Làm thế nào để đặt lại dịch vụ nhân bản tệp dàn thư mục vào một ổ đĩa hợp lý khác nhau

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:291823
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách thiết lập lại dịch vụ nhân bản tệp (FRS) dàn thư mục vào một ổ đĩa logic khác nhau hoặc cặp cho thành viên bản sao FRS hiện có.
THÔNG TIN THÊM
Quan trọng Phần, phương pháp hoặc nhiệm vụ này chứa các bước cho bạn biết làm thế nào để sửa đổi registry. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để bảo vệ được thêm vào, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu trữ sổ đăng kư trong Windows

FRS là một công cụ sao chép đa luồng, multi-master sẽ thay thế các dịch vụ LMRepl trong Microsoft Windows NT Phiên bản 3.0 và Windows NT Phiên bản 4.0. Bộ kiểm soát miền Whistler-based và dựa trên Microsoft Windows 2000 sử dụng FRS để nhân rộng các chính sách và đăng nhập Script mà cư trú trong hệ thống khối lượng (SYSVOL) cho khách hàng Whistler dựa trên và xuống cấp.

FRS cũng có thể sao chép nội dung giữa các máy chủ lưu trữ cùng chịu lỗi phân phối tập tin hệ thống (Dfs) gốc hoặc bản sao nút con.

Thư mục dàn FRS là một cửa hàng tạm thời cho các tập tin sao chép cho các đối tác hạ nguồn SYSVOL hoặc Dfs bộ bản sao. Tệp trong cặp dàn FRS có thể tiêu thụ không gian đĩa để giới hạn được phân công tại các Dàn Space Limit kB tùy chọn [(REG_DWORD) đăng ký nhập cảnh)Mặc định = 660 MB)], hoặc lên đến số lượng không gian đĩa trên ổ đĩa lưu trữ, nào là ít hơn.

FRS bản sao tập hợp lưu trữ Gigabyte của nội dung, có cần thiết phải di dời thư mục dàn FRS vào một ổ đĩa hợp lý hay vật lý khác nhau để:
 • Ngăn chặn thư mục dàn FRS từ tiêu thụ tất cả không gian đĩa sẵn dùng trên ổ đĩa lưu trữ, có tiềm năng có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của các thành phần khác bao gồm hệ thống điều hành cơ bản.
 • Xác định vị trí các hệ điều hành trên ổ đĩa vật lý khác nhau để nâng cao hiệu suất thành phần hoặc hệ điều hành.
 • Cung cấp đủ sức chứa để lưu trữ giới hạn vũ trụ dàn mong muốn.
LƯU Ý: Khách hàng Windows 2000 dựa trên và dựa trên Windows 2000 Service Pack 2 phải thực hiện một nhiệm vụ khôi phục thẩm quyền phải di dời đường dẫn dàn FRS.

Đối với máy tính đang chạy Windows Server 2003, Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) hoặc tương đương (bao gồm cả Q321557 và Q321557 Phiên bản của Ntrfs.exe trên các máy tính trên Windows 2000), bạn có thể thiết lập các đường dẫn dàn bằng cách sử dụng chương trình Ldp.exe hoặc tiện ích Adsiedit.msc bằng cách sửa đổi các FrsStagingPath thuộc tính vào các NTFRS người đăng kí đối tượng trong tài khoản máy tính lưu trữ trong Active Directory.

Để sửa đổi các FrsStagingPath thuộc tính bằng cách sử dụng công cụ Adsiedit.msc được bao gồm với các cửa sổ. Công cụ hỗ trợ NET:

CẢNH BÁO: Nếu bạn sử dụng ADSI Edit-theo, ứng dụng LDP, hoặc bất kỳ khách hàng khác Phiên bản 3 LDAP, và bạn không chính xác sửa đổi các thuộc tính của đối tượng Active Directory, bạn có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng. Những vấn đề này có thể yêu cầu bạn phải cài đặt lại Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Exchange 2000 Server hoặc cả hai. Microsoft không thể đảm bảo rằng những vấn đề xảy ra nếu bạn không chính xác sửa đổi Active Directory đối tượng thuộc tính có thể được giải quyết. Sửa đổi các thuộc tính rủi ro của riêng bạn.
 1. Chạy chương trình Adsiedit.
 2. Dưới Tên miền NC, xác định vị trí các NTFRS người đăng kí đối tượng trong tài khoản máy tính lưu trữ trong Active Directory. Đường dẫn chung cho thuộc tính này là:CN =Bản sao đặt tênCN = NTFRS đăng ký, CN =ComputerNameDC =Tên miềnDC = COM

