MS15-116: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho các nhà xuất bản 2016: ngày 10 tháng 12 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2920680
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Publisher 2016 có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở tệp Microsoft Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-116.

Lưu ý: Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành của nhà xuất bản 2016 cài đặt chuyên biệt trên máy tính. Sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn có thể thấy một cửa sổ bật lên cho biết rằng một web site muốn mở nội dung web trong chế độ được bảo vệ trong Internet Explorer. Xem Cập Nhật thay đổi cách mà Internet Explorer tương tác với tính năng của ứng dụng Microsoft Office để biết thêm chi tiết.

Để biết danh sách đầy đủ các phiên bản bị ảnh hưởng của phần mềm Microsoft Office, hãy xem KB3104540.
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.
Thông tin thêm

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3104540.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản Cập Nhật phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi thời gian trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 của nhà xuất bản 2016

Mã định dạng tệpTên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
pubcolor.scm_1025pubcolor.SCM2816028 tháng mười 1512:08
pubcolor.scm_1026pubcolor.SCM2969628 tháng mười 1512:08
pubcolor.scm_1029pubcolor.SCM2918428 tháng mười 1512:08
pubcolor.scm_1030pubcolor.SCM2918428 tháng mười 1512:08
pubcolor.scm_1031pubcolor.SCM2969628 tháng mười 1512:08
pubcolor.scm_1032pubcolor.SCM2969628 tháng mười 1512:08
pubcolor.scm_3082pubcolor.SCM2969628 tháng mười 1512:08
pubcolor.scm_1061pubcolor.SCM2969628 tháng mười 1512:08
pubcolor.scm_1035pubcolor.SCM3020828 tháng mười 1512:08
pubcolor.scm_1036pubcolor.SCM2867228 tháng mười 1512:08
pubcolor.scm_1037pubcolor.SCM2816028 tháng mười 1512:08
pubcolor.scm_1081pubcolor.SCM2816028 tháng mười 1512:08
pubcolor.scm_1050pubcolor.SCM2969628 tháng mười 1512:08
pubcolor.scm_1038pubcolor.SCM3020828 tháng mười 1512:08
pubcolor.scm_1057pubcolor.SCM2918428 tháng mười 1512:08
pubcolor.scm_1040pubcolor.SCM2969628 tháng mười 1512:08
pubcolor.scm_1041pubcolor.SCM2713628 tháng mười 1512:08
pubcolor.scm_1087pubcolor.SCM2918428 tháng mười 1512:08
pubcolor.scm_1042pubcolor.SCM2662428 tháng mười 1512:08
pubcolor.scm_1063pubcolor.SCM3020828 tháng mười 1512:08
pubcolor.scm_1062pubcolor.SCM2969628 tháng mười 1512:08
pubcolor.scm_1086pubcolor.SCM2918428 tháng mười 1512:08
pubcolor.scm_1044pubcolor.SCM2969628 tháng mười 1512:08
pubcolor.scm_1043pubcolor.SCM2918428 tháng mười 1512:08
pubcolor.scm_1045pubcolor.SCM2969628 tháng mười 1512:08
pubcolor.scm_1046pubcolor.SCM2969628 tháng mười 1512:08
pubcolor.scm_2070pubcolor.SCM2969628 tháng mười 1512:08
pubcolor.scm_1048pubcolor.SCM2867228 tháng mười 1512:08
pubcolor.scm_1049pubcolor.SCM2969628 tháng mười 1512:08
pubcolor.scm_1051pubcolor.SCM3020828 tháng mười 1512:08
pubcolor.scm_1060pubcolor.SCM2969628 tháng mười 1512:08
pubcolor.scm_2074pubcolor.SCM2969628 tháng mười 1512:08
pubcolor.scm_9242pubcolor.SCM2969628 tháng mười 1512:08
pubcolor.scm_1053pubcolor.SCM2918428 tháng mười 1512:08
pubcolor.scm_1054pubcolor.SCM3020828 tháng mười 1512:08
pubcolor.scm_1055pubcolor.SCM2918428 tháng mười 1512:08
pubcolor.scm_1058pubcolor.SCM2918428 tháng mười 1512:08
pubcolor.scm_1066pubcolor.SCM3020828 tháng mười 1512:08
pubcolor.scm_2052pubcolor.SCM2662428 tháng mười 1512:08
pubcolor.scm_1028pubcolor.SCM2662428 tháng mười 1512:08
morph9.dllmorph9.dll16.0.4291.100047279215 tháng mười 2904:35
mspub.exemspub.exe16.0.4300.10001064669615 tháng mười 2904:35
prtf9.dllprtf9.dll16.0.4291.100014612015 tháng mười 2710:34
ptxt9.dllptxt9.dll16.0.4300.100272160815 tháng mười 2904:35
pubconv.dllpubconv.dll16.0.4291.100064019215 tháng mười 2904:35

