Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thảo luận về lệnh bootcfg và cách sử dụng

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
GIỚI THIỆU
Bài viết này thảo luận về lệnh bootcfg và cách sử dụng.
THÔNG TIN THÊM
Lệnh bootcfg là một lệnh của Microsoft Windows XP Recovery Console sử dụng tệp Boot.ini. Lệnh này có chức năng quét đĩa cứng cho các cài đặt Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000, và Windows XP và sau đó thêm chúng vào tệp Boot.ini hiện hành. Chức năng này cũng có thể xây dựng lại một tệp Boot.ini mới nếu tệp này không tồn tại. Bằng lệnh bootcfg ,các tham số tệp Boot.ini bổ sung có thể được thêm vào mục nhập hiện hành hoặc mục nhập mới.

Để sử dụng lệnh bootcfg, khởi động Bàn điều khiển Phục hồi bằng CD-ROM Windows XP và bấm Bàn điều khiển Phục hồi. Hoặc cài đặt Bàn điều khiển Phục hồi cục bộ, và sau đó chọn lệnh từ menu Khởi động.

Lệnh bootcfg có những ứng dụng sau:
 • Lệnh bootcfg /mặc định đặt tuỳ chọn hệ điều hành mặc định trong menu Khởi động Lệnh này chọn tự động mục nhập hệ điều hành
 • Lệnh bootcfg /thêm vào quét các máy tính cho các cài đặt Windows NT 4.0, Windows 2000, hoặc Windows XP (nếu nó khởi động kép), và sau đó hiển thị kết quả. Từ vị trí này, bạn có thể thêm cài đặt vào menu Khởi động.

  Bạn có thể nhận được thông báo tương tự với thông báo sau đây:
  Quét tất cả các đĩa cho các Cài đặt Windows
  Vui lòng đợi, bởi vì thao tác này có thể mất vài phút...

  Tổng số cài đặt Windows được xác định: 2

  [1] C:\Windows
  [2] D:\Windows

  Chọn cài đặt để thêm vào: (chọn một số)

  Nhập Mã nhận diện Tải: (Mô tả tuỳ chỉnh đối với hệ điều hành tải từ menu Khởi động)
  Nhập Tuỳ chọn Tải Hệ Điều hành: (đó là: /fastdetect)
  Quy trình này thêm một mục nhập mới vào menu Khởi động. Khi bạn thêm một cài đặt, lệnh bootcfg cũng sẽ làm cho cài đặt của hệ điều hành mặc định khởi động mục nhập.
 • Lệnh bootcfg /xây dựng lại quét các đĩa cứng của máy tính để tìm các cài đặt Windows XP, Windows 2000, hoặc Windows NT 4.0, sau đó hiển thị kết quả. Bạn có thể thêm các cài đặt Windows được phát hiện.

  Bạn có thể nhận được thông báo tương tự với thông báo sau đây:
  Tổng số Cài đặt Windows được Xác định: 2

  [1] C:\Windows
  Thêm cài đặt vào danh sách khởi động? (Có/Không/Tất cả):
  Nhập Mã nhận diện Tải: (Mô tả tuỳ chỉnh đối với hệ điều hành tải từ menu Khởi động)
  Nhập Tuỳ chọn Tải Hệ Điều hành: (đó là: /fastdetect)

  [2] D:\Windows
  Thêm cài đặt vào danh sách khởi động? (Có/Không/Tất cả):
  Nhập Mã nhận diện Tải: (Mô tả tuỳ chỉnh đối với hệ điều hành tải từ menu Khởi động)
  Nhập Tuỳ chọn Tải Hệ Điều hành: (đó là: /fastdetect)
 • Lệnh bootcfg /quét quét các đĩa cứng của máy tính để tìm các cài đặt Windows XP, Windows 2000, hoặc Windows NT 4.0, sau đó hiển thị kết quả.

  Bạn có thể nhận được thông báo tương tự với thông báo sau đây:
  Quét tất cả các đĩa cho các Cài đặt Windows
  Vui lòng đợi, bởi vì thao tác này có thể mất vài phút...

  Tổng số cài đặt Windows được xác định: 2

  [1] C:\Windows
  [2] D:\Windows
 • Lệnh bootcfg /danh sách đọc tệp Boot.ini, sau đó hiển thị mã nhận dạng hệ điều hành, tuỳ chọn tải hệ điều hành, và vị trí hệ điều hành (đường dẫn).

  Bạn có thể nhận được thông báo tương tự với thông báo sau đây:
  Tổng số mục nhập trong danh sách khởi động: 2

  [1] Microsoft Windows Whistler Professional
  Tuỳ chọn Tải Hệ Điều hành: /fastdetect)
  Vị trí Hệ Điều hành: D:\Windows

  [2] Microsoft Windows Whistler Server
  Tuỳ chọn Tải Hệ Điều hành: /fastdetect
  Vị trí Hệ Điều hành: C:\Windows
 • Lệnh bootcfg /chuyển hướng kích hoạt việc chuyển hướng lại trong chương trình tải khởi động bằng cấu hình được chỉ định như cổng và baudrate. Lệnh này được sử dụng để bật tính năng Quản trị Không cần người lãnh đạo.

  Ví dụ sau sử dụng lệnh này:
  bootcfg /chuyển hướng com1 115200
  bootcfg /chuyển hướng sử dụng Thiết đặt Bios
 • Lệnh bootcfg /vô hiệu hoá chuyển hướng vô hiệu hoá việc chuyển hướng trong chương trình tải khởi động bằng cấu hình được chỉ định như cổng và baudrate. Lệnh này được sử dụng để tắt tính năng Quản trị Không cần người lãnh đạo.
Bạn cũng có thể sửa đổi tệp Boot.ini trong giao diện người dùng đồ hoạ Windows XP (GUI):
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Pa-nen Điều khiển, bấm Hoạt động và Bảo trì, rồi bấm Hệ thống.
 2. Trong tab Nâng cao, bấm Khởi động và Phục hồi ,sau đó bấm Thiết đặt.
 3. Dưới mục Khởi động Hệ thống, bấm Sửa.
 4. Lưu các thay đổi của bạn, sau đó bấm OK.
 5. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, rồi gõ msconfig để khởi động tiện ích Cấu hình Hệ thống.
 6. Bấm tabBoot.ini.
Thuộc tính

ID Bài viết: 291980 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 01:20:00 - Bản sửa đổi: 1.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo KB291980
Phản hồi