên bản mới nhất của MBSA, Microsoft Update, và Windows Server Cập Nhật bản ghi dịch vụ nên xem phần "Hỗ trợ sản phẩm di sản" của Microsoft Baseline Security phân tích. Ở đây, họ sẽ tìm thấy thông tin về làm thế nào để tạo an ninh toàn diện Cập Nhật phát hiện bằng cách sử dụng công cụ di sản.

Windows Server Cập Nhật bản ghi dịch vụ

Windows Server Cập Nhật bản ghi dịch vụ (WSUS) cho phép thông tin quản trị viên công nghệ triển khai các bản cập nhật mới nhất sản phẩm Microsoft để máy tính đang chạy Windows. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để triển khai bản Cập Nhật bảo mật bằng cách sử dụng Windows Server Cập Nhật bản ghi dịch vụ, hãy xem bài viết Microsoft TechNet sau đây:

hệ thống quản lí máy chủ

Bảng dưới đây cung cấp máy chủ quản lý hệ thống Microsoft (SMS) phát hiện và triển khai tóm tắt cho bản Cập Nhật bảo mật này.
Phần mềmTin thư thoại SMS 2003 với ITMUQuản lý cấu hình Trung tâm hệ thống
Windows 8 và Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit Không
Windows 8 và Windows 8.1 cho 64-bit hệ thốngKhông
Windows Server 2012 và R2 Windows Server 2012Không
Lưu ý: Microsoft ngưng hỗ trợ cho tin thư thoại SMS 2.0 ngày 12 tháng 4 năm 2011. Đối với tin thư thoại SMS 2003, Microsoft cũng ngưng hỗ trợ cho bảo mật Cập nhật hàng tồn kho công cụ (SUIT) ngày 12 tháng 4 năm 2011. Khách được khuyến khích để nâng cấp lên Quản lý cấu hình Trung tâm hệ thống. Cho khách hàng còn lại trên tin thư thoại SMS 2003 Service Pack 3, các Hàng tồn kho công cụ cho Microsoft Update (ITMU) cũng là một lựa chọn.

Cho năm 2003 SMS, SMS 2003 tồn kho công cụ cho Microsoft Update (ITMU) có thể được sử dụng bằng tin thư thoại SMS để phát hiện các Cập Nhật bảo mật được cung cấp bởi Microsoft Update và đó được hỗ trợ bởi Windows Server Cập Nhật bản ghi dịch vụ. Để biết thêm chi tiết về tin thư thoại SMS 2003 ITMU, xem Tin thư thoại SMS 2003 tồn kho công cụ cho Microsoft Update. Để biết thêm chi tiết về tin thư thoại SMS công cụ quét, xem Tin thư thoại SMS 2003 Cập nhật phần mềm quét công cụ. Xem thêm Tải về cho hệ thống quản lí Server 2003.

Quản lý cấu hình Trung tâm hệ thống sử dụng WSUS 3.0 cho phát hiện của bản Cập Nhật. Để biết thêm thông tin, hãy xem Trung tâm hệ thống.

Thông tin chi tiết, xin xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 910723: Tóm tắt danh sách hàng tháng phát hiện và triển khai hướng dẫn bài viết.

Cập Nhật khả năng tương hợp về sau Evaluator và bộ công cụ tương hợp về sau ứng dụng

Bản Cập Nhật thường xuyên viết thư cho cùng một tập tin và cài đặt chuyên biệt sổ kiểm nhập được yêu cầu cho ứng dụng của bạn để chạy. Điều này có thể kích hoạt sự không tương hợp về sau và tăng thời gian là cần thiết để triển khai bản Cập Nhật bảo mật. Bạn có thể sắp xếp các thử nghiệm và xác nhận thông tin cập nhật Windows chống lại ứng dụng đã cài đặt chuyên biệt bằng cách sử dụng các Bản Cập Nhật tương hợp về sau Evaluator thành phần được bao gồm trongBộ công cụ tương hợp về sau ứng dụng.

Bộ công cụ tương hợp về sau ứng dụng (ACT) chứa các công cụ cần thiết và các tài liệu để đánh giá và giảm vấn đề tương hợp về sau ứng dụng trước khi bạn triển khai Windows Vista, Windows Update, Microsoft Security Update hoặc phiên bản mới của Windows Internet Explorer trong môi trường của bạn.

Triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Windows 8 và Windows 8.1 (mọi phiên bản)

Tham khảo bảng
Bảng dưới đây chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này. Bạn có thể tìm thêm thông tin tại phụ "Triển khai thông tin" trong phần này.
Triển khaiThông tin
cài đặt chuyên biệt mà không đòi hỏi người dùng can thiệpCho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 8:
Windows8-RT-KB2916626-x86.msu/yên tĩnh
Cho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows 8:
Windows8-RT-KB2916626-x64.msu/yên tĩnh
Cho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 11 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 8.1:
Windows8.1-KB2916626-x86.msu/yên tĩnh
Cho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 11 trên tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows 8.1:
Windows8.1-KB2916626-x64.msu/yên tĩnh
cài đặt chuyên biệt mà không cần khởi động lạiCho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 8:
Windows8-RT-KB2916626-x86.msu/yên tĩnh /norestart
Cho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên tất cả các hỗ trợ xx64 dựa trên các phiên bản của Windows 8:
Windows8-RT-KB2916626-x64.msu/yên tĩnh /norestart
Cho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 11 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 8.1:
Windows8.1-KB2916626-x86.msu/yên tĩnh /norestart
Cho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 11 trên tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows 8.1:
Windows8.1-KB2916626-x64.msu/yên tĩnh /norestart
Thông tin thêmXem phụ "phát hiện và triển khai các công cụ và hướng dẫn".
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tập tin yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này đòi hỏi khởi động lại. Nếu hành vi này xảy ra, bạn nhận được một thông báo tư vấn cho bạn để khởi động lại. Để giúp làm giảm khả năng khởi động lại sẽ được yêu cầu, bạn nên ngừng Tất cả các dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng các tập tin bị ảnh hưởng trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm chi tiết về lý do tại sao bạn có thể được nhắc để khởi động lại, hãy xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 887012.
Hotpatchingkhông áp dụng
Thông tin loại bỏĐể gỡ cài đặt chuyên biệt một bản Cập Nhật đã được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall . Hoặc, nhấp vào Panel điều khiển, nhấp vào hệ thống và bảo mật, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật trong Windows Updatevà sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Xác minh khóa sổ kiểm nhậpCó là không có khoá kiểm nhập để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.
Bao gồm trong tương lai vụ góiCập Nhật cho vấn đề này sẽ được bao gồm trong một gói bản ghi dịch vụ trong tương lai hoặc Cập Nhật rollup.

Triển khai thông tin

cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật
Khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật này, trình cài đặt chuyên biệt sẽ kiểm tra cho dù một hoặc nhiều của các tập tin đang được Cập Nhật trên hệ thống của bạn có trước đó được Cập Nhật bởi một hotfix Microsoft.

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ xuất hiện trong bài viết cơ sở kiến thức này, chẳng hạn như "hotfix," Hãy xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 824684.

Bản Cập Nhật bảo mật này hỗ trợ các thiết bị chuyển mạch cài đặt chuyên biệt sau đây.
Chuyển đổiMô tả
/?, / h, /helpHiển thị trợ giúp về thiết bị chuyển mạch được hỗ trợ.
/ yên tĩnhNgăn chặn Hiển thị các thông điệp trạm đậu hoặc lỗi.
/norestartKhi nó kết hợpvới/yên tĩnh, Hệ thống không khởi động lại sau khi cài đặt chuyên biệt ngay cả khi khởi động lại là bắt buộc để hoàn thành cài đặt chuyên biệt.
/warnrestart:<seconds></seconds>Khi nó kết hợp với/yên tĩnh, trình cài đặt chuyên biệt cảnh báo người dùng trước khi nó Bắt đầu khởi động lại.
/promptrestartKhi nó được kết hợp với/yên tĩnh, trình cài đặt chuyên biệt sẽ nhắc trước khi nó Bắt đầu khởi động lại.
/forcerestartKhi nó kết hợp với/yên tĩnh, trình cài đặt chuyên biệt buộc đóng ứng dụng và Bắt đầu khởi động lại.
/log:<file name=""></file>Cho phép kí nhập tệp đã chỉ định.
/Extract:<destination></destination>Chiết xuất nội dung đóng gói đến mục tin thư thoại đích.
/ gỡ bỏ cài đặt chuyên biệt /kb:<KB number=""></KB>Tháo gỡ Cập Nhật bảo mật.
Lưu ý: Để biết thêm chi tiết về trình cài đặt chuyên biệt Wusa.exe, hãy xem phần "Windows Update Stand-alone cài đặt" trong bài viết TechNet Các thay đổi khác trong Windows 7.
Xác minh rằng bản Cập Nhật đã được áp dụng
Bởi vì có một số phiên bản của Windows, các bước sau đây có thể khác trên hệ thống của bạn. Nếu họ là khác nhau, xem của bạn sản phẩm tài liệu hướng dẫn để hoàn thành các bước sau.

