Người dùng không thể truy cập mục tin thư thoại công cộng sau khi bạn nâng cấp lên Exchange Server 2013 bản Cập Nhật tích luỹ 3

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2918951
Triệu chứng
Sau khi bạn nâng cấp lên Microsoft Exchange Server 2013 tích lũy Update 3, người dùng chạy Microsoft Outlook trong Windows XP không thể kết nối với Exchange Server 2013 mục tin thư thoại công cộng. Ngoài ra, người dùng nhận được thông báo lỗi sau khi họ cố gắng mở mục tin thư thoại công cộng:

Không thể mở rộng mục tin thư thoại. Không thể mở nhóm mục tin thư thoại. Hồ sơ của bạn không được cấu hình.

Lưu ý: Để biết thêm chi tiết về bản Cập Nhật tích luỹ này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2892464 Mô tả về Cập Nhật tích luỹ 3 dành cho Exchange Server 2013
Giải pháp
Để giải quyết vấn đề này, cài đặt chuyên biệt Exchange Server 2013 gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) hoặc một phiên bản mới hơnbản Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2013. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2926248 Mô tả về Exchange Server 2013 gói bản ghi dịch vụ 1
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2918951 - Xem lại Lần cuối: 05/19/2016 17:42:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

  • kbsurveynew kbtshoot kbexpertiseinter kbmt KB2918951 KbMtvi
Phản hồi