MS15-110: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Excel 2016: ngày 13 tháng 12 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2920693
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở tệp Microsoft Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-110.

Lưu ý: Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành của Microsoft Excel 2016 cài đặt chuyên biệt trên máy tính.

Để biết danh sách đầy đủ các phiên bản bị ảnh hưởng của phần mềm Microsoft Office, hãy xem KB3096440.
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.
Thông tin thêm

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft KB3096440.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi thời gian trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 của Excel 2016

Mã định dạng tệpTên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Excel.exeExcel.exe16.0.4288.10002706592019 tháng 1511:22
xl12cnv.exeexcelcnv.exe16.0.4288.10002375379219 tháng 1511:22
solver32.dll_1025solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21
solver32.dll_1026solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21
solver32.dll_1028solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21
solver32.dll_1029solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21
solver32.dll_1030solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21
solver32.dll_1031solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21
solver32.dll_1032solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21
solver32.dll_1033solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21
solver32.dll_1035solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21
solver32.dll_1036solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21
solver32.dll_1037solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21
solver32.dll_1038solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21
solver32.dll_1040solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21
solver32.dll_1041solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21
solver32.dll_1042solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21
solver32.dll_1043solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21
solver32.dll_1044solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21
solver32.dll_1045solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21
solver32.dll_1046solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21
solver32.dll_1048solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21
solver32.dll_1049solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21
solver32.dll_1050solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21
solver32.dll_1051solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21
solver32.dll_1053solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21
solver32.dll_1054solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21
solver32.dll_1055solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21
solver32.dll_1057solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21
solver32.dll_1058solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21
solver32.dll_1060solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21
solver32.dll_1061solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21
solver32.dll_1062solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21
solver32.dll_1063solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21
solver32.dll_1066solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21
solver32.dll_1081solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21
solver32.dll_1086solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21
solver32.dll_1087solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21
solver32.dll_2052solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21
solver32.dll_2070solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21
solver32.dll_2074solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21
solver32.dll_3082solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21
solver32.dll_9242solver32.dll16.0.4288.100017936019 tháng 1511:21