Đối với tất cả phiên bản dựa vào x 64 của nhà xuất bản 2016

Mã định dạng tệpTên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
pub6intl.dll_1025pub6intl.dll16.0.4300.1002598647215 tháng mười 2904:37
pubcolor.scm_1025pubcolor.SCM2816028 tháng mười 1512:10
pub6intl.dll_1026pub6intl.dll16.0.4300.1002602794415 tháng mười 2904:37
pubcolor.scm_1026pubcolor.SCM2969628 tháng mười 1512:10
pub6intl.dll_1029pub6intl.dll16.0.4300.1002603972015 tháng mười 2904:37
pubcolor.scm_1029pubcolor.SCM2918428 tháng mười 1512:10
pub6intl.dll_1030pub6intl.dll16.0.4300.1002599108015 tháng mười 2904:37
pubcolor.scm_1030pubcolor.SCM2918428 tháng mười 1512:10
pub6intl.dll_1031pub6intl.dll16.0.4300.1002604893615 tháng mười 2904:37
pubcolor.scm_1031pubcolor.SCM2969628 tháng mười 1512:10
pub6intl.dll_1032pub6intl.dll16.0.4300.1002607453615 tháng mười 2904:37
pubcolor.scm_1032pubcolor.SCM2969628 tháng mười 1512:10
pub6intl.dll_3082pub6intl.dll16.0.4300.1002602180015 tháng mười 2904:37
pubcolor.scm_3082pubcolor.SCM2969628 tháng mười 1512:10
pub6intl.dll_1061pub6intl.dll16.0.4300.1002598544815 tháng mười 2904:37
pubcolor.scm_1061pubcolor.SCM2969628 tháng mười 1512:10
pub6intl.dll_1035pub6intl.dll16.0.4300.1002598903215 tháng mười 2904:37
pubcolor.scm_1035pubcolor.SCM3020828 tháng mười 1512:10
pub6intl.dll_1036pub6intl.dll16.0.4300.1002603972015 tháng mười 2904:37
pubcolor.scm_1036pubcolor.SCM2867228 tháng mười 1512:10
pub6intl.dll_1037pub6intl.dll16.0.4300.1002595268015 tháng mười 2904:37
pubcolor.scm_1037pubcolor.SCM2816028 tháng mười 1512:10
pub6intl.dll_1081pub6intl.dll16.0.4300.1002605508015 tháng mười 2904:37
pubcolor.scm_1081pubcolor.SCM2816028 tháng mười 1512:10
pub6intl.dll_1050pub6intl.dll16.0.4300.1002599824815 tháng mười 2904:37
pubcolor.scm_1050pubcolor.SCM2969628 tháng mười 1512:10
pub6intl.dll_1038pub6intl.dll16.0.4300.1002603511215 tháng mười 2904:37
pubcolor.scm_1038pubcolor.SCM3020828 tháng mười 1512:10
pub6intl.dll_1057pub6intl.dll16.0.4300.1002599312815 tháng mười 2904:37
pubcolor.scm_1057pubcolor.SCM2918428 tháng mười 1512:10
pub6intl.dll_1040pub6intl.dll16.0.4300.1002599722415 tháng mười 2904:37
pubcolor.scm_1040pubcolor.SCM2969628 tháng mười 1512:11
pub6intl.dll_1041pub6intl.dll16.0.4300.1002597879215 tháng mười 2904:37
pubcolor.scm_1041pubcolor.SCM2713628 tháng mười 1512:10
pub6intl.dll_1087pub6intl.dll16.0.4300.1002605405615 tháng mười 2904:37
pubcolor.scm_1087pubcolor.SCM2918428 tháng mười 1512:11
pub6intl.dll_1042pub6intl.dll16.0.4300.1002596804015 tháng mười 2904:38
pubcolor.scm_1042pubcolor.SCM2662428 tháng mười 1512:11
pub6intl.dll_1063pub6intl.dll16.0.4300.1002602640815 tháng mười 2904:38
pubcolor.scm_1063pubcolor.SCM3020828 tháng mười 1512:11
pub6intl.dll_1062pub6intl.dll16.0.4300.1002602384815 tháng mười 2904:38
pubcolor.scm_1062pubcolor.SCM2969628 tháng mười 1512:11
pub6intl.dll_1086pub6intl.dll16.0.4300.1002599876015 tháng mười 2904:38
