Cổng được sử dụng bởi Windows kích hoạt sản phẩm

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:291983
TÓM TẮT
Kích hoạt sản phẩm Windows sử dụng cổng sau:
80 -HTTP
443 -HTTPS
THÔNG TIN THÊM
Cho Windows kích hoạt sản phẩm để thành công, cấu hình tường lửa hoặc các thiết bị khác giữa khách hàng và Internet cho phép lưu lượng truy cập vượt qua cổng 80 và 443.

Bạn có thể sử dụng Microsoft Internet Explorer hoặc các trình duyệt Internet khác để kiểm tra kết nối thông qua các cảng.

Để thử nghiệm cho dù cổng 80 là mở:
  1. Mở Internet Explorer.Type http://www.Microsoft.com:80 trong thanh địa chỉ, và sau đó nhấn ENTER.
  2. Loại http://www.Microsoft.com:80 trong thanh địa chỉ, và sau đó nhấn ENTER.
Để thử nghiệm cho dù cổng 443 là mở:
  1. Mở Internet Explorer.Type https://www.Microsoft.com:443 trong thanh địa chỉ, và sau đó nhấn ENTER.
  2. Loại https://www.Microsoft.com:443 trong thanh địa chỉ, và sau đó nhấn ENTER.
Nếu bạn có thể truy cập vào trang Web của Microsoft mỗi lần, cổng 80 và 443 có thể truy cập.

Nếu trình duyệt của bạn sẽ hiển thị một thông báo lỗi như "kết nối timed out", cổng tương ứng có thể bị chặn.
32777

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 291983 - Xem lại Lần cuối: 08/25/2011 15:55:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N

  • kbinfo kbmt KB291983 KbMtvi
Phản hồi