Tập tin Phiên bản xác minh
 1. Nhấp vào Bắt đầu, và sau đó gõ một tập đã đặt tên tin Cập Nhật trong hộp tra cứu .
 2. Khi các tập tin xuất hiện theo chương trình, bấm chuột phải vào tập đã đặt tên tin, và sau đó bấm thuộc tính.
 3. Trên tab chung , so sánh kích thước tập tin với các bảng thông tin tập tin được cung cấp trong bài viết Cơ sở tri thức Microsoft.

  Lưu ý: Tùy thuộc vào các ấn bản của hệ điều hành hoặc các chương trình được cài đặt chuyên biệt trên hệ thống của bạn, một số tập tin được liệt kê trong bảng thông tin tập tin không thể được cài đặt chuyên biệt.
 4. Bạn cũng có thể nhấp vào tab thông tin chi tiết và so sánh thông tin, chẳng hạn như phiên bản tập tin và ngày thay đổi, với các bảng thông tin tập tin được cung cấp trong bài viết Cơ sở tri thức Microsoft.

  Lưu ý: Các thuộc tính khác hơn so với các phiên bản tập tin có thể thay đổi trong khi cài đặt chuyên biệt. So sánh các thuộc tính khác của tập tin vào các thông tin trong bảng thông tin tập tin không phải là một phương pháp được hỗ trợ để xác minh rằng bản Cập Nhật đã được áp dụng. Ngoài ra, trong một số trường hợp, tập tin có thể được đổi tên trong khi cài đặt chuyên biệt. Nếu thông tin tệp hoặc phiên bản không phải là hiện tại, sử dụng một trong những phương pháp khác có sẵn để xác minh cài đặt chuyên biệt Cập Nhật.
 5. Cuối cùng, bạn cũng có thể nhấp vào tab Phiên bản trước và so sánh chi tieát taäp tin cho các phiên bản trước đó của các tập tin cùng với chi tieát taäp tin cho phiên bản mới, Cập Nhật, hoặc của các tập tin.

Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2 (mọi phiên bản)

Tham khảo bảng
Bảng dưới đây chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này. Bạn có thể tìm thêm thông tin tại phụ "Triển khai thông tin" trong phần này.
Triển khaiThông tin
cài đặt chuyên biệt mà không đòi hỏi người dùng can thiệpCho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB2916626-x64.msu/yên tĩnh
Cho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 11 trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB2916626-x64.msu/yên tĩnh
cài đặt chuyên biệt mà không cần khởi động lạiCho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB2916626-x64.msu/yên tĩnh /norestart
Cho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 11 trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB2916626-x64.msu/yên tĩnh /norestart
Thông tin thêmXem phụ "Phát hiện và triển khai công cụ và hướng dẫn".
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tập tin yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này đòi hỏi khởi động lại. Nếu hành vi này xảy ra, bạn nhận được một thông báo tư vấn cho bạn để khởi động lại. Để giúp làm giảm khả năng khởi động lại sẽ được yêu cầu, bạn nên ngừng Tất cả các dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng các tập tin bị ảnh hưởng trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm chi tiết về lý do tại sao bạn có thể được nhắc để khởi động lại, hãy xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 887012.
Hotpatchingkhông áp dụng
Thông tin loại bỏĐể gỡ cài đặt chuyên biệt một bản Cập Nhật đã được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall , hoặc nhấp vào Panel điều khiển, nhấp vào hệ thống và bảo mật, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật trong Windows Cập Nhật, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Xác minh khóa sổ kiểm nhập

Một khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.
Bao gồm trong tương lai vụ góiCập Nhật cho vấn đề này sẽ được bao gồm trong một gói bản ghi dịch vụ trong tương lai hoặc Cập Nhật rollup.

Triển khai thông tin

cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật
Khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật này, trình cài đặt chuyên biệt sẽ kiểm tra cho dù một hoặc nhiều của các tập tin đang được Cập Nhật trên hệ thống của bạn đã được trước đó Cập Nhật bởi một hotfix Microsoft.

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ xuất hiện trong bài viết cơ sở kiến thức này, chẳng hạn như "hotfix," Hãy xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 824684.