Đối với tất cả phiên bản dựa vào x 64 của Excel 2016

Mã định dạng tệpTên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
xlintl32.dll_1025xlintl32.dll16.0.4288.10011719108019 tháng 1510:48
xlintl32.dll_1026xlintl32.dll16.0.4288.10011720326419 tháng 1510:48
xlintl32.dll_1029xlintl32.dll16.0.4288.10011723656819 tháng 1510:48
xlintl32.dll_1030xlintl32.dll16.0.4288.10011713734419 tháng 1510:48
xlintl32.dll_1031xlintl32.dll16.0.4288.10011727702419 tháng 1510:48
xlintl32.dll_1032xlintl32.dll16.0.4288.10011730730419 tháng 1510:48
xlintl32.dll_3082xlintl32.dll16.0.4288.10011718794419 tháng 1510:48
xlintl32.dll_1061xlintl32.dll16.0.4288.10011712454419 tháng 1510:48
xlintl32.dll_1035xlintl32.dll16.0.4288.10011713672819 tháng 1510:48
xlintl32.dll_1036xlintl32.dll16.0.4288.10011725859219 tháng 1510:48
xlintl32.dll_1037xlintl32.dll16.0.4288.10011712656819 tháng 1510:48
xlintl32.dll_1081xlintl32.dll16.0.4288.10011723920819 tháng 1510:48
xlintl32.dll_1050xlintl32.dll16.0.4288.10011716194419 tháng 1510:48
xlintl32.dll_1038xlintl32.dll16.0.4288.10011724691219 tháng 1510:48
xlintl32.dll_1057xlintl32.dll16.0.4288.10011713110419 tháng 1510:48
xlintl32.dll_1040xlintl32.dll16.0.4288.10011717412019 tháng 1510:48
xlintl32.dll_1041xlintl32.dll16.0.4288.10011719005619 tháng 1510:48
xlintl32.dll_1087xlintl32.dll16.0.4288.10011725958419 tháng 1510:48
xlintl32.dll_1042xlintl32.dll16.0.4288.10011717510419 tháng 1510:48
xlintl32.dll_1063xlintl32.dll16.0.4288.10011720842419 tháng 1510:48
xlintl32.dll_1062xlintl32.dll16.0.4288.10011718189619 tháng 1510:48
xlintl32.dll_1086xlintl32.dll16.0.4288.10011713571219 tháng 1510:48
xlintl32.dll_1044xlintl32.dll16.0.4288.10011712342419 tháng 1510:48
xlintl32.dll_1043xlintl32.dll16.0.4288.10011718281619 tháng 1510:48
xlintl32.dll_1045xlintl32.dll16.0.4288.10011725400019 tháng 1510:48
xlintl32.dll_1046xlintl32.dll16.0.4288.10011720228019 tháng 1510:48
xlintl32.dll_2070xlintl32.dll16.0.4288.10011720330419 tháng 1510:48
xlintl32.dll_1048xlintl32.dll16.0.4288.10011725910419 tháng 1510:48
xlintl32.dll_1049xlintl32.dll16.0.4288.10011719312819 tháng 1510:48
xlintl32.dll_1051xlintl32.dll16.0.4288.10011724692019 tháng 1510:48
xlintl32.dll_1060xlintl32.dll16.0.4288.10011717208019 tháng 1510:48
xlintl32.dll_2074xlintl32.dll16.0.4288.10011718549619 tháng 1510:48
xlintl32.dll_9242xlintl32.dll16.0.4288.10011718447219 tháng 1510:48
xlintl32.dll_1053xlintl32.dll16.0.4288.10011712812819 tháng 1510:48
xlintl32.dll_1054xlintl32.dll16.0.4288.10011719517619 tháng 1510:48
xlintl32.dll_1055xlintl32.dll16.0.4288.10011723411219 tháng 1510:48
xlintl32.dll_1058xlintl32.dll16.0.4288.10011719773619 tháng 1510:48
xlintl32.dll_1066xlintl32.dll16.0.4288.10011724944819 tháng 1510:48
xlintl32.dll_2052xlintl32.dll16.0.4288.10011702621619 tháng 1510:48
xlintl32.dll_1028xlintl32.dll16.0.4288.10011704147219 tháng 1510:48
Excel.exeExcel.exe16.0.4288.10003444384019 tháng 1511:27
xl12cnv.exeexcelcnv.exe16.0.4288.10003017836819 tháng 1511:23
xlsrv.ECS.excelcnv.exeexcelcnv.exe16.0.4288.100030178368
solver32.dll_1025solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27
solver32.dll_1026solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27
solver32.dll_1028solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27
solver32.dll_1029solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27
solver32.dll_1030solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27
solver32.dll_1031solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27
solver32.dll_1032solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27
solver32.dll_1033solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27
solver32.dll_1035solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27
solver32.dll_1036solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27
solver32.dll_1037solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27
solver32.dll_1038solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27
solver32.dll_1040solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27
solver32.dll_1041solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27
solver32.dll_1042solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27
solver32.dll_1043solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27
solver32.dll_1044solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27
solver32.dll_1045solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27
solver32.dll_1046solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27
solver32.dll_1048solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27
solver32.dll_1049solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27
solver32.dll_1050solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27
solver32.dll_1051solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27
solver32.dll_1053solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27
solver32.dll_1054solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27
solver32.dll_1055solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27
solver32.dll_1057solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27
solver32.dll_1058solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27
solver32.dll_1060solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27
solver32.dll_1061solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27
solver32.dll_1062solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27
solver32.dll_1063solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27
solver32.dll_1066solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27
solver32.dll_1081solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27
solver32.dll_1086solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27
solver32.dll_1087solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27
solver32.dll_2052solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27
solver32.dll_2070solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27
solver32.dll_2074solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27
solver32.dll_3082solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27
solver32.dll_9242solver32.dll16.0.4288.100021816819 tháng 1511:27

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Cảnh báo: Bài viết này đã được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2920693 - Xem lại Lần cuối: 10/13/2015 19:17:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Excel 2016

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB2920693 KbMtvi
Phản hồi