  Ví dụ, để thiết lập lại con đường dàn cho bộ SYSVOL bản sao của điều khiển vùng \\DC1 trong tên miền A.com, tên phân biệt (DN) đường dẫn cho các FrsStagingPath thuộc tính là:

  CN = khối lượng hệ thống tên miền (SYSVOL phần), CN = NTFRS đăng ký, CN = DC1, DC = A, DC = COM

  Nơi (khi bạn đọc đường dẫn DN từ phải sang trái):

  DC = A, DC = COM là tên miền tài khoản máy tính lưu trữ.
  CN = DC1 là máy chủ lưu trữ máy tính tài khoản trong tên miền nc (bối cảnh đặt tên miền).
  CN = khối lượng hệ thống tên miền (SYSVOL chia sẻ) là đối tượng FRS thuê bao.
  CN = NTFRS mục đăng ký là các NtfrsSubscriber đối tượng chứa các FrsStagingPath thuộc tính.
 3. Mở thuộc tính cho các NTFRS người đăng kí đối tượng [trong ví dụ này, nó là khối lượng hệ thống tên miền (SYSVOL chia sẻ)], bằng cách nhấp chuột phải đối tượng, sau đó bấm Thuộc tính.
 4. Nhấp vào fRSStagingPath trong danh sách các thuộc tính và bấm vào các Chỉnh sửa nút.
 5. Nhập đường dẫn đến vị trí mới cho thư mục dàn FRS và nhấp vào Ok.
 6. Nhấp vào Ok để đóng cửa sổ Properties.
 7. Cập Nhật đường dẫn dàn trong registry:
  1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe) trên hệ phục vụ mà bạn đang thay đổi đường dẫn dàn.
  2. Xác định vị trí subkey sau đây:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\NTFRS\Parameters\Replica bộ
  3. Xác định vị trí tập bản sao bạn đang Cập Nhật khu vực dàn cho. Tất cả các bản sao tập được hiển thị như một GUID. Nếu bạn bấm vào một GUID, một trong các giá trị trên bên phải là Bản sao đặt tên. Sau khi bạn xác định vị trí các thiết lập chính xác bản sao, thay đổi giá trị của Sân khấu đặt bản sao cho con đường staging area mới.
Khi dịch vụ phát hiện một sự thay đổi trong con đường dàn, sau sự kiện 13563 đăng nhập với một loạt các bước tự giải thích về cách thức tiến hành:
Sự kiện loại: cảnh báo
Sự kiện nguồn: NtFrs
Thể loại sự kiện: không có
Tổ chức sự kiện ID: 13563
Ngày: 3/6/2001
Thời gian: 7: 13: 01 ch
Người dùng: N/A
Máy tính: AC2
Mô tả: Sao nhân bản tệp dịch vụ đã phát hiện thấy rằng con đường dàn cho các bản sao thiết lập âm lượng hệ thống tên miền (SYSVOL chia sẻ) đã thay đổi.

Đường dẫn hiện tại dàn = E:\Windows\Sysvol\Staging\Domain
Con đường mới dàn = E:\Frsstage

Các dịch vụ sẽ bắt đầu sử dụng đường dẫn dàn mới sau khi nó khởi động lại. Các dịch vụ được thiết lập để khởi động lại sau khi khởi động lại mỗi.

Khuyên bạn tự khởi động lại dịch vụ để ngăn ngừa mất dữ liệu trong thư mục dàn.

Để tự khởi động lại dịch vụ nào sau đây:

[1] Chạy "net ngừng ntfrs" hoặc sử dụng dịch vụ-theo dừng dịch vụ nhân bản tệp.
[2] Chuyển tất cả các file dàn tương ứng với bản sao đặt âm lượng hệ thống tên miền (SYSVOL chia sẻ) đến vị trí dàn mới. Nếu nhiều hơn một bản sao tập đang chia sẻ dàn cặp hiện thời sau đó bạn có thể an toàn hơn để sao chép các tập tin dàn dàn cặp mới.
[3] Chạy "net bắt đầu ntfrs" hoặc sử dụng dịch vụ-theo để bắt đầu dịch vụ nhân bản tệp, sau đó là "net bắt đầu ntfrs".