Bản Cập Nhật bảo mật này hỗ trợ các thiết bị chuyển mạch cài đặt chuyên biệt sau đây.
Chuyển đổiMô tả
/?, / h, /helpHiển thị trợ giúp về thiết bị chuyển mạch được hỗ trợ.
/ yên tĩnhNgăn chặn Hiển thị các thông điệp trạm đậu hoặc lỗi.
/norestartKhi nó kết hợpvới/yên tĩnh, Hệ thống không khởi động lại sau khi cài đặt chuyên biệt ngay cả khi khởi động lại là bắt buộc để hoàn thành cài đặt chuyên biệt.
/warnrestart:giây>Khi nó kết hợp với/yên tĩnh, trình cài đặt chuyên biệt cảnh báo người dùng trước khi nó Bắt đầu khởi động lại.
/promptrestartKhi nó được kết hợp với/yên tĩnh, trình cài đặt chuyên biệt sẽ nhắc trước khi nó Bắt đầu khởi động lại.
/forcerestartKhi nó kết hợp với/yên tĩnh, trình cài đặt chuyên biệt buộc đóng ứng dụng và Bắt đầu khởi động lại.
/ đăng nhập:tên tệp>Cho phép kí nhập tệp đã chỉ định.
/ giải nén:đích>Chiết xuất nội dung đóng gói đến mục tin thư thoại đích.
/ gỡ bỏ cài đặt chuyên biệt /kb:KB số>Tháo gỡ Cập Nhật bảo mật.
Lưu ý: Để biết thêm chi tiết về trình cài đặt chuyên biệt Wusa.exe, xem "Windows Update Stand-alone cài đặt" trong bài viết của Microsoft TechNet sau đây:
Xác minh rằng bản Cập Nhật đã được áp dụng
Bởi vì có một số phiên bản của Windows, các bước sau đây có thể khác trên hệ thống của bạn. Nếu họ là khác nhau, xem của bạn sản phẩm tài liệu hướng dẫn để hoàn thành các bước sau.

Tập tin Phiên bản xác minh
 1. Nhấp vào Bắt đầu, và sau đó gõ một tập đã đặt tên tin Cập Nhật trong hộp Bắt đầu tra cứu .
 2. Khi các tập tin xuất hiện theo chương trình, bấm chuột phải vào tập đã đặt tên tin, và sau đó bấm thuộc tính.
 3. Trên tab chung , so sánh kích thước tập tin với các bảng thông tin tập tin được cung cấp trong bài viết cơ sở kiến thức.

  Lưu ý: Tùy thuộc vào các ấn bản của hệ điều hành hoặc trên các chương trình được cài đặt chuyên biệt trên hệ thống của bạn, một số tập tin được liệt kê trong bảng thông tin tập tin không thể được cài đặt chuyên biệt.
 4. Bạn cũng có thể nhấp vào tab thông tin chi tiết để so sánh thông tin, chẳng hạn như phiên bản tập tin và ngày thay đổi, với các bảng thông tin tập tin được cung cấp trong bài viết cơ sở kiến thức.

  Lưu ý: Các thuộc tính khác hơn so với các phiên bản tập tin có thể thay đổi trong khi cài đặt chuyên biệt. So sánh các thuộc tính khác của tập tin vào các thông tin trong bảng thông tin tập tin không phải là một phương pháp được hỗ trợ để xác minh rằng bản Cập Nhật đã được áp dụng. Ngoài ra, trong một số trường hợp, tập tin có thể được đổi tên trong khi cài đặt chuyên biệt. Nếu thông tin tệp hoặc phiên bản không phải là hiện tại, sử dụng một trong những phương pháp khác có sẵn để xác minh cài đặt chuyên biệt Cập Nhật.
 5. Cuối cùng, bạn có thể cũng có thể nhấp vào tab Phiên bản trước và sau đó so sánh tập tin thông tin cho các phiên bản trước đó của các tập tin với chi tieát taäp tin cho phiên bản mới hoặc cập nhật của các tập tin.
CHI TIEÁT TAÄP TIN
Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt tệp đã thuộc tính được liệt kê trong bảng dưới đây. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày tháng và thời gian cho các tập tin trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian địa phương của bạn và với thiên vị thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số hoạt động trên các tập tin.

