Nhận xét "Liked" vào một nguồn cấp tin tức trực tuyến SharePoint không theo dõi trong danh sách nhận xét trong web site của tôi nguồn cấp tin tức

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2917482
VẤN ĐỀ
Xem xét tình huống sau:
  • tuyển tập site hoặc nhỏ trong SharePoint trực tuyến, bạn bấmnhư cho các mục nhập nguồn cấp tin tức cho web site.
  • Youbrowseto các nguồn cấp tin tức web site của tôi.
  • Khi bạn bấm vào nút chọn một dấu kiểm chấm lửng (...) trang nguồn cấp tin tức và sau đó bấm thíchnhận xét mà bạn thích trong nguồn cấp tin tức về tuyển tập site hoặc nhỏ bị thiếu.
THÔNG TIN KHÁC
Hoạt động này là theo thiết kế. Các ý kiến được hiển thị khi bạn bấm giống như trong nguồn cấp tin tức hiển thị bất kỳ nhận xét nào bạn thích từ trong nguồn cấp tin tức web site của tôi, nhưng không phải từ các web site hoặc các tuyển tập site.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Office 365 .

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:2917482 - 上次审阅时间:03/23/2016 03:06:00 - 修订版本: 6.0

Microsoft Office SharePoint Online

  • o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kbbug kbnofix kbmt KB2917482 KbMtvi
反馈