Để biết thêm chi tiết, ghé thăm trợ giúp và dịch vụ hỗ trợ tại http://search.support.microsoft.com/search/?adv=1.
Microsoft khuyến cáo rằng bạn làm theo bước 2 trong thông báo sự kiện trước vì FRS dàn cặp có chứa các hàng ngàn hoặc hàng chục ngàn, tập tin trong thư mục dàn ban đầu, tất cả đều có thể được mệnh cho một hoặc nhiều đối tác hạ nguồn. Trong Windows Explorer, bạn có thể xem các tệp trong cặp dàn. Trên các Tùy chọn cặp trình đơn, nhấp vào các Xem tab, và sau đó bấm vào để chọn các Hiển thị các tệp và cặp ẩn hộp kiểm. Sao chép các tập tin vào thư mục dàn mới, và sau đó làm theo các bước còn lại trong thông báo sổ ký sự.

Cập Nhật tên miền giao lộ điểm

Việc thiết đặt lại FRS dàn vị trí cũng đòi hỏi rằng bạn Cập Nhật tên miền điểm giao lộ dưới khu vực dàn.

Đặt đường dẫn staging area

Sử dụng các phương pháp sau đây để thay đổi các tham số fRSStagingPath cho bộ điều khiển vùng Active Directory để thay đổi vị trí của khu vực dàn trên bộ điều khiển tên miền đó. Thực hiện các thủ tục này tại giao diện điều khiển của bộ điều khiển tên miền được lưu trữ SYSVOL bạn phải cấu hình lại.

Chú ý Thông tin đăng nhập và các công cụ sau đây được yêu cầu để thiết lập đường dẫn staging area:
 • Thông tin đăng nhập: Quản trị viên tên miền
 • Công cụ: Biên tập registry, hoạt động thư mục dịch vụ giao diện (ADSI) sửa đổi, Linkd.exe
Để thiết lập đường dẫn staging area, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, bấm Chạy, loại Adsiedit.msc và nhấn ENTER.
 2. Xác định vị trí các đối tượng sau đây, như sau:
  CN = tên miền hệ thống Volume(SYSVOL share)
  1. Mở rộng Tên miền [ComputerName.DomainName.hậu tố]
  2. Mở rộng DC =DomainNameDC =hậu tố
  3. Mở rộng OU = bộ kiểm soát miền
  4. Mở rộng CN =ComputerName
  5. Mở rộng CN = NTFRS mục đăng ký.
 3. Nhấp chuột phải CN = tên miền hệ thống Volume(SYSVOL share), sau đó bấm Thuộc tính
 4. Nhấn vào đây để chọn các Hiển thị thuộc tính bắt buộc hộp kiểm.
 5. Xác định vị trí và sau đó nhấp vào fRSStagingPath trong danh sách các thuộc tính, và sau đó nhấp vào Chỉnh sửa
 6. Gõ đường dẫn đầy đủ của bạn muốn xác định vị trí các Staging Area thư mục, và sau đó nhấp vào Ok.

  Con đường này là đường dẫn thư mục mới mà bạn tạo ra trước đó. Bao gồm các ký tự ổ đĩa.
 7. Tại một dấu nhắc lệnh, thay đổi thư mục cho các khu vực %systemroot%\SYSVOL\staging.
 8. Loại DIR trong danh sách các nội dung. Xác minh rằng <junction></junction> xuất hiện trong kết xuất DIR.
 9. Cập Nhật giao lộ để giao lộ điểm đến vị trí mới. Gõ lệnh sau đây:
  linkd junctionname Newpath
  Chú ý Newpath là cùng một giá trị mà bạn đã nhập cho fRSStagingPath.
 10. Nhấn ENTER.
Chú ý Hướng dẫn của các hoạt động hoạt động thư mục sản phẩm bao gồm các thủ tục này. Để biết thêm chi tiết, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
221111Mô tả FRS mục trong registry
265085 Di chuyển FRSStagingPath đòi hỏi không có thẩm quyền khôi phục
di chuyển staging area

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 291823 - Xem lại Lần cuối: 08/25/2011 12:45:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)

 • kbenv kbinfo kbmt KB291823 KbMtvi
Phản hồi