Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Windows Media Player cho codec được hỗ trợ của Windows XP

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 291948
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài viết này nói về các sản phẩm mà Microsoft không còn hỗ trợ nữa. Do đó, bài viết này được cung cấp "nguyên bản" và sẽ không được cập nhật.
Tóm tắt
Bài viết này cung cấp một danh sách các codec hỗ trợ Microsoft Windows Media Player cho Microsoft Windows XP.
Thông tin thêm
Bộ giải mã sau được hỗ trợ trong Windows Media Player cho Windows XP:
 • Bộ giải mã cinepak
 • Trình điều khiển ClearVideo Decoder
 • Fraunhofer IIS MPEG lớp 3 Codec
 • Fraunhofer IIS MPEG lớp 3 Codec cho MSACM
 • Intel Audio Codec
 • Intel I.263 trình điều khiển Video
 • Intel bộ giải mã Video Indeo 3.0
 • Intel bộ giải mã Video Indeo 5.0
 • Intel Indeo(R) tương tác 32-bit trình điều khiển Video
 • Intel nguyên YVU9 trình điều khiển Video
 • Lernout và bộ giải mã Hauspie
 • Microsoft MPEG-4 tiêu chuẩn Codec Video
 • Microsoft bộ giải mã Video MPEG-4 v1
 • Microsoft MPEG-4 Video Codec v2
 • Microsoft MPEG-4 Video Codec v3
 • Bộ Số hóa Âm thanh Mạng Microsoft
 • Bộ giải nén Video Màn hình Microsoft
 • Microsoft Windows Media Video v7
 • Microsoft Windows Media Video v8
 • Bộ giải mã âm thanh mạnh G.726
 • Phòng thí nghiệm Sipro âm thanh viễn CODEC (Acelp)
 • Hỗ trợ hoạt hình trực tuyến
 • Vivo H.263 Video CODEC
 • Bộ giải mã âm thanh Vivo ngư
 • VivoActive Audio CODEC
 • Voxware MetaSound
 • Voxware MetaVoice
 • Codect của Âm thanh Phương tiện Windows
Chú ý: không phải tất cả các hỗ trợ codec được cài đặt chuyên biệt theo mặc định. Các bộ giải mã sẽ có thể tải xuống khi bạn phát nội dung yêu cầu bộ giải mã.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 291948 - Xem lại Lần cuối: 11/01/2015 06:53:00 - Bản sửa đổi: 4.0

 • kbenv kb3rdparty kbinfo kbmt KB291948 KbMtvi
Phản hồi