Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Sự khác biệt giữa phát đa hướng và Unicast

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 291786
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Tóm tắt
Máy chủ Windows Media gửi dữ liệu tới các máy tính khách Windows Media Player theo hai cách chính: multicast và unicast.

Khi bạn broadcasting sống âm thanh hoặc video bạn có thể sử dụng phát đa hướng hoặc unicast. Môi trường mạng của bạn và khách hàng của bạn xác định loại của bạn phải sử dụng.
Thông tin thêm

Unicast

Unicast là một với một kết nối giữa máy tính khách và máy chủ. Unicast sử dụng phương pháp phân phối IP như giao thức kiểm soát truyền (TCP) và giao thức gói thông tin người dùng (UDP), là dựa trên phiên giao thức. Khi khách hàng Windows Media Player kết nối bằng cách sử dụng unicast sang máy chủ Windows Media, mà khách hàng có một mối quan hệ trực tiếp với máy chủ. Khách hàng unicast kết nối với máy chủ có thêm băng thông. Ví dụ: nếu bạn có 10 khách hàng phát tất cả 100 kilobit thứ hai (Kbps) dòng, các khách hàng như là một nhóm đang dùng 1.000 Kbps. Nếu bạn có một khách hàng phát dòng 100 Kbps, chỉ 100 Kbps đang được sử dụng.

Phát đa hướng

Phát đa hướng là một truyền hình đúng. Nguồn phát đa hướng dựa trên bộ định tuyến hỗ trợ phát đa hướng chuyển tiếp các gói cho tất cả các mạng con khách có máy tính khách nghe. Không có mối quan hệ trực tiếp giữa máy tính khách và máy chủ Windows Media. Máy chủ Windows Media tạo tệp .nsc (NetShow kênh) khi nhà phát đa hướng được tạo ra. Thông thường, tệp .nsc được cung cấp cho khách hàng từ Máy chủ Web. Tệp này chứa thông tin Windows Media Player phải nghe phát đa hướng. Điều này là tương tự như điều chỉnh vào một trạm radio. Khách hàng đang kết nối với phát đa hướng thêm chi phí bổ sung nào trên máy chủ. Thực tế, máy chủ gửi một dòng cho trạm phát đa hướng. Tải cùng có kinh nghiệm trên máy chủ xem chỉ có một khách hàng hoặc 1.000 khách hàng đang nghe

Quan trọng: Phát đa hướng trên Internet không thường thực tế vì chỉ nhỏ phần Internet phát đa hướng hỗ trợ. Phát đa hướng trong môi trường doanh nghiệp, nơi tất cả các bộ định tuyến được kích hoạt phát đa hướng có thể tiết kiệm khá nhiều băng thông.
NetShow wms wmt ́i thác đa đúc ́i đa đúc

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 291786 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 01:17:30 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows Media Services 4.0, Microsoft Windows Media Services 4.1

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB291786 KbMtvi
Phản hồi