pubcolor.scm_1086pubcolor.SCM2918428 tháng mười 1512:11
pub6intl.dll_1044pub6intl.dll16.0.4300.1002598544815 tháng mười 2904:38
pubcolor.scm_1044pubcolor.SCM2969628 tháng mười 1512:11
pub6intl.dll_1043pub6intl.dll16.0.4300.1002600183215 tháng mười 2904:38
pubcolor.scm_1043pubcolor.SCM2918428 tháng mười 1512:11
pub6intl.dll_1045pub6intl.dll16.0.4300.1002605149615 tháng mười 2904:38
pubcolor.scm_1045pubcolor.SCM2969628 tháng mười 1512:11
pub6intl.dll_1046pub6intl.dll16.0.4300.1002600900015 tháng mười 2904:38
pubcolor.scm_1046pubcolor.SCM2969628 tháng mười 1512:11
pub6intl.dll_2070pub6intl.dll16.0.4300.1002602692015 tháng mười 2904:38
pubcolor.scm_2070pubcolor.SCM2969628 tháng mười 1512:11
pub6intl.dll_1048pub6intl.dll16.0.4300.1002605917615 tháng mười 2904:38
pubcolor.scm_1048pubcolor.SCM2867228 tháng mười 1512:11
pub6intl.dll_1049pub6intl.dll16.0.4300.1002601975215 tháng mười 2904:38
pubcolor.scm_1049pubcolor.SCM2969628 tháng mười 1512:11
pub6intl.dll_1051pub6intl.dll16.0.4300.1002605149615 tháng mười 2904:38
pubcolor.scm_1051pubcolor.SCM3020828 tháng mười 1512:11
pub6intl.dll_1060pub6intl.dll16.0.4300.1002600695215 tháng mười 2904:38
pubcolor.scm_1060pubcolor.SCM2969628 tháng mười 1512:11
pub6intl.dll_2074pub6intl.dll16.0.4300.1002601258415 tháng mười 2904:38
pubcolor.scm_2074pubcolor.SCM2969628 tháng mười 1512:11
pub6intl.dll_9242pub6intl.dll16.0.4300.1002601258415 tháng mười 2904:38
pubcolor.scm_9242pubcolor.SCM2969628 tháng mười 1512:11
pub6intl.dll_1053pub6intl.dll16.0.4300.1002599261615 tháng mười 2904:38
pubcolor.scm_1053pubcolor.SCM2918428 tháng mười 1512:11
pub6intl.dll_1054pub6intl.dll16.0.4300.1002602589615 tháng mười 2904:38
pubcolor.scm_1054pubcolor.SCM3020828 tháng mười 1512:11
pub6intl.dll_1055pub6intl.dll16.0.4300.1002603920815 tháng mười 2904:38
pubcolor.scm_1055pubcolor.SCM2918428 tháng mười 1512:11
pub6intl.dll_1058pub6intl.dll16.0.4300.1002602794415 tháng mười 2904:38
pubcolor.scm_1058pubcolor.SCM2918428 tháng mười 1512:11
pub6intl.dll_1066pub6intl.dll16.0.4300.1002607146415 tháng mười 2904:38
pubcolor.scm_1066pubcolor.SCM3020828 tháng mười 1512:11
pub6intl.dll_2052pub6intl.dll16.0.4300.1002595063215 tháng mười 2904:38
pubcolor.scm_2052pubcolor.SCM2662428 tháng mười 1512:11
pub6intl.dll_1028pub6intl.dll16.0.4300.1002595216815 tháng mười 2904:38
pubcolor.scm_1028pubcolor.SCM2662428 tháng mười 1512:11
morph9.dllmorph9.dll16.0.4291.100062690415 tháng mười 2904:37
mspub.exemspub.exe16.0.4300.10001364138415 tháng mười 2904:37
prtf9.dllprtf9.dll16.0.4291.100017428015 tháng mười 2710:46
ptxt9.dllptxt9.dll16.0.4300.100294791215 tháng mười 2904:37

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Thuộc tính

ID Bài viết: 2920680 - Xem lại Lần cuối: 11/13/2015 18:51:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Publisher 2016

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB2920680 KbMtvi
Phản hồi