Cho Internet Explorer Flash Player cho x 86 dựa trên phiên bản của Windows 8 (KB2916626)

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảng
Flash.ocx12.0.0.3812,306,39209-Jan-201408:02x 86
Flashplayerapp.exe12.0.0.38694,24009-Jan-201408:02x 86
Flashplayercplapp.cpl12.0.0.3878,29609-Jan-201408:02không áp dụng
Flashutil_activex.dll12.0.0.38503,25609-Jan-201408:02x 86
Flashutil_activex.exe12.0.0.38844,24809-Jan-201408:02x 86
Flash.ocx12.0.0.3812,306,39209-Jan-201408:04x 86
Flashplayerapp.exe12.0.0.38694,24009-Jan-201408:04x 86
Flashplayercplapp.cpl12.0.0.3878,29609-Jan-201408:04không áp dụng
Flashutil_activex.dll12.0.0.38503,25609-Jan-201408:04x 86
Flashutil_activex.exe12.0.0.38844,24809-Jan-201408:04x 86

Cho Internet Explorer Flash Player cho x 86 dựa trên phiên bản của Windows 8.1 (KB2916626)

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảng
Flash.ocx12.0.0.3814,526,93609-Jan-201408:02x 64
Flashutil_activex.dll12.0.0.38556,51209-Jan-201408:02x 64
Flashutil_activex.exe12.0.0.38533,46409-Jan-201408:02x 64
Flash.ocx12.0.0.3814,526,93609-Jan-201408:04x 64
Flashutil_activex.dll12.0.0.38556,51209-Jan-201408:04x 64
Flashutil_activex.exe12.0.0.38533,46409-Jan-201408:04x 64
Flash.ocx12.0.0.3812,306,39209-Jan-201408:02x 86
Flashplayerapp.exe12.0.0.38694,24009-Jan-201408:02x 86
Flashplayercplapp.cpl12.0.0.3878,29609-Jan-201408:02không áp dụng
Flashutil_activex.dll12.0.0.38503,25609-Jan-201408:02x 86
Flashutil_activex.exe12.0.0.38844,24809-Jan-201408:02x 86
Flash.ocx12.0.0.3812,306,39209-Jan-201408:04x 86
Flashplayerapp.exe12.0.0.38694,24009-Jan-201408:04x 86
Flashplayercplapp.cpl12.0.0.3878,29609-Jan-201408:04không áp dụng
Flashutil_activex.dll12.0.0.38503,25609-Jan-201408:04x 86
Flashutil_activex.exe12.0.0.38844,24809-Jan-201408:04x 86

Cho Internet Explorer Flash Player phiên bản dựa vào x 64 của Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2916626)

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảng
Flashutil_activex.exe12.0.0.38852,98406-Jan-201422:31x 86

Cho Internet Explorer Flash Player cho phiên bản dựa vào x 64 của Windows 8.1 và cho Windows Server 2012 RT (KB2916626)

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảng
Flash.ocx12.0.0.3812,252,66406-Jan-201422:31x 86

Tập tin băm thông tin

Tên tệpSHA1 bămSha256 băm
Windows8-RT-KB2916626-x64.msu92221F5D2FBAB6CEE4A49C42E0F002CE499DB2001567173BF21751EBF43B853610FC5D43B72393FC3D71004A502420D3949B245A
Windows8-RT-KB2916626-x86.msuE4E096CD992F554EA3413D921ED7B7809770C004CF193136A612A450F0304CAC6219D637C57FF1224184E5F16AC47416CC7EAE46
Windows8.1-KB2916626-x64.msuDE5A80362E65192042FAEED524EA94196A11D1144549126E598AD74898EDA6B9DB780E6524B9FA2EF7530AE9891355065C355CDA
Windows8.1-KB2916626-x86.msu6E9B7636A8DAC2AD0388E38335712111D7A60392F7BD42879C6B4BE2E0A9CF96CB8EDD3371B338D634CED132BD17C78B511DAE7F
Cập Nhật security_patch security_update an ninh lỗi lỗ hổng dễ bị tổn thương kẻ tấn công độc hại khai thác cơ quan kiểm nhập không được xác thực đệm overrun tràn phạm vi đặc biệt thành lập đặc biệt crafted từ chối bản ghi dịch vụ DoS TSE WinNT Win2000

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2916626 - Xem lại Lần cuối: 04/18/2014 11:48:00 - Bản sửa đổi: 1.0

, , , , , , , , , , , , , , ,

 • atdownload kbfix kbexpertiseinter kbinfo kbsecadvisory kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB2916626 KbMtvi
Phản hồi